Et er oer ha

woensdag 8 december 2021 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal via Starleaf (aanmelden noodzakelijk)
Voorzitter:
Caroline van de Pol
Toelichting:

Vanwege de maatregelen i.v.m. Covid-19 vindt de bijeenkomst digitaal, via Starleaf, plaats.
Wilt u de bijeenkomst volgen, meld u dan aan (uiterlijk 7 december 2021) via grifts@terschelling.nl of www.gemeenteraadterschelling.nl . U ontvangt dan een link voor de bijeenkomst.

De raad vindt het belangrijk dat initiatiefnemers, hun buren en belanghebbenden, goed informeren en in een vroeg stadium betrekken bij hun plannen. Het ‘Et er oer Ha' biedt initiatiefnemers een platform om gemakkelijk en laagdrempelig met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te komen.
Elke initiatiefnemer presenteert in maximaal 5 minuten zijn/haar plan. Na elke presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of discussie. Raadsleden gaan tijdens het Et er oer ha in de regel niet zelf in discussie met de initiatiefnemers. Zij verzamelen in deze fase uitsluitend de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers en nemen de informatie mee naar in de commissie - en raadsvergadering om tot een oordeel te komen. In de raad volgt tenslotte het besluit.

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Het aantal stacaravans en plekken voor tent of caravan/camper zijn op Terschelling sterk gereduceerd. Camping De Duinkant wil echter in de behoefte van deze groep kampeerders blijven voorzien op een laagdrempelig, duurzaam niveau. Bij het conceptontwerp is tevens gekeken naar mogelijkheden om de unieke omgeving waar de camping is gelegen, binnen de grenzen van de huidige camping en uitbreidingmogelijkheden, te integreren.

 • 3

  Het Bunkermuseum Tiger beschikt over een bezoekerscentrum met een te kleine expositieruimte voor het aantal bezoekers en de te exposeren goederen. Omdat een uitbreiding van het bestaande gebouw op de begane grond niet mogelijk is, onderzoeken de initiatiefnemers de mogelijkheid van een toevoeging op het dak van het bezoekerscentrum. Hierdoor ontstaat er 300m2. meer expo ruimte, waarbij de oorspronkelijke Duitse kantine onaangetast blijft.

 • 4

  Een plan voor herontwikkeling van het appartemenhotel in samenhang met het omliggende duingebied waarin verschillende kwesties worden opgelost: de wens voor een grote aaneengesloten natuureenheid, een heldere zonering tussen publiek - privé, een logisch routesysteem voor wandelen en fietsen en tegelijkertijd een erfgoedstrategie voor behoud van de Margotstelling.

 • 5