Commissie DEB

woensdag 10 april 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Dion Piket
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • Deze vergadering bekijkt u live of achteraf op de website: www.teylingen.tv

 • 1

  00:20:21 - 00:21:47 - Dion Piket
 • 2

  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld

  00:21:47 - 00:22:19 - Frans van Swieten
  00:22:19 - 00:22:48 - Dion Piket
  00:22:48 - 00:23:33 - Frans van Swieten
  00:23:33 - 00:23:58 - Dion Piket
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen insprekers.
 • 4

  Besluit
  De heer Tomassen geeft aan de volgende vergadering (mei) een ronde tafel gesprek te organiseren waar de adviesgroep duurzaamheid en de Stichting Bollenstreek Duurzaam een uitnodiging voor ontvangen. Dit in samenhang met het onlangs ontvangen memo van het college over de planning Duurzaamheidsagenda 2019-2022.

  00:23:58 - 00:25:11 - Jeroen Tomassen
  00:25:12 - 00:25:24 - Dion Piket
  00:25:25 - 00:25:44 - Jeroen Tomassen
  00:25:46 - 00:25:59 - Dion Piket
  00:25:59 - 00:26:12 - Jeroen Tomassen
  00:26:12 - 00:26:36 - Dion Piket
  00:26:36 - 00:26:50 - Fred Koot
  00:26:50 - 00:26:58 - Dion Piket
  00:26:58 - 00:27:00 - Fred Koot
  00:27:00 - 00:27:02 - Dion Piket
  00:27:02 - 00:27:04 - Fons Welters
  00:27:04 - 00:27:50 - Dion Piket
 • 5
 • 6
 • 7

  [Informerend] In de cie DEB van 13 maart is afgesproken dit memo te agenderen voor deze commissie met een toelichting van de districtchef de heer Van Baaren.  Besluit
  De presentatie is geplaatst op Ibabs.

  00:27:50 - 00:27:51 - Presentatie -
  00:27:51 - 00:27:59 - Dion Piket
  00:27:59 - 00:28:46 - Carla Breuer
  00:28:46 - 00:28:49 - Dion Piket
  00:28:59 - 00:42:27 - Presentatie -
  00:42:27 - 00:42:32 - Dion Piket
  00:42:32 - 00:42:42 - Fred Koot
  00:42:42 - 00:42:47 - Presentatie -
  00:42:47 - 00:43:03 - Dion Piket
  00:43:03 - 00:43:34 - Presentatie -
  00:43:34 - 00:43:35 - Dion Piket
  00:43:35 - 00:43:52 - Jeroen Tomassen
  00:43:52 - 00:44:54 - Presentatie -
  00:44:54 - 00:44:58 - Dion Piket
  00:44:59 - 00:47:40 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:47:40 - 00:49:34 - Presentatie -
  00:49:34 - 00:50:06 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:50:06 - 00:52:42 - Presentatie -
  00:52:42 - 00:52:48 - Dion Piket
  00:52:48 - 00:52:48 - Presentatie -
  00:52:48 - 00:53:36 - Shari van den Hout-Hooi
  00:53:36 - 00:55:04 - Presentatie -
  00:55:04 - 00:55:23 - Dion Piket
  00:55:23 - 00:56:15 - Carla Breuer
  00:56:16 - 00:57:06 - Dion Piket
 • 8

  [Opiniërend] In de commissie DEB van 13 maart 2019 is de planning voor besluitvorming Afvalbeleid besproken. In de op 13 maart 2019 besproken raadsbrief is voor de commissieronde van 10 april 2019 aangegeven: Bespreken notitie ‘Kansrijke VANG-scenario’s’, in de vorm van een presentatie. Zitten we op de goede weg? Is er een voorkeurscenario vanuit de commissie? Zijn er elementen die de commissie nog mist, of zijn er voorstellen die er nog bij betrokken moeten worden?  Besluit
  De notitie is besproken. Het punt wordt wederom geagendeerd voor de volgende vergadering van de cie DEB.
  PvdA is voor variant 2 maar ook voor 3 en liefst voor een combinatie van 2 en 3 (inzamelfrequentie verlagen en grote grijze container afschaffen). Voor hoogbouw voor scenario 2. Speciale doelgroepen; luiers/incontinentiemateriaal. Monitoring/evaluatie: het is de PvdA niet duidelijk wat in het voorstel hierover is aangegeven. Het CDA heeft moeite met het feit dat het college niet zelf met een voorstel/afweging komt en vraagt het college om in de volgende vergadering met een goed en gedegen voorstel. De CU vraagt om een overzichtelijk A4-tje met doelstellingen, kosteninvesteringen en kosten voor inwoners/doelgroepen. Minder afvalaanbiedingen moet leiden tot minder kosten voor inwoners. Ook dit moet terugkomen in de nota. Trilokaal is van mening dat wat nu goed werkt zo kan blijven (bijv ophalen oud papier door verenigingen of ophalen plasticafval met de zakken). Dit is variant 3, maar dan met PMD in zakken. Voor de hoogbouw: variant 1 (kan hier een vol-melding op gezet worden?) . GroenLinks heeft geen behoefte aan BOT-sessie maar ziet graag het raadsvoorstel tegemoet. Alleen Diftar zal leiden tot het behalen van doelstellingen en kiest voor optie 6 voor laagbouw en optie 4 voor hoogbouw. Monitoring: start met 0-meting en daarna ieder kwartaal te meten. Scholen en verenigingen zijn geen bedrijven. Doelstelling raadsvoorstel moet zijn dat kg 's en kosten onder het cijfer van de benchmark moeten komen. D66 kiest voor een nieuwe variant 9; GFT laten zoals het is, PMD container aanbieden, 80 liter bak restafval beschikbaar stellen met 0 tarief, hoger tarief voor 240 liter bak. Inzameling papier laten zoals het is (met voorlichting aan inwoners voor opbrengsten aan gemeente). Luier inzameling: heeft geen prioriteit in afwachting van landelijk beleid. Monitoring is nu te summier. Prioriteit bij laagbouw. Maatwerk voor hoogbouw. Voor traject in van 20/25. Dit D66 voorstel is tussenfase. PMD en GFT in 1 keer invoeren, restafval faseren. De VVD ziet scenario 5 en 6 als enige scenario's die geschikt zijn voor het behalen van de doelen, maar op lange termijn worden deze doelen niet gehaald. Hoe is zwerfvuil en het dumpen van afval te voorkomen. De VVD vraagt om plan van aanpak hierover en wil financiële duidelijkheid richting inwoners. Vwb de monitoring: jaarlijkse evaluatie met knelpunten en voortgang (smart en met concrete cijfers). GroenLinks vraagt of de fracties het ermee eens om de vang-doelstellingen boven draagvlak te stellen? Tweede vraag is of fracties zich kunnen vinden in het idee om inwoners te verleiden met kostenvoordeel als zij beter afval scheiden. Verwacht van het college een doorrekening van de financiële gevolgen. D66 wil de vangdoelstellingen behalen en kan zich vinden in kostenvoordeel voor inwoners. VVD; vangdoelstellingen is vertrekpunt, de kosten zo laag als mogelijk, draagvlak is belangrijk. De CU wil restafval onaantrekkelijk maken en in de winter een andere ophaalfrequentie voor GFT, PMD aan de inwoners overlaten; of bak of zak. Papier laten zoals het is. Ook Trilokaal wil de vangdoelstellingen halen. Voorlichting is de grootste uitdaging van het nieuwe afvalbeleid.

  00:57:06 - 00:58:43 - Rob ten Boden
  00:58:45 - 00:59:09 - Dion Piket
  00:59:09 - 01:04:18 - Joost van Doesburg
  01:04:20 - 01:04:25 - Dion Piket
  01:04:25 - 01:06:20 - Peter Scholten
  01:06:20 - 01:06:22 - Dion Piket
  01:06:22 - 01:07:32 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:07:33 - 01:07:36 - Dion Piket
  01:07:37 - 01:10:17 - Frans van Swieten
  01:10:17 - 01:10:20 - Dion Piket
  01:10:20 - 01:10:21 - Jeroen Tomassen
  01:10:21 - 01:10:25 - Dion Piket
  01:10:25 - 01:10:34 - Joost van Doesburg
  01:10:34 - 01:10:40 - Frans van Swieten
  01:10:40 - 01:10:43 - Joost van Doesburg
  01:10:43 - 01:11:08 - Frans van Swieten
  01:11:08 - 01:11:14 - Dion Piket
  01:11:14 - 01:17:20 - Jeroen Tomassen
  01:17:21 - 01:17:26 - Dion Piket
  01:17:27 - 01:17:41 - Frans van Swieten
  01:17:41 - 01:17:44 - Jeroen Tomassen
  01:17:46 - 01:18:01 - Frans van Swieten
  01:18:01 - 01:18:22 - Jeroen Tomassen
  01:18:23 - 01:18:32 - Dion Piket
  01:18:32 - 01:21:50 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:21:50 - 01:22:28 - Dion Piket
  01:22:28 - 01:27:10 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:27:11 - 01:27:18 - Dion Piket
  01:27:18 - 01:31:07 - Hidde Verhoeve
  01:31:08 - 01:31:21 - Dion Piket
  01:31:21 - 01:32:20 - Rob ten Boden
  01:32:20 - 01:32:23 - Dion Piket
  01:32:23 - 01:32:24 - Rob ten Boden
  01:32:24 - 01:32:36 - Joost van Doesburg
  01:32:36 - 01:32:40 - Rob ten Boden
  01:32:40 - 01:32:41 - Dion Piket
  01:32:41 - 01:32:52 - Hidde Verhoeve
  01:32:52 - 01:32:53 - Dion Piket
  01:32:53 - 01:33:01 - Hidde Verhoeve
  01:33:01 - 01:33:06 - Dion Piket
  01:33:06 - 01:33:13 - Rob ten Boden
  01:33:13 - 01:33:17 - Dion Piket
  01:33:17 - 01:33:52 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:33:55 - 01:34:17 - Dion Piket
  01:34:18 - 01:34:50 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:34:52 - 01:35:28 - Dion Piket
  01:35:31 - 01:36:18 - Joost van Doesburg
  01:36:23 - 01:36:26 - Dion Piket
  01:36:26 - 01:36:51 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:36:51 - 01:37:28 - Dion Piket
  01:37:31 - 01:38:47 - Rob ten Boden
  01:38:48 - 01:40:21 - Dion Piket
  01:40:21 - 01:40:53 - Jeroen Tomassen
  01:40:54 - 01:41:13 - Dion Piket
  01:41:13 - 01:41:16 - Joost van Doesburg
  01:41:16 - 01:41:28 - Dion Piket
  01:41:28 - 01:41:53 - Joost van Doesburg
  01:41:53 - 01:42:00 - Dion Piket
  01:42:01 - 01:42:11 - Joost van Doesburg
  01:42:12 - 01:42:16 - Dion Piket
  01:42:16 - 01:43:14 - Peter Scholten
  01:43:14 - 01:43:23 - Dion Piket
  01:43:23 - 01:43:34 - Jeroen Tomassen
  01:43:36 - 01:43:49 - Dion Piket
  01:43:49 - 01:44:54 - Jeroen Tomassen
  01:44:56 - 01:45:00 - Dion Piket
  01:45:03 - 01:45:51 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:45:51 - 01:45:53 - Dion Piket
  01:45:53 - 01:45:55 - Jeroen Tomassen
  01:45:55 - 01:45:56 - Dion Piket
  01:45:56 - 01:46:14 - Jeroen Tomassen
  01:46:15 - 01:46:28 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:46:50 - 01:46:52 - Dion Piket
  01:46:52 - 01:47:33 - Hidde Verhoeve
  01:47:33 - 01:47:37 - Jeroen Tomassen
  01:47:37 - 01:47:39 - Dion Piket
  01:47:39 - 01:47:58 - Jeroen Tomassen
  01:48:00 - 01:48:12 - Hidde Verhoeve
  01:48:13 - 01:48:21 - Jeroen Tomassen
  01:48:24 - 01:48:36 - Dion Piket
  01:48:36 - 01:48:43 - Joost van Doesburg
  01:48:44 - 01:48:47 - Dion Piket
  01:48:47 - 01:49:08 - Peter Scholten
  01:49:10 - 01:49:10 - Dion Piket
  01:49:10 - 01:50:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:50:47 - 01:50:50 - Dion Piket
  01:50:50 - 01:52:40 - Frans van Swieten
  01:52:40 - 01:52:45 - Dion Piket
  01:52:45 - 01:52:53 - Jeroen Tomassen
  01:52:57 - 01:54:13 - Dion Piket
  01:54:13 - 01:54:21 - Frans van Swieten
  01:54:21 - 01:54:49 - Dion Piket
  01:54:49 - 01:55:12 - Rob ten Boden
  01:55:12 - 01:55:50 - Dion Piket
 • 9

  [Informerend] In de commissie DEB van 16 januari 2019 is afgesproken dat het college een memo schrijft over de veiligheid/inbraken vrachtwagenparkeerterrein te Voorhout. Dit n.a.v. een inspraak van een gebruiker van het vrachtwagenparkeerterrein. De burgemeester geeft bij dit punt een stand van zaken over de vorderingen.  Besluit
  De burgemeester geeft een staza van de ontwikkelingen/besprekingen vrachtwagenparkeerterrein. Hoeft niet naar de raad.

  01:55:50 - 01:57:09 - Fred Koot
  01:57:11 - 01:57:15 - Dion Piket
  01:57:15 - 01:58:44 - Carla Breuer
  01:58:44 - 01:58:51 - Dion Piket
  01:58:56 - 01:59:23 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:59:25 - 01:59:29 - Dion Piket
  01:59:29 - 01:59:49 - Fred Koot
  01:59:51 - 02:00:34 - Dion Piket
 • 10

  Op verzoek van het CDA is de Memo Plan van aanpak centrumvisie geagendeerd.  Besluit
  Het CDA geeft aan de memo te bespreken conform aanbod van het college om een toelichting te geven.
  Het CDA vraagt of het verstandig is om de centrumvisie als pilot voor de omgevingsvisie te stellen. Is er een tijdsprobleem als detailhandelsvisie input is voor de centrumvisie? Wie zijn de stakeholders? Wordt er per kern gewerkt met stakeholders? Welke urgente kwesties zijn er en hoe wordt er daar mee omgegaan? GroenLinks wijst op de sheet betrokkenheid gemeenteraad en mist daar o.a. de essentiële startbijeenkomst en een bijeenkomst na stap 3, zoals aangegeven in de plan van aanpak. De andere fracties sluiten aan bij de invulling zoals gegeven door het college in de twee sheets. De CU wijst op Warmond aan de Kaag en de detailhandsadviescommissie van PZH.

  02:00:34 - 02:01:39 - Peter Scholten
  02:01:40 - 02:01:49 - Dion Piket
  02:02:00 - 02:03:11 - Bas Brekelmans
  02:03:13 - 02:03:33 - Peter Scholten
  02:03:33 - 02:03:37 - Dion Piket
  02:03:37 - 02:06:08 - Peter Scholten
  02:06:09 - 02:06:24 - Dion Piket
  02:06:26 - 02:07:05 - Shari van den Hout-Hooi
  02:07:07 - 02:07:10 - Dion Piket
  02:07:10 - 02:09:00 - Frans van Swieten
  02:09:00 - 02:09:02 - Dion Piket
  02:09:02 - 02:09:40 - Jeroen Tomassen
  02:09:43 - 02:09:45 - Dion Piket
  02:09:45 - 02:10:46 - Fred Koot
  02:10:47 - 02:10:49 - Dion Piket
  02:10:49 - 02:11:33 - Monique de la Rie
  02:11:34 - 02:11:37 - Dion Piket
  02:11:38 - 02:11:42 - Paul Witteman
  02:11:42 - 02:11:46 - Dion Piket
  02:11:46 - 02:12:07 - Peter Scholten
  02:12:09 - 02:12:12 - Dion Piket
  02:12:12 - 02:20:47 - Bas Brekelmans
  02:20:47 - 02:20:48 - Shari van den Hout-Hooi
  02:20:49 - 02:20:51 - Dion Piket
  02:20:51 - 02:20:52 - Shari van den Hout-Hooi
  02:20:56 - 02:20:58 - Dion Piket
  02:20:58 - 02:21:16 - Shari van den Hout-Hooi
  02:21:18 - 02:21:18 - Bas Brekelmans
  02:21:18 - 02:21:19 - Dion Piket
  02:21:19 - 02:26:53 - Bas Brekelmans
  02:26:54 - 02:26:57 - Dion Piket
  02:26:57 - 02:27:58 - Jeroen Tomassen
  02:28:01 - 02:28:01 - Dion Piket
  02:28:01 - 02:29:09 - Bas Brekelmans
  02:29:09 - 02:29:40 - Jeroen Tomassen
  02:29:42 - 02:30:05 - Bas Brekelmans
  02:30:05 - 02:30:07 - Dion Piket
  02:30:07 - 02:30:12 - Jeroen Tomassen
  02:30:12 - 02:30:35 - Dion Piket
  02:30:46 - 02:31:01 - Shari van den Hout-Hooi
  02:31:01 - 02:31:33 - Dion Piket
  02:31:33 - 02:31:55 - Peter Scholten
  02:31:57 - 02:31:59 - Dion Piket
  02:31:59 - 02:33:13 - Shari van den Hout-Hooi
  02:33:15 - 02:33:28 - Dion Piket
  02:33:28 - 02:33:31 - Bas Brekelmans
  02:33:31 - 02:33:32 - Dion Piket
  02:33:32 - 02:34:30 - Bas Brekelmans
  02:34:32 - 02:35:33 - Dion Piket
  02:35:33 - 02:41:33 - Shari van den Hout-Hooi
  02:41:34 - 02:41:48 - Dion Piket
  02:41:50 - 02:42:24 - Rob ten Boden
  02:42:24 - 02:42:26 - Shari van den Hout-Hooi
  02:42:26 - 02:42:28 - Dion Piket
  02:42:28 - 02:42:47 - Shari van den Hout-Hooi
  02:42:48 - 02:42:53 - Dion Piket
  02:42:53 - 02:43:00 - Rob ten Boden
  02:43:05 - 02:43:21 - Dion Piket
  02:43:22 - 02:44:57 - Frans van Swieten
  02:44:57 - 02:45:01 - Dion Piket
  02:45:01 - 02:46:31 - Jeroen Tomassen
  02:46:33 - 02:46:35 - Dion Piket
  02:46:35 - 02:47:59 - Fred Koot
  02:48:01 - 02:48:06 - Dion Piket
  02:48:06 - 02:48:29 - Shari van den Hout-Hooi
  02:48:29 - 02:48:59 - Fred Koot
  02:49:02 - 02:49:03 - Dion Piket
  02:49:03 - 02:51:05 - Monique de la Rie
  02:51:07 - 02:51:11 - Dion Piket
  02:51:11 - 02:52:56 - Paul Witteman
  02:52:56 - 02:53:01 - Dion Piket
  02:53:01 - 02:56:44 - Reny Wietsma-Biesbroek
 • 11

  [Besluitvormend] N.a.v. een memo over het burgerinitiatief voor een BMX baan in Voorhout dient de ChristenUnie een motie in Onzorgvuldig handelen memo BMX baan te Voorhout (Voorheen motie Gepruts. De titel en de inhoud van de motie is aangepast om hierover een beter inhoudelijk debat te kunnen voeren over de kwalificatie die de commissie aan dit handelen kan verbinden). Update 1 april 2019: de aangepaste motie is op Ibabs geplaatst.  Besluit
  Bespreekstuk voor de raad
  De CU geeft aan dat het met name gaat om hoe wordt omgegaan met initiatieven vanuit de inwoners. Verwacht mag worden dat het college hier zorgvuldig en voortvarend mee omgaat en de inwoners centraal stelt. De CU vraagt de overige fracties in te gaan op de motie. De wethouder geeft aan dat te lang is gezocht en te lang gewacht om het finale gesprek aan te gaan met de indieners/ouders. Trilokaal geeft aan dat de motie hard aankwam maar ziet het genuanceerder. GroenLinks begrijpt de emotie niet, maar heeft de ouders niet gesproken. GL kan de motie niet steunen. D66 kan zich daar bij aansluiten. Moet dit niet gezien worden als een sportaccommodatie en dit als zodanig te behandelen. De VVD kan zich niet vinden in de originele titel, de memo had eigenlijk inhoudelijk in cie Ruimte besproken moeten worden voordat het gaat over kwalificaties ingediend door een raadslid tevens cie-voorzitter. Volgens de PvdA gaat het om hoe de gemeente omgaat met inwoners. Een gemeente zou direct in contact moeten treden met inwoners. Ga met elkaar in gesprek. Het CDA geeft aan dat de BMX-baan van de baan is. De reactie van het college is te kort door de bocht, het gaat hier om het gevoel hebben over welke manier de gemeente om moet gaan met initiatieven van de inwoners.

  02:56:44 - 02:56:52 - Dion Piket
  02:56:52 - 02:59:22 - Shari van den Hout-Hooi
  02:59:25 - 02:59:33 - Dion Piket
  02:59:33 - 02:59:40 - Shari van den Hout-Hooi
  02:59:40 - 02:59:58 - Dion Piket
  02:59:58 - 03:00:03 - Shari van den Hout-Hooi
  03:00:03 - 03:00:39 - Dion Piket
  03:00:39 - 03:01:12 - Peter Scholten
  03:01:12 - 03:01:16 - Bas Brekelmans
  03:01:16 - 03:01:21 - Peter Scholten
  03:01:21 - 03:01:22 - Dion Piket
  03:01:23 - 03:02:13 - Bas Brekelmans
  03:02:15 - 03:04:04 - Peter Scholten
  03:04:05 - 03:04:07 - Bas Brekelmans
  03:04:07 - 03:04:08 - Dion Piket
  03:04:08 - 03:04:38 - Bas Brekelmans
  03:04:40 - 03:04:40 - Peter Scholten
  03:04:40 - 03:04:41 - Dion Piket
  03:04:41 - 03:05:35 - Peter Scholten
  03:05:37 - 03:05:51 - Dion Piket
  03:05:51 - 03:06:33 - Jeroen Tomassen
  03:06:34 - 03:06:40 - Dion Piket
  03:06:40 - 03:06:46 - Carla Breuer
  03:06:46 - 03:07:07 - Dion Piket
  03:07:08 - 03:08:24 - Hidde Verhoeve
  03:08:24 - 03:08:30 - Dion Piket
  03:08:30 - 03:08:33 - Hidde Verhoeve
  03:08:33 - 03:08:41 - Dion Piket
  03:08:41 - 03:09:13 - Rob ten Boden
  03:09:13 - 03:09:55 - Hidde Verhoeve
  03:09:57 - 03:09:57 - Dion Piket
  03:09:57 - 03:10:27 - Rob ten Boden
  03:10:28 - 03:11:11 - Hidde Verhoeve
  03:11:11 - 03:11:13 - Rob ten Boden
  03:11:13 - 03:11:19 - Dion Piket
  03:11:19 - 03:11:36 - Rob ten Boden
  03:11:37 - 03:11:53 - Dion Piket
  03:11:53 - 03:12:02 - Hidde Verhoeve
  03:12:03 - 03:12:25 - Jeroen Tomassen
  03:12:28 - 03:12:35 - Dion Piket
  03:12:35 - 03:12:44 - Hidde Verhoeve
  03:12:44 - 03:12:54 - Dion Piket
  03:12:55 - 03:13:09 - Rob ten Boden
  03:13:11 - 03:13:13 - Dion Piket
  03:13:13 - 03:13:33 - Hidde Verhoeve
  03:13:33 - 03:14:01 - Dion Piket
  03:14:01 - 03:16:13 - Carla Breuer
  03:16:13 - 03:16:31 - Dion Piket
  03:16:31 - 03:16:42 - Carla Breuer
  03:16:42 - 03:16:49 - Dion Piket
  03:16:49 - 03:17:09 - Bas Brekelmans
  03:17:12 - 03:18:23 - Dion Piket
  03:18:25 - 03:19:10 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:19:10 - 03:20:32 - Bas Brekelmans
 • 12

  Besluit
  De lijst is besproken.
  Besproken zijn de stukken 118 Koopstromenonderzoek, 126/153 Ondernemersfonds/uitspraak tegen beroep aanslagen onroerende zaakbelasting. De heer Scholten vraagt als raadsrapporteur de HLT stukken te agenderen voor de cie DEB. Stuk 115 (VHRM als zienswijze) komt terug als zienswijze naar de raad.
 • 12.a
 • 12.b
 • 12.c

  113 - College - Beantwoording van schriftelijke raadsvragen van de CDA-fractie over de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en bedrijven voor mensen met een beperking staat zowel bij commissie Ruimte als commissie DEB en Welzijn, omdat toegankelijkheid openbare ruimte onderwerp is voor cie Ruimte, handhaving cie DEB en Beleidsnota Wmo 2015 – 2016 cie Welzijn.


 • 12.d
 • 13

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten). Openstaande moties die "over datum" zijn: - 2 nov 2017. Waardering toevoegen aan prestatie-indicatoren; voorstel van het college is dit te implementeren in de begroting 2020 - 5 juli 2018. Ontwikkeling regionaal toeristenbeleid. Voorstel van het college is motie af te voeren. Memo is in december verzonden naar de raad. - 8 nov 2018. Vergroening lokaal belastingstelsel. Suggestie van het college is om uiterlijk 15 juli een presentatie van de onderzoeksresultaten te geven. - 8 nov 2018 Notitie draagvlaktoetsing duurzaamheidsbeleid. Voorstel van het college is om dit punt af te voeren en aan te sluiten bij de rapportages van Holland Rijnland en dit te agenderen indien daar aanleiding voor is. Openstaande actiepunten die "over datum" zijn; 13 feb 2019. Gesprek met inspreekster/burgemeester over overlast hangjongeren speeltuin Sassenheim 13 feb 2019. Duurzaamheidsagenda 2019-2020 Memo te nemen stappen nieuwe duurzaamheidsagenda. Voorstel college: uiterlijk 31 maart als memo naar de raad.  Besluit
  De actielijst is besproken
  De VVD vraagt om de notitie draagvlaktoetsing niet af te voeren en dit te vertalen naar eigen lokaal beleid ipv aansluiting bij HR. De motie wordt niet afgevoerd en al dan niet geagendeerd zodra de memo van het college beschikbaar is. Beatrixspeeltuin: de burgemeester is in gesprek met de betrokkenen over opties 1 en 2. Wordt afgevoerd. Palmolie: memo is verzonden kan worden afgevoerd Duurzaamheidsmemo; memo is ontvangen kan eraf.
 • 14
 • 15

  Besluit
  Het CDA vraagt naar de planning van de uitvoering van ProRail.

  03:20:36 - 03:20:37 - Dion Piket
  03:20:37 - 03:20:49 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:20:49 - 03:20:51 - Bas Brekelmans
  03:20:52 - 03:21:00 - Dion Piket
  03:21:00 - 03:21:02 - Monique de la Rie
  03:21:02 - 03:21:04 - Dion Piket
 • 16