Commissie Welzijn

maandag 8 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De heer Noorlander is afwezig.

  00:00:36 - 00:03:56 - Frank Beijk
 • 2

  Besluit
  De agenda is gewijzigd vastgesteld, agendapunt 10 wordt behandeld voor agendapunt 9.

  00:03:56 - 00:04:21 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:04:22 - 00:04:27 - Frank Beijk
  00:04:27 - 00:04:43 - Paul Witteman
  00:04:43 - 00:04:59 - Ewout Braggaar
  00:05:01 - 00:05:22 - Frank Beijk
  00:05:22 - 00:06:38 - Bas Brekelmans
  00:06:39 - 00:07:59 - Frank Beijk
  00:07:59 - 00:08:11 - Sandra Jasperse
  00:08:11 - 00:08:33 - Frank Beijk
  00:08:33 - 00:08:37 - Sandra Jasperse
  00:08:37 - 00:08:38 - Frank Beijk
  00:08:38 - 00:08:49 - Sandra Jasperse
  00:08:49 - 00:09:18 - Frank Beijk
 • 3

  De directeur van de Kinderburg/de Rank spreekt in over het locatieonderzoek (bij agendapunt 7) Er is een inspreker namens Stichting Oud Sassenheim en het CultuurHistorisch Genootschap Duin & Bollensreek over de Ruïne van Teylingen (bij agendapunt 8) De directeur van Welzijn Teylingen spreekt in over het vertrek uit Agneshove (bij agendapunt 10) De voorzitter Stichting ter ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel Regio Leiden spreekt in over ingekomen stuk 144.


  00:09:27 - 00:09:44 - Frank Beijk
  00:09:44 - 00:14:34 - Inspreker -
  00:14:34 - 00:14:40 - Frank Beijk
  00:14:40 - 00:14:44 - Inspreker -
  00:14:44 - 00:15:06 - Sandra Groenendal
  00:15:06 - 00:16:05 - Inspreker -
  00:16:05 - 00:16:06 - Sandra Groenendal
  00:16:06 - 00:16:07 - Inspreker -
  00:16:07 - 00:16:11 - Frank Beijk
  00:16:11 - 00:16:39 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:16:39 - 00:18:16 - Inspreker -
  00:18:16 - 00:18:18 - Frank Beijk
  00:18:18 - 00:18:35 - Shari van den Hout-Hooi
  00:18:35 - 00:19:10 - Inspreker -
  00:19:10 - 00:19:48 - Frank Beijk
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  > Doel: informerend Sophia Scholen heeft een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van basisschool De Kinderburg. Op basis van het spreidingsplan Sassenheim heeft Sophia Scholen de wens uitgesproken om in elk kwadrant van Sassenheim één schoollocatie te hebben. Nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool de Rank op één locatie geeft uitvoering aan de wens van Sophia Scholen. Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor een locatieonderzoek.  Besluit
  De commissie staat positief t.o.v. het onderzoek en de uitkomsten daarvan. De commissie vraagt aandacht bij de verdere uitwerking voor verkeersveiligheid, het betrekken van belanghebbenden, het IKC en het parkeren.

  00:19:56 - 00:24:25 - Inspreker -
  00:24:25 - 00:26:22 - Frank Beijk
  00:26:22 - 00:28:26 - Sandra Groenendal
  00:28:26 - 00:28:29 - Ewout Braggaar
  00:28:29 - 00:28:32 - Frank Beijk
  00:28:32 - 00:28:44 - Ewout Braggaar
  00:28:44 - 00:28:55 - Sandra Groenendal
  00:28:55 - 00:28:58 - Ewout Braggaar
  00:28:58 - 00:29:09 - Sandra Groenendal
  00:29:09 - 00:29:12 - Frank Beijk
  00:29:13 - 00:34:11 - Manon van Dijk
  00:34:11 - 00:34:26 - Frank Beijk
  00:34:28 - 00:39:08 - Shari van den Hout-Hooi
  00:39:09 - 00:39:12 - Frank Beijk
  00:39:12 - 00:39:40 - Shari van den Hout-Hooi
  00:39:41 - 00:39:51 - Frank Beijk
  00:39:52 - 00:41:10 - Martijn van Duijvenbode
  00:41:12 - 00:41:15 - Frank Beijk
  00:41:15 - 00:41:26 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:41:28 - 00:41:31 - Frank Beijk
  00:41:31 - 00:42:28 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:42:29 - 00:42:31 - Frank Beijk
  00:42:31 - 00:42:41 - Ewout Braggaar
  00:43:23 - 00:43:49 - Frank Beijk
  00:43:49 - 00:47:21 - Arno van Kempen
  00:47:21 - 00:47:25 - Frank Beijk
  00:47:25 - 00:47:39 - Sandra Groenendal
  00:47:41 - 00:50:41 - Arno van Kempen
  00:50:41 - 00:50:46 - Frank Beijk
  00:50:46 - 00:52:29 - Arno van Kempen
  00:52:29 - 00:52:32 - Frank Beijk
  00:52:32 - 00:53:27 - Shari van den Hout-Hooi
  00:53:29 - 00:53:51 - Arno van Kempen
  00:53:53 - 00:55:28 - Frank Beijk
 • 8

  > Doel: opiniërend In de notitie oordeelsvorming zijn een aantal scenario's uitgewerkt. Als uitkomst van deze opiniërende bespreking wordt de commissie gevraagd een richtinggevende uitspraak te doen en keuzes te maken in de voorgelegde scenario’s die de voorkeur van de raad hebben om verder uit te werken in de besluitvormende fase. Afsluitend wordt de commissie gevraagd of de breedte van het onderwerp hiermee voldoende is opgezocht en de fase van de oordeelsvorming kan worden afgesloten. Concrete vragen die hierbij kunnen worden gesteld: - Mist u nog iets? - Welke richting wordt als voorkeur van de raad verder uitgewerkt? - Heeft u aanvullende ideeën voor de fase van besluitvorming?  Besluit
  Er is veel waardering voor het proces. De individuele fracties maken verschillende keuzes, hiervoor wordt verwezen naar het videoverslag. De grote lijn is een beperkte ontwikkeling rondom de ruïne. In juni/juli worden de inhoudelijke keuzes voorgelegd. De specifieke financiële uitwerking volgt daarna.

  00:55:37 - 00:56:22 - Inspreker -
  00:56:22 - 00:56:26 - Frank Beijk
  00:56:26 - 01:01:11 - Inspreker -
  01:01:11 - 01:01:21 - Frank Beijk
  01:01:21 - 01:01:22 - Inspreker -
  01:01:22 - 01:01:36 - Paul Witteman
  01:01:36 - 01:01:38 - Frank Beijk
  01:01:38 - 01:01:57 - Shari van den Hout-Hooi
  01:01:57 - 01:03:23 - Inspreker -
  01:03:23 - 01:04:35 - Frank Beijk
  01:04:35 - 01:07:21 - Arno van Kempen
  01:07:22 - 01:07:46 - Frank Beijk
  01:07:46 - 01:07:52 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:07:52 - 01:07:54 - Ewout Braggaar
  01:07:54 - 01:07:55 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:07:55 - 01:08:11 - Frank Beijk
  01:08:11 - 01:12:29 - Paul Witteman
  01:12:29 - 01:12:33 - Frank Beijk
  01:12:33 - 01:12:47 - Ewout Braggaar
  01:12:47 - 01:12:58 - Paul Witteman
  01:12:58 - 01:13:01 - Ewout Braggaar
  01:13:01 - 01:13:11 - Frank Beijk
  01:13:11 - 01:14:33 - Rolf Duindam
  01:14:33 - 01:14:37 - Frank Beijk
  01:14:37 - 01:19:38 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:19:39 - 01:19:44 - Frank Beijk
  01:19:44 - 01:19:47 - Ewout Braggaar
  01:19:47 - 01:19:52 - Frank Beijk
  01:19:52 - 01:20:44 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:20:44 - 01:20:50 - Frank Beijk
  01:20:50 - 01:23:06 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:06 - 01:23:09 - Paul Witteman
  01:23:09 - 01:23:14 - Frank Beijk
  01:23:14 - 01:23:26 - Paul Witteman
  01:23:26 - 01:24:55 - Martijn van Duijvenbode
  01:24:58 - 01:24:59 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:24:59 - 01:25:02 - Frank Beijk
  01:25:02 - 01:25:16 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:25:17 - 01:25:18 - Frank Beijk
  01:25:18 - 01:25:21 - Martijn van Duijvenbode
  01:25:22 - 01:25:34 - Frank Beijk
  01:25:35 - 01:25:45 - Shari van den Hout-Hooi
  01:25:45 - 01:25:52 - Frank Beijk
  01:25:52 - 01:26:02 - Shari van den Hout-Hooi
  01:26:02 - 01:26:08 - Frank Beijk
  01:26:08 - 01:31:36 - Shari van den Hout-Hooi
  01:31:36 - 01:31:40 - Frank Beijk
  01:31:42 - 01:35:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:35:08 - 01:35:26 - Frank Beijk
  01:35:28 - 01:37:49 - Arno van Kempen
  01:37:49 - 01:37:50 - Frank Beijk
  01:37:50 - 01:37:59 - Shari van den Hout-Hooi
  01:38:01 - 01:38:03 - Arno van Kempen
  01:38:11 - 01:38:22 - Frank Beijk
  01:38:22 - 01:38:41 - Arno van Kempen
  01:38:41 - 01:38:43 - Paul Witteman
  01:38:43 - 01:38:46 - Frank Beijk
  01:38:46 - 01:39:21 - Paul Witteman
  01:39:21 - 01:39:55 - Frank Beijk
  01:39:55 - 01:40:55 - Arno van Kempen
  01:40:55 - 01:41:02 - Paul Witteman
  01:41:02 - 01:41:03 - Frank Beijk
  01:41:03 - 01:41:32 - Paul Witteman
  01:41:33 - 01:41:34 - Frank Beijk
  01:41:34 - 01:46:26 - Arno van Kempen
  01:46:27 - 01:46:36 - Frank Beijk
  01:46:42 - 01:49:17 - Inspreker -
  01:49:17 - 01:50:54 - Frank Beijk
  01:50:54 - 01:51:24 - Paul Witteman
  01:51:24 - 01:51:48 - Frank Beijk
  01:51:48 - 01:51:49 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:51:49 - 01:51:53 - Frank Beijk
  01:51:55 - 01:52:01 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:52:01 - 01:52:03 - Frank Beijk
  01:52:03 - 01:52:09 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:52:09 - 01:52:45 - Frank Beijk
  01:52:46 - 01:52:47 - Shari van den Hout-Hooi
  01:53:07 - 01:53:08 - Ewout Braggaar
  01:53:08 - 01:53:10 - Shari van den Hout-Hooi
  01:53:10 - 01:53:11 - Ewout Braggaar
  01:53:11 - 01:53:17 - Frank Beijk
  01:53:17 - 01:53:45 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:53:45 - 01:53:46 - Frank Beijk
  01:53:46 - 01:54:14 - Ewout Braggaar
  01:54:17 - 01:54:46 - Frank Beijk
 • 9

  > Doel: opiniërend De CDA fractie heeft verzocht de raadsmemo te agenderen. De vraag aan de andere commissieleden is of ze ook meer uitleg willen over de vertraging van het project en welke ideeën andere commissieleden en het college hebben om het proces vlot te trekken.  Besluit
  De commissie spreekt breed haar ontevredenheid uit over de informatieverstrekking vanuit het college over dit project, en verwijst naar de actieve informatieplicht. Het college komt terug op veel zaken bij de beantwoording van de schriftelijke vragen, en de vragen uit de commissie, waaronder wanneer verenigingen precies geïnformeerd zijn. Het college geeft aan dat de provincie inmiddels akkoord is met de overkapping. Het college zegt toe met een aangepast projectplan te komen.

  02:42:07 - 02:42:25 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:42:25 - 02:42:44 - Frank Beijk
  02:42:44 - 02:45:43 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:45:43 - 02:45:49 - Frank Beijk
  02:45:49 - 02:45:58 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:45:58 - 02:46:20 - Frank Beijk
  02:46:20 - 02:48:03 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:48:03 - 02:48:07 - Frank Beijk
  02:48:07 - 02:48:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:48:58 - 02:49:14 - Frank Beijk
  02:49:15 - 02:54:47 - Bas Brekelmans
  02:54:47 - 02:55:16 - Frank Beijk
  02:55:18 - 02:56:57 - Paul Witteman
  02:56:57 - 02:57:01 - Frank Beijk
  02:57:02 - 02:59:28 - Shari van den Hout-Hooi
  02:59:28 - 02:59:31 - Frank Beijk
  02:59:31 - 03:00:08 - Sandra Jasperse
  03:00:08 - 03:00:10 - Frank Beijk
  03:00:10 - 03:00:24 - Lisa Weijts-Gonzalez
  03:00:24 - 03:00:28 - Frank Beijk
  03:00:28 - 03:00:51 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:00:52 - 03:00:53 - Frank Beijk
  03:00:53 - 03:02:12 - Ewout Braggaar
  03:02:12 - 03:02:59 - Frank Beijk
  03:03:00 - 03:03:46 - Bas Brekelmans
  03:03:46 - 03:03:47 - Paul Witteman
  03:03:47 - 03:03:49 - Frank Beijk
  03:03:49 - 03:04:46 - Paul Witteman
  03:04:46 - 03:04:58 - Frank Beijk
  03:04:58 - 03:05:07 - Paul Witteman
  03:05:07 - 03:05:13 - Frank Beijk
  03:05:13 - 03:07:03 - Bas Brekelmans
  03:07:03 - 03:07:07 - Frank Beijk
  03:07:07 - 03:07:08 - Bas Brekelmans
  03:07:08 - 03:07:43 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:07:43 - 03:07:47 - Bas Brekelmans
  03:07:47 - 03:07:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:07:58 - 03:08:03 - Frank Beijk
  03:08:03 - 03:09:38 - Bas Brekelmans
  03:09:39 - 03:09:40 - Shari van den Hout-Hooi
  03:09:56 - 03:10:03 - Frank Beijk
  03:10:03 - 03:10:18 - Bas Brekelmans
  03:10:18 - 03:10:25 - Ewout Braggaar
  03:10:25 - 03:10:26 - Frank Beijk
  03:10:26 - 03:10:50 - Ewout Braggaar
  03:10:50 - 03:10:51 - Frank Beijk
  03:10:51 - 03:11:01 - Bas Brekelmans
  03:13:18 - 03:13:36 - Frank Beijk
  03:13:40 - 03:14:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:14:32 - 03:14:58 - Bas Brekelmans
  03:14:58 - 03:14:59 - Frank Beijk
  03:14:59 - 03:15:00 - Bas Brekelmans
  03:15:00 - 03:15:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:15:04 - 03:15:33 - Bas Brekelmans
  03:15:33 - 03:15:38 - Frank Beijk
  03:15:38 - 03:15:42 - Ewout Braggaar
  03:15:42 - 03:15:59 - Paul Witteman
  03:15:59 - 03:16:04 - Frank Beijk
  03:16:04 - 03:16:05 - Bas Brekelmans
  03:16:05 - 03:16:06 - Frank Beijk
  03:16:06 - 03:16:07 - Bas Brekelmans
  03:16:07 - 03:16:15 - Frank Beijk
  03:16:15 - 03:16:30 - Paul Witteman
  03:16:30 - 03:16:55 - Bas Brekelmans
  03:16:55 - 03:17:22 - Frank Beijk
  03:17:22 - 03:17:26 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:17:27 - 03:17:45 - Bas Brekelmans
  03:17:47 - 03:18:59 - Frank Beijk
 • 10

  > Doel opiniërend De CDA fractie heeft verzocht de raadsmemo te agenderen. Vraag aan de commissie: Wat vind de commissie ervan dat deze voorziening uit het centrum van Voorhout weggaat? Hoe verhoudt zich dit voor de overige commissieleden tot het actiepunt om behoeftes en knelpunten voor maatschappelijk vastgoed in kaart te brengen en dit aan de raad voor te leggen in een voorstel?  Besluit
  De commissie respecteert de keuze van Welzijn Teylingen om de Agnes te verlaten. Met betrekking tot het actiepunt geeft het college aan hiermee bezig te zijn, maar dat de uitwerking nog op zich laat wachten. De voorzitter verzoekt hieraan voor de volgende commissievergadering een afhandeldatum aan mee te geven.

  01:54:54 - 02:01:03 - Inspreker -
  02:01:03 - 02:01:13 - Frank Beijk
  02:01:13 - 02:01:14 - Inspreker -
  02:01:14 - 02:01:38 - Sandra Groenendal
  02:02:11 - 02:02:22 - Inspreker -
  02:02:22 - 02:02:46 - Sandra Groenendal
  02:02:46 - 02:02:48 - Frank Beijk
  02:02:48 - 02:03:53 - Sandra Jasperse
  02:03:53 - 02:04:16 - Inspreker -
  02:04:16 - 02:04:30 - Sandra Jasperse
  02:04:30 - 02:04:30 - Inspreker -
  02:04:30 - 02:04:35 - Frank Beijk
  02:04:35 - 02:04:36 - Inspreker -
  02:04:36 - 02:05:15 - Shari van den Hout-Hooi
  02:05:15 - 02:05:46 - Inspreker -
  02:05:46 - 02:06:17 - Frank Beijk
  02:06:17 - 02:14:12 - Manon van Dijk
  02:14:12 - 02:14:23 - Sandra Jasperse
  02:14:23 - 02:14:31 - Manon van Dijk
  02:14:31 - 02:14:32 - Frank Beijk
  02:14:32 - 02:14:36 - Manon van Dijk
  02:14:36 - 02:14:42 - Frank Beijk
  02:14:42 - 02:14:44 - Manon van Dijk
  02:14:44 - 02:15:02 - Sandra Jasperse
  02:15:02 - 02:15:53 - Manon van Dijk
  02:15:53 - 02:16:10 - Frank Beijk
  02:16:10 - 02:16:52 - Ewout Braggaar
  02:16:55 - 02:17:04 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:17:05 - 02:17:14 - Manon van Dijk
  02:17:15 - 02:17:17 - Frank Beijk
  02:17:17 - 02:19:16 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:19:18 - 02:19:30 - Frank Beijk
  02:19:30 - 02:20:06 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:20:06 - 02:20:08 - Frank Beijk
  02:20:08 - 02:22:54 - Sandra Jasperse
  02:22:54 - 02:22:58 - Frank Beijk
  02:22:59 - 02:24:29 - Shari van den Hout-Hooi
  02:24:29 - 02:24:34 - Frank Beijk
  02:24:37 - 02:26:30 - Sandra Groenendal
  02:26:30 - 02:26:31 - Shari van den Hout-Hooi
  02:26:31 - 02:26:34 - Frank Beijk
  02:26:34 - 02:26:48 - Shari van den Hout-Hooi
  02:26:48 - 02:27:26 - Sandra Groenendal
  02:27:27 - 02:27:59 - Frank Beijk
  02:28:00 - 02:33:57 - Arno van Kempen
  02:33:58 - 02:34:11 - Frank Beijk
  02:34:13 - 02:37:23 - Inspreker -
  02:37:23 - 02:38:00 - Frank Beijk
  02:38:00 - 02:39:13 - Manon van Dijk
  02:39:13 - 02:40:21 - Frank Beijk
  02:40:22 - 02:40:52 - Arno van Kempen
  02:40:53 - 02:42:06 - Frank Beijk
 • 11

  > Doel: informerend Op verzoek van de CDA fractie geagendeerd. De fractie verzoekt om een terugkoppeling vanuit het college welke pilots zijn aangemeld.


  Besluit
  Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende commissievergadering.
 • 12

  Besluit
  De rest van de agenda wordt schriftelijk afgehandeld, gelet op het tijdstip.
 • 12.a
 • 12.b
 • 12.c
 • 12.d
 • 13

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Actiepunten die open staan en over de datum: W.08 Takendiscussie ISD W.72 Vervolg onderzoek Binnensportaccommodaties Teylingen Openstaande moties over de datum: - Onderzoek regionaal 50 meter bad - Reserve inzetten voor sportaccommodaties - Toegankelijke sport- en cultuuraccommodaties - Preventie jeugdhulp Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: - W.109 Verzoek om raadsmemo Skeelerbaan - W.110 Verzoek om raadsmemo vertrek Welzijn Teylingen uit Agneshove - W.111 Verzoek om raadsmemo Elsgeest - Motie sociale teams, middels raadsmemo 28-2-2019 afgehandeld.


 • 14

  De portefeuillehouder welzijn heeft zijn mededelingen op schrift gezet.


 • 15
 • 16

  03:18:59 - 03:19:00 - Shari van den Hout-Hooi
  03:19:00 - 03:19:07 - Frank Beijk