Raadscommissie

woensdag 14 april 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
digitaal via Starleaf
Voorzitter:
Marika Spanjer-Ramaker
Toelichting:

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv. De publieke tribune is gesloten.

Wilt u het woord voeren, meld dit tot maximaal 24 uur (i.v.m. Coronamaatregelen) voor aanvang van de vergadering bij de griffier via grifts@terschelling.nl. Geef aan waarover u het woord wil voeren. Er wordt dan contact met u opgenomen over de gang van zaken i.v.m. de landelijke Corona richtlijnen.

Agendapunten