Commissie Ruimte

2e deel (doorgeschoven punten van 9 febr.)

donderdag 18 februari 2021 20:00 - 21:35
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

De vergadering is geschorst bij agendapunt 16 'Project Grondgebruik', later wordt gekeken naar de agendering van dit agendapunt.

Uitzending

Agendapunten