Commissie Ruimte

dinsdag 12 februari 2019 20:00 - 23:30
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Concept-agenda

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:41 - 00:02:16 - Frans Nederstigt
  00:06:55 - 00:07:26 - Gerben Dijkstra
  00:11:42 - 00:12:00 - Frans Nederstigt
 • 2

  Besluit
  Agendapunt 14 schadevrij bouwen wordt bij agendapunt 11 Discussienota Communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten geplaatst. Actiepunt: beter letten op ingekomen stukken bij juiste commissie

  Verzoek de heer Koot (D66) agendapunt 14 motie schadevrij bouwen behandelen bij agendapunt 11 Discussienota Communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten.
  De heer Van Doesburg (PvdA) vraagt om beter te letten op de ingekomen stukken bij welke commissies deze worden geplaatst.


  00:12:38 - 00:12:54 - Fred Koot
  00:13:02 - 00:13:12 - Frans Nederstigt
  00:13:12 - 00:13:18 - Joost van Doesburg
  00:13:20 - 00:13:26 - Frans Nederstigt
  00:13:26 - 00:13:40 - Joost van Doesburg
  00:13:40 - 00:13:47 - Frans Nederstigt
  00:13:47 - 00:15:13 - Joost van Doesburg
  00:15:14 - 00:15:28 - Frans Nederstigt
  00:15:28 - 00:15:30 - Joost van Doesburg
  00:15:30 - 00:18:06 - Frans Nederstigt
 • 3

  Inwoner Voorhout over toename GOM-woningen in buitengebied (met name Torenlaan, Akervoorderlaan en Oude Herenweg).


  Besluit
  Inwoner Voorhout spreekt in over toename GOM-woningen in buitengebied.

  00:18:09 - 00:24:52 - Inspreker -
  00:24:52 - 00:25:20 - Frans Nederstigt
  00:25:20 - 00:25:40 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:25:40 - 00:26:22 - Inspreker -
  00:26:24 - 00:27:05 - Frans Nederstigt
 • 4
 • 5

  Besluit
  Toezegging wethouder Ten Boden raadsmemo omtrent eventueel strooibeleid aan te passen, zodat ook gestrooid wordt bij ouderencomplexen en winkeliers te wijzen op schoonhouden straatje. Toezegging wethouder Brekelmans om tijdsplanning toe te voegen aan onderzoek parkeerdek Sassenheim.

  CDA verzoekt of het strooibeleid aangepast kan worden.
  CDA geeft tevens aan direct door te pakken m.b.t. parkeerdek Sassenheim i.p.v. eerst onderzoek te doen. Diverse partijen reageren hierop. Wethouder geeft aan dat onderzoek nodig is om te kijken wat eventuele gevolgen maatregelen zouden hebben en wat meest effectief zou zijn.


  00:27:07 - 00:29:04 - Gerben Dijkstra
  00:29:04 - 00:29:14 - Frans Nederstigt
  00:29:14 - 00:29:17 - Rob ten Boden
  00:29:17 - 00:29:24 - Gerben Dijkstra
  00:29:24 - 00:29:27 - Frans Nederstigt
  00:29:27 - 00:29:29 - Rob ten Boden
  00:29:29 - 00:29:31 - Gerben Dijkstra
  00:29:31 - 00:29:47 - Frans Nederstigt
  00:29:47 - 00:29:52 - Rob ten Boden
  00:29:52 - 00:30:02 - Frans Nederstigt
  00:30:03 - 00:30:53 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:30:55 - 00:31:03 - Frans Nederstigt
  00:31:03 - 00:31:10 - Robin Konings
  00:31:11 - 00:31:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:31:16 - 00:31:19 - Frans Nederstigt
  00:31:19 - 00:32:23 - Fred Koot
  00:32:25 - 00:32:26 - Frans Nederstigt
  00:32:26 - 00:32:44 - Joost van Doesburg
  00:32:45 - 00:32:56 - Frans Nederstigt
  00:32:57 - 00:36:15 - Bas Brekelmans
  00:36:19 - 00:36:23 - Frans Nederstigt
  00:36:23 - 00:36:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:36:32 - 00:36:32 - Bas Brekelmans
  00:36:32 - 00:36:41 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:36:42 - 00:37:26 - Bas Brekelmans
  00:37:28 - 00:37:40 - Frans Nederstigt
  00:37:40 - 00:37:52 - Bas Brekelmans
  00:37:52 - 00:38:44 - Frans Nederstigt
 • 5.a
 • 5.b
 • 5.c

 • 5.d
 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.

  Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  Punt R.114 wordt afgevoerd. Staza parkeerplaatsen Koetsiershof wordt toegevoegd aan actielijst. Motie meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees wordt niet afgevoerd. Afhandeling burgerinitiatief handtekeningen speelplaats Willem Barthoenstraat wordt volgende keer afgehandeld, dit wordt op de actielijst geplaatst.

  VVD vraagt actiepunten voortvarender afgehandeld kunnen worden bijv. 113, 117 en 120.
  CU vraagt naar staza parkeerplaatsen Koetsiershof.


  00:38:44 - 00:39:11 - Frank Beijk
  00:39:11 - 00:39:16 - Frans Nederstigt
  00:39:16 - 00:39:28 - Bas Brekelmans
  00:39:28 - 00:39:44 - Frans Nederstigt
  00:39:44 - 00:40:00 - Bas Brekelmans
  00:40:00 - 00:40:12 - Frans Nederstigt
  00:40:21 - 00:40:35 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:40:36 - 00:41:03 - Frans Nederstigt
  00:41:03 - 00:41:25 - Bas Brekelmans
  00:41:25 - 00:41:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:41:47 - 00:42:05 - Frans Nederstigt
  00:42:06 - 00:42:32 - Fred Koot
  00:42:33 - 00:42:37 - Frans Nederstigt
  00:44:51 - 00:44:58 - Rob ten Boden
  00:44:58 - 00:45:01 - Frans Nederstigt
  00:45:03 - 00:45:16 - Rob ten Boden
  00:45:19 - 00:45:46 - Frans Nederstigt
  00:45:46 - 00:45:51 - Rob ten Boden
  00:45:51 - 00:46:35 - Frans Nederstigt
 • 7

  Besluit
  Geen mededelingen.
 • 8

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 • 9
 • 10

  [Doel: besluitvormend]
  Op 7 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 12 koopappartementen en een horecagelegenheid op de locatie Hoofdstraat 222-224 in Sassenheim. Het college vraagt de raad om een verklaring van geen bedenkingen.  Besluit
  Op verzoek van CU en GroenLinks een bespreekstuk voor de Raad. Zij willen in fractie nog e.a. bespreken m.b.t. leenauto en compensatie sociale huurwoningen. Wethouder komt voor raadsvergadering technisch terug op de leenauto vragen CU.

  CDA geeft aantal overwegingen mee m.b.t. schade en veiligheid en fiscaliteit leenauto. CU wijst op tekort sociale huurwoningen en compensatie hiervan, leenauto en parkeerplaatsen. PvdA geeft aan te letten op eventuele overlast. GroenLinks wijst ook op compensatie sociale huurwoningen.


  00:46:35 - 00:46:37 - Frank Beijk
  00:46:37 - 00:46:40 - Frans Nederstigt
  00:46:40 - 00:46:43 - Fred Koot
  00:46:44 - 00:46:46 - Frans Nederstigt
  00:46:47 - 00:49:24 - Gerben Dijkstra
  00:49:25 - 00:49:30 - Frans Nederstigt
  00:49:30 - 00:50:07 - Dion Piket
  00:50:07 - 00:50:09 - Gerben Dijkstra
  00:50:09 - 00:50:10 - Dion Piket
  00:50:10 - 00:50:12 - Frans Nederstigt
  00:50:12 - 00:52:21 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:52:22 - 00:52:26 - Frans Nederstigt
  00:52:26 - 00:53:07 - Joost van Doesburg
  00:53:09 - 00:53:10 - Frans Nederstigt
  00:53:10 - 00:53:38 - Fred Koot
  00:53:38 - 00:54:17 - Joost van Doesburg
  00:54:19 - 00:54:23 - Frans Nederstigt
  00:54:26 - 00:57:59 - Don Verhoeff
  00:58:02 - 00:58:09 - Frans Nederstigt
  00:58:09 - 01:01:52 - Bas Brekelmans
  01:01:57 - 01:02:03 - Frans Nederstigt
  01:02:03 - 01:03:15 - Don Verhoeff
  01:03:22 - 01:03:23 - Bas Brekelmans
  01:03:23 - 01:03:25 - Frans Nederstigt
  01:03:25 - 01:03:44 - Bas Brekelmans
  01:03:47 - 01:03:50 - Frans Nederstigt
  01:03:50 - 01:04:39 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:04:39 - 01:04:50 - Frans Nederstigt
  01:04:51 - 01:04:57 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:04:57 - 01:05:00 - Frans Nederstigt
  01:05:00 - 01:05:24 - Frank Beijk
  01:05:24 - 01:05:26 - Frans Nederstigt
  01:05:26 - 01:05:30 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:05:30 - 01:05:31 - Frans Nederstigt
  01:05:31 - 01:05:33 - Frank Beijk
  01:05:33 - 01:05:35 - Frans Nederstigt
  01:05:35 - 01:05:42 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:05:42 - 01:06:00 - Frans Nederstigt
  01:06:00 - 01:06:37 - Bas Brekelmans
  01:06:39 - 01:06:45 - Frans Nederstigt
  01:06:45 - 01:07:19 - Frank Beijk
  01:07:21 - 01:07:23 - Frans Nederstigt
  01:07:24 - 01:07:59 - Gerben Dijkstra
  01:08:05 - 01:08:08 - Frans Nederstigt
  01:08:08 - 01:08:29 - Dion Piket
  01:08:32 - 01:08:33 - Frans Nederstigt
  01:08:33 - 01:08:36 - Gerben Dijkstra
  01:08:36 - 01:08:40 - Frans Nederstigt
  01:08:40 - 01:08:45 - Dion Piket
  01:08:45 - 01:09:03 - Frans Nederstigt
  01:09:06 - 01:09:55 - Joost van Doesburg
  01:09:58 - 01:09:58 - Frans Nederstigt
  01:09:58 - 01:10:32 - Frank Beijk
  01:10:36 - 01:10:37 - Frans Nederstigt
  01:10:37 - 01:11:02 - Joost van Doesburg
  01:11:02 - 01:11:09 - Frans Nederstigt
  01:11:09 - 01:11:45 - Don Verhoeff
  01:11:47 - 01:12:00 - Frans Nederstigt
  01:12:00 - 01:12:04 - Don Verhoeff
  01:12:04 - 01:12:35 - Frans Nederstigt
  01:12:35 - 01:13:18 - Gerben Dijkstra
  01:13:18 - 01:14:12 - Frans Nederstigt
 • 11

  [Doel: opiniërend]
  De commissie bespreekt de “discussienota communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten” en geeft daarmee richting aan de verdere uitwerking van het project gericht op een beter verloop van bouwprojecten in Teylingen.

  Op verzoek van Sybrinne de Vries (CDA) is reactie van de inwoners/commissie BHL omtrent beantwoording schriftelijke vragen Overlast en schade voor omwonenden als gevolg van uitvoering bouwproject Herenstraat 110 - 116 Voorhout toegevoegd, omdat mede door deze zaak het onderwerp communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten ontstaan is.

  Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) heeft verzocht motie schadevrij bouwen ter bespreking in de commissie ruimte te agenderen. Bij het vaststellen van de agenda is dit punt toegevoegd aan agendapunt 11.  Besluit
  PvdA trekt motie schadevrij bouwen tijdelijk in. Commissie geeft input mee aan college. Gedeelte commissie heeft behoefte aan technische sessie. Deze wordt ingepland in april/mei voorafgaand aan het verbetervoorstel.

  PvdA geeft aan dat zij graag zien dat inhoud motie schadevrij bouwen wordt meegenomen in het voorstel.

  PvdA is benieuwd hoe we regie terugkrijgen. CU geeft aan dat gaat om gedrag niet om regels en geeft aan dat werkwijze probleem is. Belang inwoners staat voorop. Geeft tevens aantal overwegingen mee m.b.t. de vier sporen. Trilokaal is akkoord met aanvliegroute. CDA is blij met stuk, geeft aan of gesprekken met omwonenden nog breder kan worden getrokken met aantal andere projecten. CDA sluit zich aan bij CU met betrekking tot gedrag en missen van regie en sturing. Wethouder actief opkomen voor inwoners. Roept op project Herenstraat als voorbeeld te gebruiken hoe het beter kan. D66 geeft aan al meerdere keren input te hebben gegeven, gaat om overheidsgedrag en handelen in de praktijk. VVD is blij en tevreden, verzoekt om procesdocument huidige stand van zaken m.b.t. wet- en regelgeving privaat/publiekrechtelijk, ziet graag samenhang. Juicht technische sessie toe. Stakeholders tegelijkertijd aan tafel goed idee en neem de omgevingswet mee. GroenLinks is benieuwd naar opbrengst. Vraagt zich af hoeveel regie gemeente naar zich toe wil trekken. Regie communicatie is basis. Wat is je verantwoordelijkheid? Aan het begin afspraken maken.


  01:14:12 - 01:17:12 - Bas Brekelmans
  01:17:13 - 01:17:19 - Frans Nederstigt
  01:18:53 - 01:18:59 - Joost van Doesburg
  01:18:59 - 01:19:14 - Frans Nederstigt
  01:19:14 - 01:19:18 - Joost van Doesburg
  01:19:18 - 01:19:36 - Frans Nederstigt
  01:19:36 - 01:21:06 - Joost van Doesburg
  01:21:06 - 01:21:08 - Frans Nederstigt
  01:21:08 - 01:21:23 - Fred Koot
  01:21:23 - 01:21:51 - Joost van Doesburg
  01:21:51 - 01:22:10 - Frans Nederstigt
  01:22:10 - 01:24:42 - Joost van Doesburg
  01:24:44 - 01:24:50 - Frans Nederstigt
  01:24:50 - 01:29:58 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:30:01 - 01:30:06 - Frans Nederstigt
  01:30:06 - 01:30:16 - Dion Piket
  01:30:16 - 01:30:21 - Frans Nederstigt
  01:30:21 - 01:31:15 - Dion Piket
  01:31:15 - 01:31:17 - Don Verhoeff
  01:31:17 - 01:31:32 - Frans Nederstigt
  01:31:32 - 01:32:03 - Dion Piket
  01:32:03 - 01:32:06 - Frans Nederstigt
  01:32:06 - 01:32:29 - Joost van Doesburg
  01:32:29 - 01:32:33 - Frans Nederstigt
  01:32:33 - 01:32:36 - Joost van Doesburg
  01:32:36 - 01:32:38 - Frans Nederstigt
  01:32:38 - 01:32:48 - Joost van Doesburg
  01:32:48 - 01:33:15 - Frans Nederstigt
  01:33:15 - 01:33:18 - Dion Piket
  01:33:18 - 01:33:20 - Frans Nederstigt
  01:33:20 - 01:33:24 - Dion Piket
  01:33:24 - 01:33:24 - Frans Nederstigt
  01:33:24 - 01:33:27 - Joost van Doesburg
  01:33:27 - 01:33:32 - Frans Nederstigt
  01:33:35 - 01:33:36 - Dion Piket
  01:33:36 - 01:33:49 - Joost van Doesburg
  01:33:49 - 01:33:50 - Dion Piket
  01:33:50 - 01:33:52 - Frank Beijk
  01:33:52 - 01:33:57 - Frans Nederstigt
  01:33:57 - 01:33:58 - Don Verhoeff
  01:33:58 - 01:34:02 - Frans Nederstigt
  01:34:02 - 01:34:17 - Frank Beijk
  01:34:17 - 01:34:19 - Frans Nederstigt
  01:34:19 - 01:34:58 - Dion Piket
  01:34:58 - 01:35:17 - Frans Nederstigt
  01:35:17 - 01:35:55 - Dion Piket
  01:35:55 - 01:35:59 - Frans Nederstigt
  01:35:59 - 01:36:03 - Dion Piket
  01:36:05 - 01:36:09 - Frans Nederstigt
  01:36:09 - 01:41:05 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:41:09 - 01:41:13 - Frans Nederstigt
  01:41:18 - 01:43:06 - Fred Koot
  01:43:08 - 01:43:13 - Frans Nederstigt
  01:43:13 - 01:46:25 - Frank Beijk
  01:46:26 - 01:46:33 - Frans Nederstigt
  01:46:34 - 01:53:46 - Don Verhoeff
  01:53:46 - 01:53:48 - Frans Nederstigt
  01:53:48 - 01:53:58 - Fred Koot
  01:53:58 - 01:54:06 - Don Verhoeff
  01:54:06 - 01:54:07 - Fred Koot
  01:54:07 - 01:54:21 - Don Verhoeff
  01:54:25 - 01:54:57 - Frans Nederstigt
  01:54:57 - 01:55:32 - Don Verhoeff
  01:55:32 - 01:55:46 - Frans Nederstigt
  01:55:46 - 01:56:16 - Don Verhoeff
  01:56:16 - 01:56:23 - Frans Nederstigt
  01:56:23 - 01:57:22 - Don Verhoeff
  01:57:24 - 01:57:29 - Frans Nederstigt
  01:57:29 - 01:57:30 - Don Verhoeff
  01:57:30 - 01:57:40 - Frans Nederstigt
  01:57:40 - 01:58:07 - Bas Brekelmans
  01:58:07 - 01:58:09 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:58:09 - 01:58:42 - Bas Brekelmans
  01:58:42 - 01:58:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:58:56 - 01:59:44 - Frans Nederstigt
  01:59:44 - 02:00:18 - Bas Brekelmans
  02:00:18 - 02:00:21 - Frans Nederstigt
  02:00:21 - 02:00:26 - Bas Brekelmans
  02:00:26 - 02:00:30 - Frans Nederstigt
  02:00:30 - 02:00:43 - Fred Koot
  02:00:46 - 02:00:50 - Frans Nederstigt
  02:00:53 - 02:01:52 - Bas Brekelmans
  02:01:53 - 02:02:03 - Don Verhoeff
  02:02:03 - 02:02:24 - Frans Nederstigt
  02:02:24 - 02:02:43 - Frank Beijk
  02:02:43 - 02:02:44 - Frans Nederstigt
  02:02:44 - 02:02:59 - Fred Koot
  02:02:59 - 02:03:10 - Frans Nederstigt
  02:03:10 - 02:03:11 - Don Verhoeff
  02:03:11 - 02:03:24 - Frans Nederstigt
  02:03:24 - 02:07:00 - Bas Brekelmans
  02:07:00 - 02:07:04 - Frans Nederstigt
  02:07:04 - 02:07:30 - Joost van Doesburg
  02:07:32 - 02:07:37 - Bas Brekelmans
  02:10:20 - 02:10:23 - Frans Nederstigt
  02:10:23 - 02:11:00 - Fred Koot
  02:11:00 - 02:11:04 - Bas Brekelmans
  02:11:04 - 02:11:07 - Frans Nederstigt
  02:11:07 - 02:11:11 - Frank Beijk
  02:11:11 - 02:11:18 - Frans Nederstigt
  02:11:18 - 02:11:22 - Frank Beijk
  02:11:24 - 02:11:26 - Don Verhoeff
  02:11:26 - 02:11:42 - Frans Nederstigt
  02:11:42 - 02:13:08 - Bas Brekelmans
  02:13:08 - 02:13:10 - Don Verhoeff
  02:13:10 - 02:13:17 - Frans Nederstigt
  02:13:17 - 02:13:24 - Don Verhoeff
  02:13:24 - 02:13:27 - Frans Nederstigt
  02:13:27 - 02:13:54 - Don Verhoeff
  02:13:56 - 02:13:57 - Frans Nederstigt
  02:13:57 - 02:14:19 - Bas Brekelmans
  02:14:19 - 02:14:23 - Frans Nederstigt
  02:14:23 - 02:14:35 - Bas Brekelmans
  02:14:36 - 02:14:38 - Frans Nederstigt
  02:14:38 - 02:15:04 - Don Verhoeff
  02:15:07 - 02:15:09 - Frans Nederstigt
  02:15:09 - 02:15:36 - Frank Beijk
  02:15:36 - 02:15:37 - Frans Nederstigt
  02:15:37 - 02:15:44 - Frank Beijk
  02:15:45 - 02:15:48 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:15:48 - 02:15:59 - Frans Nederstigt
  02:15:59 - 02:17:25 - Bas Brekelmans
  02:17:25 - 02:17:50 - Don Verhoeff
  02:17:50 - 02:18:31 - Bas Brekelmans
  02:18:31 - 02:18:41 - Don Verhoeff
  02:18:42 - 02:19:26 - Bas Brekelmans
  02:19:27 - 02:19:50 - Frans Nederstigt
  02:19:50 - 02:20:14 - Bas Brekelmans
  02:20:14 - 02:20:37 - Frans Nederstigt
  02:20:37 - 02:21:12 - Joost van Doesburg
  02:21:12 - 02:21:22 - Frans Nederstigt
  02:21:22 - 02:22:08 - Joost van Doesburg
  02:22:08 - 02:22:12 - Don Verhoeff
  02:22:12 - 02:22:20 - Joost van Doesburg
  02:22:24 - 02:22:26 - Frans Nederstigt
  02:22:26 - 02:23:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:23:39 - 02:23:48 - Frank Beijk
  02:23:48 - 02:24:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:24:10 - 02:24:29 - Frank Beijk
  02:24:29 - 02:24:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:24:48 - 02:24:59 - Frank Beijk
  02:24:59 - 02:25:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:25:07 - 02:25:09 - Frans Nederstigt
  02:25:09 - 02:25:31 - Joost van Doesburg
  02:25:31 - 02:25:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:25:40 - 02:25:43 - Frans Nederstigt
  02:25:44 - 02:27:34 - Dion Piket
  02:27:36 - 02:27:39 - Frans Nederstigt
  02:27:39 - 02:28:47 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:28:48 - 02:28:50 - Frans Nederstigt
  02:28:51 - 02:29:45 - Fred Koot
  02:29:47 - 02:29:49 - Frans Nederstigt
  02:29:49 - 02:30:25 - Frank Beijk
  02:30:25 - 02:30:31 - Frans Nederstigt
  02:30:31 - 02:31:03 - Fred Koot
  02:31:03 - 02:31:04 - Frank Beijk
  02:31:04 - 02:31:04 - Frans Nederstigt
  02:31:04 - 02:32:16 - Frank Beijk
  02:32:16 - 02:32:17 - Frans Nederstigt
  02:32:17 - 02:32:41 - Fred Koot
  02:32:42 - 02:32:44 - Frans Nederstigt
  02:32:44 - 02:33:06 - Frank Beijk
  02:33:10 - 02:33:15 - Frans Nederstigt
  02:33:15 - 02:34:46 - Don Verhoeff
  02:34:47 - 02:35:17 - Frans Nederstigt
  02:35:17 - 02:35:33 - Frank Beijk
  02:35:34 - 02:35:39 - Joost van Doesburg
  02:35:39 - 02:35:42 - Frans Nederstigt
  02:35:42 - 02:35:44 - Joost van Doesburg
  02:35:46 - 02:36:30 - Frans Nederstigt
  02:36:30 - 02:37:15 - Bas Brekelmans
  02:37:15 - 02:37:16 - Frans Nederstigt
  02:37:16 - 02:37:30 - Bas Brekelmans
  02:37:30 - 02:38:02 - Frans Nederstigt
  02:38:02 - 02:38:08 - Joost van Doesburg
  02:38:08 - 02:38:42 - Frans Nederstigt
  02:38:42 - 02:39:56 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:39:56 - 02:40:07 - Frans Nederstigt
  02:40:10 - 02:43:48 - Rob ten Boden
 • 12

  Raadslid Reny Wietsma heeft in de vorige commissie een korte toelichting gegeven over haar rol als AB-lid in de Omgevingsdienst West-Holland en vertelt over het Schipholdossier. Zij gaf aan dat de gemeenteraad Oegstgeest een motie heeft aangenomen omtrent Schiphol en vroeg of de commissie dit wilde agenderen in februari om te spreken over eventueel een Teylings geluid te laten horen.

  CDA heeft een motie voorbereid voor 7 maart 2019.  Besluit
  CDA dient motie in bij de gemeenteraad op 7 maart, GroenLinks en CU willen mede-indiener zijn.

  Gesproken over groei en overlast Schiphol. Omgevingsraad heeft niet tot een advies kunnen komen richting Tweede Kamer. CDA heeft motie opgesteld om Teylings geluid te laten horen. Trilokaal, CU en GroenLinks zijn positief over motie, VVD is tegen motie. D66 neemt mee terug naar fractie. Wethouder roept op inzet BRS mee te nemen in motie.


  02:43:49 - 02:44:12 - Frans Nederstigt
  02:44:12 - 02:45:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:46:01 - 02:46:09 - Frans Nederstigt
  02:46:09 - 02:46:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:46:14 - 02:46:29 - Frans Nederstigt
  02:46:30 - 02:46:48 - Fons Welters
  02:46:48 - 02:46:56 - Frans Nederstigt
  02:46:56 - 02:47:01 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:47:03 - 02:47:05 - Frans Nederstigt
  02:47:05 - 02:47:22 - Don Verhoeff
  02:47:24 - 02:47:26 - Frans Nederstigt
  02:47:27 - 02:48:57 - Robin Konings
  02:48:58 - 02:48:59 - Frans Nederstigt
  02:48:59 - 02:49:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:49:04 - 02:49:45 - Robin Konings
  02:49:45 - 02:49:47 - Frans Nederstigt
  02:49:47 - 02:50:10 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:50:10 - 02:50:23 - Frans Nederstigt
  02:50:23 - 02:51:13 - Don Verhoeff
  02:51:13 - 02:51:14 - Frans Nederstigt
  02:51:14 - 02:51:39 - Robin Konings
  02:51:40 - 02:51:42 - Frans Nederstigt
  02:51:49 - 02:53:22 - Fred Koot
  02:53:24 - 02:53:33 - Frans Nederstigt
  02:53:33 - 02:54:46 - Rob ten Boden
  02:54:48 - 02:54:54 - Frans Nederstigt
  02:54:54 - 02:55:10 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:55:11 - 02:55:15 - Frans Nederstigt
  02:55:17 - 02:55:42 - Fons Welters
  02:55:44 - 02:55:49 - Frans Nederstigt
  02:55:49 - 02:56:11 - Don Verhoeff
  02:56:12 - 02:56:18 - Frans Nederstigt
 • 13

  In de commissie Ruimte van 15 januari is gevraagd de uitvoering van motie Geluidsoverlast A44 + spoor uit 2016 te agenderen. Deze motie is eerder afgevoerd, omdat er vanuit Rijkswaterstaat begin 2018 een onderzoek zou worden uitgevoerd. Dit is tot op heden niet gebeurd.  Besluit
  Merendeel commissie geeft aan dat de motie uitgevoerd moet worden. Wethouder Ten Boden gaat in gesprek met Omgevingsdienst wat de mogelijkheden zijn m.b.t. onderzoek uitvoeren en gaat kijken of eventuele lobbytraject mogelijk is. Volgende commissie Ruimte komt wethouder Ten Boden hier op terug.

  PvdA heeft in juni 2016 juni motie ingediend over meting geluidsoverlast A44, deze motie zou in 2018 worden afgedaan door metingen door Rijkswaterstaat. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. PvdA wil actie en niet afwachten. Wil dat college in actie komt en actief gaat lobbyen om in de 1e fase terecht te komen in meerjarenprogramma geluidsanering Rijkswaterstaat. GroenLinks heeft nog aantal overwegingen meegegeven.


  02:57:05 - 03:05:07 - Joost van Doesburg
  03:05:08 - 03:05:16 - Frans Nederstigt
  03:05:16 - 03:05:46 - Gerben Dijkstra
  03:05:46 - 03:05:49 - Joost van Doesburg
  03:05:49 - 03:05:51 - Frans Nederstigt
  03:05:51 - 03:06:46 - Joost van Doesburg
  03:06:48 - 03:07:05 - Frans Nederstigt
  03:07:05 - 03:07:08 - Joost van Doesburg
  03:07:08 - 03:07:26 - Frans Nederstigt
  03:07:29 - 03:08:32 - Rob ten Boden
  03:08:33 - 03:08:54 - Frans Nederstigt
  03:08:54 - 03:11:15 - Don Verhoeff
  03:11:17 - 03:11:19 - Frans Nederstigt
  03:11:19 - 03:11:34 - Robin Konings
  03:11:36 - 03:11:37 - Frans Nederstigt
  03:11:37 - 03:11:40 - Fred Koot
  03:11:42 - 03:11:44 - Frans Nederstigt
  03:11:44 - 03:13:25 - Gerben Dijkstra
  03:13:25 - 03:13:28 - Frans Nederstigt
  03:13:28 - 03:13:55 - Fons Welters
  03:13:56 - 03:13:57 - Frans Nederstigt
  03:13:57 - 03:13:58 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:13:58 - 03:14:01 - Frans Nederstigt
  03:14:01 - 03:14:13 - Joost van Doesburg
  03:14:13 - 03:14:18 - Fons Welters
  03:14:19 - 03:14:21 - Joost van Doesburg
  03:14:24 - 03:14:32 - Fons Welters
  03:14:35 - 03:14:37 - Frans Nederstigt
  03:14:37 - 03:16:02 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:16:04 - 03:16:08 - Frans Nederstigt
  03:16:08 - 03:18:12 - Joost van Doesburg
  03:18:13 - 03:18:33 - Frans Nederstigt
  03:18:35 - 03:18:55 - Rob ten Boden
  03:18:55 - 03:19:04 - Joost van Doesburg
  03:19:04 - 03:19:35 - Rob ten Boden
  03:19:37 - 03:19:40 - Frans Nederstigt
  03:19:40 - 03:20:07 - Joost van Doesburg
  03:20:08 - 03:20:32 - Rob ten Boden
  03:20:34 - 03:20:50 - Frans Nederstigt
  03:20:50 - 03:20:53 - Rob ten Boden
  03:20:53 - 03:20:55 - Frans Nederstigt
  03:20:55 - 03:21:25 - Joost van Doesburg
  03:21:27 - 03:21:28 - Frans Nederstigt
  03:21:30 - 03:21:48 - Rob ten Boden
  03:21:49 - 03:22:07 - Joost van Doesburg
  03:22:07 - 03:22:15 - Frans Nederstigt
  03:22:15 - 03:22:15 - Robin Konings
  03:22:15 - 03:22:18 - Frans Nederstigt
  03:22:18 - 03:23:02 - Robin Konings
  03:23:05 - 03:23:06 - Frans Nederstigt
  03:23:09 - 03:23:22 - Rob ten Boden
  03:23:22 - 03:23:26 - Frans Nederstigt
  03:23:26 - 03:24:10 - Joost van Doesburg
  03:24:10 - 03:24:25 - Frans Nederstigt
  03:24:25 - 03:25:15 - Don Verhoeff
  03:25:15 - 03:25:37 - Frans Nederstigt
  03:25:37 - 03:26:10 - Don Verhoeff
  03:26:11 - 03:26:53 - Frans Nederstigt
  03:26:53 - 03:27:25 - Fred Koot
  03:27:26 - 03:27:43 - Frans Nederstigt
  03:27:44 - 03:28:16 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:28:16 - 03:28:29 - Frans Nederstigt
  03:28:29 - 03:28:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:28:37 - 03:29:26 - Frans Nederstigt
  03:29:26 - 03:30:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:30:33 - 03:30:47 - Frans Nederstigt
  03:30:47 - 03:31:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:31:02 - 03:31:17 - Frans Nederstigt
  03:31:17 - 03:31:41 - Rob ten Boden
  03:31:41 - 03:31:47 - Frans Nederstigt
  03:31:47 - 03:32:09 - Frank Beijk
  03:32:10 - 03:32:11 - Frans Nederstigt
  03:32:11 - 03:32:36 - Fred Koot
  03:32:37 - 03:32:42 - Frans Nederstigt
  03:32:42 - 03:33:18 - Fons Welters
  03:33:19 - 03:33:20 - Frans Nederstigt
  03:33:20 - 03:33:22 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:33:23 - 03:33:24 - Frans Nederstigt
  03:33:24 - 03:35:43 - Joost van Doesburg
  03:35:45 - 03:35:48 - Frans Nederstigt
  03:35:48 - 03:37:02 - Don Verhoeff
  03:37:02 - 03:37:03 - Frans Nederstigt
  03:37:03 - 03:37:18 - Frank Beijk
  03:37:18 - 03:37:34 - Don Verhoeff
  03:37:35 - 03:37:57 - Frans Nederstigt
  03:37:57 - 03:38:08 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:38:09 - 03:38:12 - Frans Nederstigt
 • 14

  Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) heeft verzocht deze motie ter bespreking in de commissie ruimte te agenderen.

 • 15

  Op verzoek van de fractie van het CDA geagendeerd. De CDA fractie wil van gedachten wisselen met de commissie om kap zoveel mogelijk te voorkomen en indien kap nodig is vanwege de veiligheid, wat er dan gedaan kan worden om gevolgen voor de uitstraling van de buurt te beperken.  Besluit
  Merendeel commissie kan zich vinden in het raadsmemo van het college. Vinden het wel jammer dat de bomen gekapt moeten worden. Graag kwaliteit behouden. CDA neemt mee terug naar de fractie en komt met een motie in de gemeenteraad van 7 maart.

  CDA vraagt zich af of het echt nodig is dat deze bomen gekapt moeten worden. PvdA geeft aan dat goed gekeken moet worden naar terugplaatsen van kwalitatieve en passende bomen om cultuurhistorische waarden te bewaren. GroenLinks roept op om echt te kijken of het nodig is.

 • 16

  Besluit
  PvdA vraagt naar voorbehoud uitvoering amendement Herenweg in de nieuwsbrief. CDA vraagt naar staza mortuarium Warmond.

  03:38:28 - 03:39:51 - Joost van Doesburg
  03:39:51 - 03:39:55 - Frans Nederstigt
  03:39:57 - 03:40:31 - Rob ten Boden
  03:40:33 - 03:40:52 - Joost van Doesburg
  03:40:54 - 03:40:58 - Frans Nederstigt
  03:40:58 - 03:41:09 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:41:15 - 03:41:34 - Frans Nederstigt
  03:41:34 - 03:41:35 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:41:35 - 03:41:57 - Frans Nederstigt
 • 17

  Besluit
  Vergadering gesloten om 23.30 uur.