Commissie Welzijn

maandag 14 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:
Conceptagenda
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:56 - 00:03:02 - Frank Beijk
  00:03:02 - 00:03:21 - Martijn van Duijvenbode
  00:03:22 - 00:03:26 - Joanne de Mooij
  00:03:26 - 00:03:28 - Rolf Duindam
  00:03:28 - 00:03:29 - Joanne de Mooij
  00:03:29 - 00:03:32 - Frank Beijk
  00:03:32 - 00:04:12 - Joanne de Mooij
  00:04:12 - 00:14:15 - Frank Beijk
 • 2

  Sophiascholen heeft aangegeven de aanvraag voor tijdelijke uitbreiding van de Andreasschool, voorlopig, in te trekken. Een nieuwe aanvraag wordt voorbereid in november. Als de commissie welzijn daarmee instemt kan agendapunt 7 "Voorbereidingskrediet uitbreiding Andreasschool" daarmee van de agenda worden afgevoerd.  Besluit
  Het agendapunt over de Andreasschool is van de agenda afgevoerd.
 • 3

  De voorzitter Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden spreekt in over agendapunt 8.

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  [Doel: besluitvormend] In de gemeenteraad van 26 september j.l. is een petitie/handtekeningenactie aangeboden vanuit de MR van de Andreasschool. Na bespreking van het raadsvoorstel in de raadsvergadering is het stuk teruggegeven aan het college. Het college heeft een aangepast raadsvoorstel aangeboden. De raad wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen voor tijdelijke uitbreiding en voor onderzoek naar permanente uitbreiding van de Andreasschool. D66 heeft een concept amendement opgesteld, ter bespreking in de commissie.  Besluit
  Het agendapunt is van de agenda gehaald.
 • 8

  [Doel: besluitvormend] De motie verzoekt het college om:  >> de Dierenambulance – Vogelasiel financieel te compenseren voor het transport en opvang van in Teylingen aangetroffen gewonde wilde dieren; >> zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de gemeenten uit het werkgebied en het stichtingsbestuur om te komen tot een aanvullende financiële, zo mogelijk structurele, regeling met ingang van het begrotingsjaar 2020; >> over het – keten – transport en opvang van (natuur)dieren de provincie Zuid- Holland te benaderen, te betrekken, verantwoordelijkheid te laten nemen en een rol te laten vervullen.  Besluit
  D66 heeft de motie toegelicht. CU steunt de motie evenals de indienende fracties D66, PvdA, GroenLinks. Het college zegt toe het gesprek aan te gaan over de kosten van ritten en de vergoeding voor huisdieren die Stevenshage niet aanneemt. CDA stelt aanpassing van de motie voor om de provincie op te roepen om de kosten voor wilde dieren te betalen en voor dit jaar de kosten van 4000 euro willen betalen. D66 overweegt de motie in die zin aan te passen, met de toezeggingen van de wethouder erbij om aan een definitieve oplossing te werken.

  00:14:15 - 00:14:23 - Frank Beijk
  00:14:23 - 00:17:11 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:17:11 - 00:17:12 - Frank Beijk
  00:17:12 - 00:17:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:17:14 - 00:17:25 - Sandra Groenendal
  00:18:35 - 00:18:57 - Frank Beijk
  00:18:57 - 00:20:18 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:20:18 - 00:20:18 - Martijn van Duijvenbode
  00:20:18 - 00:20:23 - Frank Beijk
  00:20:24 - 00:20:52 - Rolf Duindam
  00:20:52 - 00:20:55 - Frank Beijk
  00:20:55 - 00:21:08 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:21:08 - 00:21:10 - Martijn van Duijvenbode
  00:21:10 - 00:22:05 - Rolf Duindam
  00:22:05 - 00:22:06 - Martijn van Duijvenbode
  00:22:06 - 00:22:16 - Frank Beijk
  00:22:16 - 00:22:47 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:22:47 - 00:22:48 - Martijn van Duijvenbode
  00:22:48 - 00:23:22 - Rolf Duindam
  00:23:22 - 00:23:28 - Frank Beijk
  00:23:28 - 00:23:51 - Martijn van Duijvenbode
  00:23:54 - 00:23:57 - Frank Beijk
  00:23:57 - 00:24:29 - Joanne de Mooij
  00:24:29 - 00:24:32 - Frank Beijk
  00:24:32 - 00:26:36 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:26:37 - 00:26:44 - Frank Beijk
  00:26:44 - 00:26:45 - Martijn van Duijvenbode
  00:26:45 - 00:28:01 - Sandra Groenendal
  00:28:01 - 00:28:03 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:28:03 - 00:28:52 - Sandra Groenendal
  00:28:52 - 00:29:03 - Frank Beijk
  00:29:03 - 00:29:04 - Martijn van Duijvenbode
  00:29:04 - 00:34:44 - Arno van Kempen
  00:34:44 - 00:34:44 - Frank Beijk
  00:34:44 - 00:35:11 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:35:11 - 00:35:12 - Martijn van Duijvenbode
  00:35:12 - 00:35:14 - Frank Beijk
  00:35:14 - 00:38:53 - Arno van Kempen
  00:38:53 - 00:39:10 - Frank Beijk
  00:39:10 - 00:41:46 - Martijn van Duijvenbode
  00:41:46 - 00:42:29 - Frank Beijk
  00:43:04 - 00:43:04 - Martijn van Duijvenbode
  00:43:04 - 00:43:38 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:43:38 - 00:43:49 - Frank Beijk
  00:43:49 - 00:44:00 - Rolf Duindam
  00:44:00 - 00:44:02 - Martijn van Duijvenbode
  00:44:02 - 00:44:04 - Frank Beijk
  00:44:04 - 00:44:11 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:44:11 - 00:44:13 - Frank Beijk
  00:44:13 - 00:45:13 - Martijn van Duijvenbode
  00:45:13 - 00:45:15 - Frank Beijk
  00:45:15 - 00:45:51 - Joanne de Mooij
  00:45:51 - 00:45:55 - Frank Beijk
  00:45:55 - 00:45:56 - Joanne de Mooij
  00:45:56 - 00:47:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:02 - 00:47:07 - Frank Beijk
  00:47:07 - 00:47:12 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:12 - 00:47:15 - Frank Beijk
  00:47:15 - 00:47:16 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:16 - 00:47:25 - Frank Beijk
  00:47:25 - 00:47:27 - Martijn van Duijvenbode
  00:47:27 - 00:48:37 - Frank Beijk
  00:48:37 - 00:52:29 - Joanne de Mooij
  00:52:29 - 00:53:05 - Frank Beijk
  00:53:05 - 00:53:08 - Joanne de Mooij
  00:53:08 - 00:53:15 - Frank Beijk
  00:53:15 - 00:54:23 - Sandra Groenendal
  00:54:23 - 00:54:27 - Frank Beijk
  00:54:27 - 00:54:28 - Joanne de Mooij
  00:54:28 - 00:54:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:54:30 - 00:54:30 - Joanne de Mooij
  00:54:30 - 00:54:33 - Frank Beijk
  00:54:33 - 00:54:33 - Joanne de Mooij
  00:54:33 - 00:54:58 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:54:58 - 00:55:15 - Frank Beijk
  00:55:15 - 00:55:28 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:55:28 - 00:55:32 - Frank Beijk
  00:55:32 - 00:56:41 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:56:41 - 00:56:45 - Frank Beijk
  00:56:45 - 00:56:45 - Joanne de Mooij
  00:56:45 - 00:57:20 - Rolf Duindam
  00:57:20 - 00:57:27 - Frank Beijk
  00:57:27 - 01:02:37 - Arno van Kempen
 • 9

  [Doel: informerend] Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie is dit onderwerp geagendeerd. De fractie wil graag een update hoe het op dit moment gaat. De fractie heeft signalen ontvangen van ouders dat er zaken momenteel nog niet goed lopen. Richting 1 november verneemt de fractie graag de stand van zaken of de deadline gehaald wordt.  Besluit
  De ChristenUnie heeft gevraagd om een update en ook ingebracht om participatie/overleg met de ouders te verbeteren. CDA oppert aan het einde van het jaar een evaluatie te doen onder de ouders en krijgt daarvoor bijval vanuit PvdA, GL en D66.

  01:02:37 - 01:02:39 - Joanne de Mooij
  01:02:39 - 01:02:58 - Frank Beijk
  01:02:58 - 01:05:56 - Joanne de Mooij
  01:05:56 - 01:06:01 - Frank Beijk
  01:06:01 - 01:06:02 - Joanne de Mooij
  01:06:02 - 01:06:42 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:06:42 - 01:06:44 - Joanne de Mooij
  01:06:44 - 01:07:08 - Frank Beijk
  01:07:08 - 01:07:11 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:07:11 - 01:07:28 - Frank Beijk
  01:07:29 - 01:07:31 - Joanne de Mooij
  01:07:31 - 01:07:35 - Sandra Groenendal
  01:07:35 - 01:07:38 - Frank Beijk
  01:07:38 - 01:07:43 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:07:43 - 01:07:44 - Joanne de Mooij
  01:07:44 - 01:07:44 - Frank Beijk
  01:07:44 - 01:07:46 - Rolf Duindam
  01:07:46 - 01:07:47 - Frank Beijk
  01:07:47 - 01:07:49 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:07:49 - 01:08:22 - Frank Beijk
  01:08:22 - 01:08:42 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:08:42 - 01:08:43 - Joanne de Mooij
  01:08:43 - 01:09:01 - Frank Beijk
  01:09:01 - 01:09:41 - Joanne de Mooij
  01:09:41 - 01:09:49 - Frank Beijk
  01:09:49 - 01:09:56 - Arno van Kempen
  01:09:56 - 01:09:57 - Frank Beijk
  01:09:57 - 01:09:58 - Joanne de Mooij
  01:09:58 - 01:10:02 - Frank Beijk
  01:10:02 - 01:10:03 - Joanne de Mooij
  01:10:03 - 01:10:39 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:10:39 - 01:11:03 - Frank Beijk
  01:11:03 - 01:11:51 - Joanne de Mooij
  01:11:51 - 01:12:06 - Frank Beijk
  01:12:06 - 01:12:39 - Joanne de Mooij
  01:12:39 - 01:12:58 - Frank Beijk
  01:12:58 - 01:13:02 - Joanne de Mooij
  01:13:03 - 01:13:06 - Martijn van Duijvenbode
  01:13:06 - 01:14:11 - Arno van Kempen
  01:14:11 - 01:14:13 - Martijn van Duijvenbode
  01:14:13 - 01:14:15 - Frank Beijk
  01:14:15 - 01:14:32 - Joanne de Mooij
  01:14:32 - 01:14:51 - Frank Beijk
  01:14:51 - 01:15:00 - Martijn van Duijvenbode
  01:15:00 - 01:15:03 - Frank Beijk
  01:15:03 - 01:15:37 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:15:37 - 01:15:51 - Frank Beijk
  01:15:51 - 01:16:33 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:16:33 - 01:16:42 - Frank Beijk
  01:16:42 - 01:17:01 - Arno van Kempen
  01:17:01 - 01:17:40 - Frank Beijk
  01:17:40 - 01:17:42 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:17:42 - 01:17:44 - Martijn van Duijvenbode
  01:17:44 - 01:18:06 - Manon van Dijk
  01:18:06 - 01:18:10 - Frank Beijk
  01:18:10 - 01:18:19 - Manon van Dijk
  01:18:19 - 01:18:31 - Frank Beijk
  01:18:31 - 01:18:32 - Manon van Dijk
  01:18:32 - 01:18:43 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:18:43 - 01:19:13 - Manon van Dijk
  01:19:13 - 01:19:21 - Frank Beijk
  01:19:21 - 01:19:44 - Manon van Dijk
  01:19:44 - 01:19:49 - Frank Beijk
  01:19:49 - 01:20:04 - Manon van Dijk
  01:20:04 - 01:20:04 - Frank Beijk
  01:20:04 - 01:20:08 - Manon van Dijk
  01:20:08 - 01:20:09 - Martijn van Duijvenbode
  01:20:09 - 01:20:11 - Frank Beijk
  01:20:11 - 01:20:48 - Arno van Kempen
  01:20:48 - 01:20:50 - Martijn van Duijvenbode
  01:20:50 - 01:21:02 - Frank Beijk
  01:21:02 - 01:21:44 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:21:44 - 01:21:45 - Martijn van Duijvenbode
  01:21:45 - 01:21:47 - Frank Beijk
  01:21:47 - 01:22:50 - Arno van Kempen
  01:22:50 - 01:22:52 - Martijn van Duijvenbode
  01:22:52 - 01:22:56 - Frank Beijk
  01:22:56 - 01:23:00 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:23:00 - 01:23:00 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:00 - 01:23:45 - Arno van Kempen
  01:23:45 - 01:23:46 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:46 - 01:23:47 - Frank Beijk
  01:23:48 - 01:23:59 - Sandra Groenendal
  01:23:59 - 01:24:00 - Martijn van Duijvenbode
  01:24:00 - 01:24:20 - Arno van Kempen
  01:24:20 - 01:24:21 - Martijn van Duijvenbode
  01:24:21 - 01:24:36 - Frank Beijk
  01:24:37 - 01:25:13 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:25:13 - 01:25:16 - Martijn van Duijvenbode
  01:25:16 - 01:25:17 - Frank Beijk
  01:25:17 - 01:25:18 - Martijn van Duijvenbode
  01:25:18 - 01:26:47 - Arno van Kempen
  01:26:47 - 01:26:47 - Martijn van Duijvenbode
  01:26:47 - 01:27:01 - Frank Beijk
  01:27:01 - 01:27:03 - Martijn van Duijvenbode
  01:27:03 - 01:27:54 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:27:54 - 01:27:55 - Martijn van Duijvenbode
  01:27:55 - 01:28:18 - Frank Beijk
  01:28:18 - 01:28:25 - Martijn van Duijvenbode
 • 10
 • 10.a
 • 10.b
 • 10.c
 • 10.d
 • 11

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  CDA vraagt de motie toegankelijke openbare ruimte weer op te voeren op de actielijst, omdat de integrale nota nog niet is ontvangen en zal hierop ook morgen terug komen. CDA vraagt naar de raadsmemo belbus, om deze te agenderen. CDA vraagt naar het onderzoek binnenklimaat van scholen wat de status is. Het college geeft aan dat het onderzoek loopt. D66 vraagt naar het sportpark Elsgeest en de relatie met het binnensport onderzoek, dat besproken is in de commissie. Het college geeft een toelichting. CDA vraagt naar een tijdpad. Het college komt hierop terug. PvdA vraagt tenslotte naar de relatie met PFAS.
 • 12


  Besluit
  GroenLinks vraagt naar de regiotaxi en krijgt toelichting op het lopende onderzoek onder de gebruikers van de regiotaxi. Mw. Alkemade, geeft als raadsrapporteur ISD een toelichting op haar recente werkzaamheden.
 • 13
 • 14