Commissie Welzijn

maandag 11 februari 2019 20:00 - 21:30
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:

Concept-agenda

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:03:43 - 00:04:58 - Frank Beijk
 • 2

  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:58 - 00:05:18 - Martijn van Duijvenbode
  00:05:19 - 00:06:50 - Frank Beijk
  00:06:50 - 00:07:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:07:31 - 00:07:33 - Ewout Braggaar
  00:07:33 - 00:07:34 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:07:34 - 00:07:36 - Ewout Braggaar
  00:07:36 - 00:07:36 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:07:36 - 00:07:39 - Ewout Braggaar
  00:07:40 - 00:07:42 - Frank Beijk
  00:07:42 - 00:07:50 - Ewout Braggaar
  00:07:53 - 00:08:11 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:08:11 - 00:08:36 - Frank Beijk
  00:08:36 - 00:09:11 - Ewout Braggaar
  00:09:13 - 00:09:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:09:22 - 00:09:24 - Shari van den Hout-Hooi
  00:09:25 - 00:09:26 - Frank Beijk
  00:09:29 - 00:10:04 - Shari van den Hout-Hooi
  00:10:05 - 00:10:06 - Frank Beijk
  00:10:08 - 00:10:30 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:10:30 - 00:11:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:11:05 - 00:12:32 - Frank Beijk
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  [Doel: besluitvormend]
  Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd tot één gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2016) worden gewijzigd. Daarnaast is het voorstel de regeling te actualiseren op de taken van de ISD.  Besluit
  De commissie adviseert het agendapunt als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

  ChristenUnie maakt een voorbehoud bij de taken met betrekking tot het Servicepunt werk, in het licht van de gesprekken in de werkgroep duurzame arbeidsrelatie en ook in relatie tot de takendiscussie.
  GroenLinks heeft een tekstuele fout doorgegeven.


  00:12:32 - 00:12:36 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:12:36 - 00:12:38 - Frank Beijk
  00:12:38 - 00:12:40 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:12:40 - 00:12:42 - Frank Beijk
  00:12:42 - 00:12:46 - Sandra Jasperse
  00:12:46 - 00:12:49 - Frank Beijk
  00:12:49 - 00:12:51 - Manon van Dijk
  00:12:51 - 00:12:57 - Frank Beijk
  00:12:57 - 00:13:00 - Sandra Groenendal
  00:13:00 - 00:13:02 - Frank Beijk
  00:13:02 - 00:13:30 - Shari van den Hout-Hooi
  00:13:33 - 00:13:46 - Frank Beijk
  00:13:46 - 00:14:54 - Arno van Kempen
  00:14:56 - 00:15:13 - Frank Beijk
  00:15:13 - 00:15:45 - Shari van den Hout-Hooi
  00:15:47 - 00:15:48 - Frank Beijk
  00:15:56 - 00:16:36 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:16:36 - 00:16:38 - Arno van Kempen
  00:16:38 - 00:16:39 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:16:39 - 00:17:27 - Frank Beijk
 • 8

  De Kadernota is bedoeld om de leidraad te zijn voor het opstellen van de Programmabegroting RDOG HM 2020. De gemeenteraad van Teylingen wordt geadviseerd om als zienswijze aan het bestuur van de RDOG te laten weten dat de raad niet instemt met het voorgestelde indexeringspercentage van 4.06%.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

  De ChristenUnie geeft aan op een later tijdstip in de commissie de problematiek bij Veilig Thuis te willen bespreken. Afgesproken wordt op suggestie vanuit het college een presentatie te geven in de commissie.

  De PvdA en CDA fractie vragen naar de hoogte van de indexering en de risico's. Het college geeft aan dat dezelfde lijn wordt gehanteerd als bij andere gemeenschappelijke regelingen.
  De overige fracties hebben geen vragen bij het voorstel.


  00:17:27 - 00:18:07 - Shari van den Hout-Hooi
  00:18:10 - 00:18:13 - Frank Beijk
  00:18:15 - 00:19:00 - Sandra Groenendal
  00:19:00 - 00:19:02 - Frank Beijk
  00:19:02 - 00:19:28 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:19:30 - 00:19:32 - Frank Beijk
  00:19:32 - 00:19:43 - Martijn van Duijvenbode
  00:19:44 - 00:19:47 - Frank Beijk
  00:19:47 - 00:20:05 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:20:07 - 00:20:09 - Ewout Braggaar
  00:20:09 - 00:20:13 - Frank Beijk
  00:20:13 - 00:20:42 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:20:43 - 00:20:44 - Frank Beijk
  00:20:44 - 00:20:53 - Ewout Braggaar
  00:20:53 - 00:21:01 - Frank Beijk
  00:21:02 - 00:25:23 - Carla Breuer
  00:25:25 - 00:25:50 - Frank Beijk
  00:25:55 - 00:25:56 - Carla Breuer
  00:25:56 - 00:25:58 - Frank Beijk
  00:25:58 - 00:27:40 - Carla Breuer
  00:27:40 - 00:27:43 - Frank Beijk
  00:27:43 - 00:27:50 - Shari van den Hout-Hooi
  00:27:52 - 00:29:01 - Frank Beijk
 • 9

  Op verzoek van CDA en ChristenUnie geagendeerd om de stand van zaken van de uitvoering van de motie te bespreken.  Besluit
  De commissie vraagt naar de integrale nota. Het college zegt toe met een nota te komen, waarin acties worden beschreven, voorzien van financiële paragraaf, en deze binnen 3 maanden aan de raad voor te leggen (voor de kadernota).

  De CDA fractie geeft een toelichting op het agendapunt. Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. de integrale nota.
  Ook wordt gevraagd naar de toegankelijkheid van stemlokalen. Dit wordt beantwoord via de schriftelijke vragen, die eerder gesteld zijn.


  00:29:02 - 00:31:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:31:20 - 00:31:30 - Frank Beijk
  00:31:30 - 00:31:41 - Carla Breuer
  00:31:41 - 00:31:43 - Frank Beijk
  00:31:43 - 00:31:57 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:31:57 - 00:32:13 - Carla Breuer
  00:32:13 - 00:32:19 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:32:20 - 00:32:33 - Frank Beijk
  00:32:33 - 00:32:34 - Sandra Groenendal
  00:32:34 - 00:32:39 - Frank Beijk
  00:32:39 - 00:32:52 - Martijn van Duijvenbode
  00:32:52 - 00:32:54 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:32:54 - 00:33:00 - Frank Beijk
  00:33:01 - 00:33:17 - Sandra Jasperse
  00:33:20 - 00:33:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:33:33 - 00:33:45 - Sandra Jasperse
  00:33:45 - 00:33:53 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:33:54 - 00:34:18 - Frank Beijk
  00:34:32 - 00:37:02 - Rob ten Boden
  00:37:06 - 00:37:16 - Frank Beijk
  00:37:17 - 00:38:18 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:38:20 - 00:38:22 - Frank Beijk
  00:38:23 - 00:38:41 - Shari van den Hout-Hooi
  00:38:44 - 00:38:53 - Frank Beijk
  00:38:53 - 00:39:16 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:39:16 - 00:40:06 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:40:06 - 00:40:22 - Ewout Braggaar
  00:40:22 - 00:40:39 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:40:39 - 00:40:43 - Frank Beijk
  00:40:43 - 00:40:51 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:40:51 - 00:42:54 - Frank Beijk
  00:42:55 - 00:43:42 - Rob ten Boden
  00:43:42 - 00:44:07 - Frank Beijk
  00:44:07 - 00:44:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:44:59 - 00:45:01 - Rob ten Boden
  00:45:02 - 00:45:03 - Frank Beijk
  00:45:03 - 00:45:22 - Rob ten Boden
  00:45:22 - 00:45:43 - Frank Beijk
  00:45:43 - 00:46:02 - Rob ten Boden
  00:46:02 - 00:46:06 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:46:08 - 00:46:45 - Frank Beijk
 • 10

  Besluit
  D66 geeft aan technische vragen gesteld te hebben over DVO jeugdhulp en de antwoorden te willen delen met de commissie.

  00:46:45 - 00:47:21 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:47:22 - 00:47:39 - Frank Beijk
  00:47:40 - 00:48:08 - Shari van den Hout-Hooi
  00:48:10 - 00:48:19 - Frank Beijk
  00:48:19 - 00:48:23 - Rob ten Boden
  00:48:23 - 00:48:26 - Frank Beijk
  00:48:26 - 00:49:01 - Rob ten Boden
 • 10.a
 • 10.b
 • 10.c
 • 10.d
 • 11

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.

  Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  Op vraag van CU antwoord het college over de skatebaan. Het college geeft een update op de actielijst: W106 Schuldhulpverlening, vroeg erop af, project loopt. Motie Kinderpardon, brief is verzonden, motie is uitgevoerd.

  00:49:06 - 00:49:15 - Frank Beijk
  00:49:15 - 00:50:47 - Arno van Kempen
  00:50:49 - 00:51:02 - Frank Beijk
 • 12


  Besluit
  Wethouder Van Kempen doet verslag van de stand van zaken dossier Regiotaxi.

  00:51:25 - 00:54:41 - Arno van Kempen
  00:54:42 - 00:55:01 - Frank Beijk
 • 13

  Besluit
  Trilokaal vraagt of in een openbare setting gesproken kan worden over de effectiviteit van schriftelijke vragen. De CDA fractie heeft gevraagd naar de stand van zaken over de skeelerbaan, via een raadsmemo. De CDA fractie vraagt naar het weggaan van de Stichting Welzijn uit de Agnes uit Voorhout en verzoekt het college om een memo. De CDA fractie vraagt naar de stand van zaken herinrichting Sportpark Elsgeest, via een raadsmemo.

  00:55:01 - 00:56:30 - Sandra Jasperse
  00:56:30 - 00:57:03 - Frank Beijk
  00:57:03 - 00:57:12 - Sandra Jasperse
  00:57:12 - 00:57:28 - Frank Beijk
  00:57:29 - 00:57:40 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:57:40 - 00:58:03 - Frank Beijk
  00:58:03 - 00:58:04 - Sandra Groenendal
  00:58:04 - 00:58:08 - Frank Beijk
  00:58:08 - 00:58:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:58:14 - 00:58:16 - Frank Beijk
  00:58:16 - 00:58:57 - Sandra Groenendal
  00:58:57 - 00:59:00 - Frank Beijk
  00:59:00 - 00:59:13 - Shari van den Hout-Hooi
  00:59:15 - 00:59:26 - Ewout Braggaar
  00:59:26 - 01:00:00 - Shari van den Hout-Hooi
  01:00:01 - 01:00:48 - Frank Beijk
  01:00:48 - 01:01:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:01:20 - 01:01:24 - Ewout Braggaar
  01:01:24 - 01:01:26 - Frank Beijk
  01:01:26 - 01:02:01 - Ewout Braggaar
  01:02:01 - 01:02:28 - Frank Beijk
  01:02:28 - 01:02:37 - Sandra Jasperse
  01:02:37 - 01:02:50 - Frank Beijk
  01:02:50 - 01:04:18 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:04:18 - 01:04:36 - Frank Beijk
  01:04:36 - 01:05:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:05:01 - 01:05:11 - Frank Beijk
  01:05:11 - 01:05:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:05:32 - 01:06:02 - Frank Beijk
  01:06:09 - 01:06:10 - Shari van den Hout-Hooi
  01:06:10 - 01:06:11 - Frank Beijk
 • 14