Presidium

woensdag 16 januari 2019 19:45 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  • Voortgang benoeming voorzitter RKC.
   (is uitgesteld tot februari in afwachting van ambitiedocument met ontwikkelingen budget en ondersteuning)
  • Verantwoording/vervolg verordening fractieondersteuning wordt februari (nog niet alle rekeningen zijn ontvangen) en op flyer inzet voor 2019.


  Besluit
  De griffier doet mededeling van uitstel van benoeming voorzitter RKC (in overleg met de beoogde voorzitter) . Dit vanwege het nader uitwerken van de behoefte aan ondersteuning en budget van de RKC.

  In het najaar van 2018 heeft er discussie plaatsgevonden over de (lage) vergoeding van de nieuwe voorzitter van de RKC in combinatie met de toch wel stevige ambitie van de raad met het invullen van de controleren taak door de RKC. De griffier geeft aan dat het probleem niet zozeer de hoogte van de vergoeding is maar het lage onderzoeksbudget. Dit ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Om deze ambitie in te kunnen vullen wordt ook gekeken naar de invulling van het model van de RKC. Het binnenhalen van twee externe leden (professionals) draagt bij aan de effectiviteit en resultaten van de controlerende taak/RKC. Het presidium kan zich vinden in de geschetste problematiek en vraag de griffier beide zaken (budget/model) te beschrijven in een ambitiedocumenten (samen met de beoogde voorzitter) en dit aan het presidium voor te leggen.

 • 5


  Besluit
  Eventueel wordt de motie Afvalbeleid ipv grondstoffenbeleid aan de agenda toegevoegd. E.e.a. is afhankelijk van de uitkomsten van de cie DEB. Of het agendapunt Herenweg Warmond aan de agenda wordt toegevoegd is afhankelijk van de uitkomsten van de cie Ruimte van maandag 21 januari 2019.
 • 6

  Besluit
  De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
 • 7
 • 8