Gemeenteraad

Besloten vergadering

donderdag 25 april 2019 22:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Toelichting:
Geannuleerd - dit is als hamerstuk opgenomen bij de openbare raadsvergadering van 25 april.
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2

  I. het bevestigen/besluiten dat dit een besloten vergadering is zoals beschreven in artikel 23, lid 3 Gemeentewet en hoofdstuk 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen; II. Het opleggen van geheimhouding over alles wat hier besproken wordt, zoals beschreven in artikel 25, eerste Gemeentewet en artikel 44 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen. Dit alles op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals aangegeven in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de besluitpunten in het geheime raadsvoorstel ‘Vaststelling gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 in relatie tot exploitatieplan Hooghkamer 2011, 4e herziening’ Het raadsvoorstel en bijbehorende stukken zijn voor raadsleden in te zien via SharePoint - geheime stukken.

 • 7