Commissie Welzijn

maandag 2 december 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:
Om 19.30 uur is er een presentatie over de stand ontwikkelingen sport-/cultuurraad. De commissievergadering begint om 20.00 uur.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • Er is verzocht door basketballvereniging Forwodians om te spreken over de stand ontwikkelingen sport-/cultuurraad.  00:07:33 - 00:21:13 - Frank Beijk
  00:21:42 - 00:23:49 - Paul Witteman
  00:23:49 - 00:23:56 - Frank Beijk
  00:23:56 - 00:24:47 - Bart van der Ploeg
  00:24:47 - 00:24:51 - Frank Beijk
  00:24:51 - 00:25:02 - Ewout Braggaar
  00:25:02 - 00:26:06 - Frank Beijk
  00:26:11 - 00:26:55 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:26:55 - 00:35:56 - Frank Beijk
 • 1
 • 2
 • 3

  Een inwoner heeft zich aangemeld voor het spreekrecht over de Ruïne van Teylingen.

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  [Doel: opiniërend] Bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 11 juli 2019 is afgesproken dat de financiële haalbaarheid van de kaders voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen wordt onderzocht. Overeengekomen is dat er in de raad van december een eerste aanzet tot haalbaarheidsstudie, ofwel ‘businesscase’ wordt voorgelegd waarin de financiële gevolgen van de vastgestelde kaders, in verschillende scenario’s, worden weergegeven. De raad wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken.  Besluit
  De commissie welzijn steunt breed de keuze voor scenario 2. Sommige fracties maken op onderdelen voorbehoud. Actiepunt: Het college komt volgende week met een raadsmemo terug op de vraag over de kaasschuur en welke punten er in de volgende fase worden behandeld en met welk tijdspad. Het stuk kan als hamerstuk op de raadsagenda geplaatst worden om hetgeen besproken is in de commissie vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.
  Er is ingesproken over een initiatief rondom de ruïne. PvdA mist risicoanalyse en effecten voor verkeersbewegingen. De fractie is voorstander van scenario 2. Financieel, incidentele kosten voor aankoop geen probleem, structurele kosten uit bestaande posten halen als het bijdraagt aan maatschappelijke doelen. CDA steunt scenario 2, en vraagt naar het aantal parkeerplaatsen. CU ook scenario 2 en vraagt bij de verdere uitwerking om aannames te onderbouwen. Trilokaal ook scenario 2, heeft zorgen over mobiliteit. Ook worden er veel structurele kosten genoemd, zonder dat erbij staat wie verantwoordelijk wordt hiervan. Trilokaal vindt dat de gemeente niet moet opdraaien voor structurele kosten. GL vraagt zich af wat de gemeente gaat bijdragen en wie de initiatiefnemer wordt. Ook vraagt de fractie om in gesprek te gaan met omwonenden. D66 kiest in eerste instantie ook voor scenario 2. D66 vraagt wie structurele kosten voor coördinatie betaalt en vraagt naar wandeling vanaf het bruggetje en (het zicht) vanuit het centrum. Voorts wordt gevraagd naar de kosten van de kaasschuur in relatie met horeca. VVD had meer verwacht van het dekkingsplan en wil niet dat de gemeente vanuit reserves of belastingen gaat bijbetalen. Wat gaat de planning voor Westerbeek schuur betekenen voor het realiseren van het plan? Het college geeft aan dat vragen die gaan over hoe de kosten verdeeld worden in deze fase nog niet beantwoord kunnen worden. Dit is afhankelijk van de keuze van het scenario en afhankelijk van initiatiefnemers. In de volgende fase worden deze zaken en veel overige vragen, zoals verkeersbewegingen (15.000 bezoekers), de kostenverdeling en de risico-analyse, verder uitgewerkt.

  00:41:10 - 00:41:18 - Frank Beijk
  00:41:18 - 00:42:17 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:42:17 - 00:42:23 - Frank Beijk
  00:42:23 - 00:42:54 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:42:54 - 00:42:54 - Frank Beijk
  00:42:54 - 00:43:02 - Ewout Braggaar
  00:43:02 - 00:43:35 - Joanne de Mooij
  00:43:35 - 00:43:38 - Frank Beijk
  00:43:38 - 00:44:32 - Ewout Braggaar
  00:44:32 - 00:44:35 - Frank Beijk
  00:44:35 - 00:45:58 - Paul Witteman
  00:45:58 - 00:46:53 - Frank Beijk
  00:46:53 - 00:49:19 - Paul Witteman
  00:49:19 - 00:49:24 - Frank Beijk
  00:49:24 - 00:51:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:51:01 - 00:51:03 - Frank Beijk
  00:51:03 - 00:51:57 - Joanne de Mooij
  00:51:57 - 00:52:00 - Frank Beijk
  00:52:00 - 00:53:40 - Martijn van Duijvenbode
  00:53:40 - 00:53:42 - Frank Beijk
  00:53:42 - 00:54:52 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:54:53 - 00:54:56 - Frank Beijk
  00:54:56 - 00:57:25 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:57:25 - 00:57:29 - Frank Beijk
  00:57:29 - 00:59:33 - Rolf Duindam
  00:59:34 - 00:59:53 - Frank Beijk
  00:59:53 - 01:00:03 - Arno van Kempen
  01:00:03 - 01:00:04 - Frank Beijk
  01:00:04 - 01:00:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:00:20 - 01:00:21 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:00:21 - 01:00:23 - Frank Beijk
  01:00:23 - 01:00:30 - Rolf Duindam
  01:00:30 - 01:00:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:00:31 - 01:14:55 - Arno van Kempen
  01:14:55 - 01:14:57 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:14:57 - 01:15:01 - Frank Beijk
  01:15:01 - 01:15:28 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:15:28 - 01:15:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:15:31 - 01:15:53 - Arno van Kempen
  01:15:53 - 01:15:54 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:15:54 - 01:16:05 - Frank Beijk
  01:16:05 - 01:17:56 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:17:56 - 01:19:19 - Frank Beijk
  01:19:19 - 01:19:20 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:19:20 - 01:20:28 - Paul Witteman
  01:20:28 - 01:20:29 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:20:29 - 01:20:31 - Frank Beijk
  01:20:31 - 01:20:32 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:20:32 - 01:20:33 - Paul Witteman
  01:20:33 - 01:20:36 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:20:36 - 01:20:37 - Frank Beijk
  01:20:37 - 01:21:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:21:04 - 01:21:09 - Frank Beijk
  01:21:09 - 01:21:57 - Joanne de Mooij
  01:21:57 - 01:21:59 - Frank Beijk
  01:21:59 - 01:22:31 - Martijn van Duijvenbode
  01:22:31 - 01:22:35 - Frank Beijk
  01:22:36 - 01:22:59 - Paul Witteman
  01:22:59 - 01:23:22 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:22 - 01:23:24 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:23:24 - 01:23:26 - Frank Beijk
  01:23:26 - 01:23:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:23:34 - 01:23:36 - Frank Beijk
  01:23:36 - 01:23:41 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:23:41 - 01:23:43 - Frank Beijk
  01:23:43 - 01:24:02 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:24:02 - 01:24:02 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:24:02 - 01:24:08 - Frank Beijk
  01:24:08 - 01:24:36 - Rolf Duindam
  01:24:37 - 01:24:41 - Frank Beijk
  01:24:41 - 01:24:44 - Arno van Kempen
  01:24:44 - 01:24:46 - Frank Beijk
  01:24:46 - 01:24:47 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:24:47 - 01:25:07 - Arno van Kempen
  01:25:07 - 01:25:18 - Frank Beijk
  01:25:18 - 01:25:27 - Rolf Duindam
  01:25:27 - 01:25:29 - Ewout Braggaar
  01:25:29 - 01:25:42 - Rolf Duindam
  01:25:43 - 01:27:30 - Frank Beijk
  01:27:30 - 01:27:31 - Ewout Braggaar
  01:27:31 - 01:28:00 - Frank Beijk
 • 8

  [Doel: besluitvormend] Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De keuze van het kabinet voor het abonnementstarief is, naast een lagere bijdrage voor bepaalde groepen mensen, ook ingegeven vanuit de wens om de administratieve lasten te verlagen én voor meer eenvoud en transparantie voor de cliënt te zorgen. De wetswijziging leidt tot een aantal wijzigingen binnen de huidige verordening. In bijgevoegde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning zijn deze wijzigingen opgenomen (zie bijlage 1 voor de wijzigingen en een toelichting hierop). Daarnaast kan per 1 mei 2019 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege de wijziging in de Wet Minimumloon alleen pgb’s uitbetalen waarvan het uurtarief boven het wettelijke minimumloon ligt. Deze wijziging heeft effect op pgb’s voor maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf (logeren) die uitbesteed worden aan hulp uit het sociaal netwerk. Deze maatwerkvoorziening wordt in etmalen verstrekt. De SVB kan echter niet in etmalen uitbetalen en rekent het budget naar een uurtarief. Het uurtarief van Kortdurend verblijf komt dan onder het minimumloon te vallen en de SVB kan het pgb vanaf 1 mei 2019 niet meer uitbetalen.  Besluit
  De commissie adviseert dit als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

  01:28:00 - 01:28:02 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:28:02 - 01:29:30 - Sandra Groenendal
  01:29:30 - 01:29:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:29:31 - 01:29:36 - Frank Beijk
  01:29:37 - 01:30:30 - Arno van Kempen
  01:30:30 - 01:30:32 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:30:32 - 01:31:09 - Frank Beijk
  01:31:09 - 01:31:18 - Ewout Braggaar
  01:31:18 - 01:31:19 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:31:19 - 01:31:22 - Frank Beijk
  01:31:22 - 01:31:23 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:31:23 - 01:31:30 - Frank Beijk
  01:31:30 - 01:31:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:31:54 - 01:32:05 - Frank Beijk
  01:32:05 - 01:32:09 - Sandra Jasperse
  01:32:09 - 01:32:09 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:32:09 - 01:32:14 - Frank Beijk
  01:32:14 - 01:32:20 - Joanne de Mooij
  01:32:20 - 01:32:28 - Frank Beijk
  01:32:28 - 01:32:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:32:34 - 01:32:37 - Arno van Kempen
  01:32:37 - 01:32:45 - Frank Beijk
  01:32:45 - 01:33:16 - Arno van Kempen
  01:33:16 - 01:33:20 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:33:20 - 01:33:54 - Frank Beijk
 • 9

  [Doel: besluitvormend] De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers van 2019 aangeboden. Hieruit blijkt dat de totale begroting moet worden bijgesteld met een totaalbedrag van €355.827,00 over 2019. Voor de gemeente Teylingen gaat het om een bedrag van €177.330,00 (voordeel). Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op een begrotingswijziging binnen de termijn van acht weken. Op 16 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging. Aangezien de raad vergadert op 19 december 2019 zal het standpunt van de Commissie Welzijn worden ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.  Besluit
  De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. De zin 'Wij zullen het benodigde budget hiervoor beschikbaar stellen.' wordt uit de zienswijze verwijderd, n.a.v. een verzoek hiertoe van GroenLinks.
 • 10

  [Doel: besluitvormend] In dit voorstel vindt u de integrale handhavingsverordening waarin de uit te voeren taken van de ISD Bollenstreek voor PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs in één handhavingsverordening staan beschreven.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. Toezegging: Het college gaat na hoe het toezicht op de Wmo verloopt bij de RDOG HM.
  PvdA vraagt naar balans in eigen verantwoordelijkheid, Trilokaal en D66 sluiten zich daarbij aan. Hierop wordt afdoende geantwoord door het college. CDA vraagt naar toezicht op de Wmo. Het college zegt toe dit na te gaan bij de RDOG. CU merkt op dat de hardheidsclausule verwijst naar de doelen en dat deze ook naar de uitgangspunten zou moeten verwijzen. Hierop wordt afdoende geantwoord door het college.

  01:33:54 - 01:33:54 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:33:54 - 01:37:33 - Arno van Kempen
  01:37:33 - 01:37:44 - Frank Beijk
  01:37:44 - 01:37:47 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:37:47 - 01:39:16 - Sandra Groenendal
  01:39:16 - 01:39:20 - Frank Beijk
  01:39:20 - 01:39:26 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:39:26 - 01:39:32 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:39:32 - 01:40:25 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:40:25 - 01:40:26 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:40:26 - 01:40:29 - Frank Beijk
  01:40:29 - 01:41:17 - Joanne de Mooij
  01:41:17 - 01:41:19 - Frank Beijk
  01:41:19 - 01:42:10 - Sandra Jasperse
  01:42:10 - 01:42:10 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:42:10 - 01:42:13 - Frank Beijk
  01:42:13 - 01:42:20 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:42:20 - 01:42:25 - Frank Beijk
  01:42:25 - 01:42:43 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:42:43 - 01:42:44 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:42:44 - 01:42:47 - Frank Beijk
  01:42:47 - 01:43:48 - Ewout Braggaar
  01:43:48 - 01:44:10 - Frank Beijk
  01:44:10 - 01:44:11 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:44:11 - 01:47:28 - Arno van Kempen
  01:47:28 - 01:47:41 - Frank Beijk
  01:47:41 - 01:48:00 - Joanne de Mooij
  01:48:00 - 01:48:37 - Frank Beijk
  01:48:37 - 01:48:37 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:48:37 - 01:50:11 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:50:11 - 01:50:13 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:50:13 - 01:50:19 - Frank Beijk
  01:50:19 - 01:50:19 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:50:19 - 01:51:19 - Rolf Duindam
  01:51:19 - 01:51:21 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:51:21 - 01:51:24 - Frank Beijk
  01:51:24 - 01:51:24 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:51:24 - 01:52:34 - Bart van der Ploeg
  01:52:34 - 01:52:36 - Frank Beijk
  01:52:37 - 01:52:58 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:53:00 - 01:53:01 - Frank Beijk
  01:53:01 - 01:53:19 - Martijn van Duijvenbode
  01:53:19 - 01:53:22 - Frank Beijk
  01:53:22 - 01:53:26 - Joanne de Mooij
  01:53:26 - 01:53:29 - Frank Beijk
  01:53:29 - 01:53:30 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:53:30 - 01:53:46 - Sandra Groenendal
  01:53:46 - 01:53:54 - Frank Beijk
  01:53:54 - 01:53:55 - Sandra Groenendal
  01:53:55 - 01:54:04 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:54:04 - 01:54:29 - Sandra Groenendal
  01:54:29 - 01:54:34 - Frank Beijk
  01:54:34 - 01:54:57 - Sandra Groenendal
  01:54:57 - 01:55:04 - Frank Beijk
  01:55:04 - 01:55:05 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:55:05 - 01:57:49 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:57:49 - 01:57:56 - Frank Beijk
  01:57:56 - 01:58:28 - Rolf Duindam
  01:58:28 - 01:58:29 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:58:29 - 01:58:50 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:58:50 - 01:58:53 - Frank Beijk
  01:58:53 - 01:59:40 - Bart van der Ploeg
  01:59:40 - 01:59:44 - Frank Beijk
  01:59:44 - 01:59:45 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:59:45 - 02:00:22 - Sandra Groenendal
  02:00:22 - 02:00:31 - Frank Beijk
  02:00:31 - 02:00:34 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:00:34 - 02:05:37 - Arno van Kempen
  02:05:37 - 02:05:40 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:05:40 - 02:05:57 - Frank Beijk
  02:05:57 - 02:05:59 - Sandra Groenendal
  02:05:59 - 02:06:03 - Frank Beijk
  02:06:03 - 02:06:35 - Rolf Duindam
  02:06:36 - 02:06:42 - Frank Beijk
  02:06:42 - 02:06:50 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:06:51 - 02:06:54 - Frank Beijk
  02:06:54 - 02:07:01 - Bart van der Ploeg
  02:07:01 - 02:07:04 - Frank Beijk
  02:07:04 - 02:07:29 - Martijn van Duijvenbode
  02:07:30 - 02:07:32 - Frank Beijk
  02:07:32 - 02:08:04 - Joanne de Mooij
  02:08:04 - 02:08:18 - Frank Beijk
  02:08:19 - 02:09:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:09:07 - 02:09:09 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:09:09 - 02:10:11 - Frank Beijk
 • 11

  [Doel: besluitvormend] De motie van de fractie van het CDA roept het college op om in afwachting van de totstandkoming van een gezamenlijk beleidsplan van de drie historische verenigingen voor wat betreft het realiseren van hun ambities op het gebied van erfgoed en monumenten, aan het Historisch Genootschap Warmelda een eenmalige subsidie van € 5.000,-, toe te kennen, te financieren uit de post onderzoek en advies ten behoeve van erfgoed en monumenten.  Besluit
  De motie is besproken in de commissie welzijn, en het CDA geeft aan deze voor te leggen aan de raad.
 • 12

  Op verzoek CDA fractie, n.a.v. raadsmemo, in de commissie van mei 2019 is dit afgesproken. Vraag aan de commissieleden bij de Evaluatie pilot vroegsignalering van de CDA fractie: wat zijn de leerpunten, hoe geven we hier vervolg aan?  Besluit
  De fractie van het CDA legt voor om een conferentie te organiseren over het thema vroegsignalering en preventie, naar voorbeeld van schuldhulpverlening. CU wil ook ouders hierbij betrekken. Trilokaal vraagt om sociale kaart. D66 wil ook scholen erbij betrekken. VVD heeft een andere mening, vindt op basis van het overzicht van activiteiten dat er heel veel wordt gedaan aan preventie en vroegsignalering. Maar sluit zich aan bij de meerderheid van de commissie. Het college ondersteunt de oproep tot een conferentie en komt hier op terug in de eerste commissie van 2020 (Toezegging). Het college stuurt het LEA toe middels een raadsmemo (op vraag PvdA).

  02:10:11 - 02:10:16 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:10:16 - 02:12:38 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:12:39 - 02:12:43 - Frank Beijk
  02:12:43 - 02:12:44 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:12:44 - 02:15:13 - Sandra Groenendal
  02:15:13 - 02:15:21 - Frank Beijk
  02:15:22 - 02:17:17 - Joanne de Mooij
  02:17:17 - 02:17:21 - Frank Beijk
  02:17:21 - 02:19:31 - Sandra Jasperse
  02:19:31 - 02:19:35 - Frank Beijk
  02:19:35 - 02:20:18 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:20:19 - 02:20:23 - Frank Beijk
  02:20:23 - 02:21:41 - Bart van der Ploeg
  02:21:41 - 02:21:44 - Frank Beijk
  02:21:44 - 02:22:46 - Ewout Braggaar
  02:22:46 - 02:22:47 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:22:47 - 02:23:03 - Frank Beijk
  02:23:03 - 02:29:36 - Arno van Kempen
  02:29:36 - 02:29:36 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:29:36 - 02:29:59 - Frank Beijk
  02:29:59 - 02:30:24 - Ewout Braggaar
  02:30:24 - 02:31:15 - Frank Beijk
  02:31:15 - 02:31:15 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:31:15 - 02:31:51 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:31:51 - 02:32:35 - Arno van Kempen
  02:32:36 - 02:32:51 - Frank Beijk
  02:32:51 - 02:32:53 - Ewout Braggaar
  02:32:53 - 02:32:55 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:32:55 - 02:33:28 - Ewout Braggaar
  02:33:28 - 02:33:29 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:33:29 - 02:33:38 - Frank Beijk
  02:33:38 - 02:33:49 - Bart van der Ploeg
  02:33:49 - 02:35:24 - Frank Beijk
  02:35:24 - 02:35:25 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:35:25 - 02:42:24 - Manon van Dijk
 • 13

  [Doel: opiniërend] Uit de notitie blijkt dat er behoefte bestaat aan korte structurele ritten binnen de eigen dorpskern. Een additionele vorm van vraagafhankelijk vervoer kan in deze behoefte voorzien. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een basis is van een hechte groep enthousiaste en vindingrijke vrijwilligers. Er wordt een bedrag genoemd van 55.000 euro, als de gemeente het zelf geheel betaald en er wordt de suggestie gewekt dat het dan concurrerend zou zijn aan het initiatief Automaatje. Terwijl elders in de notitie staat dat het aanvullend hieraan kan zijn en in een andere behoefte voorziet. De CDA fractie deelt daarom de conclusie niet en ziet in deze notitie juist een aanbeveling om te starten met een vorm van een belbus. Graag verneemt de fractie hoe de overige commissieleden hier tegenaan kijken.  Besluit
  Het CDA heeft de vraag voorgelegd bij de commissie en noemt o.a. het voorbeeld uit Oegstgeest. CU pleit voor een bushalte bij Sassembourg. D66 noemt de seniorenbus uit Lisse als voorbeeld. CU, Trilokaal en VVD geven aan de belbus niet (direct) als de oplossing te zien. Het college geeft aan bij de OV concessie te vragen om een bushalte bij Sassembourg. De CDA fractie is van plan een motie in te dienen in de volgende raadsvergadering.

  02:42:24 - 02:42:34 - Frank Beijk
  02:42:34 - 02:44:26 - Joanne de Mooij
  02:44:26 - 02:44:29 - Frank Beijk
  02:44:29 - 02:44:30 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:44:30 - 02:45:37 - Martijn van Duijvenbode
  02:45:37 - 02:45:37 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:45:37 - 02:45:40 - Frank Beijk
  02:45:40 - 02:45:41 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:46:00 - 02:46:03 - Frank Beijk
  02:46:03 - 02:48:08 - Bart van der Ploeg
  02:48:08 - 02:48:10 - Frank Beijk
  02:48:11 - 02:49:22 - Rolf Duindam
  02:49:22 - 02:49:23 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:49:23 - 02:49:28 - Frank Beijk
  02:49:28 - 02:51:15 - Sandra Groenendal
  02:51:15 - 02:51:28 - Frank Beijk
  02:51:28 - 02:51:30 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:51:30 - 02:55:24 - Arno van Kempen
  02:55:24 - 02:55:29 - Frank Beijk
  02:55:29 - 02:56:02 - Manon van Dijk
  02:56:02 - 02:56:27 - Arno van Kempen
  02:56:27 - 02:56:28 - Frank Beijk
  02:56:28 - 02:56:34 - Manon van Dijk
  02:56:34 - 02:56:35 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:56:35 - 03:00:04 - Arno van Kempen
  03:00:04 - 03:01:00 - Frank Beijk
  03:01:00 - 03:01:08 - Manon van Dijk
  03:01:08 - 03:01:10 - Frank Beijk
  03:01:10 - 03:04:05 - Manon van Dijk
  03:04:05 - 03:04:07 - Frank Beijk
  03:04:08 - 03:04:29 - Rolf Duindam
  03:04:29 - 03:04:36 - Manon van Dijk
  03:04:36 - 03:04:51 - Rolf Duindam
  03:04:51 - 03:05:11 - Manon van Dijk
  03:05:11 - 03:05:14 - Rolf Duindam
  03:05:14 - 03:05:18 - Manon van Dijk
  03:05:18 - 03:05:28 - Rolf Duindam
  03:05:28 - 03:05:30 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:05:30 - 03:07:16 - Manon van Dijk
  03:07:16 - 03:07:21 - Rolf Duindam
  03:07:21 - 03:08:15 - Manon van Dijk
  03:08:15 - 03:08:27 - Frank Beijk
  03:08:27 - 03:08:59 - Joanne de Mooij
  03:08:59 - 03:09:04 - Frank Beijk
  03:09:04 - 03:09:36 - Martijn van Duijvenbode
  03:09:36 - 03:09:37 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:09:37 - 03:09:44 - Frank Beijk
  03:09:44 - 03:11:21 - Rolf Duindam
  03:11:21 - 03:11:48 - Frank Beijk
  03:11:48 - 03:12:05 - Manon van Dijk
  03:12:05 - 03:12:06 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:12:06 - 03:13:15 - Frank Beijk
 • 15

  Besluit
  Er worden geen opmerkingen gemaakt.
 • 15.A
 • 15.B
 • 15.C
 • 15.D
 • 16

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. De volgende actiepunten overschrijden/naderen hun einddatum (zie de toelichting en staza in de actielijst): W.104 Knelpunten voorzieningennota W.112 Planning Elsgeest W.117 Koploper cliëntondersteuning, mantelzorg en sociale kaart Het college stelt voor W.121 (pilot vroegsignalering), W.122 (toezegging dierenambulance) en de motie belbus af te voeren van de actielijst. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien.  Besluit
  W.104 komt een maatwerknotitie. De volgende keer volgt een concrete datum. W.121 en 122 worden met instemming van de commissie afgevoerd.

  03:13:15 - 03:14:15 - Arno van Kempen
  03:14:15 - 03:14:18 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:14:18 - 03:14:55 - Frank Beijk
  03:14:55 - 03:14:55 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:14:55 - 03:15:13 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:15:13 - 03:15:17 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:15:17 - 03:16:18 - Arno van Kempen
  03:16:19 - 03:16:27 - Frank Beijk
  03:16:27 - 03:17:36 - Sandra Jasperse
  03:17:37 - 03:18:01 - Frank Beijk
  03:18:01 - 03:18:44 - Joanne de Mooij
  03:18:44 - 03:18:44 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:18:45 - 03:19:17 - Arno van Kempen
  03:19:18 - 03:19:28 - Frank Beijk
  03:19:28 - 03:19:28 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:19:28 - 03:19:46 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:19:46 - 03:19:48 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:19:48 - 03:20:03 - Frank Beijk
  03:20:03 - 03:20:32 - Lisa Weijts-Gonzalez
 • 17


  Besluit
  Er is een mededeling gedaan namens de raadsrapporteurs ISD over de motie versnelling innovatie zorg om dit de volgende keer te agenderen.
 • 18

  Besluit
  CU vraagt om een tijdspad voor het verzoek om een breedte sporthal. Het college geeft aan deze conform toezegging voor einde jaar wordt toegezonden. D66 vraagt om reactie 5G.
 • 19