Beeldvormende sessie Raadzaal

Ruimte onderwerpen

maandag 7 december 2020 20:00 - 22:30
Locatie:
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter:
Manon van Dijk

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Vanaf april 2020 is voor de woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst de visievorming gestart. De raad heeft een grote betrokkenheid bij deze ontwikkeling vanwege zijn omvang en importantie voor Teylingen. In mei 2020 is de raad geïnformeerd middels een raadsmemo, in juni 2020 is er een masterclass gebiedsontwikkeling georganiseerd en in september 2020 heeft een beeldvormende sessie over het landschappelijk raamwerk plaatsgevonden.

  Op 7 december volgt een tweede beeldvormende sessie met de raad. Deze beeldvormende sessie betreft een tussenstap in het proces om te komen tot een visie voor Nieuw Boekhorst. We streven naar een oordeelvormende sessie over de concept visie in het eerste kwartaal 2021 en een besluitvormende sessie voor de zomer 2021.

  Voor deze beeldvormende sessie staan de volgende punten op de agenda:

  1. Terugkoppeling participatie (meedenktafels 30 oktober 2020)
  2. Techniek (Geluid, Archeologie, Ecologie, Explosieven, Grondmechanica, Verkeer & mobiliteit)
  3. Wijkopbouw (zorgdragen voor sociaal draagvermogen)
  4. Woningbouwprogramma (Differentiatie en doelgroepen, Dichtheden & Referenties, Woningbehoefte onderzoek, GREX-VEX-BEX)


 • 3

  De Raadsleden krijgen gelegenheid om in een half uur vragen te stellen over de presentatie Nieuw Boekhorst.

 • 4

  Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022. Is de gemeente Teylingen er klaar voor?

  De gemeente Teylingen moet voor inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen aan een lijst met wettelijke verplichtingen.
  Het zijn verplichtingen op het gebied van het werken met een Omgevingsplan en de veranderende rol van de raad als het bijvoorbeeld gaat om Adviesrecht en participatie.
  De gemeenteraad zal hiervoor in 2021 een aantal besluiten moeten nemen. In deze sessie informeren wij u over:

  • De basis van de Omgevingswet
  • De stand van zaken implementatie Omgevingswet
  • De besluiten die door de gemeenteraad in 2021 genomen moeten worden.


 • 5

  In de raadsbrief d.d. 11 juni 2020 bent u geïnformeerd over het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Teylingen. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en een adviesbureau (Kragten) is inmiddels gestart met de voorbereidingen.

  In deze beeldvormende sessie informeren wij u over het plan van aanpak van het proces om te komen tot het nieuwe mobiliteitsplan. Daarin laten we zien hoe we de participatie met de samenleving organiseren maar ook hoe wij u bij dit proces willen betrekken.
  Omdat het mobiliteitsplan veel raakvlakken heeft met andere processen op het gebied van mobiliteit die binnen de gemeente lopen krijgt u in deze sessie een “spoorboekje” van de processen en uw betrokkenheid hierin.


 • 6

  Eerder hebben het college en de raad het maatregelpakket vastgesteld voor de invoering van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol. Het betreft aanpassingen aan het gemeentelijk wegennet in Voorhout en Sassenheim, om de route geschikt te maken voor de corridor. Voorzien is dat de aanpassingen in Voorhout eerst worden doorgevoerd en daarna de aanpassingen in Sassenheim. Voor de aanpassingen in Voorhout is door de provincie de uitvoeringssubsidie beschikt en door de gemeenteraad het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Tijdens de beeldvormende sessie praat het college u graag bij over de actuele stand van zaken van de aanpassingen in Voorhout: wat is er afgelopen periode gebeurd, waar staan we nu en wat is de planning voor de komende periode?


 • 7