Gemeenteraad

donderdag 7 maart 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

 • Deze vergadering bekijkt u live of achteraf op deze website.


  00:02:52 - 00:03:56 - Carla Breuer
 • 1

  00:03:56 - 00:03:59 - Inspreker -
  00:04:06 - 00:06:03 - Frans Nederstigt
  00:06:13 - 00:08:03 - Carla Breuer
 • 2

  00:08:03 - 00:08:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:08:14 - 00:09:38 - Carla Breuer
  00:09:38 - 00:09:50 - Dion Piket
  00:09:50 - 00:10:22 - Carla Breuer
  00:10:22 - 00:10:48 - Dion Piket
  00:10:48 - 00:12:12 - Carla Breuer
 • 3
 • 4

  Van de PvdA is een aankondiging ontvangen van een mondelinge vraag aan de burgemeester over de niet volledige beantwoording van de schriftelijke vraag over de Sinterklaasviering Teylingen. Dit met name over het ontbreken van incidenten die niet correct zijn weergegeven en pas na aandringen van de PvdA zijn hersteld.


  00:12:40 - 00:12:52 - Dion Piket
  00:13:00 - 00:13:18 - Joost van Doesburg
  00:13:18 - 00:13:33 - Dion Piket
  00:13:33 - 00:16:55 - Joost van Doesburg
  00:16:57 - 00:17:02 - Dion Piket
  00:17:02 - 00:17:22 - Joost van Doesburg
  00:17:24 - 00:17:28 - Dion Piket
  00:17:49 - 00:23:36 - Carla Breuer
  00:23:37 - 00:23:45 - Dion Piket
  00:23:45 - 00:24:49 - Joost van Doesburg
  00:24:53 - 00:25:10 - Dion Piket
  00:25:10 - 00:25:12 - Joost van Doesburg
  00:25:12 - 00:25:14 - Dion Piket
  00:25:17 - 00:26:09 - Carla Breuer
  00:26:12 - 00:26:15 - Dion Piket
  00:26:40 - 00:27:31 - Carla Breuer
 • 5


  Besluit
  Er zijn twee insprekers. - Vuurwerk - Zebra's Oosthoutlaan

  00:27:35 - 00:33:41 - Inspreker -
  00:33:41 - 00:33:45 - Carla Breuer
  00:33:45 - 00:34:25 - Inspreker -
  00:34:25 - 00:34:51 - Carla Breuer
  00:34:51 - 00:37:57 - Inspreker -
  00:37:57 - 00:38:26 - Carla Breuer
  00:38:26 - 00:38:49 - Inspreker -
  00:38:49 - 00:38:58 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:38:58 - 00:39:03 - Bas Brekelmans
  00:39:03 - 00:39:05 - Carla Breuer
  00:39:05 - 00:40:17 - Bas Brekelmans
  00:40:18 - 00:41:28 - Carla Breuer
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

  Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2016) worden gewijzigd. Daarnaast is het voorstel de regeling te actualiseren op de taken van de ISD.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. In te stemmen met wijziging van de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (2016) per 1 maart 2019, waardoor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling gaat luiden zoals is verwoord in het bijgevoegde conceptvoorstel betreffende de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (2019).
 • 10

  De Kadernota is bedoeld om de leidraad te zijn voor het opstellen van de Programmabegroting RDOG HM 2020. De gemeenteraad van Teylingen wordt geadviseerd om als zienswijze aan het bestuur van de RDOG te laten weten dat de raad niet instemt met het voorgestelde indexeringspercentage van 4.06%.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze aan het bestuur van de RDOG te laten weten dat de raad niet instemt met het voorgestelde indexeringspercentage van 4.06% volgens bijgevoegd concept.
 • 11

  De commissie Ruimte heeft de “discussienota communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten” besproken en geeft daarmee richting aan de verdere uitwerking van het project gericht op een beter verloop van bouwprojecten in Teylingen.

  Besluit: Commissie Ruimte heeft op 12 februari input meegegeven aan het college omtrent dit onderwerp.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Commissie Ruimte heeft op 12 februari input meegegeven aan het college omtrent dit onderwerp.
 • 12
 • 13

  [Doel: besluitvormend]
  Op 7 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 12 koopappartementen en een horecagelegenheid op de locatie Hoofdstraat 222-224 in Sassenheim. Het college vraagt de raad om een verklaring van geen bedenkingen.

  Op verzoek van CU en GroenLinks een bespreekstuk voor de Raad. Zij willen in de fractie nog e.a. bespreken m.b.t. leenauto en compensatie sociale huurwoningen.

  Update 18 februari:
  Bijgevoegd het gewijzigde ontwerpbesluit Hoofdstraat 222-224. Zoals toegezegd door wethouder Bas Brekelmans is naar aanleiding van het verzoek van het CDA in de commissie Ruimte van 12 februari 2019 de volgende voorwaarde opgenomen in het ontwerpbesluit (voorwaarde 4 op bladzijde 6):

  Tijdens de uitvoering mogen géén werktuigen worden gebruikt, die schade of ernstige hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken; zo mag dus bij de uitvoering
  van de (eventueel) noodzakelijke heiwerkzaamheden géén trillingen in de verschillende grondlagen worden veroorzaakt, waardoor schade aan naastgelegen
  bouwwerken kan ontstaan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande ‘verklaring van geen bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 7 september 2018 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 koopappartementen en een horecagelegenheid op de locatie Hoofdstraat 222-224 in Sassenheim. 2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is.

  02:26:16 - 02:26:33 - Monique de la Rie
  02:26:34 - 02:27:43 - Carla Breuer
  02:27:43 - 02:31:05 - Gerben Dijkstra
  02:31:06 - 02:31:16 - Carla Breuer
  02:31:31 - 02:32:58 - Frans Nederstigt
  02:32:58 - 02:33:02 - Carla Breuer
  02:33:02 - 02:33:12 - Frank Beijk
  02:33:12 - 02:33:16 - Carla Breuer
  02:33:16 - 02:33:41 - Frans Nederstigt
  02:33:41 - 02:33:42 - Frank Beijk
  02:33:48 - 02:33:49 - Frans Nederstigt
  02:33:49 - 02:33:51 - Carla Breuer
  02:33:51 - 02:34:09 - Frank Beijk
  02:34:09 - 02:34:10 - Frans Nederstigt
  02:34:10 - 02:34:11 - Carla Breuer
  02:34:11 - 02:35:33 - Frans Nederstigt
  02:35:34 - 02:36:06 - Carla Breuer
  02:36:36 - 02:39:48 - Don Verhoeff
  02:39:48 - 02:40:09 - Carla Breuer
  02:40:09 - 02:41:19 - Joost van Doesburg
  02:41:21 - 02:41:42 - Carla Breuer
  02:41:42 - 02:47:11 - Bas Brekelmans
  02:47:15 - 02:47:55 - Carla Breuer
  02:47:55 - 02:48:53 - Gerben Dijkstra
  02:48:56 - 02:49:09 - Carla Breuer
  02:49:09 - 02:49:32 - Frank Beijk
  02:49:33 - 02:49:34 - Carla Breuer
  02:49:35 - 02:50:10 - Gerben Dijkstra
  02:50:11 - 02:50:29 - Carla Breuer
  02:50:29 - 02:50:37 - Gerben Dijkstra
  02:50:37 - 02:50:40 - Carla Breuer
  02:50:43 - 02:52:21 - Frans Nederstigt
  02:52:21 - 02:52:38 - Carla Breuer
  02:52:38 - 02:52:46 - Frans Nederstigt
  02:52:47 - 02:52:58 - Frank Beijk
  02:52:58 - 02:53:07 - Frans Nederstigt
  02:53:07 - 02:53:13 - Frank Beijk
  02:53:14 - 02:53:19 - Carla Breuer
  02:53:19 - 02:53:29 - Frank Beijk
  02:53:29 - 02:54:25 - Carla Breuer
  02:54:25 - 02:54:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:54:39 - 02:54:46 - Carla Breuer
 • 14

  CDA heeft een motie voorbereid om een Teylings geluid te laten horen m.b.t. dossier Schiphol. Zij zijn tegen toename aantal vluchten van en naar Schiphol. ChristenUnie, GroenLinks en PvdA zijn mede-indiener.


  Resultaat stemming:


  02:54:46 - 02:54:56 - Sandra Groenendal
  02:54:57 - 02:54:58 - Carla Breuer
  02:54:59 - 02:58:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:58:14 - 02:58:59 - Carla Breuer
  02:59:03 - 03:01:08 - Rob ten Boden
  03:01:08 - 03:01:17 - Carla Breuer
  03:01:41 - 03:01:50 - Fred Koot
  03:01:50 - 03:02:02 - Carla Breuer
  03:02:02 - 03:02:03 - Fred Koot
  03:04:44 - 03:04:54 - Carla Breuer
  03:04:54 - 03:05:12 - Fred Koot
  03:05:12 - 03:05:19 - Carla Breuer
  03:05:20 - 03:07:25 - Robin Konings
  03:07:25 - 03:07:29 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:07:29 - 03:07:32 - Robin Konings
  03:07:32 - 03:07:33 - Carla Breuer
  03:07:33 - 03:08:10 - Robin Konings
  03:08:10 - 03:08:12 - Carla Breuer
  03:08:13 - 03:08:46 - Don Verhoeff
  03:08:46 - 03:08:47 - Carla Breuer
  03:08:47 - 03:09:27 - Robin Konings
  03:09:27 - 03:09:31 - Carla Breuer
  03:09:32 - 03:09:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:09:59 - 03:10:06 - Robin Konings
  03:10:06 - 03:10:08 - Carla Breuer
  03:10:08 - 03:10:31 - Robin Konings
  03:10:31 - 03:10:32 - Carla Breuer
  03:10:32 - 03:10:36 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:10:36 - 03:10:44 - Robin Konings
  03:10:44 - 03:10:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:10:57 - 03:11:14 - Robin Konings
  03:11:14 - 03:11:15 - Frans Nederstigt
  03:11:15 - 03:11:18 - Carla Breuer
  03:11:18 - 03:11:19 - Frans Nederstigt
  03:11:19 - 03:11:24 - Carla Breuer
  03:11:24 - 03:11:41 - Frans Nederstigt
  03:11:41 - 03:11:50 - Robin Konings
  03:11:50 - 03:11:53 - Carla Breuer
  03:11:53 - 03:12:21 - Robin Konings
  03:12:21 - 03:12:37 - Carla Breuer
  03:12:37 - 03:12:52 - Robin Konings
  03:12:52 - 03:13:13 - Carla Breuer
  03:13:19 - 03:15:14 - Sandra Groenendal
  03:15:14 - 03:15:16 - Robin Konings
  03:15:16 - 03:15:21 - Sandra Groenendal
  03:15:21 - 03:15:47 - Carla Breuer
  03:15:47 - 03:15:53 - Robin Konings
  03:15:53 - 03:15:58 - Carla Breuer
  03:15:58 - 03:16:43 - Robin Konings
  03:16:44 - 03:16:49 - Sandra Groenendal
  03:16:49 - 03:16:51 - Carla Breuer
  03:16:51 - 03:16:52 - Robin Konings
  03:16:53 - 03:17:38 - Sandra Groenendal
  03:17:38 - 03:17:39 - Robin Konings
  03:17:39 - 03:17:41 - Sandra Groenendal
  03:17:41 - 03:17:56 - Robin Konings
  03:17:56 - 03:17:57 - Carla Breuer
  03:17:57 - 03:17:59 - Sandra Groenendal
  03:18:59 - 03:19:31 - Carla Breuer
  03:19:35 - 03:20:07 - Rob ten Boden
  03:20:08 - 03:20:29 - Carla Breuer
  03:20:29 - 03:20:47 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:21:52 - 03:21:56 - Carla Breuer
  03:21:56 - 03:22:49 - Fred Koot
  03:22:51 - 03:22:57 - Carla Breuer
  03:22:57 - 03:23:20 - Robin Konings
  03:23:20 - 03:23:24 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:23:25 - 03:23:38 - Carla Breuer
  03:23:38 - 03:24:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:24:32 - 03:24:33 - Carla Breuer
  03:24:33 - 03:24:49 - Robin Konings
  03:24:49 - 03:24:56 - Carla Breuer
  03:24:59 - 03:25:02 - Fons Welters
  03:25:02 - 03:25:07 - Carla Breuer
  03:25:07 - 03:25:33 - Fons Welters
  03:25:33 - 03:25:39 - Carla Breuer
  03:25:39 - 03:27:06 - Don Verhoeff
  03:27:07 - 03:27:59 - Carla Breuer
  03:27:59 - 03:28:04 - Robert van Dijk
  03:28:04 - 03:28:44 - Carla Breuer
  03:28:44 - 03:30:00 - Frans Nederstigt
  03:30:00 - 03:30:46 - Carla Breuer
  03:30:46 - 03:31:05 - Fred Koot
  03:31:05 - 03:31:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:31:07 - 03:31:12 - Dion Piket
  03:31:12 - 03:31:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:31:13 - 03:31:14 - Carla Breuer
  03:31:14 - 03:31:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:31:20 - 03:31:27 - Carla Breuer
  03:31:27 - 03:31:34 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:31:34 - 03:31:55 - Carla Breuer
 • 15

  N.a.v. discussie over het vervangen van bomen in Wilhelminalaan en omgeving gaat het CDA een motie voorbereiden om kap zoveel mogelijk te voorkomen en indien kap nodig is vanwege de veiligheid, wat er dan gedaan kan worden om gevolgen voor de uitstraling van de buurt te beperken.

  Deze motie is aangehouden totdat de schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld, beantwoord zijn.


 • 16

  [Besluitvormend]
  Met deze motie wordt het college verzocht om

  • Het kabinet te vragen om een landelijk verbod op het particulier afsteken van
   knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen vanaf de jaarwisseling 2019/2020;
  • Zo lang er geen landelijk verbod is een lokaal verbod in te stellen voor de gemeente
   Teylingen, zodra het kabinet dit mogelijk heeft gemaakt;
  • In de drie kernen een vuurwerkshow te organiseren tijdens de jaarwisseling;
  • Deze vuurwerkshows te financieren uit vrijvallende kosten voor handhaving en
   herstel van schade als gevolg van vuurwerk.

  Update 22 februari 2019: de oorspronkelijke motie is gesplitst in drie separate moties.

  In de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur heeft GroenLinks aangegeven de motie te splitsen.
  Zodra beschikbaar wordt de reactie van het college op de motie vuurwerk toegevoegd aan de stukken.  Besluit
  Motie I en II zijn aangehouden, motie III is in stemming gebracht en verworpen met 3 stemmen voor (GL en CU) en 18 tegen (VVD, CDA, Trilokaal, D66 en PvdA)

  00:41:52 - 00:42:29 - Dion Piket
  00:42:57 - 00:48:05 - Don Verhoeff
  00:48:05 - 00:48:35 - Dion Piket
  00:49:05 - 00:52:59 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:53:01 - 00:53:07 - Dion Piket
  00:53:07 - 00:53:25 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:53:25 - 00:53:26 - Dion Piket
  00:53:37 - 00:54:07 - Don Verhoeff
  00:54:07 - 00:54:10 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:54:40 - 00:55:03 - Don Verhoeff
  00:55:03 - 00:55:05 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:55:05 - 00:55:23 - Don Verhoeff
  00:55:25 - 00:55:37 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:55:41 - 00:55:47 - Dion Piket
  00:56:02 - 00:57:05 - Jelmer Bode
  00:57:05 - 00:57:08 - Dion Piket
  00:57:08 - 00:57:09 - Jelmer Bode
  00:57:09 - 00:57:47 - Joost van Doesburg
  00:57:49 - 00:58:22 - Jelmer Bode
  00:58:22 - 00:58:26 - Frans Nederstigt
  00:58:26 - 00:58:28 - Dion Piket
  00:58:28 - 00:59:12 - Frans Nederstigt
  00:59:13 - 00:59:19 - Jelmer Bode
  00:59:19 - 00:59:23 - Frans Nederstigt
  00:59:23 - 00:59:53 - Jelmer Bode
  00:59:53 - 00:59:58 - Dion Piket
  00:59:58 - 01:00:00 - Jelmer Bode
  01:00:00 - 01:00:08 - Joost van Doesburg
  01:00:08 - 01:00:09 - Jelmer Bode
  01:00:31 - 01:00:47 - Frans Nederstigt
  01:00:47 - 01:00:50 - Dion Piket
  01:00:50 - 01:01:24 - Frans Nederstigt
  01:01:26 - 01:01:29 - Jelmer Bode
  01:01:29 - 01:01:32 - Dion Piket
  01:01:32 - 01:01:33 - Frank Beijk
  01:01:33 - 01:01:36 - Dion Piket
  01:01:37 - 01:01:47 - Jelmer Bode
  01:01:47 - 01:01:48 - Dion Piket
  01:01:48 - 01:02:43 - Jelmer Bode
  01:02:43 - 01:02:50 - Don Verhoeff
  01:02:50 - 01:02:52 - Dion Piket
  01:02:52 - 01:03:02 - Don Verhoeff
  01:03:02 - 01:03:04 - Jelmer Bode
  01:03:04 - 01:03:07 - Don Verhoeff
  01:03:07 - 01:03:07 - Jelmer Bode
  01:03:07 - 01:03:56 - Don Verhoeff
  01:03:58 - 01:04:07 - Dion Piket
  01:04:17 - 01:09:09 - Joost van Doesburg
  01:09:09 - 01:09:31 - Don Verhoeff
  01:09:31 - 01:09:34 - Dion Piket
  01:09:34 - 01:09:59 - Don Verhoeff
  01:09:59 - 01:10:00 - Joost van Doesburg
  01:10:06 - 01:10:20 - Dion Piket
  01:10:20 - 01:10:23 - Joost van Doesburg
  01:10:27 - 01:10:28 - Dion Piket
  01:10:55 - 01:12:55 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:12:55 - 01:13:01 - Dion Piket
  01:13:20 - 01:18:34 - Frans Nederstigt
  01:18:34 - 01:18:35 - Dion Piket
  01:18:35 - 01:18:37 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:18:37 - 01:18:46 - Dion Piket
  01:18:46 - 01:19:24 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:19:24 - 01:19:31 - Frans Nederstigt
  01:19:31 - 01:19:34 - Dion Piket
  01:19:34 - 01:19:34 - Frans Nederstigt
  01:19:34 - 01:20:23 - Joost van Doesburg
  01:20:23 - 01:22:51 - Frans Nederstigt
  01:22:51 - 01:22:54 - Dion Piket
  01:22:54 - 01:22:54 - Frans Nederstigt
  01:22:54 - 01:23:55 - Jelmer Bode
  01:23:55 - 01:23:56 - Frans Nederstigt
  01:23:56 - 01:24:00 - Dion Piket
  01:24:00 - 01:24:56 - Frans Nederstigt
  01:24:56 - 01:25:02 - Dion Piket
  01:25:02 - 01:25:04 - Frans Nederstigt
  01:25:04 - 01:25:04 - Dion Piket
  01:25:04 - 01:25:15 - Jelmer Bode
  01:25:15 - 01:25:27 - Frans Nederstigt
  01:25:27 - 01:25:33 - Dion Piket
  01:25:58 - 01:27:01 - Fons Welters
  01:27:04 - 01:27:20 - Dion Piket
  01:27:20 - 01:28:57 - Don Verhoeff
  01:28:57 - 01:29:04 - Dion Piket
  01:29:17 - 01:31:52 - Carla Breuer
  01:31:52 - 01:31:54 - Dion Piket
  01:31:54 - 01:32:18 - Joost van Doesburg
  01:32:18 - 01:36:27 - Carla Breuer
  01:36:27 - 01:36:37 - Dion Piket
  01:36:39 - 01:41:43 - Don Verhoeff
  01:41:43 - 01:41:45 - Dion Piket
  01:41:45 - 01:42:50 - Jelmer Bode
  01:42:50 - 01:43:20 - Don Verhoeff
  01:43:20 - 01:43:21 - Jelmer Bode
  01:43:21 - 01:43:23 - Dion Piket
  01:43:23 - 01:44:02 - Jelmer Bode
  01:44:02 - 01:44:33 - Don Verhoeff
  01:44:33 - 01:44:34 - Dion Piket
  01:44:34 - 01:44:37 - Don Verhoeff
  01:44:37 - 01:45:05 - Jelmer Bode
  01:45:05 - 01:45:09 - Don Verhoeff
  01:45:09 - 01:45:11 - Jelmer Bode
  01:45:11 - 01:45:13 - Don Verhoeff
  01:45:13 - 01:45:15 - Dion Piket
  01:45:15 - 01:46:06 - Don Verhoeff
  01:46:06 - 01:46:07 - Ewout Braggaar
  01:46:07 - 01:46:14 - Dion Piket
  01:46:14 - 01:46:17 - Don Verhoeff
  01:46:17 - 01:46:24 - Dion Piket
  01:46:24 - 01:47:42 - Don Verhoeff
  01:47:43 - 01:47:47 - Dion Piket
  01:47:47 - 01:48:21 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:48:25 - 01:48:27 - Dion Piket
  01:48:28 - 01:48:33 - Jelmer Bode
  01:48:33 - 01:48:35 - Dion Piket
  01:48:35 - 01:48:36 - Frans Nederstigt
  01:48:36 - 01:48:46 - Dion Piket
  01:48:46 - 01:49:19 - Frans Nederstigt
  01:49:20 - 01:49:21 - Dion Piket
  01:49:21 - 01:50:03 - Jelmer Bode
  01:50:03 - 01:50:09 - Don Verhoeff
  01:50:10 - 01:50:17 - Dion Piket
  01:50:17 - 01:50:45 - Frans Nederstigt
  01:50:45 - 01:50:46 - Dion Piket
  01:50:46 - 01:51:15 - Jelmer Bode
  01:51:15 - 01:51:16 - Frans Nederstigt
  01:51:16 - 01:51:17 - Dion Piket
  01:51:17 - 01:51:18 - Don Verhoeff
  01:51:18 - 01:51:25 - Dion Piket
  01:51:25 - 01:52:06 - Frans Nederstigt
  01:52:07 - 01:52:08 - Dion Piket
  01:52:08 - 01:52:49 - Jelmer Bode
  01:52:49 - 01:52:50 - Dion Piket
  01:52:50 - 01:52:50 - Frans Nederstigt
  01:52:50 - 01:52:58 - Dion Piket
  01:52:58 - 01:53:04 - Don Verhoeff
  01:53:04 - 01:53:09 - Dion Piket
  01:53:09 - 01:54:02 - Don Verhoeff
  01:54:04 - 01:54:14 - Dion Piket
  01:54:14 - 01:54:26 - Joost van Doesburg
  01:54:29 - 01:54:33 - Jelmer Bode
  01:54:33 - 01:54:42 - Joost van Doesburg
  01:54:42 - 01:55:15 - Jelmer Bode
  01:55:15 - 01:55:38 - Joost van Doesburg
  01:55:41 - 01:55:43 - Jelmer Bode
  01:55:43 - 01:55:44 - Dion Piket
  01:55:44 - 01:56:11 - Jelmer Bode
  01:56:12 - 01:56:26 - Joost van Doesburg
  01:56:26 - 01:56:54 - Jelmer Bode
  01:56:54 - 01:57:10 - Joost van Doesburg
  01:57:10 - 01:57:52 - Dion Piket
  01:57:52 - 01:59:48 - Joost van Doesburg
  01:59:48 - 01:59:51 - Dion Piket
  01:59:51 - 02:00:16 - Joost van Doesburg
  02:00:17 - 02:00:21 - Dion Piket
  02:00:21 - 02:00:30 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:00:33 - 02:00:35 - Dion Piket
  02:00:35 - 02:04:23 - Frans Nederstigt
  02:04:23 - 02:04:24 - Dion Piket
  02:04:24 - 02:04:54 - Jelmer Bode
  02:04:54 - 02:04:55 - Frans Nederstigt
  02:04:57 - 02:04:59 - Dion Piket
  02:04:59 - 02:05:18 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:05:18 - 02:05:19 - Frans Nederstigt
  02:05:19 - 02:05:23 - Dion Piket
  02:05:23 - 02:06:11 - Frans Nederstigt
  02:06:11 - 02:06:53 - Dion Piket
  02:06:53 - 02:07:26 - Frans Nederstigt
  02:07:26 - 02:07:59 - Dion Piket
  02:07:59 - 02:08:01 - Frans Nederstigt
  02:08:01 - 02:08:04 - Don Verhoeff
  02:08:04 - 02:08:05 - Frans Nederstigt
  02:08:05 - 02:08:23 - Dion Piket
  02:08:24 - 02:08:24 - Frans Nederstigt
  02:08:24 - 02:08:27 - Dion Piket
  02:08:27 - 02:08:46 - Fons Welters
  02:08:46 - 02:08:52 - Dion Piket
  02:17:06 - 02:17:18 - Frans Nederstigt
  02:17:21 - 02:17:35 - Dion Piket
  02:17:35 - 02:18:49 - Don Verhoeff
  02:18:51 - 02:20:02 - Dion Piket
  02:20:02 - 02:20:03 - Robert van Dijk
  02:20:03 - 02:20:05 - Dion Piket
  02:20:05 - 02:20:15 - Don Verhoeff
  02:20:15 - 02:20:15 - Dion Piket
  02:20:15 - 02:20:22 - Don Verhoeff
  02:20:22 - 02:20:29 - Dion Piket
  02:20:29 - 02:20:30 - Don Verhoeff
  02:20:30 - 02:20:54 - Dion Piket
  02:21:42 - 02:22:57 - Carla Breuer
 • 17

  Op grond van de Verordening op de rekenkamercommissie 2015 is benoeming van de extern voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie voorbehouden aan de raad. Via dit raadsvoorstel vraagt het presidium aan de Raad om mevrouw M. (Ria) Quapp te benoemen als extern voorzitter van de rekenkamercommissie Teylingen. Zij zal ten overstaan van de Raad de belofte afleggen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw M. (Ria) Quapp te benoemen tot extern voorzitter van de rekenkamercommissie Teylingen conform verordening tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

  02:23:13 - 02:24:38 - Carla Breuer
 • 18

  De ChristenUnie kondigt een motie aan n.a.v. de raadsmemo over het initiatief BMX-baan. De gebruikelijke procedure is de motie te agenderen in de eerstkomende commissievergadering en de daarop volgende raad. De motie betreft niet het inhoudelijke besluit, maar het gevolgde gemeentelijke/bestuurlijke proces. Daarom wordt deze motie geagendeerd voor de commissie DEB van 13 maart a.s.


 • 19