Gecombineerde commissies

Begroting 2020-2023 en Dekkingsplan

maandag 28 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Bestuurscentrum Voorhout, Raadhuisplein 1
Voorzitter:
Dion Piket
Toelichting:
Vergadering van de gezamenlijke commissies DEB, Welzijn en Ruimte over de begroting 2020-2023 en Dekkingsplan

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:13 - 00:02:39 - Dion Piket
  00:02:39 - 00:07:14 - Robert van Dijk
 • 2
 • 3

  00:07:14 - 00:07:16 - Jeroen Tomassen
  00:07:16 - 00:09:47 - Dion Piket
  00:10:16 - 00:10:21 - Robert van Dijk
  00:10:21 - 00:10:28 - Dion Piket
  00:10:28 - 00:10:42 - Don Verhoeff
  00:10:42 - 00:11:44 - Dion Piket
  00:11:44 - 00:12:12 - Fred Koot
  00:12:12 - 00:12:43 - Dion Piket
  00:12:43 - 00:12:54 - Monique de la Rie
  00:12:54 - 00:13:05 - Dion Piket
  00:13:05 - 00:13:13 - Monique de la Rie
  00:13:13 - 00:13:46 - Dion Piket
  00:13:46 - 00:13:49 - Robert van Dijk
  00:13:49 - 00:15:58 - Jeroen Tomassen
  00:15:58 - 00:16:00 - Robert van Dijk
  00:16:00 - 00:16:04 - Dion Piket
  00:16:04 - 00:19:02 - Fred Koot
 • 4
 • 5

  Ter voorbereiding van de raadsvergadering van 7 november 2019, waar de begroting al dan niet gewijzigd wordt vastgesteld, is met de fracties afgesproken om een gezamenlijk commissievergadering te beleggen over de begroting en specifiek het dekkingsplan. Via https://teylingen.begroting-2020.nl is de begroting te lezen in een handzaam dashboard. In de bijlage is de volledige begroting als PDF opgenomen. - Toelichting motie trap op-trap af - Uitleg septembercirculaire - 2e voortgangsrapportage Teylingen (ter kennisname, dit stuk wordt inhoudelijk geagendeerd voor november) De programmabegroting bestaat uit twee delen: - de programmabegroting 2020-2023 - en de aanvulling met correcties op de programmabegroting 2020-2023 Klein aantal correcties in de begroting 2020-2023 In de begroting 2020 zijn een klein aantal onjuistheden/onduidelijkheden opgenomen. In de bijgevoegde bijlage zijn deze correcties opgenomen. Op de webpagina van Vitaal Teylingen staat de vernieuwde versie. Deze correcties zijn: - In de infographic op blz. 5 zat een afrondingsverschil; - De besparing op cultuur betreft € 15.000 en niet € 35.000, blz. 14; - Overzicht beleidsindicatoren sociaal en energiek Teylingen valt weg in de pdf versie; - Grafiek pagina 11 , 2020 resultaat kadernota staat positief in plaats van negatief.  00:19:02 - 00:21:45 - Monique de la Rie
  00:21:45 - 00:22:17 - Dion Piket
  00:22:17 - 00:24:40 - Paul Witteman
  00:24:40 - 00:24:42 - Robert van Dijk
  00:24:42 - 00:24:47 - Dion Piket
  00:24:47 - 00:27:46 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:27:46 - 00:27:49 - Dion Piket
  00:27:49 - 00:31:10 - Joanne de Mooij
  00:31:10 - 00:31:15 - Dion Piket
  00:31:15 - 00:31:15 - Robert van Dijk
  00:31:15 - 00:33:10 - Frans van Swieten
  00:33:10 - 00:33:48 - Dion Piket
  00:33:48 - 00:35:03 - Jeroen Tomassen
  00:35:03 - 00:35:21 - Dion Piket
  00:35:21 - 00:37:17 - Jeroen Tomassen
  00:37:17 - 00:37:18 - Robert van Dijk
  00:37:18 - 00:37:19 - Dion Piket
  00:37:19 - 00:37:34 - Paul Witteman
  00:37:34 - 00:37:35 - Jeroen Tomassen
  00:37:35 - 00:37:38 - Paul Witteman
  00:37:38 - 00:38:19 - Jeroen Tomassen
  00:38:19 - 00:38:20 - Paul Witteman
  00:38:20 - 00:38:23 - Dion Piket
  00:38:23 - 00:39:03 - Fred Koot
  00:39:03 - 00:39:04 - Robert van Dijk
  00:39:04 - 00:39:19 - Jeroen Tomassen
  00:39:19 - 00:39:28 - Monique de la Rie
  00:39:28 - 00:39:38 - Jeroen Tomassen
  00:39:38 - 00:39:39 - Robert van Dijk
  00:39:39 - 00:39:47 - Dion Piket
  00:39:47 - 00:42:10 - Fred Koot
  00:42:10 - 00:42:15 - Dion Piket
  00:42:15 - 00:42:47 - Frans van Swieten
  00:42:47 - 00:42:51 - Robert van Dijk
  00:42:51 - 00:42:54 - Dion Piket
  00:42:54 - 00:43:36 - Fred Koot
  00:43:36 - 00:43:37 - Robert van Dijk
  00:43:37 - 00:43:40 - Jeroen Tomassen
  00:43:40 - 00:43:41 - Dion Piket
  00:43:41 - 00:44:00 - Jeroen Tomassen
  00:44:01 - 00:44:29 - Fred Koot
  00:44:29 - 00:44:34 - Robert van Dijk
  00:44:34 - 00:44:42 - Dion Piket
  00:44:42 - 00:45:51 - Monique de la Rie
  00:45:51 - 00:45:57 - Robert van Dijk
  00:45:57 - 00:46:03 - Dion Piket
  00:46:03 - 00:46:52 - Fred Koot
  00:46:52 - 00:46:53 - Robert van Dijk
  00:46:53 - 00:46:58 - Jeroen Tomassen
  00:46:58 - 00:47:01 - Robert van Dijk
  00:47:01 - 00:47:10 - Dion Piket
  00:47:10 - 00:48:04 - Paul Witteman
  00:48:04 - 00:48:06 - Monique de la Rie
  00:48:06 - 00:48:09 - Dion Piket
  00:48:09 - 00:48:26 - Monique de la Rie
  00:48:26 - 00:48:44 - Paul Witteman
  00:48:44 - 00:48:48 - Monique de la Rie
  00:48:48 - 00:48:50 - Dion Piket
  00:48:50 - 00:49:06 - Monique de la Rie
  00:49:06 - 00:49:37 - Paul Witteman
  00:49:37 - 00:49:38 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:49:38 - 00:49:40 - Paul Witteman
  00:49:40 - 00:50:00 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:50:00 - 00:50:10 - Paul Witteman
  00:50:10 - 00:50:13 - Dion Piket
  00:50:13 - 00:51:14 - Fred Koot
  00:51:14 - 00:51:26 - Paul Witteman
  00:51:26 - 00:51:56 - Dion Piket
  00:51:56 - 00:52:03 - Fred Koot
  00:52:03 - 00:52:18 - Dion Piket
  00:52:18 - 00:52:38 - Paul Witteman
  00:52:38 - 00:53:00 - Dion Piket
  00:53:00 - 00:53:02 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:53:02 - 00:53:03 - Dion Piket
  00:53:03 - 00:53:08 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:53:08 - 00:53:30 - Dion Piket
  00:53:30 - 00:53:40 - Paul Witteman
  00:53:40 - 00:53:44 - Dion Piket
  00:53:45 - 00:54:01 - Jeroen Tomassen
  00:54:01 - 00:54:13 - Paul Witteman
  00:54:13 - 00:54:16 - Jeroen Tomassen
  00:54:16 - 00:55:00 - Paul Witteman
  00:55:00 - 00:55:03 - Monique de la Rie
  00:55:03 - 00:55:04 - Dion Piket
  00:55:04 - 00:55:10 - Monique de la Rie
  00:55:10 - 00:55:33 - Paul Witteman
  00:55:33 - 00:55:36 - Dion Piket
  00:55:36 - 00:56:26 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:56:26 - 00:56:27 - Dion Piket
  00:56:27 - 00:56:58 - Fred Koot
  00:56:58 - 00:57:00 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:57:00 - 00:57:03 - Robert van Dijk
  00:57:03 - 00:57:03 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:57:03 - 00:57:06 - Robert van Dijk
  00:57:06 - 00:57:27 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:57:27 - 00:57:30 - Fred Koot
  00:57:30 - 00:57:31 - Dion Piket
  00:57:31 - 00:57:39 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:57:39 - 00:57:40 - Monique de la Rie
  00:57:40 - 00:57:41 - Robert van Dijk
  00:57:41 - 00:57:47 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:57:47 - 00:57:50 - Dion Piket
  00:57:50 - 00:57:51 - Robert van Dijk
  00:57:51 - 00:58:15 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:58:16 - 00:58:19 - Jeroen Tomassen
  00:58:31 - 00:58:33 - Robert van Dijk
  00:58:33 - 00:58:48 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:58:48 - 00:58:54 - Monique de la Rie
  00:58:54 - 00:59:07 - Dion Piket
  00:59:08 - 00:59:08 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:59:08 - 00:59:11 - Monique de la Rie
  00:59:11 - 00:59:39 - Dion Piket
  00:59:39 - 00:59:41 - Robert van Dijk
  00:59:41 - 00:59:46 - Dion Piket
  00:59:46 - 00:59:49 - Joanne de Mooij
  00:59:49 - 00:59:51 - Don Verhoeff
  00:59:51 - 00:59:53 - Dion Piket
  00:59:53 - 01:00:19 - Don Verhoeff
  01:00:19 - 01:00:24 - Monique de la Rie
  01:00:25 - 01:00:29 - Dion Piket
  01:00:29 - 01:00:45 - Monique de la Rie
  01:00:45 - 01:01:01 - Dion Piket
  01:01:01 - 01:01:04 - Don Verhoeff
  01:01:04 - 01:01:09 - Robert van Dijk
  01:01:09 - 01:01:12 - Dion Piket
  01:01:12 - 01:01:58 - Joanne de Mooij
  01:01:58 - 01:02:00 - Monique de la Rie
  01:02:00 - 01:02:02 - Dion Piket
  01:02:02 - 01:02:06 - Monique de la Rie
  01:02:07 - 01:02:59 - Joanne de Mooij
  01:02:59 - 01:03:01 - Robert van Dijk
  01:03:01 - 01:03:06 - Dion Piket
  01:03:07 - 01:04:12 - Frans van Swieten
  01:04:12 - 01:04:36 - Dion Piket
  01:04:36 - 01:05:04 - Frans van Swieten
  01:05:04 - 01:05:05 - Jeroen Tomassen
  01:05:05 - 01:05:06 - Don Verhoeff
  01:05:06 - 01:05:12 - Jeroen Tomassen
  01:05:12 - 01:05:15 - Dion Piket
  01:05:15 - 01:05:51 - Jeroen Tomassen
  01:05:51 - 01:05:54 - Robert van Dijk
  01:05:54 - 01:06:25 - Frans van Swieten
  01:06:25 - 01:06:33 - Jeroen Tomassen
  01:06:33 - 01:06:34 - Robert van Dijk
  01:06:34 - 01:06:39 - Frans van Swieten
  01:06:39 - 01:06:40 - Robert van Dijk
  01:06:40 - 01:06:47 - Jeroen Tomassen
  01:06:47 - 01:06:53 - Robert van Dijk
  01:06:53 - 01:06:54 - Ewout Braggaar
  01:06:54 - 01:07:04 - Dion Piket
  01:07:04 - 01:07:30 - Paul Witteman
  01:07:30 - 01:07:44 - Robert van Dijk
  01:07:44 - 01:08:39 - Dion Piket
  01:08:39 - 01:08:51 - Joanne de Mooij
  01:08:51 - 01:09:46 - Dion Piket
  01:09:46 - 01:09:55 - Frank Beijk
  01:09:55 - 01:09:59 - Ewout Braggaar
  01:10:00 - 01:10:01 - Bart van der Ploeg
  01:10:01 - 01:10:23 - Ewout Braggaar
  01:10:23 - 01:10:37 - Dion Piket
  01:10:37 - 01:10:39 - Robert van Dijk
  01:10:39 - 01:10:48 - Arno van Kempen
  01:10:48 - 01:10:54 - Robert van Dijk
  01:10:54 - 01:11:18 - Dion Piket
  01:11:18 - 01:11:21 - Robert van Dijk
  01:11:21 - 01:12:29 - Frans van Swieten
  01:12:29 - 01:12:35 - Dion Piket
  01:12:35 - 01:13:56 - Joanne de Mooij
  01:13:56 - 01:13:56 - Frans van Swieten
  01:13:56 - 01:14:34 - Joanne de Mooij
  01:14:34 - 01:14:45 - Dion Piket
  01:14:45 - 01:17:41 - Gerben Dijkstra
  01:17:41 - 01:17:42 - Robert van Dijk
  01:17:42 - 01:17:49 - Dion Piket
  01:17:49 - 01:19:43 - Paul Witteman
  01:19:43 - 01:19:49 - Dion Piket
  01:19:49 - 01:21:41 - Frank Beijk
  01:21:41 - 01:21:57 - Dion Piket
  01:21:57 - 01:25:21 - Bart van der Ploeg
  01:25:21 - 01:25:37 - Dion Piket
  01:25:37 - 01:25:42 - Robert van Dijk
  01:25:42 - 01:30:57 - Don Verhoeff
  01:30:57 - 01:30:58 - Robert van Dijk
  01:30:58 - 01:31:11 - Dion Piket
  01:31:11 - 01:32:12 - Frans van Swieten
  01:32:12 - 01:32:15 - Dion Piket
  01:32:15 - 01:32:18 - Don Verhoeff
  01:32:18 - 01:32:19 - Robert van Dijk
  01:32:19 - 01:32:24 - Frans van Swieten
  01:32:24 - 01:32:44 - Don Verhoeff
  01:32:44 - 01:32:47 - Robert van Dijk
  01:32:47 - 01:32:59 - Frans van Swieten
  01:32:59 - 01:33:00 - Dion Piket
  01:33:00 - 01:33:24 - Don Verhoeff
  01:33:24 - 01:33:25 - Robert van Dijk
  01:33:25 - 01:33:27 - Dion Piket
  01:33:27 - 01:33:54 - Frans van Swieten
  01:33:54 - 01:34:03 - Dion Piket
  01:34:03 - 01:34:24 - Gerben Dijkstra
  01:34:24 - 01:34:25 - Robert van Dijk
  01:34:25 - 01:34:30 - Dion Piket
  01:34:30 - 01:34:31 - Gerben Dijkstra
  01:34:31 - 01:34:34 - Dion Piket
  01:34:34 - 01:34:39 - Don Verhoeff
  01:34:39 - 01:34:46 - Robert van Dijk
  01:34:46 - 01:34:55 - Dion Piket
  01:34:55 - 01:35:30 - Joanne de Mooij
  01:35:30 - 01:35:35 - Dion Piket
  01:35:35 - 01:36:20 - Gerben Dijkstra
  01:36:20 - 01:36:21 - Robert van Dijk
  01:36:21 - 01:36:30 - Dion Piket
  01:36:30 - 01:37:09 - Paul Witteman
  01:37:09 - 01:37:11 - Dion Piket
  01:37:11 - 01:37:48 - Don Verhoeff
  01:37:48 - 01:37:49 - Paul Witteman
  01:37:49 - 01:37:52 - Dion Piket
  01:37:52 - 01:38:16 - Bart van der Ploeg
  01:38:16 - 01:38:57 - Paul Witteman
  01:38:57 - 01:38:58 - Dion Piket
  01:38:58 - 01:39:52 - Frank Beijk
  01:39:52 - 01:39:54 - Robert van Dijk
  01:39:54 - 01:40:22 - Paul Witteman
  01:40:22 - 01:40:29 - Frank Beijk
  01:40:29 - 01:40:38 - Paul Witteman
  01:40:38 - 01:41:01 - Frank Beijk
  01:41:01 - 01:41:10 - Paul Witteman
  01:41:10 - 01:41:24 - Frank Beijk
  01:41:24 - 01:41:40 - Dion Piket
  01:41:40 - 01:44:52 - Frank Beijk
  01:44:52 - 01:44:54 - Robert van Dijk
  01:44:54 - 01:45:00 - Dion Piket
  01:45:00 - 01:45:22 - Bart van der Ploeg
  01:45:22 - 01:45:27 - Robert van Dijk
  01:45:27 - 01:45:37 - Dion Piket
  01:45:37 - 01:45:39 - Robert van Dijk
  01:45:39 - 01:47:09 - Don Verhoeff
  01:47:09 - 01:47:12 - Frank Beijk
  01:47:12 - 01:47:14 - Dion Piket
  01:47:14 - 01:48:01 - Frank Beijk
  01:48:01 - 01:48:04 - Robert van Dijk
  01:48:04 - 01:48:15 - Don Verhoeff
  01:48:15 - 01:48:18 - Robert van Dijk
  01:48:18 - 01:48:47 - Frank Beijk
  01:48:47 - 01:48:50 - Dion Piket
  01:48:50 - 01:49:23 - Don Verhoeff
  01:49:23 - 01:49:24 - Robert van Dijk
  01:49:24 - 01:49:44 - Frank Beijk
  01:49:44 - 01:49:45 - Robert van Dijk
  01:49:45 - 01:49:46 - Don Verhoeff
  01:49:46 - 01:49:50 - Dion Piket
  01:49:50 - 01:50:03 - Don Verhoeff
  01:50:03 - 01:50:04 - Robert van Dijk
  01:50:04 - 01:50:12 - Dion Piket
  01:50:12 - 01:50:16 - Don Verhoeff
  01:50:16 - 01:50:18 - Frank Beijk
  01:50:18 - 01:50:26 - Dion Piket
  01:50:26 - 01:50:35 - Don Verhoeff
  01:50:35 - 01:50:36 - Dion Piket
  01:50:36 - 01:51:21 - Bart van der Ploeg
  01:51:21 - 01:51:22 - Robert van Dijk
  01:51:22 - 01:51:27 - Dion Piket
  01:51:27 - 01:53:23 - Frans van Swieten
  01:53:23 - 01:53:24 - Robert van Dijk
  01:53:24 - 01:53:25 - Dion Piket
  01:53:25 - 01:53:30 - Bart van der Ploeg
  01:53:30 - 01:53:32 - Dion Piket
  01:53:32 - 01:53:37 - Bart van der Ploeg
  01:53:37 - 01:53:40 - Dion Piket
  01:53:40 - 01:54:16 - Don Verhoeff
  01:54:16 - 01:54:17 - Robert van Dijk
  01:54:17 - 01:54:24 - Dion Piket
  01:54:24 - 01:55:05 - Joanne de Mooij
  01:55:05 - 01:55:10 - Dion Piket
  01:55:11 - 01:55:17 - Gerben Dijkstra
  01:55:17 - 01:55:34 - Dion Piket
  01:55:34 - 01:55:40 - Gerben Dijkstra
  01:55:40 - 01:55:43 - Don Verhoeff
  01:55:43 - 01:56:00 - Gerben Dijkstra
  01:56:00 - 01:56:01 - Robert van Dijk
  01:56:01 - 01:56:02 - Gerben Dijkstra
  01:56:02 - 01:56:05 - Don Verhoeff
  01:56:05 - 01:56:08 - Robert van Dijk
  01:56:08 - 01:56:11 - Gerben Dijkstra
  01:56:11 - 01:56:14 - Dion Piket
  01:56:14 - 01:56:38 - Gerben Dijkstra
  01:56:38 - 01:56:38 - Robert van Dijk
  01:56:39 - 01:56:40 - Dion Piket
  01:56:40 - 01:56:42 - Don Verhoeff
  01:56:42 - 01:56:45 - Robert van Dijk
  01:56:45 - 01:57:00 - Dion Piket
  01:57:00 - 01:57:20 - Robin Konings
  01:57:20 - 01:57:23 - Robert van Dijk
  01:57:23 - 01:57:28 - Dion Piket
  01:57:28 - 01:57:30 - Robin Konings
  01:57:30 - 01:57:31 - Dion Piket
  01:57:39 - 01:57:57 - Robin Konings
  01:57:57 - 01:58:02 - Dion Piket
  01:58:02 - 01:58:11 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:58:11 - 01:58:15 - Robert van Dijk
  01:58:15 - 01:59:00 - Dion Piket
  01:59:00 - 01:59:04 - Robert van Dijk
  01:59:04 - 02:00:52 - Sandra Groenendal
  02:00:52 - 02:00:56 - Dion Piket
  02:00:56 - 02:01:02 - Sandra Groenendal
  02:01:02 - 02:01:05 - Dion Piket
  02:01:05 - 02:04:13 - Sandra Groenendal
  02:04:14 - 02:04:19 - Dion Piket
  02:04:19 - 02:04:20 - Robert van Dijk
  02:04:20 - 02:04:40 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:04:40 - 02:05:30 - Sandra Groenendal
  02:05:30 - 02:05:38 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:05:38 - 02:06:22 - Sandra Groenendal
  02:06:22 - 02:06:23 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:06:25 - 02:06:37 - Dion Piket
  02:06:37 - 02:08:54 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:08:54 - 02:08:55 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:08:55 - 02:08:58 - Dion Piket
  02:08:58 - 02:12:16 - Joanne de Mooij
  02:12:16 - 02:12:17 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:12:17 - 02:12:27 - Dion Piket
  02:12:27 - 02:12:37 - Joanne de Mooij
  02:12:37 - 02:12:44 - Dion Piket
  02:12:44 - 02:14:17 - Frans van Swieten
  02:14:17 - 02:14:27 - Dion Piket
  02:14:27 - 02:14:59 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:14:59 - 02:15:26 - Dion Piket
  02:15:26 - 02:16:52 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:16:52 - 02:16:53 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:16:53 - 02:16:58 - Dion Piket
  02:16:58 - 02:18:54 - Ewout Braggaar
  02:18:54 - 02:19:14 - Dion Piket
  02:19:14 - 02:20:12 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:20:12 - 02:20:16 - Ewout Braggaar
  02:20:16 - 02:20:17 - Dion Piket
  02:20:17 - 02:20:53 - Ewout Braggaar
  02:20:53 - 02:21:03 - Dion Piket
  02:21:03 - 02:21:05 - Sandra Groenendal
  02:21:05 - 02:21:06 - Ewout Braggaar
  02:21:06 - 02:21:09 - Dion Piket
  02:21:09 - 02:21:10 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:21:10 - 02:22:00 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:22:00 - 02:22:04 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:22:04 - 02:22:08 - Joanne de Mooij
  02:22:08 - 02:22:17 - Dion Piket
  02:22:17 - 02:22:18 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:22:18 - 02:22:54 - Sandra Groenendal
  02:22:54 - 02:22:57 - Dion Piket
  02:22:57 - 02:23:46 - Frans van Swieten
  02:23:46 - 02:23:46 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:23:46 - 02:23:52 - Sandra Groenendal
  02:23:52 - 02:24:03 - Frans van Swieten
  02:24:03 - 02:24:13 - Sandra Groenendal
  02:24:13 - 02:24:13 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:24:13 - 02:24:18 - Dion Piket
  02:24:18 - 02:24:52 - Sandra Groenendal
  02:24:52 - 02:24:53 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:24:53 - 02:25:03 - Dion Piket
  02:25:03 - 02:25:57 - Joanne de Mooij
  02:25:57 - 02:26:00 - Dion Piket
  02:26:01 - 02:26:42 - Frans van Swieten
  02:26:42 - 02:26:43 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:26:43 - 02:26:45 - Dion Piket
  02:26:46 - 02:27:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:27:01 - 02:27:08 - Ewout Braggaar
  02:27:08 - 02:27:20 - Dion Piket
  02:27:20 - 02:27:24 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:27:24 - 02:27:34 - Dion Piket
  02:27:34 - 02:28:14 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:28:18 - 02:28:23 - Dion Piket
  02:28:23 - 02:28:52 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:28:52 - 02:28:53 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:28:54 - 02:29:03 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:29:03 - 02:29:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:29:20 - 02:29:22 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:29:22 - 02:30:09 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:30:09 - 02:30:12 - Dion Piket
  02:30:12 - 02:30:19 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:30:20 - 02:31:03 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:31:03 - 02:31:05 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:31:05 - 02:31:11 - Dion Piket
  02:31:11 - 02:32:18 - Ewout Braggaar
  02:32:18 - 02:32:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:32:50 - 02:32:51 - Ewout Braggaar
  02:32:51 - 02:33:20 - Dion Piket
  02:33:20 - 02:33:28 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:33:28 - 02:33:43 - Dion Piket
  02:33:43 - 02:33:44 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:33:44 - 02:34:14 - Dion Piket
  02:34:14 - 02:35:00 - Monique de la Rie
  02:35:00 - 02:35:01 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:35:01 - 02:35:04 - Dion Piket
  02:35:04 - 02:35:39 - Fred Koot
  02:35:39 - 02:35:41 - Frank Beijk
  02:35:41 - 02:36:41 - Fred Koot
  02:36:41 - 02:36:44 - Monique de la Rie
  02:36:44 - 02:36:45 - Fred Koot
  02:36:45 - 02:36:55 - Dion Piket
  02:36:55 - 02:37:02 - Fred Koot
  02:37:02 - 02:37:06 - Monique de la Rie
  02:37:06 - 02:37:10 - Dion Piket
  02:37:10 - 02:37:12 - Monique de la Rie
  02:37:12 - 02:37:25 - Dion Piket
  02:37:25 - 02:37:28 - Monique de la Rie
  02:37:28 - 02:37:34 - Dion Piket
  02:37:34 - 02:38:50 - Fred Koot
  02:38:50 - 02:39:06 - Dion Piket
  02:39:06 - 02:41:32 - Don Verhoeff
  02:41:32 - 02:41:35 - Dion Piket
  02:41:35 - 02:43:06 - Frans van Swieten
  02:43:06 - 02:43:08 - Dion Piket
  02:43:08 - 02:43:11 - Joanne de Mooij
  02:43:11 - 02:43:23 - Fred Koot
  02:43:23 - 02:43:31 - Frans van Swieten
  02:43:31 - 02:43:34 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:43:34 - 02:43:37 - Dion Piket
  02:43:37 - 02:44:52 - Joanne de Mooij
  02:44:52 - 02:44:57 - Dion Piket
  02:44:57 - 02:46:14 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:46:15 - 02:46:21 - Dion Piket
  02:46:21 - 02:47:52 - Paul Witteman
  02:47:52 - 02:48:16 - Dion Piket
  02:48:16 - 02:48:17 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:48:17 - 02:48:33 - Dion Piket
  02:48:33 - 02:48:49 - Monique de la Rie
  02:48:49 - 02:48:50 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:48:50 - 02:48:52 - Dion Piket
  02:48:52 - 02:49:52 - Fred Koot
  02:49:52 - 02:49:53 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:49:53 - 02:49:56 - Dion Piket
  02:49:56 - 02:52:47 - Don Verhoeff
  02:52:47 - 02:52:48 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:52:48 - 02:52:50 - Dion Piket
  02:52:50 - 02:53:21 - Frans van Swieten
  02:53:21 - 02:53:24 - Dion Piket
  02:53:24 - 02:53:25 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:53:25 - 02:53:49 - Fred Koot
  02:53:49 - 02:53:51 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:53:51 - 02:54:03 - Frans van Swieten
  02:54:03 - 02:54:15 - Fred Koot
  02:54:15 - 02:54:41 - Frans van Swieten
  02:54:41 - 02:54:43 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:54:43 - 02:54:45 - Dion Piket
  02:54:45 - 02:54:50 - Joanne de Mooij
  02:54:50 - 02:54:56 - Dion Piket
  02:54:56 - 02:55:42 - Paul Witteman
  02:55:42 - 02:56:20 - Dion Piket
  02:56:20 - 02:57:22 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:57:22 - 02:58:52 - Fred Koot
  02:58:52 - 02:58:55 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:58:55 - 02:59:04 - Dion Piket
  02:59:04 - 02:59:38 - Fred Koot
  02:59:38 - 02:59:39 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:59:39 - 02:59:42 - Dion Piket
  02:59:42 - 03:00:19 - Paul Witteman
  03:00:19 - 03:00:20 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:00:20 - 03:00:45 - Fred Koot
  03:00:45 - 03:00:46 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:00:46 - 03:00:56 - Dion Piket
  03:00:56 - 03:00:57 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:00:57 - 03:02:31 - Jeroen Tomassen
  03:02:31 - 03:02:32 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:02:33 - 03:02:40 - Fred Koot
  03:02:40 - 03:02:41 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:02:41 - 03:02:44 - Dion Piket
  03:02:44 - 03:02:45 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:02:45 - 03:03:08 - Jeroen Tomassen
  03:03:08 - 03:03:09 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:03:09 - 03:03:13 - Dion Piket
  03:03:13 - 03:04:32 - Frans van Swieten
  03:04:32 - 03:04:33 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:04:33 - 03:04:35 - Dion Piket
  03:04:35 - 03:05:38 - Joanne de Mooij
  03:05:38 - 03:05:50 - Dion Piket
  03:05:50 - 03:06:41 - Reny Wietsma-Biesbroek
  03:06:41 - 03:06:42 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:06:42 - 03:06:46 - Dion Piket
  03:06:46 - 03:07:58 - Paul Witteman
  03:07:58 - 03:08:00 - Dion Piket
  03:08:00 - 03:09:33 - Monique de la Rie
  03:09:33 - 03:09:38 - Paul Witteman
  03:09:38 - 03:09:53 - Dion Piket
  03:09:53 - 03:09:54 - Paul Witteman
  03:09:54 - 03:11:07 - Marlies Volten
  03:11:07 - 03:11:10 - Paul Witteman
  03:11:10 - 03:11:18 - Dion Piket
  03:11:19 - 03:12:46 - Fred Koot
  03:12:46 - 03:12:48 - Paul Witteman
  03:12:48 - 03:12:50 - Dion Piket
  03:12:50 - 03:13:19 - Jeroen Tomassen
  03:13:19 - 03:13:23 - Paul Witteman
  03:13:23 - 03:13:49 - Dion Piket
 • 6

  03:13:49 - 03:13:57 - Jeroen Tomassen
  03:13:57 - 03:14:18 - Dion Piket
 • 7

  03:14:18 - 03:14:52 - Lisa Weijts-Gonzalez