Beeldvormende sessie Raadzaal

Welzijn en Ruimte thema's

maandag 14 september 2020 20:00 - 22:30
Locatie:
Digitale teamsvergadering
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:

Onderwerpen uit de taakvelden van de commissie welzijn en ruimte.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  In deze presentatie nemen we u op hoofdlijnen mee in de landelijke ontwikkelingen en rijksbeleid, cijfers en trends, bestaand (lokaal) beleid, de positie van kunst- en cultuur binnen het sociaal domein en het fysieke domein.


 • 3

  Op 11 juli 2019 heeft de Raad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Daaropvolgend is in de raadsvergadering van 19 december 2019 een eerste ‘businesscase' (haalbaarheidsstudie) voorgelegd waarin de financiële gevolgen van de vastgestelde kaders worden weergegeven. De raad heeft aangegeven in de volgende fase meer inzicht te willen in de verkeersbewegingen en effecten op de mobiliteit/infrastructuur. Om deze reden wordt een mobiliteitsonderzoek gedaan. De resultaten hiervan zullen weer meegenomen worden in verdere uitwerking van de businesscase.

  Met de presentatie is het de bedoeling dat de raad geïnformeerd wordt over de resultaten. Daarna is er gelegenheid voor vragen.


 • 4

  Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad de projectopdracht voor Nieuw Boekhorst unaniem vastgesteld en is het voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Daarop is de gemeente zich met de marktpartijen gaan organiseren voor het maken van plannen voor het gebied Nieuw Boekhorst. In het voorjaar van 2020 is met behulp van de input van de verschillende vakdisciplines het Globaal Kader tot stand gekomen. Op 7 juli 2020 heeft een eerste participatie plaatsgevonden middels een webinar. Deze is druk bezocht en aansluitend hebben 274 mensen de digitale enquête over Nieuw Boekhorst ingevuld. De inhoud van het Globaal Kader, de resultaten van de enquête en de informatie die is opgehaald tijdens de gesprekken met eigenaren in het gebied, hebben als input gediend voor het landschappelijk raamwerk.

  Met de presentatie is het de bedoeling dat de raad geïnformeerd wordt over de resultaten tot nu toe en een vooruitblik op de vervolgstappen. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen door raadsleden.


 • 5