Raadscommissie

woensdag 9 september 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marika Spanjer-Ramaker
Toelichting:

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv. De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.
Wilt u het woord voeren, meld dit tot maximaal 24 uur (i.v.m. Corona maatregelen) voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren. Er wordt dan contact met u opgenomen over de gang van zaken i.v.m. de landelijke richtlijnen voor Corona.

Agendapunten