Commissie Welzijn

maandag 17 juni 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:20 - 00:07:19 - Frank Beijk
  00:07:19 - 00:14:12 - Inspreker -
  00:14:12 - 00:14:25 - Frank Beijk
  00:14:25 - 00:14:25 - Inspreker -
  00:14:25 - 00:14:42 - Paul Witteman
  00:14:42 - 00:15:02 - Inspreker -
  00:15:02 - 00:15:06 - Frank Beijk
  00:15:06 - 00:15:27 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:15:27 - 00:15:28 - Inspreker -
  00:15:28 - 00:15:29 - Frank Beijk
  00:15:29 - 00:15:43 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:15:43 - 00:16:05 - Inspreker -
  00:16:05 - 00:16:07 - Frank Beijk
  00:16:07 - 00:16:19 - Jeroen Tomassen
  00:16:19 - 00:16:21 - Inspreker -
  00:16:21 - 00:16:23 - Frank Beijk
  00:16:23 - 00:17:11 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:17:11 - 00:17:22 - Inspreker -
  00:17:22 - 00:17:38 - Frank Beijk
  00:17:38 - 00:20:34 - Bas Brekelmans
  00:20:34 - 00:20:35 - Inspreker -
  00:20:35 - 00:20:36 - Frank Beijk
  00:20:36 - 00:21:10 - Paul Witteman
  00:21:10 - 00:21:11 - Inspreker -
  00:21:11 - 00:22:23 - Frank Beijk
  00:22:23 - 00:24:10 - Jeroen Tomassen
  00:24:10 - 00:24:12 - Frank Beijk
  00:24:13 - 00:24:58 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:24:58 - 00:24:59 - Frank Beijk
  00:25:01 - 00:25:51 - Martijn van Duijvenbode
  00:25:51 - 00:25:54 - Frank Beijk
  00:25:55 - 00:26:52 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:26:53 - 00:26:56 - Frank Beijk
  00:26:56 - 00:28:21 - Paul Witteman
  00:28:21 - 00:28:25 - Frank Beijk
  00:28:28 - 00:30:43 - Rolf Duindam
  00:30:44 - 00:30:45 - Frank Beijk
  00:30:46 - 00:32:30 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:32:31 - 00:32:56 - Frank Beijk
  00:32:56 - 00:35:14 - Arno van Kempen
  00:35:14 - 00:35:15 - Jeroen Tomassen
  00:35:15 - 00:35:18 - Frank Beijk
  00:35:18 - 00:35:22 - Jeroen Tomassen
  00:35:23 - 00:39:45 - Arno van Kempen
 • 2
 • 3

  Er heeft zich een inspreker aangemeld namens de basketbalvereniging Forwodians Bucks over het onderzoek binnensportaccommodaties (ingekomen stuk 263 van het college).  Besluit
  De PdvA heeft verzocht onderzoeksrapport Binnensport te agenderen in september n.a.v. de inspraak.
 • 4
 • 5
 • 6

  Doel: besluitvormend In 2016 is het eigendom van de Ruïne van Teylingen door het Rijk overgedragen aan de Stichting Monumenten Bezit. In de aanloop naar deze overdracht heeft het Rijk aan de gemeente gevraagd of de gemeente kaders wil meegeven aan de nieuwe eigenaar. Voor het ophalen van inhoud voor die kaders is gekozen voor participatie door omwonenden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook wil de gemeenteraad van Teylingen over belangrijke onderwerpen de besluitvorming tot stand laten komen via een zogenaamd BOB-proces met gescheiden fases voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een besluit te nemen over de kaders.  Besluit
  In de commissie leven er vragen over diverse onderwerpen. Op de financiële aspecten kan ingegaan worden bij het behandelen van de businesscase. Ook de kleinschalige horecafunctie wordt besproken. Toegankelijkheid voor minder validen is een belangrijke voorwaarde die wordt onderschreven door het college. Op de invulling van de educatieve functie wordt teruggekomen in de businesscase (toezegging college). Afgesproken is de businesscase en financiële participatie van de gemeente expliciet voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Zo snel als mogelijk wordt de raad geïnformeerd voor finale besluitvorming. Op de randvoorwaarden aan evenementen (o.a. het niet toestaan van privé-feesten) komt het college terug qua formulering. Enkele fracties overwegen een besluitpunt 9 op te nemen over kaders op gebied van duurzaamheid. Het college komt met een aangepast voorstel op dit vlak. De commissie adviseert het voorstel inclusief deze aanpassingen als hamerstuk te agenderen, tenzij de aanpassingen aanleiding geven dit in de raad te bespreken.

  00:39:45 - 00:39:46 - Jeroen Tomassen
  00:39:46 - 00:39:46 - Arno van Kempen
  00:39:47 - 00:39:50 - Jeroen Tomassen
  00:39:50 - 00:39:52 - Frank Beijk
  00:39:52 - 00:40:20 - Jeroen Tomassen
  00:40:21 - 00:40:40 - Arno van Kempen
  00:40:40 - 00:40:49 - Frank Beijk
  00:40:49 - 00:47:56 - Arno van Kempen
  00:47:56 - 00:47:58 - Jeroen Tomassen
  00:47:58 - 00:48:00 - Frank Beijk
  00:48:00 - 00:48:13 - Jeroen Tomassen
  00:48:15 - 00:52:39 - Arno van Kempen
  00:52:39 - 00:52:48 - Frank Beijk
  00:52:48 - 00:52:54 - Arno van Kempen
  00:52:56 - 00:53:01 - Frank Beijk
  00:53:07 - 00:53:23 - Rolf Duindam
  00:53:24 - 00:53:37 - Frank Beijk
  00:53:37 - 00:53:52 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:53:53 - 00:53:56 - Frank Beijk
  00:53:56 - 00:54:24 - Martijn van Duijvenbode
  00:54:25 - 00:54:26 - Frank Beijk
  00:54:26 - 00:56:20 - Jeroen Tomassen
  00:56:22 - 00:56:22 - Frank Beijk
  00:56:23 - 00:56:25 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:56:25 - 00:56:25 - Arno van Kempen
  00:56:28 - 00:56:48 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:56:49 - 00:56:54 - Frank Beijk
  00:56:55 - 00:57:31 - Rolf Duindam
  00:57:32 - 00:57:52 - Frank Beijk
  00:57:53 - 00:59:06 - Arno van Kempen
  00:59:06 - 00:59:11 - Frank Beijk
  00:59:11 - 00:59:21 - Jeroen Tomassen
  00:59:21 - 00:59:21 - Frank Beijk
  00:59:21 - 01:00:33 - Arno van Kempen
  01:00:34 - 01:00:47 - Frank Beijk
  01:00:48 - 01:01:09 - Arno van Kempen
  01:01:09 - 01:01:29 - Frank Beijk
  01:01:29 - 01:01:38 - Paul Witteman
  01:01:39 - 01:04:43 - Frank Beijk
 • 7

  Doel: informerend/opiniërend Presentatie van de Doorontwikkeling Monitor Sociaal Domein en het inventariseren van de behoeften bij de raadsleden om te sturen in het sociaal domein. In de presentatie is er ook aandacht voor de terugkoppeling/vraagverheldering van de motie Datagestuurd subsidiëren. Die motie hangt nauw samen met het verkrijgen van betrouwbare data, waar we in de Monitor ook mee bezig zijn.  Besluit
  Er is een presentatie gegeven over de stand van zaken van de monitor en de motie datagestuurd subsidiëren. In de commissie is gesproken over de frequentie van de monitor, het belang van meer inzicht in jeugdhulp en het vervolg.

  01:05:15 - 01:05:27 - Frank Beijk
  01:05:30 - 01:16:41 - Inspreker -
  01:16:41 - 01:16:45 - Frank Beijk
  01:16:45 - 01:16:46 - Inspreker -
  01:16:46 - 01:17:18 - Sandra Groenendal
  01:17:18 - 01:27:06 - Inspreker -
  01:27:06 - 01:27:10 - Jeroen Tomassen
  01:27:10 - 01:27:13 - Frank Beijk
  01:27:13 - 01:27:15 - Jeroen Tomassen
  01:27:15 - 01:28:29 - Inspreker -
  01:28:29 - 01:28:33 - Jeroen Tomassen
  01:28:33 - 01:32:58 - Inspreker -
  01:32:58 - 01:32:59 - Frank Beijk
  01:32:59 - 01:33:00 - Inspreker -
  01:33:00 - 01:33:23 - Sandra Groenendal
  01:33:23 - 01:33:28 - Inspreker -
  01:33:28 - 01:33:36 - Sandra Groenendal
  01:33:38 - 01:34:27 - Inspreker -
  01:34:27 - 01:35:13 - Sandra Groenendal
  01:35:13 - 01:38:12 - Inspreker -
  01:38:12 - 01:38:16 - Frank Beijk
  01:38:16 - 01:38:58 - Inspreker -
  01:38:58 - 01:39:17 - Frank Beijk
  01:39:17 - 01:41:03 - Inspreker -
  01:41:03 - 01:41:17 - Frank Beijk
  01:41:17 - 01:41:25 - Sandra Groenendal
  01:41:25 - 01:41:28 - Frank Beijk
  01:41:28 - 01:41:30 - Sandra Groenendal
  01:41:30 - 01:41:48 - Frank Beijk
  01:41:48 - 01:41:57 - Jeroen Tomassen
  01:41:57 - 01:42:01 - Frank Beijk
  01:42:01 - 01:43:52 - Sandra Groenendal
  01:43:52 - 01:44:02 - Frank Beijk
  01:44:03 - 01:44:52 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:44:53 - 01:44:58 - Frank Beijk
  01:44:58 - 01:45:29 - Martijn van Duijvenbode
  01:45:31 - 01:47:15 - Jeroen Tomassen
  01:47:15 - 01:47:18 - Frank Beijk
  01:47:18 - 01:48:14 - Jeroen Tomassen
  01:48:15 - 01:48:20 - Frank Beijk
  01:48:21 - 01:49:23 - Jelmer Bode
  01:49:23 - 01:49:30 - Frank Beijk
  01:49:30 - 01:51:45 - Arno van Kempen
  01:51:46 - 01:51:56 - Frank Beijk
  01:52:00 - 01:52:45 - Inspreker -
  01:52:45 - 01:52:54 - Sandra Groenendal
  01:52:56 - 01:53:25 - Inspreker -
  01:53:25 - 01:53:39 - Jeroen Tomassen
  01:53:39 - 01:53:44 - Inspreker -
  01:53:44 - 01:54:02 - Arno van Kempen
  01:54:02 - 01:54:06 - Inspreker -
  01:54:06 - 01:54:42 - Frank Beijk
  01:54:42 - 01:54:54 - Jeroen Tomassen
  01:54:54 - 01:55:46 - Inspreker -
  01:55:46 - 01:55:47 - Frank Beijk
  01:55:47 - 01:55:52 - Jeroen Tomassen
  01:55:52 - 01:55:54 - Frank Beijk
  01:55:54 - 01:55:55 - Inspreker -
  01:55:55 - 01:56:28 - Jelmer Bode
  01:56:28 - 01:56:30 - Inspreker -
  01:56:30 - 01:56:30 - Frank Beijk
  01:56:30 - 01:56:31 - Inspreker -
  01:56:31 - 01:56:32 - Arno van Kempen
  01:57:26 - 01:57:28 - Inspreker -
  01:57:28 - 01:57:31 - Frank Beijk
  01:57:31 - 02:00:30 - Inspreker -
  02:00:30 - 02:01:04 - Frank Beijk
 • 8

  Doel: opiniërend Gesprek over het toekomstbeeld van de commissie welzijn in de toegang tot het sociaal domein. Vragen aan de Commissie Welzijn: - Wat vindt u van het toekomstbeeld? (bijlage en uitleg hierover tijdens de commissievergadering) Heeft u wensen en ideeën m.b.t. het toekomstbeeld om mee te geven? - Welke suggesties voor sturing wilt u het college meegeven?  Besluit
  Vanuit de commissie worden verschillende onderwerpen ingebracht: de (on)wenselijkheid dat aanbieders onderdeel uitmaken van het integrale team. Het toevoegen van de inhoudelijke problematiek die met de nieuwe structuur opgelost wordt. Voorts worden mantelzorgers en sociale kaart besproken (het college zendt nadere informatie hierover toe, o.a. buurtbook). Daarnaast is gesproken over de vraag of de tussenstap naar niveau 2 nodig is, of dat direct wordt ingezet richting het derde en meest wenselijke niveau. In september/oktober wordt hierover opnieuw gesproken in de commissie.

  02:01:04 - 02:01:36 - Arno van Kempen
  02:01:36 - 02:01:44 - Frank Beijk
  02:01:44 - 02:01:52 - Arno van Kempen
  02:12:41 - 02:13:09 - Frank Beijk
  02:13:10 - 02:13:54 - Jelmer Bode
  02:13:56 - 02:13:58 - Frank Beijk
  02:13:58 - 02:17:04 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:17:05 - 02:17:08 - Frank Beijk
  02:17:08 - 02:19:18 - Jeroen Tomassen
  02:19:19 - 02:19:20 - Frank Beijk
  02:19:20 - 02:21:37 - Martijn van Duijvenbode
  02:21:37 - 02:21:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:21:38 - 02:21:45 - Frank Beijk
  02:21:45 - 02:23:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:23:39 - 02:23:42 - Frank Beijk
  02:23:42 - 02:28:16 - Manon van Dijk
  02:28:16 - 02:28:20 - Frank Beijk
  02:28:20 - 02:31:30 - Sandra Groenendal
  02:31:30 - 02:31:57 - Frank Beijk
  02:31:59 - 02:37:40 - Arno van Kempen
  02:37:40 - 02:37:41 - Frank Beijk
  02:37:41 - 02:37:51 - Jeroen Tomassen
  02:37:51 - 02:40:11 - Arno van Kempen
  02:40:11 - 02:40:14 - Jeroen Tomassen
  02:40:14 - 02:40:17 - Frank Beijk
  02:40:17 - 02:40:29 - Jeroen Tomassen
  02:40:30 - 02:43:18 - Arno van Kempen
  02:43:18 - 02:43:20 - Frank Beijk
  02:43:22 - 02:43:34 - Arno van Kempen
  02:43:34 - 02:43:40 - Frank Beijk
  02:43:40 - 02:43:44 - Martijn van Duijvenbode
  02:43:44 - 02:43:50 - Frank Beijk
  02:43:50 - 02:44:18 - Martijn van Duijvenbode
  02:44:18 - 02:44:27 - Frank Beijk
  02:44:29 - 02:49:07 - Arno van Kempen
  02:49:09 - 02:49:29 - Frank Beijk
  02:49:29 - 02:49:49 - Manon van Dijk
  02:49:52 - 02:49:55 - Frank Beijk
  02:49:55 - 02:50:20 - Martijn van Duijvenbode
  02:50:20 - 02:51:28 - Frank Beijk
  02:51:28 - 02:51:40 - Jeroen Tomassen
  02:51:44 - 02:52:04 - Arno van Kempen
  02:52:04 - 02:52:19 - Jeroen Tomassen
  02:52:20 - 02:52:26 - Arno van Kempen
  02:52:41 - 02:53:12 - Frank Beijk
 • 9

  Besluit
  273 Vroegsignalering in september agenderen, op verzoek CDA. 275 Verzoek om het onderzoeksrapport over het SPW bij bespreking Duurzame arbeidsrelatie betrekken in september (verzoek CDA).

  02:53:13 - 02:54:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:54:04 - 02:55:02 - Arno van Kempen
  02:55:03 - 02:55:32 - Frank Beijk
 • 9.a
 • 9.b
 • 9.c
 • 9.d
 • 10

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Het college stelt voor de volgende moties af te voeren: - Beschut werk (8 nov 18) - Onderzoek realiseren respijthuis (20 dec 18) - Gebruikservaring binnenklimaat onderwijs (31 jan 19) Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien.  Besluit
  CU en CDA verzoeken de motie binnenklimaat niet af te voeren, om eerst de zaken uit de raadsmemo uit te voeren. De twee andere moties worden afgevoerd. Daarnaast wordt de motie vroegsignalering uit 2017 afgevoerd.

  02:55:33 - 02:55:39 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:55:39 - 02:55:59 - Frank Beijk
  02:55:59 - 02:56:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:56:48 - 02:56:50 - Frank Beijk
  02:56:50 - 02:57:27 - Manon van Dijk
  02:57:27 - 02:57:37 - Frank Beijk
  02:57:38 - 02:58:15 - Arno van Kempen
  02:58:15 - 02:58:17 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:58:17 - 02:58:20 - Arno van Kempen
  02:58:21 - 02:58:27 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:58:29 - 02:58:33 - Arno van Kempen
  02:58:34 - 02:58:57 - Frank Beijk
  02:58:57 - 02:59:05 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:59:05 - 02:59:27 - Frank Beijk
  02:59:27 - 02:59:47 - Arno van Kempen
  02:59:51 - 03:00:26 - Frank Beijk
  03:00:27 - 03:00:54 - Jeroen Tomassen
  03:00:56 - 03:01:18 - Arno van Kempen
  03:01:18 - 03:01:34 - Jeroen Tomassen
  03:01:37 - 03:01:47 - Frank Beijk
  03:01:47 - 03:01:54 - Jeroen Tomassen
  03:01:59 - 03:02:34 - Arno van Kempen
  03:02:36 - 03:02:51 - Frank Beijk
  03:02:51 - 03:03:01 - Martijn van Duijvenbode
  03:03:03 - 03:03:49 - Arno van Kempen
  03:03:51 - 03:04:11 - Frank Beijk
 • 11


  Besluit
  GroenLinks vraagt naar inzicht in de financiële cijfers Jeugdhulp 2019. Hierop kan het college op dit moment geen inzicht bieden. Trilokaal verzoekt om tijdspad onderzoek Regiotaxi.
 • 12

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 • 13