Raadscommissie

Voortzetting geschorste vergadering van 25 augustus 2021

donderdag 26 augustus 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marika Spanjer-Ramaker
Toelichting:

De vergadering is op woensdag 25 augustus 2021 om 23:12 uur geschorst. Het afsluiten van agendapunt 8 en de behandeling van agendapunten; 7, 9 en 11 zijn verdaagd naar donderdag 26 augustus 2021.

De raadscommissie heeft 25 augustus 2021 bij het vaststellen van de agenda besloten de agendapunten in onderstaande volgorde te behandelen:
- 8. Ontwerp bestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee.
- 9.  Vaststellen van de beleidsregels  schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren         bij hobbyboeren
- 7. Strandpaviljoen Formerum aan Zee
- 11. Rondvraag voor commissieleden

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten.

Agendapunten