Commissie Ruimte

Besloten vergadering

dinsdag 21 september 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt

Agendapunten

 • 1
 • 2

  • Het bevestigen/besluiten dat dit een besloten vergadering is zoals beschreven in artikel 86, lid 1 Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Verordening op de raadscommissies 2006 van de gemeente Teylingen;
  • Het opleggen van geheimhouding over alles wat hier besproken wordt, zoals beschreven in artikel 86 Gemeentewet en artikel 29 van de Verordening op de raadscommissies 2006 van de gemeente Teylingen; 
  • Dit alles op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals aangegeven in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3

  De raadsleden krijgen meer inzicht in de samenhang tussen ruimtegebruik van de locatie (rood, blauw, groen en grijs) en de kosten en opbrengsten. Daarbij wordt toegelicht wanneer een plan haalbaar is, zowel voor gemeente als marktpartijen.

 • 4