Gemeenteraad

Bijzondere raadsvergadering

woensdag 26 augustus 2020 20:00 - 20:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Jon Hermans-Vloedbeld
Toelichting:

In deze vergadering wordt besloten over de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de benoeming van de burgemeester van de gemeente Terschelling. Deze vergadering kent een BESLOTEN en een OPENBAAR gedeelte.
De verwachting is dat het openbare deel van de vergadering ongeveer om 20.00 uur begint.
Het openbare deel van de vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten.

Agendapunten