Gemeenteraad

donderdag 6 juni 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Toelichting:
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • In de Culturele estafette geeft Sonja van Egmond het stukje door aan Lisette Hogewoning. "Een collage is een kunstvorm, die gebruik maakt van beelden en woorden van anderen voor het creëren van een nieuwe compositie" Lisette maakt persoonlijke collages. Dat betekent dat ze de persoon (of het object) eerst beter leert kennen. D.m.v. een gesprek met de persoon zelf of de opdrachtgever. Daarna gaat ze aan de slag. Ze zoekt toepasselijke knipsels en teksten uit verschillende tijdschriften en combineert dit met persoonlijke spullen (denk aan geboortekaartje, foto's etc.), die ze van de opdrachtgever krijgt. Het resultaat is een portret opgebouwd uit alles wat met de persoon te maken heeft. Het doel is geen portret met 100% gelijkenis. Ze streeft ernaar de essentie van een persoon in het portret te brengen. Een mooi cadeau voor een bijzonder persoon of een mooie herinnering aan een dierbare. Lisette Hogewoning tekent al van kinds af aan. In november 2016 is ze haar eigen bedrijf ‘Mix up Art’ gestart en in 2017 won ze al de ‘Baalbergen aanmoedigingsprijs' en ‘de Zilveren penseel’ met haar werk. Het juryrapport vermeldde: Lisette Hogewoning heeft lef en maakt verrassende werken, die je van dichtbij wilt bekijken. Haar collages vertellen een verhaal. Elke keer zie je iets nieuws, terwijl het één beeld is. Lisette maakt collages, schildert en geeft workshops. Naast haar vrije werk, maakt ze graag schilderijen in opdracht. Meer van haar werk is te zien op de website: www.mixupart.nl


  00:03:36 - 00:04:31 - Carla Breuer
  00:04:37 - 00:12:19 - Culturele estafette
  00:12:19 - 00:14:38 - Carla Breuer
  00:14:38 - 00:15:34 - Peter Scholten
  00:15:34 - 00:15:46 - Carla Breuer
  00:15:46 - 00:15:55 - Peter Scholten
  00:15:55 - 00:16:43 - Carla Breuer
 • 1
 • 2

  - Voorstel is om "Afscheid raadslid Joren Noorlander" en "Toelating nieuw lid gemeenteraad " als eerste aan de agenda toe te voegen. - Van het CDA is het voorstel ontvangen om het hamerstuk Zienswijze concept-begroting HLT Samen om te zetten naar een bespreekstuk (dit in afwachting van besluitvorming over de nota reserves en voorzieningen HLT) - De heer Verhoeff heeft aangegeven punt 190 (GOM Woningen Torenlaan) van de ingekomen stukken te willen bespreken. Na een toelichting van de verzoeker is het vaste afspraak om het stuk vervolgens te agenderen voor de eerstvolgende vakcommissie. - De CU stelt voor om agendapunt 'Wijziging bestemmingsplan van den Bergh van Heemstedeweg’ van de agenda af te voeren en terug te sturen naar het college met het verzoek om met een gewijzigd voorstel te komen. - Het CDA verzoekt agendapunt "Indienen motie tussenevalutie HLTsamen" aan de agenda toe te voegen.


  Besluit
  Het agendapunt Bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg is van de agenda afgevoerd en terugverwezen naar het college. Het agendapunt Afscheid raadslid Joren Noorlander en toelating nieuw lid gemeenteraad is aan de agenda toegevoegd. Het agendapunt motie tussenevaluatie HLTsamen wordt in deze vergadering als bespreekstuk aangemerkt. Het agendapunt Zienswijze concept-begroting 2020 HLTsamen wordt omgezet naar hamerstuk (punt 36a).

  00:16:43 - 00:17:07 - Frans Nederstigt
  00:17:07 - 00:17:23 - Carla Breuer
  00:17:23 - 00:18:14 - Joost van Doesburg
  00:18:14 - 00:18:16 - Carla Breuer
  00:18:16 - 00:18:23 - Joost van Doesburg
  00:18:23 - 00:18:30 - Carla Breuer
  00:18:30 - 00:19:05 - Don Verhoeff
  00:19:05 - 00:21:14 - Carla Breuer
 • 3

  00:21:14 - 00:21:17 - Don Verhoeff
  00:21:17 - 00:22:00 - Carla Breuer
  00:22:00 - 00:25:17 - Culturele estafette
 • 4

  Raadslid Joren Noorlander neemt vanavond afscheid van de raad. Hij heeft aangegeven verhuisd te zijn naar een andere gemeente zodat niet meer voldaan wordt aan het woonplaatsvereiste van een raadslid.


  00:25:23 - 00:25:51 - Carla Breuer
  00:25:58 - 00:28:53 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:29:38 - 00:32:10 - Carla Breuer
  00:34:21 - 00:35:06 - Robin Konings
 • 5

  Vanwege het vertrek van raadslid Joren Noorlander is een vacature ontstaan. De commissie van onderzoek geloofsbrieven onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap zoals het woonplaatsvereiste en andere openbare (neven)functies.


  Resultaat stemming:


  00:35:07 - 00:35:30 - Carla Breuer
 • 6

  Het presidium draagt de heer Blok voor om door de raad benoemd te worden tot extern lid in de Rekenkamercommissie van Teylingen.


  Resultaat stemming:


  00:39:04 - 00:40:02 - Carla Breuer
 • 7

  De stemmen staakten tijdens de raadsvergadering van 26 april 2019 over het meest verstrekkende amendement zodat de stemming over de amendementen en het raadsvoorstel is uitgesteld naar de eerstvolgende raadsvergadering. De beraadslagingen over dit onderwerp zijn gesloten. Het betreft hier alleen stemming, er vindt geen debat plaats over het onderwerp. Bij dit punt zijn alleen de besluitvormingstukken opgenomen. De overige stukken en agendateksten zijn opgenomen bij de raadsvergadering van 26 maart 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement A6 Integraal projectplaan: 12 stemmen voor, 12 stemmen tegen. Stemmen staakten zodat het amendement is verworpen. Amendement A1 Behoud van bomen: verworpen 10 voor (GL, CU, CDA en PvdA), 14 tegen (VVD, D66, Trilokaal) Amendement A2 Hondenlosloopgebied: verworpen 10 voor (GL, CU, CDA en PvdA), 14 tegen (VVD, D66, Trilokaal) Amendement A4 Aansluiting woonvisie: verworpen 10 voor (GL, CU, CDA en PvdA), 14 tegen (VVD, D66, Trilokaal) Amendement A5 Parkeren Ondergronds: verworpen 10 voor (GL, CU, CDA en PvdA), 14 tegen (VVD, D66, Trilokaal) Raadsbesluit: 20 voor (VVD, D66, Trilokaal, CU, CDA) , 4 tegen (GroenLinks, PvdA)

  00:54:15 - 00:54:28 - Joost van Doesburg
  00:54:28 - 00:55:35 - Carla Breuer
  00:55:35 - 00:55:56 - Robert van Dijk
  00:55:56 - 00:56:23 - Carla Breuer
  00:56:23 - 00:56:26 - Robert van Dijk
  00:56:26 - 00:57:03 - Carla Breuer
  00:57:03 - 00:57:06 - Robert van Dijk
  00:57:06 - 00:57:44 - Carla Breuer
  00:57:44 - 00:57:47 - Robert van Dijk
  00:57:47 - 00:58:17 - Carla Breuer
  00:58:17 - 00:58:19 - Robert van Dijk
  00:58:19 - 00:58:50 - Carla Breuer
  00:58:50 - 00:58:59 - Robert van Dijk
  00:58:59 - 00:58:59 - Carla Breuer
  00:58:59 - 00:59:02 - Joost van Doesburg
  00:59:02 - 00:59:19 - Carla Breuer
  00:59:20 - 01:00:06 - Joost van Doesburg
  01:00:08 - 01:00:55 - Carla Breuer
  01:01:15 - 01:02:15 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:02:15 - 01:02:21 - Carla Breuer
  01:02:21 - 01:03:25 - Monique de la Rie
  01:03:25 - 01:04:30 - Carla Breuer
  01:04:32 - 01:06:27 - Don Verhoeff
 • 8

  Van het CDA is tijdig de aankondiging ontvangen voor het stellen van een mondelinge vraag. Dit met de voorgeschreven aankondiging van het onderwerp: Vertrek wethouder Brekelmans/vacature wethouder.


  01:06:29 - 01:06:44 - Carla Breuer
  01:06:44 - 01:06:50 - Don Verhoeff
  01:06:50 - 01:08:53 - Carla Breuer
 • 9

  Inwoner gemeente Teylingen spreekt in over agendapunt 24: Bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 17 Voorhout  Besluit
  Gelet op het afvoeren van het agendapunt BP Vd Berch van Heemstedeweg ziet belanghebbende voor dit moment af van inspreken.
 • 10


  Besluit
  GroenLinks vraagt aandacht voor ingekomen stuk 179 Statuten Greenport Duin en Bollenstreek en mailt de opmerkingen door naar het college.
 • 11
 • 12
 • 13

  De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAZ en IOAW Teylingen 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek 2017.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAZ en IOAW Teylingen 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek 2017.
 • 14

  In het kader van passend onderwijs worden steeds meer onderwijs-zorgarrangementen opgezet in de regio. Een onderwijs-zorgarrangement combineert onderwijs en (jeugd)zorg in een integrale samenwerking. Ook de gemeente Teylingen krijgt steeds meer aanvragen voor vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen, waarbij ervaren wordt dat de verordening niet altijd voldoende toereikend is om dit vervoer mogelijk te maken. In het Raadsakkoord is afgesproken de verordening leerlingenvervoer uit te breiden voor schrijnende gevallen. Daarom wordt een nieuwe verordening aan u ter vaststelling voorgelegd. Hier in worden ook direct een aantal andere kleine wijzigingen mee genomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019 vast te stellen.
 • 15

  Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om een raadswerkgroep te vormen om te komen tot een voorstel om re-integratie en het stimuleren van een duurzame arbeidsrelatie te bevorderen. In de werkgroep is afgesproken niet een voorstel voor te leggen, maar bevindingen en aanbevelingen, dat past beter bij de aard van de werkgroep. Daarnaast is gesproken over wat we verstaan onder een duurzame arbeidsrelatie. Dit is niet per se een vast contract, het gaat erom dat mensen duurzaam functioneren op de arbeidsmarkt of duurzaam participeren in de samenleving. In het najaar is de werkgroep van start gegaan. De werkzaamheden van de werkgroep zijn in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase is het werkveld van werk en inkomen in kaart gebracht, de wetten en regelingen en organisaties die in de uitvoering werkzaam zijn. In de tweede fase is nader gekeken naar de uitvoering, en is o.a. een werkbezoek gebracht aan het SPW en de MareGroep, waarbij ook gesproken is met jobcoaches. In de derde fase is gekeken naar de werking in de praktijk en zijn gesprekken gevoerd met werkgevers die op dit moment mensen in dienst hebben en daarvoor een loonkostensubsidie ontvangen. De raadswerkgroep deelt nu haar bevindingen en doet een aantal aanbevelingen aan het college. In de commissie welzijn is afgesproken de bevindingen bij de hamerstukken te plaatsen om de bevindingen formeel over te laten nemen door de raad. Het college heeft toegezegd in september een inhoudelijke reactie voor te leggen aan de commissie welzijn met welke acties het college gaat ondernemen op basis van de bevindingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De bevindingen van de werkgroep over te nemen.
 • 16

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad wordt gevraagd als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.
 • 17

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de concept Programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden volgens bijgevoegde conceptbrief.
 • 18

  Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2020. (artikel 45 GR ISD Bollenstreek). De gemeenteraden hebben de wens te kennen gegeven dat de ISD jaarlijks met een ‘kadernota’ komt. Bedoeling van deze contourennota is om vooruit te kijken naar de kaders voor 2019/2020. De nota biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om richting te geven aan de werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. De contourennota beschrijft de kaders waarbinnen de beleidsmatige ontwikkelingen de komende periode moeten plaatsvinden op hoofdlijnen. Deze is in februari/maart met de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk besproken. Het projectplan Meedoen! is hiervan de uitwerking en wordt nu als nieuw beleid gelijktijdig met de nieuwe begroting aangeboden aan de gemeenteraden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief. 2. In te stemmen met pilot projecten 1 tot en met 4 van Meedoen!. 3. In te stemmen met het experimenteren met beloningen aan klanten in de vorm van een cadeaubon van € 10,-- tot € 50,- per jaar per klant. 4. In te stemmen met project 5, het innovatieproject van Meedoen! 5. De kosten van projecten Meedoen! te financieren uit het voordeel resultaat van de ISD als gevolg van de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout van € 603.460 (het aandeel Teylingen van een voordeel van in totaal circa € 2,2 miljoen) 6. Beslispunten 2 tot en met 5 te besluiten onder voorwaarde dat het restant uit het voordeel resultaat ISD 2019 voldoende is om eventuele tekorten Wmo als gevolg van de aanpassing van het abonnementstarief te dekken. 7. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 GR ISD Bollenstreek
 • 19

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB) de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De GR KDB bestaat uit twee onderdelen, MareGroep en Servicepunt Werk. MareGroep biedt een beschutte werkplek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen. MareGroep biedt diensten aan op het gebied van postbezorging, groenvoorziening en productiewerkzaamheden. Servicepunt Werk voert de taken op het gebied van re-integratie en werk, inclusief werkgeversdienstverlening.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GRKDB) volgens bijgevoegde conceptbrief. 2. Het extra bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor het programma Wsw van € 50.000 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2020. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het positieve resultaat van het afgerond € 910.000, uitgesplitst naar een negatief resultaat voor SPW van afgerond € 113.000 en een positief resultaat voor Wsw van afgerond € 1.023.000. 4. Kennis te nemen van het volgende voorstel voor het bestemmen van het resultaat 2018: a. Het negatief resultaat SPW € 113.000 te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘SPW’; b. Het positief resultaat WSW van € 1.023.000 voor € 600.000 terug te betalen aan de gemeenten en € 423.000 te storten in de bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de dienstverlening re-integratie van de GR KDB
 • 20

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad wordt gevraagd als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de opgestelde begroting en de inspanning die is geleverd de dienst weer naar een financieel gezonder niveau te brengen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de opgestelde begroting en de inspanning die is geleverd de dienst weer naar een financieel gezonder niveau te brengen.
 • 22

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden 2. Geen zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • 23

  Voorstel is als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2020 (en de bijbehorende meerjarenbegroting 2021-2023) volgens bijgevoegde conceptbrief. En tevens kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf (GR VAB) van de Duin- en Bollenstreek.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Als zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2020 (en de bijbehorende meerjarenbegroting 2021-2023) volgens bijgevoegde conceptbrief. 2. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf (GR VAB) van de Duin- en Bollenstreek.
 • 24

  Al geruime tijd hebben we in Nederland en zeker ook in de Bollenstreek te maken met problemen rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Hun betekenis voor de lokale economie is groot en veel bedrijven kunnen niet of nauwelijks meer zonder hen. De aantallen te huisvesten arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvesting-/logiesmogelijkheden is een enorme uitdaging. Gezien ongewenste consequenties en de in 2013 beschreven taakstelling voor de gemeente, is het college van mening dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken voor arbeidsmigranten. In 2018 heeft het college de beleidsregel ‘ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek’ vastgesteld. Gebleken is dat deze beleidsregel tot op heden onvoldoende mogelijkheden biedt voor de opgave die er ligt. Het college wil de mogelijkheden onderzoeken om initiatieven –al dan niet aangepast- te kunnen honoreren. In dit opiniërend raadsvoorstel vraagt het college u om uw zienswijze over een aantal belangrijke criteria die we daarbij dienen te hanteren. Op die wijze kunnen we ervoor zorgen dat plannen die we aan u als raad gaan voorleggen in ieder geval voldoen aan deze criteria. Het voorstel is de uitkomsten van de behandeling in de Commissie Ruimte van 21 mei, mee te geven aan het college van B en W ter verdere uitwerking van het onderwerp.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De VVD en Trilokaal verzoeken het memo te agenderen voor de volgende commissie Ruimte.
  De memo is volgens die fracties geen correcte weergave van de bespreking in de commissie.

  01:08:53 - 01:09:51 - Robin Konings
  01:09:51 - 01:10:06 - Carla Breuer
  01:10:06 - 01:10:25 - Dion Piket
  01:10:25 - 01:10:32 - Carla Breuer
  01:10:32 - 01:10:41 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:10:41 - 01:10:54 - Robin Konings
  01:10:54 - 01:10:55 - Carla Breuer
  01:10:55 - 01:11:08 - Robin Konings
  01:11:08 - 01:11:20 - Carla Breuer
  01:11:20 - 01:11:53 - Robert van Dijk
  01:11:53 - 01:12:06 - Carla Breuer
  01:12:06 - 01:12:20 - Sandra Groenendal
  01:12:20 - 01:12:26 - Carla Breuer
  01:12:30 - 01:12:31 - Robert van Dijk
  01:12:31 - 01:12:33 - Sandra Groenendal
  01:12:33 - 01:12:38 - Robert van Dijk
  01:12:38 - 01:12:39 - Carla Breuer
  01:12:39 - 01:12:59 - Robert van Dijk
  01:12:59 - 01:13:27 - Carla Breuer
 • 25

  Om het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben is de behoefte ontstaan beleid vast te laten stellen, waarmee de keuzes voor het veilig functioneren, het in standhouden van civiele kunstwerken (met name bruggen) en de benodigde financiële middelen worden vastgelegd. Dit plan omvat kaders voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk kader. De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie, verwoord in het collegeakkoord, zijn meegenomen in dit plan als het gaat om de mate van uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van materialen, duurzaamheid en participatie. De raad wordt gevraagd: Het “Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023” vast te stellen, een voorziening civiele kunstwerken in te stellen en tijdelijk € 555.000,- te storten in de voorziening civiele kunstwerken ten laste van de algemene reserve en vanaf 2023 dit geleidelijk terug te storten in de algemene reserve. Dit in de begroting 2020-2023 vanaf 2023 te verwerken. Het budget voor onderhoud van civiele kunstwerken te verlagen met € 75.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Dit agendapunt is onder voorbehoud van beantwoording door het college van B en W, van in de commissie gestelde vragen. Vindt deze niet voor de raad plaats, dan wordt het een bespreekstuk.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Het bijgaande “Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023” vast te stellen. 2. Een voorziening civiele kunstwerken in te stellen. 3. Tijdelijk € 555.000,- te storten in de voorziening civiele kunstwerken ten laste van de algemene reserve en vanaf 2023 dit geleidelijk terug te storten in de algemene reserve. Dit in de begroting 2020-2023 vanaf 2023 te verwerken. Het budget voor onderhoud van civiele kunstwerken te verlagen met € 75.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
 • 26

  Voorafgaand aan het beleidsplan is een keuzenotitie, met 3 verschillende scenario's en een advies, opiniërend ingebracht in de commissie Ruimte van 13 november 2018. Daarbij heeft de commissie unaniem ingestemd met het nader laten uitwerken van scenario 3 (voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030). Het uitgangspunt hierbij is om de maximaal haalbare energiebesparing, die bij de vervanging van de conventionele armaturen door led-armaturen aan het einde van hun levensduur pas in 2038 zou worden behaald, te realiseren in 2030. Hierdoor zal een aantal armaturen enkele jaren vervroegd moeten worden vervangen. De verwachting is dat hierdoor, de in het Nationaal Energieakkoord gestelde 50% energiebesparing, in 2030 (t.o.v 2013) zeker zal worden gehaald. De raad wordt gevraagd het beleidsplan openbare verlichting gemeente Teylingen 2019-2023 vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het “Beleidsplan openbare verlichting gemeente Teylingen 2019-2023” vast te stellen.
 • 27

  Het geldende bestemmingsplan is ‘Buitengebied Teylingen’. Met de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan wordt een functiewijziging mogelijk gemaakt. Het plan voorziet op voorste deel van het perceel in de omzetting van een bedrijfsbestemming (milieucategorie 3) met bedrijfswoning naar woonbestemming ten behoeve van een burgerwoning. Op het achterste deel van het perceel wordt een bedrijfsbestemming met milieucategorie 1 toegestaan (was milieucategorie 3). Het plan sluit aan op het geldende beleid omtrent het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen in het buitengebied. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. In de commissie Ruimte hebben alle fracties aangegeven tegen te zullen stemmen, onder andere vanwege de omzetting van de bestemming van bedrijfswoning naar burgerwoning in het buitengebied. Dit is na te lezen in het toegevoegde document 'transcript agendapunt 14 Commissie Ruimte op 21 mei 2019'.  Besluit
  Dit punt is afgevoerd van de agenda en terugverwezen naar het college.
 • 28

  Op 30 april 2019 heeft het college positief besloten om een passantenhaven te realiseren bij station Sassenheim. De locatie is gelegen achter het bestaande parkeerdek. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Passantenhaven bij Station Sassenheim’ heeft van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn wel een aantal ambtshalve aanpassingen gedaan ter verbetering van het plan (zie bijlage). De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Dit agendapunt is onder voorbehoud van beantwoording door het college van B en W, van in de commissie gestelde vragen. Vindt deze niet voor de raad plaats, dan wordt het een bespreekstuk.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Passantenhaven bij Station Sassenheim’ vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Passantenhaven bij station Sassenheim’ met de digitale planidentificatie NL.IMRO.1525.BP2018TEY01052-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  01:13:27 - 01:13:33 - Frans Nederstigt
  01:13:33 - 01:13:35 - Carla Breuer
  01:13:35 - 01:15:35 - Joost van Doesburg
  01:15:35 - 01:15:39 - Carla Breuer
  01:15:39 - 01:15:47 - Joost van Doesburg
  01:15:47 - 01:15:51 - Carla Breuer
  01:15:51 - 01:17:02 - Frans Nederstigt
  01:17:02 - 01:18:44 - Carla Breuer
 • 29

  Voorstel is: 1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023; 2. Kennis te nemen van de Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023; 3. Bijgesloten brief aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin het bestuur wordt verzocht: - zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de vier voorgestelde onderwerpen: (1) klimaatadaptatie, (2) energietransitie, (3) continuïteit en (4) cybercrime. - de in onze gemeente van toepassing zijnde lokale aandachtspunten uit het concept Regionaal Risicoprofiel: verstoringen van de openbare orde (waaronder bij evenementen en Forensisch Centrum Teylingereind), wegvervoer - en spoorwegvervoerincidenten, ongevallen bij complexe branden, BRZO bedrijf Akzo Nobel en overstromingen mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023; 2. Kennis te nemen van de Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023; 3. Bijgesloten brief aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin het bestuur wordt verzocht: - zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de vier voorgestelde onderwerpen: (1) klimaatadaptatie, (2) energietransitie, (3) continuïteit en (4) cybercrime. - de in onze gemeente van toepassing zijnde lokale aandachtspunten uit het concept Regionaal Risicoprofiel: verstoringen van de openbare orde (waaronder bij evenementen en Forensisch Centrum Teylingereind), wegvervoer - en spoorwegvervoerincidenten, ongevallen bij complexe branden, BRZO bedrijf Akzo Nobel en overstromingen mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, vast te stellen.
 • 30

  De Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP) regelt onder andere aan wie gegevens vanuit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Dit is een taak die door de landelijke overheid aan het college is opgedragen. De gemeenteraad heeft de taak om binnen de landelijke wettelijke kaders in een verordening vast te leggen aan wie persoonsgegevens mogen worden verstrekt. De ontwikkeling van de ambtelijke organisatie maakt actualisatie van de regels voor verstrekkingen noodzakelijk. De Autoriteit persoonsgegevens adviseert om de noodzaak van het verstrekken van gegevens aan derden periodiek te evalueren. Hamerstuk tenzij de beantwoording van de vraag over gegevensverstrekking aan bepaalde groeperingen zoals veteranen aanleiding geeft dit punt te bespreken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Teylingen vast te stellen; en gelijktijdig 2. De Verordening basisregistratie personen (BRP) in te trekken.
 • 31
 • 32

  De colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen behandelen aanvragen omgevingsvergunningen voor (Rijks- en gemeentelijke) monumenten en het aanwijzen van beschermd erfgoed vrijwel op gelijke wijze. Naast deze aanpak is in alle gemeenten een onafhankelijke erfgoedcommissie (commissie) ingesteld voor de advisering aan het college over o.a. de omgevingsvergunningen voor monumenten en het aanwijzen van beschermd erfgoed. We willen de kwaliteit van de commissie en haar adviezen verhogen door kennis, ervaring en professionaliteit bij elkaar te brengen. Met dit voorstel leggen wij u de nieuwe Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019 voor. De nieuwe verordening komt op hoofdlijnen overeen met het model van de VNG en de huidige regeling. De nieuwe verordening moet door de drie gemeenteraden worden vastgesteld (ieder voor zijn eigen gemeente). Met de vaststelling van dezelfde verordening worden de werkwijzen in de drie gemeenten gelijkgetrokken. Voor de colleges verandert er niks: de commissie adviseert immers onafhankelijk en dat blijft zo. De bespreekpunten uit de commissie welzijn zijn: immaterieel erfgoed en het borgen van de lokale inbreng (van o.a. cultuurhistorische verenigingen).  Besluit
  Bij amendement CDA/D66 materieel en immaterieel erfgoed staakten de stemmen. Beide amendementen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. 12 voor (D66, GL, CU, CDA, PvdA), 12 tegen (VVD, Trilokaal)

  01:18:44 - 01:19:01 - Arno van Kempen
  01:19:01 - 01:19:25 - Carla Breuer
  01:19:25 - 01:20:13 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:20:15 - 01:20:21 - Carla Breuer
  01:20:39 - 01:22:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:22:05 - 01:22:45 - Carla Breuer
  01:22:45 - 01:28:07 - Arno van Kempen
  01:28:09 - 01:28:37 - Carla Breuer
  01:28:37 - 01:30:42 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:30:42 - 01:30:43 - Arno van Kempen
  01:31:44 - 01:31:56 - Carla Breuer
  01:31:56 - 01:32:06 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:32:07 - 01:32:13 - Carla Breuer
  01:32:13 - 01:32:19 - Ewout Braggaar
  01:32:19 - 01:32:30 - Martijn van Duijvenbode
  01:32:31 - 01:32:32 - Carla Breuer
  01:32:33 - 01:32:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:32:58 - 01:33:00 - Carla Breuer
  01:33:00 - 01:33:19 - Martijn van Duijvenbode
  01:33:19 - 01:33:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:33:20 - 01:33:22 - Carla Breuer
  01:33:22 - 01:33:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:33:31 - 01:33:37 - Carla Breuer
  01:33:37 - 01:33:41 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:33:41 - 01:33:45 - Carla Breuer
  01:33:45 - 01:33:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:33:56 - 01:33:59 - Carla Breuer
  01:33:59 - 01:34:19 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:34:20 - 01:34:24 - Carla Breuer
  01:34:24 - 01:35:07 - Ewout Braggaar
  01:35:08 - 01:35:13 - Carla Breuer
  01:35:13 - 01:36:49 - Frans Nederstigt
  01:36:50 - 01:36:53 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:36:53 - 01:36:57 - Carla Breuer
  01:36:57 - 01:37:30 - Sandra Groenendal
  01:37:30 - 01:38:17 - Carla Breuer
  01:38:17 - 01:38:22 - Robert van Dijk
  01:38:22 - 01:40:37 - Carla Breuer
 • 33

  Tot nu toe werden er door HLTsamen geen reserves aangehouden, waardoor de resultaten een op een werden verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Er bestond daarmee geen mogelijkheid om bijvoorbeeld middelen te reserveren voor het opvangen van onvoorziene incidenten of voor het overhevelen van middelen voor activiteiten die wel geraamd waren, maar die nog niet tot uitvoering waren gekomen in dat jaar. Nu reservevorming mogelijk is, worden- conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling- in deze nota richtlijnen gegeven met betrekking tot reserves en voorzieningen. De nota behoeft conform artikel 22 lid 1 de goedkeuring van de gemeenteraden van Lisse, Hillegom en Teylingen. Tevens is op verzoek van de Ondernemingsraad HLTSamen een ongevraagd en positief advies toegevoegd. In de commissie DEB van 22 mei is afgesproken dit als bespreekpunt te agenderen.  Besluit
  Het amendement en het raadsvoorstel is aangehouden en doorgeschoven naar de volgende vergadering.

  01:40:56 - 01:40:58 - Don Verhoeff
  01:40:58 - 01:40:59 - Carla Breuer
  01:40:59 - 01:42:06 - Don Verhoeff
  01:42:06 - 01:42:19 - Carla Breuer
  01:42:19 - 01:42:23 - Frans van Swieten
  01:42:23 - 01:42:23 - Carla Breuer
  01:42:42 - 01:42:44 - Frans van Swieten
  01:42:44 - 01:42:45 - Carla Breuer
  01:42:45 - 01:43:44 - Frans van Swieten
  01:43:45 - 01:44:08 - Carla Breuer
  01:44:08 - 01:45:03 - Frans Nederstigt
  01:45:05 - 01:45:30 - Carla Breuer
  01:45:30 - 01:46:49 - Peter Scholten
  01:46:49 - 01:47:23 - Carla Breuer
  01:47:23 - 01:48:25 - Sandra Groenendal
  01:48:26 - 01:48:39 - Carla Breuer
  01:48:39 - 01:49:25 - Jelmer Bode
  01:49:27 - 01:49:36 - Carla Breuer
  01:49:45 - 01:50:31 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:50:37 - 01:50:52 - Carla Breuer
  01:50:59 - 01:55:00 - Bas Brekelmans
  01:55:01 - 01:55:09 - Carla Breuer
  01:55:09 - 01:56:32 - Don Verhoeff
  01:56:32 - 01:56:35 - Peter Scholten
  01:56:35 - 01:56:37 - Don Verhoeff
  01:56:37 - 01:56:45 - Carla Breuer
  01:56:45 - 01:56:59 - Peter Scholten
  01:57:00 - 01:57:01 - Carla Breuer
  01:57:01 - 01:57:06 - Don Verhoeff
  01:57:08 - 01:57:08 - Carla Breuer
  01:57:08 - 01:57:53 - Bas Brekelmans
  01:57:53 - 01:57:53 - Carla Breuer
  01:57:53 - 01:58:37 - Bas Brekelmans
  01:58:37 - 01:58:41 - Carla Breuer
  01:58:50 - 01:59:27 - Bas Brekelmans
  01:59:27 - 01:59:39 - Carla Breuer
  01:59:39 - 02:00:11 - Don Verhoeff
  02:00:13 - 02:00:24 - Carla Breuer
  02:00:24 - 02:00:52 - Bas Brekelmans
  02:00:52 - 02:01:27 - Don Verhoeff
  02:01:27 - 02:01:34 - Carla Breuer
  02:01:34 - 02:02:12 - Bas Brekelmans
  02:02:12 - 02:02:14 - Don Verhoeff
  02:02:14 - 02:02:25 - Carla Breuer
  02:02:25 - 02:02:38 - Don Verhoeff
  02:02:38 - 02:02:41 - Carla Breuer
  02:09:50 - 02:09:54 - Don Verhoeff
  02:09:54 - 02:10:46 - Bas Brekelmans
  02:10:46 - 02:10:52 - Carla Breuer
  02:10:52 - 02:11:03 - Don Verhoeff
  02:11:03 - 02:11:20 - Carla Breuer
  02:11:20 - 02:11:22 - Don Verhoeff
  02:11:22 - 02:12:36 - Carla Breuer
 • 34

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen gaan o.a. over diensten voor derden, termijn voorzitter, zienswijze op jaarrekening. Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenschappelijke regeling pas gewijzigd worden nadat de gemeenteraad daartoe toestemming heeft verleend aan het college. Na het verkrijgen van deze toestemming stellen de colleges van de deelnemende gemeenten de wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast. In de cie DEB van 22 mei is afgesproken dit als bespreekstuk te agenderen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze mee te geven dat - de zienswijze regeling jaarrekening HLTsamen voor gemeenteraden blijft bestaan. Deze aanpassing van de zienswijze is aangenomen met 19 stemmen voor (VVD, D66, GL, CU, CDA, PvdA). Tegen: 4 stemmen (Trilokaal) Het geamendeerde raadsbesluit is vervolgens aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, D66, GL, Trilokaal, CU). Tegen: 7 stemmen (CDA en PvdA)

  02:12:50 - 02:14:21 - Sandra Groenendal
  02:14:22 - 02:14:44 - Carla Breuer
  02:14:44 - 02:16:04 - Peter Scholten
  02:16:04 - 02:16:15 - Carla Breuer
  02:16:15 - 02:16:16 - Peter Scholten
  02:16:16 - 02:16:22 - Carla Breuer
  02:16:22 - 02:16:42 - Frans Nederstigt
  02:16:44 - 02:16:50 - Carla Breuer
  02:17:04 - 02:18:03 - Frans van Swieten
  02:18:03 - 02:18:11 - Carla Breuer
  02:18:11 - 02:18:13 - Don Verhoeff
  02:18:13 - 02:18:16 - Carla Breuer
  02:18:31 - 02:19:00 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:19:01 - 02:19:06 - Carla Breuer
  02:19:13 - 02:20:10 - Jelmer Bode
  02:20:11 - 02:21:08 - Carla Breuer
  02:21:08 - 02:21:37 - Frans Nederstigt
  02:21:37 - 02:21:56 - Carla Breuer
  02:21:56 - 02:24:17 - Bas Brekelmans
  02:24:19 - 02:24:41 - Carla Breuer
  02:24:41 - 02:25:08 - Frans Nederstigt
  02:25:08 - 02:25:18 - Carla Breuer
  02:25:18 - 02:25:28 - Jelmer Bode
  02:25:28 - 02:25:48 - Carla Breuer
  02:25:48 - 02:26:02 - Robert van Dijk
  02:26:02 - 02:26:46 - Carla Breuer
  02:26:46 - 02:27:14 - Robert van Dijk
  02:27:14 - 02:27:37 - Carla Breuer
  02:27:37 - 02:27:41 - Robert van Dijk
  02:27:41 - 02:27:44 - Carla Breuer
  02:27:44 - 02:28:00 - Peter Scholten
  02:28:00 - 02:28:22 - Carla Breuer
  02:28:22 - 02:28:25 - Robert van Dijk
  02:28:25 - 02:29:01 - Carla Breuer
  02:29:06 - 02:30:17 - Bas Brekelmans
  02:30:20 - 02:30:45 - Carla Breuer
  02:31:10 - 02:33:09 - Don Verhoeff
  02:33:10 - 02:33:15 - Carla Breuer
  02:33:15 - 02:33:44 - Frans Nederstigt
  02:33:44 - 02:33:45 - Don Verhoeff
  02:33:45 - 02:34:35 - Carla Breuer
  02:34:35 - 02:34:39 - Don Verhoeff
  02:34:39 - 02:36:08 - Carla Breuer
  02:36:08 - 02:36:10 - Robert van Dijk
  02:36:10 - 02:36:41 - Carla Breuer
 • 35

  Conform het bepaalde in de GR werkorganisatie HLTsamen wordt de (voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018 voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de (voorlopige) jaarrekening. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de (voorlopige) jaarrekening HLTsamen 2018. In de cie DEB van 22 mei is afgesproken dit als bespreekstuk te agenderen.


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  Besloten is als zienswijze mee te geven dat de overhevelingen en het instellen van reserves uit deze jaarrekening worden gehaald en de verantwoording over de 5% taakstelling wordt verduidelijkt.
  Het ordevoorstel aanhouden zienswijze jaarrekening HLT is verworpen met 9 stemmen voor (GL, CDA, PvdA) en 14 stemmen tegen (VVD, D66, Trilokaal en CU)
 • 36

  Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 met begrotingswijziging 2019 aan de raad van de deelnemende gemeente. De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op deze geactualiseerde begroting. De financiële vertaling van de coalitieprogramma’s van de individuele gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de overige (autonome) ontwikkelingen leiden ertoe dat de begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. De gemeentelijke bijdragen wijzigen hierdoor, zodat ook de begrotingen van de gemeenten voor het jaar 2019 wijzigingen ondergaan. Structurele wijzigingen worden verwerkt in de begroting HLTsamen voor de jaren 2020 en verder. Bespreekstuk voor de raad op verzoek van de VVD, CDA en CU. Dit vanwege twijfels over het voorstel areaaluitbreiding.


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  Het amendement van het CDA over areaaluitbreiding is afgewezen met 8 stemmen voor (CU, CDA, PvdA) en 15 stemmen tegen (VVD, D66, GL, Trilokaal)
  1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief. 2. De hogere bijdrage aan HLTsamen voor 2019 in de eerste Voortgangsrapportage 2019 van Teylingen te verwerken.

  02:36:55 - 02:37:06 - Frans Nederstigt
  02:37:08 - 02:37:25 - Carla Breuer
  02:37:43 - 02:38:08 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:38:09 - 02:38:32 - Carla Breuer
  02:38:32 - 02:39:09 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:39:09 - 02:39:47 - Frans Nederstigt
  02:39:51 - 02:40:37 - Carla Breuer
  02:40:39 - 02:41:42 - Jelmer Bode
  02:41:43 - 02:41:47 - Carla Breuer
  02:41:58 - 02:42:13 - Sandra Groenendal
  02:42:15 - 02:42:24 - Carla Breuer
  02:42:24 - 02:42:59 - Don Verhoeff
  02:43:06 - 02:43:20 - Carla Breuer
  02:43:20 - 02:43:21 - Bas Brekelmans
  02:43:21 - 02:43:33 - Carla Breuer
  02:43:33 - 02:44:22 - Bas Brekelmans
  02:44:22 - 02:44:23 - Don Verhoeff
  02:44:23 - 02:44:36 - Bas Brekelmans
  02:44:36 - 02:44:39 - Carla Breuer
  02:44:39 - 02:45:13 - Don Verhoeff
  02:45:13 - 02:45:14 - Carla Breuer
  02:45:14 - 02:46:32 - Bas Brekelmans
  02:46:32 - 02:46:35 - Carla Breuer
  02:46:35 - 02:46:41 - Bas Brekelmans
  02:46:42 - 02:46:44 - Carla Breuer
  02:46:52 - 02:47:04 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:47:04 - 02:47:15 - Bas Brekelmans
  02:47:16 - 02:47:20 - Carla Breuer
  02:47:20 - 02:47:45 - Frans Nederstigt
  02:47:51 - 02:48:07 - Bas Brekelmans
  02:48:08 - 02:49:14 - Carla Breuer
  02:49:16 - 02:49:39 - Don Verhoeff
  02:49:42 - 02:49:47 - Carla Breuer
  02:49:47 - 02:49:50 - Don Verhoeff
  02:49:50 - 02:50:01 - Carla Breuer
  02:50:01 - 02:50:03 - Don Verhoeff
  02:50:04 - 02:50:58 - Bas Brekelmans
  02:50:58 - 02:51:04 - Carla Breuer
  02:51:04 - 02:51:12 - Don Verhoeff
  02:51:12 - 02:51:32 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:51:32 - 02:51:33 - Don Verhoeff
  02:51:33 - 02:51:35 - Carla Breuer
  02:51:35 - 02:51:39 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:51:39 - 02:51:55 - Carla Breuer
  02:59:47 - 03:00:00 - Don Verhoeff
  03:00:00 - 03:00:09 - Carla Breuer
  03:00:09 - 03:00:20 - Robert van Dijk
  03:00:20 - 03:00:25 - Carla Breuer
  03:00:25 - 03:00:34 - Robert van Dijk
  03:00:34 - 03:01:22 - Carla Breuer
  03:01:22 - 03:01:27 - Don Verhoeff
  03:01:27 - 03:02:44 - Carla Breuer
  03:02:44 - 03:02:48 - Bas Brekelmans
  03:02:48 - 03:03:03 - Carla Breuer
  03:03:03 - 03:03:08 - Robert van Dijk
  03:03:08 - 03:07:13 - Peter Scholten
  03:07:13 - 03:07:13 - Robert van Dijk
  03:07:13 - 03:07:31 - Carla Breuer
  03:07:31 - 03:07:49 - Robert van Dijk
  03:07:49 - 03:07:50 - Carla Breuer
  03:07:50 - 03:07:51 - Robert van Dijk
  03:07:51 - 03:08:48 - Don Verhoeff
  03:08:48 - 03:08:50 - Robert van Dijk
  03:08:50 - 03:09:00 - Carla Breuer
  03:09:00 - 03:09:09 - Robert van Dijk
  03:09:09 - 03:10:27 - Jelmer Bode
  03:10:27 - 03:10:30 - Carla Breuer
  03:10:30 - 03:10:35 - Jelmer Bode
  03:10:35 - 03:10:44 - Don Verhoeff
  03:10:44 - 03:10:56 - Carla Breuer
  03:10:56 - 03:10:59 - Peter Scholten
  03:10:59 - 03:11:08 - Carla Breuer
  03:11:08 - 03:11:25 - Jelmer Bode
  03:11:25 - 03:11:57 - Don Verhoeff
  03:11:58 - 03:13:25 - Jelmer Bode
  03:13:25 - 03:13:28 - Carla Breuer
  03:13:28 - 03:14:26 - Peter Scholten
  03:14:26 - 03:14:39 - Carla Breuer
  03:14:39 - 03:15:52 - Jelmer Bode
  03:15:52 - 03:15:52 - Peter Scholten
  03:15:52 - 03:15:54 - Carla Breuer
  03:15:54 - 03:15:55 - Peter Scholten
  03:15:55 - 03:15:57 - Carla Breuer
  03:15:57 - 03:16:23 - Peter Scholten
  03:16:23 - 03:16:26 - Carla Breuer
  03:16:26 - 03:16:28 - Peter Scholten
  03:16:28 - 03:16:44 - Carla Breuer
  03:16:57 - 03:17:57 - Sandra Groenendal
  03:17:58 - 03:18:05 - Carla Breuer
  03:18:13 - 03:21:50 - Bas Brekelmans
  03:21:50 - 03:21:55 - Peter Scholten
  03:21:55 - 03:21:58 - Carla Breuer
  03:21:58 - 03:22:30 - Peter Scholten
  03:22:31 - 03:22:32 - Carla Breuer
  03:22:32 - 03:22:39 - Bas Brekelmans
  03:22:39 - 03:22:41 - Peter Scholten
  03:22:41 - 03:23:11 - Bas Brekelmans
  03:23:12 - 03:23:19 - Peter Scholten
  03:23:19 - 03:23:27 - Bas Brekelmans
  03:23:27 - 03:23:37 - Peter Scholten
  03:23:37 - 03:23:38 - Bas Brekelmans
  03:23:38 - 03:23:48 - Peter Scholten
  03:23:49 - 03:24:43 - Bas Brekelmans
  03:24:43 - 03:24:47 - Carla Breuer
  03:24:47 - 03:24:50 - Peter Scholten
  03:24:50 - 03:24:53 - Carla Breuer
  03:24:56 - 03:25:03 - Bas Brekelmans
  03:25:03 - 03:25:13 - Carla Breuer
  03:25:13 - 03:25:26 - Bas Brekelmans
  03:25:26 - 03:25:26 - Carla Breuer
  03:25:26 - 03:25:40 - Don Verhoeff
  03:25:40 - 03:25:43 - Bas Brekelmans
  03:25:43 - 03:25:43 - Don Verhoeff
  03:25:45 - 03:26:06 - Carla Breuer
  03:26:06 - 03:26:39 - Peter Scholten
  03:26:40 - 03:27:36 - Carla Breuer
  03:27:36 - 03:27:41 - Robert van Dijk
  03:27:41 - 03:28:15 - Carla Breuer
  03:28:15 - 03:28:20 - Robert van Dijk
  03:28:20 - 03:28:47 - Carla Breuer
  03:28:58 - 03:30:55 - Peter Scholten
 • 36.a

  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Dit punt is als hamerstuk opgenomen tenzij de nadere informatie van het college over het voorbehoud vanuit de nota reserves en voorzieningen aanleiding geeft het punt alsnog te bespreken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Als zienswijze mee te geven dat de overhevelingen en het instellen van reserves uit deze begroting worden gehaald en de verantwoording over de 5% taakstelling wordt verduidelijkt.

  03:30:55 - 03:30:56 - Carla Breuer
  03:30:56 - 03:31:17 - Peter Scholten
  03:31:18 - 03:32:23 - Carla Breuer
  03:32:30 - 03:34:19 - Bas Brekelmans
  03:34:19 - 03:34:20 - Peter Scholten
  03:34:20 - 03:34:30 - Carla Breuer
  03:34:30 - 03:34:32 - Peter Scholten
  03:34:32 - 03:34:44 - Carla Breuer
  03:34:51 - 03:35:01 - Bas Brekelmans
  03:35:01 - 03:35:01 - Carla Breuer
  03:35:18 - 03:36:12 - Monique de la Rie
  03:36:14 - 03:36:28 - Carla Breuer
  03:36:34 - 03:37:02 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:37:03 - 03:37:10 - Carla Breuer
  03:37:10 - 03:37:15 - Don Verhoeff
  03:37:15 - 03:37:18 - Carla Breuer
  03:37:29 - 03:37:59 - Frans van Swieten
  03:38:00 - 03:38:01 - Don Verhoeff
  03:38:01 - 03:38:14 - Carla Breuer
  03:38:14 - 03:38:52 - Frans van Swieten
  03:38:52 - 03:38:55 - Don Verhoeff
  03:38:55 - 03:38:57 - Carla Breuer
  03:38:57 - 03:39:19 - Don Verhoeff
  03:39:19 - 03:39:24 - Carla Breuer
  03:39:24 - 03:40:02 - Frans van Swieten
  03:40:02 - 03:40:09 - Carla Breuer
  03:40:33 - 03:42:29 - Frans Nederstigt
  03:42:29 - 03:43:00 - Carla Breuer
  03:43:03 - 03:43:15 - Sandra Groenendal
  03:43:26 - 03:43:34 - Carla Breuer
  03:43:34 - 03:44:20 - Peter Scholten
  03:44:20 - 03:44:28 - Carla Breuer
  03:44:28 - 03:44:36 - Peter Scholten
  03:44:37 - 03:44:51 - Carla Breuer
  03:44:51 - 03:44:57 - Peter Scholten
  03:44:57 - 03:45:53 - Carla Breuer
  03:45:53 - 03:45:57 - Robert van Dijk
  03:45:57 - 03:46:03 - Carla Breuer
  03:46:34 - 03:47:38 - Peter Scholten
  03:47:38 - 03:48:01 - Carla Breuer
  03:48:02 - 03:48:41 - Bas Brekelmans
  03:48:42 - 03:48:44 - Carla Breuer
  03:48:44 - 03:48:52 - Don Verhoeff
  03:48:52 - 03:48:57 - Bas Brekelmans
  03:48:57 - 03:48:59 - Don Verhoeff
  03:48:59 - 03:49:06 - Carla Breuer
  03:49:06 - 03:49:32 - Robert van Dijk
  03:49:32 - 03:50:34 - Carla Breuer
 • 37

  Voorgesteld wordt in te stemmen met het uitvoeren door een extern bureau van een omgevingsanalyse met als onderzoeksvraag: “Voer een brede omgevingsanalyse uit naar ontwikkelingen en trends die inzicht geeft in de bestuurskracht van de gemeente Teylingen. Geef aan of die bestuurskracht geschikt is voor de huidige taken en toekomstige ontwikkelingen en of Teylingen daarmee optimale regie heeft over haar eigen toekomst. Ga uit van een periode van 5 á 10 jaar. Stel de publieke waarde centraal”. Bespreekstuk voor de raad op verzoek van de fracties van het CDA, CU en de PvdA.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  In te stemmen met het uitvoeren door een extern bureau van een omgevingsanalyse met als onderzoeksvraag: “Voer een brede omgevingsanalyse uit naar ontwikkelingen en trends die inzicht geeft in de bestuurskracht van de gemeente Teylingen. Geef aan of die bestuurskracht geschikt is voor de huidige taken en toekomstige ontwikkelingen en of Teylingen daarmee optimale regie heeft over haar eigen toekomst. Ga uit van een periode van 5 á 10 jaar. Stel de publieke waarde centraal.

  03:50:48 - 03:52:25 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:52:25 - 03:52:32 - Carla Breuer
  03:52:44 - 03:52:45 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:52:48 - 03:53:46 - Frans Nederstigt
  03:53:47 - 03:54:09 - Carla Breuer
  03:54:09 - 03:55:43 - Sandra Groenendal
  03:55:44 - 03:56:05 - Carla Breuer
  03:56:05 - 03:57:21 - Monique de la Rie
  03:57:22 - 03:57:32 - Carla Breuer
  03:57:53 - 03:57:57 - Don Verhoeff
  03:57:57 - 03:57:58 - Carla Breuer
  03:57:58 - 03:59:45 - Don Verhoeff
  03:59:45 - 04:00:08 - Carla Breuer
  04:00:08 - 04:01:03 - Frans van Swieten
  04:01:03 - 04:01:19 - Carla Breuer
  04:01:19 - 04:01:38 - Bas Brekelmans
  04:01:38 - 04:01:43 - Carla Breuer
  04:01:43 - 04:02:15 - Sandra Groenendal
  04:02:15 - 04:02:17 - Carla Breuer
  04:02:17 - 04:04:32 - Bas Brekelmans
  04:04:32 - 04:04:34 - Carla Breuer
  04:04:34 - 04:04:42 - Reny Wietsma-Biesbroek
  04:04:42 - 04:04:58 - Carla Breuer
  04:04:58 - 04:05:42 - Bas Brekelmans
  04:05:51 - 04:05:55 - Carla Breuer
  04:05:55 - 04:06:03 - Bas Brekelmans
  04:06:04 - 04:06:06 - Carla Breuer
  04:06:06 - 04:06:23 - Reny Wietsma-Biesbroek
  04:06:25 - 04:08:09 - Bas Brekelmans
  04:08:14 - 04:08:33 - Carla Breuer
  04:08:33 - 04:08:37 - Reny Wietsma-Biesbroek
  04:08:37 - 04:10:11 - Frans Nederstigt
  04:10:11 - 04:10:13 - Carla Breuer
  04:10:13 - 04:10:48 - Frans van Swieten
  04:10:48 - 04:10:49 - Carla Breuer
  04:10:49 - 04:11:30 - Frans Nederstigt
  04:11:30 - 04:11:31 - Edith Alkemade-Augustinus
  04:11:33 - 04:11:40 - Frans Nederstigt
  04:11:40 - 04:11:43 - Carla Breuer
  04:11:43 - 04:12:33 - Edith Alkemade-Augustinus
  04:12:34 - 04:12:38 - Carla Breuer
  04:12:38 - 04:12:50 - Frans Nederstigt
  04:12:50 - 04:12:55 - Monique de la Rie
  04:12:55 - 04:13:02 - Carla Breuer
  04:13:02 - 04:13:09 - Monique de la Rie
  04:13:10 - 04:13:10 - Carla Breuer
  04:13:11 - 04:13:27 - Frans Nederstigt
  04:13:27 - 04:13:28 - Don Verhoeff
  04:13:28 - 04:13:32 - Monique de la Rie
  04:13:32 - 04:13:34 - Don Verhoeff
  04:13:34 - 04:13:39 - Carla Breuer
  04:13:39 - 04:14:31 - Don Verhoeff
  04:14:31 - 04:14:35 - Carla Breuer
  04:14:35 - 04:14:46 - Frans Nederstigt
  04:14:46 - 04:14:48 - Monique de la Rie
  04:14:48 - 04:14:55 - Carla Breuer
  04:14:55 - 04:14:57 - Monique de la Rie
  04:15:03 - 04:15:08 - Carla Breuer
  04:15:08 - 04:15:16 - Reny Wietsma-Biesbroek
  04:15:18 - 04:15:28 - Carla Breuer
  04:17:00 - 04:17:05 - Robert van Dijk
  04:17:05 - 04:17:36 - Carla Breuer
  04:17:36 - 04:17:40 - Don Verhoeff
  04:17:40 - 04:18:20 - Carla Breuer
 • 38

  De motie van PvdA en GroenLinks roept op tot actieve voorlichting aan inwoners van Teylingen om blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verder te beperken, geen nieuwe woningbouw in de nabijheid (binnen 50 meter) van bollen- en bloementeelt, het ondersteunen van het RIVM voorstel tot het opzetten van een Kennisplatform gewasbescherming en gezondheid en na te gaan over welke instrumenten de gemeente zelf ter beschikking heeft om gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de gemeentegrenzen te beperken en de overgang van traditionele naar duurzame gewasbescherming actief te ondersteunen, bijvoorbeeld via de Omgevingsdienst West Holland. Uitkomsten van de bespreking in de commissie welzijn: Over punt 2 (niet bouwen binnen 50m) is met name discussie in de commissie, of niet eerst de uitkomsten van nader onderzoek moeten worden afgewacht. Een groot deel van de commissie vindt de antwoorden van het college toereikend. PvdA en GroenLinks bezinnen zich op de motie, dus vooralsnog bespreekpunt voor de raad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

  04:18:36 - 04:19:04 - Rob ten Boden
  04:19:08 - 04:19:16 - Carla Breuer
  04:19:32 - 04:19:36 - Sandra Groenendal
  04:19:36 - 04:19:36 - Carla Breuer
  04:19:36 - 04:20:59 - Sandra Groenendal
  04:21:00 - 04:21:29 - Carla Breuer
  04:21:29 - 04:23:19 - Rolf Duindam
  04:23:20 - 04:23:45 - Carla Breuer
  04:23:45 - 04:24:44 - Edith Alkemade-Augustinus
  04:24:45 - 04:25:15 - Carla Breuer
  04:25:20 - 04:27:10 - Rob ten Boden
  04:27:19 - 04:27:24 - Carla Breuer
  04:27:24 - 04:27:44 - Rob ten Boden
  04:27:44 - 04:27:44 - Carla Breuer
  04:27:44 - 04:28:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  04:28:21 - 04:28:25 - Rob ten Boden
  04:28:25 - 04:28:50 - Carla Breuer
  04:28:50 - 04:31:54 - Don Verhoeff
  04:31:54 - 04:32:02 - Carla Breuer
  04:32:02 - 04:32:44 - Martijn van Duijvenbode
  04:32:44 - 04:32:53 - Carla Breuer
  04:32:53 - 04:33:10 - Don Verhoeff
  04:33:11 - 04:33:20 - Martijn van Duijvenbode
  04:33:21 - 04:33:29 - Don Verhoeff
  04:33:29 - 04:34:07 - Carla Breuer
  04:34:07 - 04:34:14 - Robert van Dijk
  04:34:14 - 04:34:15 - Carla Breuer
 • 39

  In de raadsbrief van 4 april 2019 is informatie aangeboden over de Tussenevaluatie HLTsamen. Het CDA roept in de motie op een centrale vraag en een drietal deelvragen aan de evaluatie toe te voegen (zienvoor de raadsbrief ingekomen stuk 180). Conform vaste afspraak tussen raad en college worden moties vreemd aan de orde van de dag (over niet geagendeerde onderwerpen) en vragen over de ingekomen stukken ter behandeling doorverwezen naar de eerstvolgende commissievergadering.


  Resultaat stemming:

 • 40