Commissie Welzijn

maandag 11 maart 2019 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:13 - 00:02:18 - Frans Nederstigt
  00:02:18 - 00:02:51 - Shari van den Hout-Hooi
  00:02:51 - 00:03:05 - Frans Nederstigt
  00:03:05 - 00:03:21 - Shari van den Hout-Hooi
  00:03:21 - 00:03:54 - Ewout Braggaar
  00:03:54 - 00:03:56 - Frans Nederstigt
  00:03:57 - 00:04:18 - Shari van den Hout-Hooi
  00:04:19 - 00:04:21 - Frans Nederstigt
  00:04:21 - 00:04:36 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:04:39 - 00:04:41 - Frans Nederstigt
  00:04:41 - 00:05:05 - Shari van den Hout-Hooi
  00:05:08 - 00:05:09 - Frans Nederstigt
  00:05:09 - 00:05:40 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:05:43 - 00:05:45 - Frans Nederstigt
  00:05:45 - 00:06:15 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:06:15 - 00:06:16 - Sandra Jasperse
  00:06:16 - 00:06:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:06:27 - 00:06:27 - Frans Nederstigt
  00:06:27 - 00:07:29 - Sandra Jasperse
  00:07:31 - 00:07:40 - Frans Nederstigt
  00:07:41 - 00:08:23 - Sandra Groenendal
  00:08:24 - 00:08:25 - Ewout Braggaar
  00:08:25 - 00:08:28 - Frans Nederstigt
  00:08:28 - 00:09:02 - Ewout Braggaar
  00:09:04 - 00:09:06 - Frans Nederstigt
  00:09:06 - 00:09:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:09:16 - 00:10:32 - Frans Nederstigt
  00:10:32 - 00:10:47 - Ewout Braggaar
  00:10:47 - 00:11:02 - Frans Nederstigt
  00:11:02 - 00:11:03 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:11:03 - 00:11:10 - Frans Nederstigt
  00:11:12 - 00:11:23 - Shari van den Hout-Hooi
  00:11:23 - 00:11:51 - Frans Nederstigt
  00:11:51 - 00:12:18 - Ewout Braggaar
  00:12:19 - 00:12:20 - Frans Nederstigt
  00:12:23 - 00:12:52 - Shari van den Hout-Hooi
  00:12:54 - 00:12:57 - Frans Nederstigt
  00:12:57 - 00:13:32 - Sandra Jasperse
  00:13:34 - 00:13:53 - Frans Nederstigt
  00:13:53 - 00:13:55 - Ewout Braggaar
  00:13:55 - 00:13:57 - Frans Nederstigt
  00:13:57 - 00:14:16 - Ewout Braggaar
  00:14:22 - 00:14:28 - Frans Nederstigt
  00:14:28 - 00:15:03 - Arno van Kempen
  00:15:04 - 00:15:32 - Frans Nederstigt
  00:15:33 - 00:16:06 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:16:12 - 00:16:16 - Frans Nederstigt
  00:16:16 - 00:16:28 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:16:28 - 00:16:53 - Frans Nederstigt
  00:16:53 - 00:16:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:16:59 - 00:17:22 - Frans Nederstigt
  00:17:22 - 00:17:53 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:17:54 - 00:18:32 - Frans Nederstigt
  00:18:32 - 00:18:33 - Joren Noorlander
  00:18:33 - 00:18:38 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:18:38 - 00:18:48 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:18:48 - 00:18:50 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:18:51 - 00:18:53 - Frans Nederstigt
  00:18:53 - 00:19:08 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:19:08 - 00:19:12 - Ewout Braggaar
  00:19:12 - 00:19:13 - Frans Nederstigt
  00:19:13 - 00:19:17 - Ewout Braggaar
  00:19:17 - 00:19:25 - Frans Nederstigt
  00:19:25 - 00:19:59 - Ewout Braggaar
  00:19:59 - 00:21:17 - Frans Nederstigt
  00:21:18 - 00:21:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:21:31 - 00:21:36 - Sandra Jasperse
  00:21:36 - 00:22:15 - Frans Nederstigt
  00:22:17 - 00:22:44 - Bas Brekelmans
  00:22:44 - 00:23:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:23:07 - 00:24:16 - Frans Nederstigt
  00:24:16 - 00:24:34 - Bas Brekelmans
  00:24:34 - 00:24:38 - Frans Nederstigt
  00:24:38 - 00:24:46 - Bas Brekelmans
  00:24:46 - 00:25:34 - Frans Nederstigt
  00:25:34 - 00:25:39 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:25:39 - 00:26:49 - Frans Nederstigt
  00:26:49 - 00:32:45 - Arno van Kempen
 • 2

  De CDA en ChristenUnie fractie hebben verzocht om de stand van zaken mbt Teylingen als koplopergemeente cliëntondersteuning aan de agenda van de commissie Welzijn van 11 maart a.s, toe te voegen.
  Teylingen is één van de ongeveer 25 gemeenten die deelneemt aan het koploperprogramma cliëntondersteuning. Met een extra bijdrage van het Rijk kunnen pilots worden opgezet om de onafhankelijke cliëntondersteuning te bevorderen. Gemeenten kunnen voor 1 april 2019 plannen indienen. Wat is stand van zaken?

  De CDA fractie heeft verzocht de stand van zaken Herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest te agenderen. In de vorige commissie is verzocht om een raadsmemo met de stand van zaken.

  Beide verzoeken zijn ontvangen na vaststelling van de conceptagenda door de voorzitter.  Besluit
  Het college zal bij het agendapunt mededelingen informeren over het koploperprogramma cliëntondersteuning. Voor wat betreft sportpark Elsgeest wordt het onderwerp in april geagendeerd. Vooraf kunnen technische vragen aanleveren (deze week) en het college zal deze zo snel mogelijk beantwoorden.
 • 3
 • 4

  Besluit
  Het college doet een mededeling over het koploperprogramma cliëntondersteuning. Afgesproken is hierop schriftelijk te reageren.

  00:32:48 - 00:33:17 - Frans Nederstigt
  00:33:17 - 00:33:19 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:33:19 - 00:33:32 - Frans Nederstigt
  00:33:32 - 00:33:46 - Ewout Braggaar
  00:33:46 - 00:33:59 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:33:59 - 00:34:49 - Frans Nederstigt
  00:34:49 - 00:35:01 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:35:01 - 00:35:14 - Frans Nederstigt
  00:35:14 - 00:35:41 - Ewout Braggaar
  00:35:43 - 00:35:51 - Frans Nederstigt
  00:35:51 - 00:36:00 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:36:00 - 00:36:02 - Frans Nederstigt
  00:36:02 - 00:36:05 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:36:05 - 00:36:34 - Sandra Jasperse
  00:36:34 - 00:39:18 - Frans Nederstigt
 • 5
 • 7
 • 8

  > Doel: opiniërend
  15 min: presentatie ISD
  30 min: Inhoudelijk gesprek over de contourennota tussen de commissieleden en portefeuillehouder welzijn
  ln de contourennota van de ISD staan mogelijke kaders beschreven waarbinnen de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de ISD kunnen plaatsvinden. De input/reacties van de commissie welzijn worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.

  > De agendacommissie (bestaande uit de commissievoorzitters en burgemeester) heeft bepaald dat behandeling in een reguliere commissievergadering passender is dan in een informele setting, omdat het gaat over aansturing op beleidsmatige ontwikkelingen.  Besluit
  De ISD heeft een presentatie gegeven over de contourennota 2020. D66 geeft als input mee te kijken naar projecten om mensen die langdurig in de uitkering zitten (en uit beeld zijn, bijv. ouderen) uit de uitkering te halen. GroenLinks sluit zich hierbij aan. De PvdA sluit ook aan en noemt ook een aantal groepen, waaronder statushouders. De PvdA geeft aan blij te zijn dat veel data beschikbaar is op basis waarvan beleid aangepast kan worden en ziet uit naar de rapportages hierover. Ook het schottenprobleem tussen Wmo en Wlz wordt aangehaald. De CDA fractie pleit voor een wijkgerichte aanpak. Er is veel nadruk voor dagbesteding, het gevaar bestaat dat zoeken naar werk ondergeschikt wordt. Sluit zich aan om mensen die lang aan de kant staan aan het werk te helpen. ChristenUnie wil beleidsuitvoering eerst analyseren voordat pilots gedraaid worden. Participatie is voor de CU niet per se werk. Voor sommige doelgroepen (bijv. met psychiatrische achtergrond) is uit het isolement halen ook een goede doelstelling. Ook wil de CU een discussie om niet automatisch meer taken bij de ISD te leggen als deze ook bij andere hulpverlenende organisaties beter passen. De VVD fractie benadrukt naast de motie monitoring sociaal domein ook de vroegsignalering en preventie. Trilokaal vraagt aandacht voor de schotten tussen ketenpartners in combinatie met de ISD. In de tweede termijn wordt o.a. over maatwerk vs. algemene voorziening gesproken. De input wordt meegegeven aan het college.

  00:45:46 - 00:45:49 - Ewout Braggaar
  00:45:49 - 00:45:51 - Frans Nederstigt
  00:45:51 - 01:00:35 - Ewout Braggaar
  01:00:36 - 01:01:06 - Frans Nederstigt
  01:01:06 - 01:01:24 - Shari van den Hout-Hooi
  01:01:57 - 01:02:18 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:03:43 - 01:03:45 - Frans Nederstigt
  01:03:45 - 01:04:06 - Sandra Jasperse
  01:05:04 - 01:05:06 - Frans Nederstigt
  01:05:06 - 01:05:56 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:06:06 - 01:07:02 - Frans Nederstigt
  01:07:02 - 01:07:11 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:07:13 - 01:07:18 - Frans Nederstigt
  01:07:18 - 01:08:03 - Sandra Groenendal
  01:08:32 - 01:08:36 - Frans Nederstigt
  01:08:36 - 01:10:48 - Ewout Braggaar
  01:11:09 - 01:11:45 - Frans Nederstigt
  01:11:45 - 01:12:23 - Ewout Braggaar
  01:12:23 - 01:12:27 - Frans Nederstigt
  01:12:27 - 01:12:31 - Ewout Braggaar
  01:12:31 - 01:12:36 - Frans Nederstigt
  01:12:36 - 01:14:14 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:14:16 - 01:14:31 - Frans Nederstigt
  01:14:31 - 01:15:02 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:15:04 - 01:15:12 - Frans Nederstigt
  01:15:12 - 01:15:21 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:15:24 - 01:15:28 - Frans Nederstigt
  01:15:28 - 01:16:38 - Sandra Jasperse
  01:16:40 - 01:16:49 - Frans Nederstigt
  01:16:49 - 01:16:50 - Sandra Jasperse
  01:16:50 - 01:16:58 - Frans Nederstigt
  01:17:01 - 01:19:37 - Sandra Groenendal
  01:19:39 - 01:19:43 - Frans Nederstigt
  01:19:43 - 01:20:50 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:20:53 - 01:21:11 - Frans Nederstigt
  01:21:11 - 01:24:43 - Shari van den Hout-Hooi
  01:24:43 - 01:24:45 - Sandra Jasperse
  01:24:45 - 01:25:51 - Frans Nederstigt
  01:25:51 - 01:31:45 - Arno van Kempen
  01:31:45 - 01:31:47 - Ewout Braggaar
  01:31:47 - 01:31:52 - Frans Nederstigt
  01:31:52 - 01:32:42 - Ewout Braggaar
  01:32:42 - 01:32:48 - Frans Nederstigt
  01:32:48 - 01:33:00 - Ewout Braggaar
  01:33:00 - 01:33:02 - Frans Nederstigt
  01:33:02 - 01:36:24 - Arno van Kempen
  01:36:26 - 01:36:54 - Frans Nederstigt
  01:36:54 - 01:37:27 - Ewout Braggaar
  01:37:27 - 01:37:30 - Frans Nederstigt
  01:37:30 - 01:38:50 - Ewout Braggaar
  01:38:50 - 01:38:58 - Frans Nederstigt
  01:38:58 - 01:39:03 - Ewout Braggaar
  01:39:03 - 01:39:09 - Frans Nederstigt
  01:39:09 - 01:39:47 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:39:49 - 01:40:23 - Frans Nederstigt
  01:40:23 - 01:40:35 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:40:37 - 01:40:41 - Frans Nederstigt
  01:40:41 - 01:41:30 - Sandra Jasperse
  01:41:33 - 01:41:35 - Frans Nederstigt
  01:41:36 - 01:43:45 - Sandra Groenendal
  01:43:47 - 01:43:52 - Frans Nederstigt
  01:43:52 - 01:45:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:45:14 - 01:45:19 - Frans Nederstigt
  01:45:19 - 01:46:22 - Shari van den Hout-Hooi
  01:46:24 - 01:47:51 - Frans Nederstigt
 • 9

  > Doel: beeldvormend / informerend
  Doel van de bespreking is de commissie welzijn betrekken bij het proces inkoop jeugdhulp. De nieuwe inkoop zal ingaan per 1/1/2021.
  De commissie wordt geïnformeerd over de Teylingse cijfers en bijzonderheden. Aan de commissie wordt input gevraagd op het proces van inkoop van jeugdhulp, zie de raadsmemo.

  Achtergrond:
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De inkoop van de jeugdhulp in Teylingen is belegd bij de TWO (tijdelijke werkorganisatie) van Holland Rijnland. Ook andere gemeenten, waaronder die uit de Leidse regio, doen mee met deze inkoop. De TWO koopt in, de gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever van de inkoop.
  De Leidse Regio heeft eind vorig jaar aangegeven een andere koers te willen met betrekking tot de inkoop van (een deel van de) jeugdhulp, met name ten aanzien van de ambulante jeugdhulp en de toegang. Wat de consequenties hiervan zijn is op dit moment nog niet geheel bekend. In de Duin- en Bollenstreek wordt naar aanleiding hiervan overlegd over de inkoop van jeugdhulp.
  Om in 2020 gericht en onderbouwd te kunnen inkopen is het belangrijk eerst de inhoudelijke uitgangspunten te formuleren voor de te maken keuzen ten aanzien van de inkoop.
  Voorbeelden van keuzes in het inkoopproces zijn: ten aanzien van de toegang, op welke manier de hulp wordt bekostigd, met welke andere gemeenten daarin wordt samengewerkt enz.
  Het is ook mogelijk meerdere inkoopprocessen in te richten voor verschillende soorten hulp.

  De bespreking heeft tot doel de commissie te informeren over het inkoopproces en aan de voorkant te betrekken. Ook in de andere gemeenten in HLT en Noordwijk vinden binnenkort vergelijkbare avonden plaats.

  > De agendacommissie heeft bepaald dat dit onderwerp op de datum van de reguliere commissievergadering behandeld kan worden. Daarmee wordt een extra vergaderavond voorkomen.  Besluit
  Wethouder Van Kempen geeft de presentatie over jeugdhulp. Trilokaal vraagt o.a. naar verschil regionaal/lokaal inkopen en om inzicht naar hoogte gebruik jeugdhulp. PvdA spreekt o.a. over normalisatie van algemene voorzieningen en brengt het idee in herinnering een specifieke jeugdhulpverwijzer bij huisartsen neer te zetten. De PvdA streeft naar een passend rijksbudget. CDA vindt vooral preventie belangrijk, ruimte voor professionals, keuzeruimte en regionaal werken. Het CDA noemt een aantal nadelen bij het model Kaag en Braassem en vindt dat model daarom niet aantrekkelijk. ChristenUnie noemt de administratieve belasting voor hulpverleners. Als suggestie voor het hoge gebruik jeugdhulp wordt voorgesteld ons te vergelijkbare gemeenten (rijk en rechts). De CU wil ouders betrekken bij het beleid. De keuzevrijheid is heel belangrijk. De VVD mist in de constatering dat er meer jeugdhulp verbruikt wordt, de reden waarom. D66 vraagt zich af of het hoge gebruik nu, later zorggebruik (ook bij Wmo) voorkomt. Kwaliteit moet leidend zijn en dan pas de kosten. GroenLinks vraagt zich af of de multiproblem gezinnen ook uit de hoge inkomens komen en vraagt naar de wachtlijsten. Het college gaat in op verschillende aspecten die zijn aangedragen. O.a. de waarom vraag van hoge gebruik, keuzevrijheid, doorverwijzing door huisartsen, model Kaag en Braassem. De suggesties worden meegenomen door het college in het verdere traject. Op een later moment voor de zomer is er gelegenheid nader opiniërend te spreken over kaders voor de inkoop.

  02:04:59 - 02:05:18 - Shari van den Hout-Hooi
  02:13:33 - 02:13:54 - Frans Nederstigt
  02:13:54 - 02:14:30 - Arno van Kempen
  02:14:31 - 02:15:09 - Frans Nederstigt
  02:15:09 - 02:17:26 - Martijn van Duijvenbode
  02:17:28 - 02:17:31 - Frans Nederstigt
  02:17:32 - 02:20:33 - Sandra Groenendal
  02:20:34 - 02:20:38 - Frans Nederstigt
  02:20:38 - 02:23:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:23:29 - 02:23:33 - Frans Nederstigt
  02:23:33 - 02:28:09 - Shari van den Hout-Hooi
  02:28:10 - 02:28:16 - Frans Nederstigt
  02:28:16 - 02:32:28 - Ewout Braggaar
  02:32:30 - 02:32:32 - Frans Nederstigt
  02:32:32 - 02:33:28 - Joren Noorlander
  02:33:28 - 02:33:30 - Ewout Braggaar
  02:33:30 - 02:33:34 - Frans Nederstigt
  02:33:34 - 02:33:56 - Ewout Braggaar
  02:33:56 - 02:33:57 - Frans Nederstigt
  02:33:57 - 02:33:57 - Joren Noorlander
  02:33:57 - 02:34:03 - Frans Nederstigt
  02:34:03 - 02:35:47 - Joren Noorlander
  02:35:49 - 02:35:51 - Frans Nederstigt
  02:35:51 - 02:37:38 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:37:40 - 02:37:45 - Frans Nederstigt
  02:37:45 - 02:38:01 - Sandra Groenendal
  02:38:01 - 02:38:42 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:38:42 - 02:39:56 - Frans Nederstigt
  02:39:56 - 02:49:00 - Arno van Kempen
  02:49:00 - 02:49:09 - Frans Nederstigt
  02:49:09 - 02:50:47 - Arno van Kempen
  02:50:50 - 02:51:14 - Frans Nederstigt
  02:51:14 - 02:51:18 - Martijn van Duijvenbode
  02:51:18 - 02:51:20 - Frans Nederstigt
  02:51:20 - 02:51:37 - Martijn van Duijvenbode
  02:51:40 - 02:52:13 - Arno van Kempen
  02:52:15 - 02:52:18 - Frans Nederstigt
  02:52:18 - 02:52:49 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:52:50 - 02:54:46 - Frans Nederstigt
 • 10
 • 10.a
 • 10.b
 • 10.c

  Raadsmemo 108 BMX baan is geplaatst bij zowel Welzijn als Ruimte, omdat dit dossier gestart is in de commissie Welzijn en hier onlangs in deze commissie vragen over gesteld zijn. Inhoudelijk hoort het inmiddels bij de commissie Ruimte.
  Raadsmemo 97 is geplaatst bij Welzijn, vanwege de toegankelijkheid openbare ruimte voor mensen met een beperking en de commissie DEB, vanwege nadere uitwerking APV en centrumvisie.


 • 10.d
 • 11

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven, het college is verantwoordelijk voor het bijhouden van de stand van zaken:

  W.08 De afgesproken afhandeldatum bij actiepunt Takendiscussie ISD is verlopen. Er is vanuit het college geen stand van zaken aangegeven sinds 11 juni 2018.
  W.72 Onderzoek binnensportaccommodaties is geen stand van zaken aangegeven.
  W.102 Locatieonderzoek Kinderburg/De Rank is geen stand van zaken aangegeven.

  Moties kunnen alleen worden afgedaan met een raadsmemo en daaropvolgend de conclusie in de commissie dat de motie is afgedaan, het college draagt zorg voor het actualiseren van de actielijst:
  Motie 23-jun-16 Gezamenlijk aanbesteden Wmo en Jeugd: geen stand van zaken aangegeven.
  Motie 22-jun-17 Regionaal 50 meter bad: Geen actuele stand van zaken aangegeven.
  Motie 22-jun-17 Reserve inzetten voor sportaccommodaties: Geen actuele stand van zaken aangegeven.
  Motie 2-nov-17 Toegankelijke sport- en cultuuraccommodaties: Geen actuele stand van zaken aangegeven.
  Motie 8-nov-18 Doorontwikkeling monitor sociaal domein, aangegeven is dat de planning 2e kwartaal wordt.
  Motie 8-nov-18 Preventie jeugdhulp. Geen actuele stand van zaken aangegeven.

  Voorstel om af te voeren:
  Motie 21-dec-17 Sociale teams, raadsmemo aan de raad verzonden, het voorstel is de motie af te voeren.


  Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien.

  Voor de volgende commissievergadering staat in de planning:
  > Ruïne van Teylingen (notitie oordeelsvorming)
  > Terugkoppeling motie Binnenklimaat schoolgebouwen (informerend)  Besluit
  Het college werkt de actielijst bij voor de volgende vergadering. In april volgt informatie over het locatieonderzoek De Rank/Kinderburg.

  02:54:46 - 02:55:01 - Martijn van Duijvenbode
  02:55:01 - 02:55:18 - Frans Nederstigt
  02:55:18 - 02:55:34 - Arno van Kempen
  02:55:36 - 02:55:50 - Frans Nederstigt
  02:55:50 - 02:56:00 - Arno van Kempen
  02:56:00 - 02:56:29 - Frans Nederstigt
  02:56:29 - 02:56:40 - Arno van Kempen
  02:56:40 - 02:56:57 - Frans Nederstigt
  02:56:59 - 02:57:39 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:57:39 - 02:57:41 - Frans Nederstigt
  02:57:41 - 02:59:33 - Arno van Kempen
  02:59:33 - 02:59:36 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:59:52 - 03:00:04 - Arno van Kempen
  03:00:06 - 03:00:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:00:28 - 03:00:55 - Arno van Kempen
  03:00:59 - 03:01:03 - Frans Nederstigt
  03:01:03 - 03:01:10 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:01:10 - 03:01:49 - Frans Nederstigt
  03:01:49 - 03:02:24 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:02:24 - 03:02:25 - Frans Nederstigt
  03:02:25 - 03:02:40 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:02:40 - 03:03:29 - Frans Nederstigt
 • 12
 • 13

  Besluit
  De CDA fractie vraagt naar de stand van zaken rondom het vertrek van Welzijn Teylingen uit de Agneshove en Sassembourg. Het college geeft hier antwoord op vwb de situatie in Voorhout en komt hierop terug bij de commissie. De situatie in Sassenheim wordt uitgezocht. De CDA fractie vraagt bij voorbaat om agendering van dit onderwerp.

  03:03:29 - 03:03:55 - Sandra Groenendal
  03:03:55 - 03:04:24 - Frans Nederstigt
 • 14