Et er oer ha

woensdag 30 juni 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal via Starleaf (aanmelden noodzakelijk)
Voorzitter:
Caroline van de Pol
Toelichting:

Vanwege de 1.5. meter regel vindt de bijeenkomst digitaal, via Starleaf, plaats.
Wilt u de bijeenkomst volgen, meld u dan aan (vóór 29 juni 2021) via a.vanrees@terschelling.nl of via www.gemeenteraadterschelling.nl. U ontvangt dan uiterlijk 29 juni 2021 de informatie om de bijeenkomst te kunnen volgen.
Vier initiatiefnemers zijn uitgenodigd voor de digitale bijeenkomst van Et er oer ha / Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe op woensdag 30 juni 2021.                                     Elke initiatiefnemer presenteert in maximaal 5 minuten zijn plan. Na elke presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of discussie.

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Dhr. Arjan Haantjes zal namens de initiatiefnemer het plan presenteren.
  Vakantiepark Haantjes is een gecombineerd kampeer- en recreatiewoningenterrein. De wens van de initiatiefnemer is om het vakantiepark aan de zuidzijde uit te breiden met een kampeerterrein van 2.645 m2. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken worden vier, nog niet gerealiseerde maar planologisch toegestaan, recreatiewoningen ‘wegbestemd’ in ruil voor een oppervlakte aan kampeerterrein. Waarbij het huidige recreatiewoningenterrein ook wordt omgezet naar kampeerterrein.

 • 3

  Mw. Mol van Zelst zal namens de initiatiefnemers het plan presenteren.
  Op het perceel bevinden zich drie gebouwen: twee aaneen gebouwde recreatiewoningen en een vrijstaand recreatieverblijf bekend als “’t Roefje”. Ter plaatse van ’t Roefje is er geen bouwvlak. Het initiatief bestaat uit een bestemmingsplanherziening die tot doel heeft dat een bouwvlak wordt toegekend voor een recreatieverblijf van maximaal 55 m2.

 • 4

  Dhr. Barend van der Veen en Dhr. Maurice Endeman zullen namens de Gemeente Terschelling en WoonFriesland het plan presenteren.
  De gemeente wil samen met WoonFriesland de mogelijkheid onderzoeken om op eigen grond bij Midsland aan de Zuidermiedeweg sociale huurwoningen van/door WoonFriesland te realiseren. Het gaat om maximaal 12 woningen die passend zijn binnen het Woonprogramma +135+.

 • 5

  Dhr. Arie de Jong (mede ontwikkelaar) en architect Marten Atsma zullen, namens de initiatiefnemers, het plan presenteren
  Het betreft een plan voor de bouw van gebouw met een rijhal, stallen, opslagruimte, kantine, receptie, bedrijfsappartement en ruimte voor tijdelijke huisvesting van personeel. Daarnaast komt er een gebouw met recreatieappartementen.

 • 6