Commissie Ruimte

dinsdag 15 oktober 2019 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:04:04 - 00:05:43 - Frans Nederstigt
 • 2

  Bij dit agendapunt wordt onder andere besloten over de behandeling van de agendapunten: Presentatie over de stand van zaken van de stikstofproblematiek, Raadsbrief motie Duurzaam Bouwen, Beantwoording Motie verkeersonveilige situaties en Beleidskader OV-concessie.


  Besluit
  De agendapunten die ‘onder voorbehoud’ geagendeerd stonden, te weten Presentatie over de stand van zaken van de stikstofproblematiek, Beantwoording Motie verkeersonveilige situaties, en Beleidskader OV-concessie, worden behandeld. De raadbrief motie Duurzaam Bouwen wordt op voorstel van GL afgevoerd. De fractie heeft onlangs een bevredigend gesprek gevoerd met het college, in de persoon van wethouder Ten Boden.

  00:05:43 - 00:06:34 - Don Verhoeff
  00:06:34 - 00:06:56 - Frans Nederstigt
  00:06:56 - 00:06:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:06:58 - 00:06:59 - Martijn van Duijvenbode
  00:06:59 - 00:07:54 - Frans Nederstigt
 • 3

  Een inwoner uit Sassenheim heeft zich aangemeld om namens het Burgercomité Van Pallandtlaan in te spreken, zie ook brief 397.  Besluit
  Een inwoner uit Sassenheim spreekt in namens het burgercomité Van Pallandtlaan Gestelde vragen worden doorgestuurd naar het college

  00:07:54 - 00:12:39 - Martijn van Duijvenbode
  00:12:39 - 00:13:15 - Frans Nederstigt
  00:13:15 - 00:13:17 - Martijn van Duijvenbode
  00:13:17 - 00:13:31 - Frans Nederstigt
  00:13:31 - 00:13:34 - Martijn van Duijvenbode
  00:13:34 - 00:14:22 - Rob ten Boden
  00:14:22 - 00:14:24 - Martijn van Duijvenbode
  00:14:24 - 00:14:49 - Frans Nederstigt
 • 4

  Besluit
  Wethouder Ten Boden licht de eerder verstuurde Raadsmemo stand van zaken Herenweg toe.
 • 5

  Besluit
  Diverse vragen over lijst ingekomen stukken gesteld. Fracties stellen vragen over459 Raadsmemo stand van Zaken Herenweg, o.a. over over plotselinge noodzaak onderhoud brug, vernieuwing asfalt, tijdstip van vervanging en financiële consequenties van het uitstel. Wethouder antwoordt dat brug niet acuut op instorten staat; er is nog tijd die nodig is voor voorbereiding. Asfaltvernieuwing niet combineren met brug vanwege bereikbaarheid. Tevens dat financiële doorrekening voor kwartaal 1 2020 op de planning staat, waarbij brug apart wordt meegenomen CU wil 422 toevoegen aan agendapunt 13 Beantwoording motie verkeersonveilige situaties, m.n aan de lijst met situaties. CDA wil graag afschrift van de beantwoording van het college wat de brieven 422 en 397 betreft. Toegezegd door college CDA wil brief 404 agenderen voor komende vergadering, m.n. de reeks van aanbevelingen. Akkoord CDA wil vraagt naar 398 stavaza bollenschuur of deze waterdicht is. CDA vraagt naar 409 beantwoording raadsvragen stikstof. Waar blijft aangekondigde plan verduurzaming. Dit plan zou dit najaar naar de raad komen. Wethouder Ten Boden verwacht in december.

  00:14:49 - 00:15:19 - Paul Witteman
  00:15:19 - 00:15:22 - Frans Nederstigt
  00:15:22 - 00:16:25 - Paul Witteman
  00:16:25 - 00:16:26 - Martijn van Duijvenbode
  00:16:26 - 00:16:42 - Frans Nederstigt
  00:16:42 - 00:16:43 - Fred Koot
  00:16:43 - 00:16:46 - Frans Nederstigt
  00:16:46 - 00:17:48 - Fred Koot
  00:17:48 - 00:17:49 - Martijn van Duijvenbode
  00:17:49 - 00:17:50 - Frans Nederstigt
  00:17:50 - 00:17:56 - Martijn van Duijvenbode
  00:17:56 - 00:18:19 - Gerben Dijkstra
  00:18:21 - 00:18:31 - Frans Nederstigt
  00:18:31 - 00:18:45 - Paul Witteman
  00:18:45 - 00:18:47 - Gerben Dijkstra
  00:18:47 - 00:19:04 - Frans Nederstigt
  00:19:04 - 00:22:33 - Rob ten Boden
  00:22:33 - 00:22:36 - Frans Nederstigt
  00:22:36 - 00:23:30 - Paul Witteman
  00:23:30 - 00:23:33 - Gerben Dijkstra
  00:23:33 - 00:24:43 - Rob ten Boden
  00:24:43 - 00:25:04 - Paul Witteman
  00:25:04 - 00:25:21 - Rob ten Boden
  00:25:21 - 00:25:23 - Gerben Dijkstra
  00:25:23 - 00:25:31 - Frans Nederstigt
  00:25:31 - 00:25:49 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:25:49 - 00:25:50 - Gerben Dijkstra
  00:25:50 - 00:25:55 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:25:55 - 00:25:58 - Gerben Dijkstra
  00:25:58 - 00:26:11 - Frans Nederstigt
  00:26:11 - 00:26:28 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:26:28 - 00:26:29 - Gerben Dijkstra
  00:26:29 - 00:26:36 - Frans Nederstigt
  00:26:36 - 00:26:37 - Gerben Dijkstra
  00:26:37 - 00:28:21 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:28:21 - 00:28:29 - Frans Nederstigt
  00:28:29 - 00:28:35 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:28:35 - 00:28:53 - Frans Nederstigt
  00:28:53 - 00:28:55 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:28:55 - 00:29:17 - Frans Nederstigt
  00:29:17 - 00:29:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:29:20 - 00:29:30 - Frans Nederstigt
  00:29:30 - 00:29:31 - Gerben Dijkstra
  00:29:31 - 00:29:33 - Frans Nederstigt
  00:29:33 - 00:29:42 - Gerben Dijkstra
  00:29:42 - 00:30:41 - Marlies Volten
  00:30:41 - 00:30:43 - Gerben Dijkstra
  00:30:43 - 00:30:47 - Frans Nederstigt
  00:30:48 - 00:32:22 - Rob ten Boden
  00:32:22 - 00:32:29 - Frans Nederstigt
  00:32:29 - 00:33:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:33:13 - 00:33:47 - Frans Nederstigt
  00:33:47 - 00:33:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:33:56 - 00:34:58 - Frans Nederstigt
  00:34:58 - 00:35:20 - Marlies Volten
  00:35:20 - 00:35:24 - Gerben Dijkstra
  00:35:24 - 00:35:31 - Frans Nederstigt
  00:35:31 - 00:35:35 - Marlies Volten
  00:35:35 - 00:35:35 - Gerben Dijkstra
  00:35:35 - 00:35:41 - Marlies Volten
  00:35:41 - 00:35:44 - Gerben Dijkstra
  00:35:44 - 00:35:52 - Frans Nederstigt
  00:35:52 - 00:36:16 - Rob ten Boden
  00:36:16 - 00:36:18 - Gerben Dijkstra
  00:36:18 - 00:36:27 - Frans Nederstigt
  00:36:27 - 00:36:29 - Rob ten Boden
  00:36:29 - 00:36:37 - Frans Nederstigt
  00:36:37 - 00:36:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:36:59 - 00:37:00 - Gerben Dijkstra
  00:37:00 - 00:37:01 - Frans Nederstigt
  00:37:01 - 00:37:42 - Rob ten Boden
  00:37:42 - 00:37:43 - Gerben Dijkstra
  00:37:43 - 00:38:35 - Frans Nederstigt
 • 5.a
 • 5.b
 • 5.c

  Opgemerkt wordt dat de raadsmemo's Stand van zaken HOV inclusief bijlagen en Stand van zaken Herenweg na de fractievergaderingen zijn toegevoegd, omdat tijdens de vorige commissievergadering gevraagd is om informatie over de onderwerpen.  Besluit
  Diverse vragen over lijst ingekomen stukken gesteld. Fracties stellen vragen over459 Raadsmemo stand van Zaken Herenweg, o.a. over over plotselinge noodzaak onderhoud brug, vernieuwing asfalt, tijdstip van vervanging en financiële consequenties van het uitstel. Wethouder antwoordt dat brug niet acuut op instorten staat; er is nog tijd die nodig is voor voorbereiding. Asfaltvernieuwing niet combineren met brug vanwege bereikbaarheid. Tevens dat financiële doorrekening voor kwartaal 1 2020 op de planning staat, waarbij brug apart wordt meegenomen CU wil 422 toevoegen aan agendapunt 13 Beantwoording motie verkeersonveilige situaties, m.n aan de lijst met situaties. CDA wil graag afschrift van de beantwoording van het college wat de brieven 422 en 397 betreft. Toegezegd door college CDA wil brief 404 agenderen voor komende vergadering, m.n. de reeks van aanbevelingen. Akkoord CDA wil vraagt naar 398 stavaza bollenschuur of deze waterdicht is. CDA vraagt naar 409 beantwoording raadsvragen stikstof. Waar blijft aangekondigde plan verduurzaming. Dit plan zou dit najaar naar de raad komen. Wethouder Ten Boden verwacht in december.
 • 5.d
 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: - R.20 Evaluatie speeltuin van Slingerlandtstraat op proces en inhoud. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  Door college voorgestelde punt wordt afgevoerd (R20). Openstaande punten waarvan de termijn reeds is verstreken. 1) R10 Strooibeleid, een raadsmemo is hierover ontvangen antwoord wethouder Ten Boden. Deze wordt geschrapt van de lijst 2) R.40 18-jun-19 Juridische mogelijkheden gemeente om plannen van Provincie met N208 tegen te houden. Wethouder Volten antwoordt dat deze week een raadsmemo hierover komt. Uit de tijd lopende moties zijn: 1) 1-nov-18 Motie Communicatiemiddelen ruimtelijke ordening Commissie Ruimte 1-mrt-19. Wethouder Volten komt hierop terug. 2) 8-nov-18 Motie meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees Commissie Ruimte 1-apr-19. Wethouder Ten Boden meldt antwoord binnenkort komt. CDA vraagt of Motie Toegang terug op actielijst komt. Wethouder meldt dat wegens een omissie deze vertraagd is. Komt 16-10 binnen en wordt dan geagendeerd.
 • 7

  Besluit
  Geen
 • 8

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 • 9

  Besluitvormend: Betreft het het herinrichten van de kruising op de locatie Bergamolaan - 's Gravendamseweg. De huidige kruising van de Bergamolaan en de N443 wordt als onveilig beschouwd. Daarom wordt de kruising heringericht. Tevens zal een natuurlijke speelvoorziening voor kinderen worden ontwikkeld.  Besluit
  Bestemmingsplan Bergamolaan - 's Gravendamseweg, Voorhout te agenderen als hamerstuk voor de komende raadsvergadering.
 • 10
 • 11

  Informerend: Dit agendapunt is onder voorbehoud. Bij punt 2 Vaststellen agenda is besloten over behandeling van dit agendapunt. De presentatie wordt verzorgd door specialisten van de Omgevingsdienst West Holland. Zij kunnen de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van de aanpak stikstofproblematiek presenteren en aangeven welke mogelijkheden er zijn om voor kleinere plannen een omgevingsvergunning te verlenen.


  Besluit
  Twee specialisten van Omgevingsdienst West Holland melden de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van de aanpak stikstofproblematiek. De wethouder wijst op raadsmemo dat hierover binnenkort verschijnt. Het college zegt toe de raad te informeren per raadsbrief/-memo wanneer er nieuwe informatie is.

  00:38:35 - 00:39:49 - Marlies Volten
  00:39:49 - 00:39:52 - Frans Nederstigt
  00:39:52 - 00:40:15 - Fred Koot
  00:40:15 - 00:53:42 - Frans Nederstigt
  00:53:42 - 00:54:03 - Dion Piket
  01:01:20 - 01:01:34 - Frans Nederstigt
  01:01:34 - 01:03:24 - Fred Koot
  01:06:46 - 01:07:19 - Marlies Volten
  01:07:19 - 01:07:22 - Gerben Dijkstra
  01:07:22 - 01:07:23 - Frans Nederstigt
  01:07:23 - 01:07:29 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:07:29 - 01:07:37 - Marlies Volten
  01:07:37 - 01:07:42 - Gerben Dijkstra
  01:07:42 - 01:07:43 - Paul Witteman
  01:07:51 - 01:08:52 - Marlies Volten
  01:08:52 - 01:08:53 - Gerben Dijkstra
  01:08:53 - 01:08:55 - Frans Nederstigt
  01:08:55 - 01:09:18 - Frank Beijk
  01:09:18 - 01:09:54 - Marlies Volten
  01:09:54 - 01:09:55 - Gerben Dijkstra
  01:09:55 - 01:10:22 - Frans Nederstigt
  01:10:22 - 01:11:16 - Gerben Dijkstra
  01:11:16 - 01:12:30 - Frans Nederstigt
 • 12

  Dit punt is op voorstel van GL afgevoerd van de agenda. [Opiniërend] Een meerderheid van de fracties concludeerde op 10 september dat de motie Duurzaam Bouwen niet volledig door het college is uitgevoerd, met name dat de vraag over streefwaarden nog niet beantwoord is. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd in een volgende vergadering hierop terug te komen. Behandeling van het agendapunt is onder meer afhankelijk van nieuwe informatie vanuit het college.


 • 13

  [Opiniërend] Een meerderheid van de fracties concludeerde op 10 september dat de motie Verkeersonveilige situaties niet volledig door het college is uitgevoerd, met name een plan van aanpak ontbreekt met tijdspaden en extra kosten bij het naar voren halen van uitvoering knelpunten. Het college heeft toegezegd deze op te stellen en tenminste in oktober een quickscan hiervan te sturen naar de raad. Behandeling van het agendapunt is onder meer afhankelijk van nieuwe informatie vanuit het college. Besloten is deze te agenderen. AANVULLING d.d.15 oktober: Raadsmemo stand van zaken HOV inclusief bijlagen is ontvangen van het college en als bijlage toegevoegd.  Besluit
  De motie is wat een meerderheid van de commissie betreft, nog niet afgedaan. Het college zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 met een plan van aanpak te komen met daarin opgenomen een prioritering van knelpunten en inventarisatie van kosten.

  01:12:30 - 01:13:42 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:13:42 - 01:13:43 - Gerben Dijkstra
  01:13:43 - 01:13:53 - Frans Nederstigt
  01:13:53 - 01:15:06 - Rob ten Boden
  01:15:06 - 01:15:07 - Gerben Dijkstra
  01:15:07 - 01:15:22 - Frans Nederstigt
  01:15:22 - 01:15:22 - Gerben Dijkstra
  01:15:22 - 01:16:29 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:16:29 - 01:16:30 - Gerben Dijkstra
  01:16:30 - 01:16:41 - Frans Nederstigt
  01:16:41 - 01:19:23 - Don Verhoeff
  01:19:23 - 01:19:25 - Gerben Dijkstra
  01:19:25 - 01:19:29 - Frans Nederstigt
  01:19:29 - 01:20:10 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:20:10 - 01:20:12 - Gerben Dijkstra
  01:20:12 - 01:20:13 - Frans Nederstigt
  01:20:13 - 01:20:16 - Fons Welters
  01:20:16 - 01:20:17 - Frans Nederstigt
  01:20:17 - 01:21:20 - Dion Piket
  01:21:20 - 01:21:21 - Gerben Dijkstra
  01:21:21 - 01:21:51 - Frans Nederstigt
  01:21:52 - 01:23:29 - Rob ten Boden
  01:23:29 - 01:23:37 - Frans Nederstigt
  01:23:37 - 01:23:53 - Rob ten Boden
  01:23:53 - 01:23:57 - Robin Konings
  01:23:57 - 01:24:16 - Rob ten Boden
  01:24:16 - 01:24:17 - Frans Nederstigt
  01:24:17 - 01:24:48 - Robin Konings
  01:24:48 - 01:24:49 - Gerben Dijkstra
  01:24:49 - 01:24:52 - Frans Nederstigt
  01:24:52 - 01:25:05 - Robin Konings
  01:25:05 - 01:25:22 - Frans Nederstigt
  01:25:22 - 01:25:36 - Rob ten Boden
  01:25:36 - 01:25:37 - Frans Nederstigt
  01:25:37 - 01:25:38 - Robin Konings
  01:25:38 - 01:25:39 - Frans Nederstigt
  01:25:39 - 01:25:51 - Robin Konings
  01:25:52 - 01:25:57 - Frans Nederstigt
  01:25:57 - 01:26:18 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:26:18 - 01:26:26 - Frans Nederstigt
  01:26:26 - 01:26:59 - Don Verhoeff
  01:26:59 - 01:27:07 - Frans Nederstigt
  01:27:07 - 01:27:32 - Don Verhoeff
  01:27:32 - 01:27:54 - Frans Nederstigt
  01:27:54 - 01:28:43 - Rob ten Boden
  01:28:43 - 01:28:44 - Gerben Dijkstra
  01:28:44 - 01:29:21 - Don Verhoeff
  01:29:21 - 01:29:22 - Gerben Dijkstra
  01:29:22 - 01:29:48 - Frans Nederstigt
  01:29:48 - 01:30:10 - Don Verhoeff
  01:30:10 - 01:30:25 - Frans Nederstigt
  01:30:25 - 01:31:05 - Don Verhoeff
  01:31:05 - 01:31:47 - Frans Nederstigt
  01:31:47 - 01:32:21 - Don Verhoeff
  01:32:21 - 01:32:36 - Frans Nederstigt
  01:32:36 - 01:32:37 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:32:37 - 01:32:58 - Frans Nederstigt
 • 14

  [Opiniërend] De CDA-fractie wil graag van het college een toelichting op het proces wat doorlopen is met de Stichting. Tevens wil de fractie van het CDA van de commissieleden horen of zij van mening zijn dat er een vervolg moet worden gegeven aan het initiatief voor een Mortuarium in Warmond. Op verzoek van het CDA is de brief van Stichting Mortuarium Warmond bijgevoegd.  Besluit
  CDA laat zich kritisch uit over hoe het college de stichting is tegemoet getreden. Daarbij vraagt het CDA zich af of er niet te hoge verwachtingen zijn gewekt. Het CDA stelt bovendien dat het college een 180-graden draai heeft gemaakt door op een laat moment voor woningbouw te kiezen. Het college weerspreekt dit en geeft bovendien aan dat het de commissie zelf was die de keuze voor wonen gemaakt heeft. Een aantal fracties zijn van mening dat de gemeente ondersteuning kan bieden aan de stichting, wat wel de vraag bij een meerderheid van de fracties oproept, tot hoever deze ondersteuning moet gaan. Het college antwoordt dat het altijd geïnteresseerd is in initiatieven vanuit de samenleving.

  01:32:58 - 01:36:10 - Gerben Dijkstra
  01:36:11 - 01:36:20 - Frans Nederstigt
  01:36:20 - 01:37:12 - Marlies Volten
  01:37:12 - 01:37:14 - Gerben Dijkstra
  01:37:14 - 01:37:22 - Frans Nederstigt
  01:37:22 - 01:38:56 - Gerben Dijkstra
  01:38:56 - 01:39:04 - Frans Nederstigt
  01:39:04 - 01:39:13 - Fred Koot
  01:39:13 - 01:39:21 - Marlies Volten
  01:39:21 - 01:39:23 - Gerben Dijkstra
  01:39:23 - 01:39:39 - Frans Nederstigt
  01:39:39 - 01:39:39 - Gerben Dijkstra
  01:41:41 - 01:41:53 - Frans Nederstigt
  01:41:53 - 01:43:00 - Fred Koot
  01:43:00 - 01:43:01 - Gerben Dijkstra
  01:43:01 - 01:43:05 - Frans Nederstigt
  01:43:05 - 01:44:32 - Frank Beijk
  01:44:32 - 01:44:33 - Gerben Dijkstra
  01:44:33 - 01:44:37 - Frans Nederstigt
  01:44:37 - 01:45:56 - Don Verhoeff
  01:45:56 - 01:45:56 - Gerben Dijkstra
  01:45:56 - 01:45:58 - Frans Nederstigt
  01:45:58 - 01:47:07 - Paul Witteman
  01:47:07 - 01:47:08 - Gerben Dijkstra
  01:47:08 - 01:47:10 - Frans Nederstigt
  01:47:10 - 01:47:49 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:47:49 - 01:47:51 - Frans Nederstigt
  01:47:51 - 01:47:57 - Fred Koot
  01:47:57 - 01:48:23 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:23 - 01:48:24 - Gerben Dijkstra
  01:48:24 - 01:48:25 - Frans Nederstigt
  01:48:26 - 01:48:52 - Frank Beijk
  01:48:52 - 01:48:58 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:58 - 01:49:06 - Frank Beijk
  01:49:06 - 01:49:16 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:49:16 - 01:49:21 - Frank Beijk
  01:49:21 - 01:49:24 - Gerben Dijkstra
  01:49:24 - 01:49:28 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:49:29 - 01:49:30 - Frank Beijk
  01:49:30 - 01:49:32 - Gerben Dijkstra
  01:49:32 - 01:49:33 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:49:33 - 01:49:34 - Don Verhoeff
  01:49:34 - 01:49:48 - Frans Nederstigt
  01:49:48 - 01:49:50 - Gerben Dijkstra
  01:49:50 - 01:50:08 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:50:08 - 01:50:10 - Gerben Dijkstra
  01:50:10 - 01:50:12 - Frans Nederstigt
  01:50:12 - 01:50:42 - Frank Beijk
  01:50:42 - 01:50:43 - Gerben Dijkstra
  01:50:43 - 01:50:50 - Frans Nederstigt
  01:50:50 - 01:50:55 - Gerben Dijkstra
  01:50:55 - 01:51:03 - Frans Nederstigt
  01:51:03 - 01:51:33 - Fons Welters
  01:51:33 - 01:51:35 - Gerben Dijkstra
  01:51:35 - 01:52:05 - Frans Nederstigt
  01:52:05 - 01:52:06 - Gerben Dijkstra
  01:52:06 - 01:54:16 - Marlies Volten
  01:54:16 - 01:54:18 - Gerben Dijkstra
  01:54:18 - 01:54:21 - Frans Nederstigt
  01:54:21 - 01:55:38 - Gerben Dijkstra
  01:55:38 - 01:56:40 - Frans Nederstigt
  01:56:40 - 01:56:47 - Gerben Dijkstra
 • 15

  Opiniërend: Dit agendapunt is onder voorbehoud. Bij punt 2 Vaststellen agenda wordt besloten over behandeling van dit agendapunt. Op verzoek van het CDA wordt het beleidskader OV-concessie geagendeerd om zo input te leveren voor een reactie vanuit Teylingen. De opmerkingen van het CDA zijn toegevoegd als bijlage. Brief 328 stond op de Lijst van Ingekomen Stukken van de commissie van september.  Besluit
  CDA heeft opmerkingen gedeeld met commissie en vraagt naar reactie overige fracties. Wethouder licht het proces toe en geeft antwoord op een aantal vragen van het CDA. Wethouder Volten stelt voor de reactie van de gemeente naar Holland Rijnland, informeel voor te leggen aan de raad, vanwege deadline van 25 oktober. De commissie stemt hiermee in.

  01:58:28 - 01:58:30 - Gerben Dijkstra
  01:58:30 - 01:58:35 - Frans Nederstigt
  01:58:35 - 02:03:40 - Marlies Volten
  02:03:40 - 02:03:43 - Frans Nederstigt
  02:03:43 - 02:04:05 - Fred Koot
  02:04:05 - 02:04:06 - Frans Nederstigt
  02:04:06 - 02:04:09 - Fred Koot
  02:04:09 - 02:04:23 - Marlies Volten
  02:04:23 - 02:04:27 - Frans Nederstigt
  02:04:27 - 02:05:02 - Marlies Volten
  02:05:02 - 02:05:03 - Gerben Dijkstra
  02:05:03 - 02:05:17 - Frans Nederstigt
  02:05:17 - 02:05:27 - Marlies Volten
  02:05:27 - 02:05:28 - Gerben Dijkstra
  02:05:28 - 02:05:29 - Frans Nederstigt
  02:05:29 - 02:05:36 - Gerben Dijkstra
  02:05:38 - 02:05:49 - Frans Nederstigt
  02:05:49 - 02:05:54 - Dion Piket
  02:05:54 - 02:06:33 - Frans Nederstigt
 • 16

  Besluit
  CU stelt de volgende vragen: - Stand van zaken sociale huurlasten Koetsiershof te Sassenheim? Huur heffen over parkeerplaats voor sociale huurwoning mag/mocht niet. Was nog een open eind waarop b&w actief zou informeren. Wethouder Volten informeert over de 19 parkeerplaatsen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen door ontwikkelaar in gang zetten, die tot vertraging in het afronden van dit proces leiden. De wethouder blijft in gesprek. -Stand van zaken verharding 2e Elsgeesterweg? Wethouden Ten Boden zegt toe antwoord per memo toe te zenden aan de raad. Het CDA vraagt het college met het verzoek om bewonersavonden voortaan in die kern te houden waar het overgaat. College zegt het verzoek in overweging te nemen.

  02:06:33 - 02:07:05 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:07:05 - 02:07:08 - Fred Koot
  02:07:08 - 02:07:17 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:07:18 - 02:07:28 - Frans Nederstigt
  02:07:28 - 02:07:30 - Gerben Dijkstra
  02:07:30 - 02:08:50 - Rob ten Boden
  02:08:50 - 02:08:54 - Frans Nederstigt
  02:08:54 - 02:09:16 - Robin Konings
  02:09:16 - 02:09:18 - Rob ten Boden
  02:09:18 - 02:09:20 - Frans Nederstigt
  02:09:20 - 02:09:36 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:09:36 - 02:09:38 - Frans Nederstigt
  02:09:38 - 02:10:19 - Rob ten Boden
  02:10:19 - 02:10:22 - Frans Nederstigt
  02:10:22 - 02:11:03 - Rob ten Boden
  02:11:36 - 02:11:38 - Robin Konings
  02:11:38 - 02:11:48 - Frans Nederstigt
  02:11:48 - 02:12:08 - Robin Konings
  02:12:08 - 02:12:09 - Fons Welters
  02:12:09 - 02:12:11 - Robin Konings
  02:12:11 - 02:12:12 - Gerben Dijkstra
  02:12:12 - 02:12:24 - Frans Nederstigt
  02:12:24 - 02:12:29 - Rob ten Boden
  02:12:29 - 02:12:35 - Frans Nederstigt
  02:12:35 - 02:15:05 - Marlies Volten
  02:15:05 - 02:15:10 - Frans Nederstigt
  02:15:10 - 02:16:18 - Gerben Dijkstra
  02:16:18 - 02:16:43 - Frans Nederstigt
  02:16:43 - 02:16:47 - Marlies Volten
  02:16:48 - 02:16:54 - Frans Nederstigt
  02:16:54 - 02:16:59 - Gerben Dijkstra
 • 17