Raadscommissie

woensdag 22 september 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Marika Spanjer-Ramaker
Toelichting:

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Insprekers zullen gevraagd worden hun bijdrage digitaal te doen.

Inspreken
Wilt u inspreken bij de vragenronde voor publiek of bij de behandeling van het agendapunt dat aan de orde is? Wij verzoeken u dit tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden via 0562 - 446244 of per mail griffie@terschelling.nl. De griffier zal contact met u opnemen over de gang van zaken i.v.m. met de richtlijnen voor Corona.

Agendapunten