Raadsvergadering

dinsdag 25 augustus 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom.

  De heer Stegeman is met kennisgeving afwezig.

 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  Er hebben zich twee insprekers gemeld.

  De heer Russcher spreekt in bij agendapunt 7, de heer Lassche namens de Stichting Vrienden van de Oldematen bij agendapunt 9.

 • 4
 • 4.a

  Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijsten van 23 en 30 juni 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.  Besluit
  De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties na 23 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5
 • 5.a

  Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.  Besluit
  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. De raadsleden stellen geen vragen aan het college over de ingekomen stukken

  Collegeberichten
  Onderwerp
  Interbestuurlijk Toezicht totaalbeeld 2020
  Ingekomen stukken
  Afzender
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Coöperatieve Zorgaanbieders Midden Nederland
  De Fryske Marren
  Gemeente Almelo
  Gemeente Almelo
  Gemeente Almelo
  Gemeente Brunssum
  Gemeente Edam-Volendam
  Gemeente Loon op Zand
  Gemeente Loon op Zand
  Gemeente Noordoostpolder
  Gemeente Noordoostpolder
  Gemeente Papendrecht
  Gemeente Renkum
  Gemeente Steenbergen
  Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  NVKK
  Pricewaterhousecoopers
  Reestmond
  RSJ IJsselland
  Sint Michielsgestel
  Stichting Vluchteling
  Stichting Vrienden van de Oldematen
  Veiligheidsregio
  VHG
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
  VNG
 • 5.b

  Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer J. Slager stelt een vraag over collegebericht 366: coronavirus.

  Wethouder Mussche geeft antwoord op de vraag.


  Collegeberichten
  Onderwerp
  Raadsmemo fietspad Punthorst
  Raadsmemo gunning aanbesteding WMO hulpmiddelen
  Raadsmemo voortgang evaluatie traject fietspad Punthorst
  Raadsmemo voortgangsbericht De Esch IV
  Raadsmemo vrachtverkeer Gemeenteweg - ontsluiting bedrijventerrein
  Uitkomsten interne controle 2019
  Vaststellen intern controleplan 2020
  Verantwoording GBT ten tijde van Covid 19 periode 12mrt2020-1jul2020

  00:06:44 - 00:07:55 - J. Slager
  00:07:55 - 00:08:06 - G.J. Kok
  00:08:06 - 00:09:42 - A. Mussche
  00:09:42 - 00:10:28 - G.J. Kok
 • 5.c

  Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.


  Besluit
  De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen. De raadsleden stellen geen vragen over de bestuurlijke planning.

  00:10:28 - 00:11:10 - L. Lubberink
  00:11:10 - 00:11:17 - G.J. Kok
  00:11:17 - 00:12:13 - A. Mussche
  00:12:13 - 00:12:18 - G.J. Kok
  00:12:18 - 00:13:45 - J. Spiker
  00:13:45 - 00:13:49 - G.J. Kok
  00:13:49 - 00:14:01 - A. Mussche
  00:16:37 - 00:16:56 - J. Spiker
 • 5.d

  Besluit
  Mevrouw Lubberink stelt een vraag over het nieuwe bedrijf pro werk talent. Wethouder Mussche beantwoord de vraag. De heer Spiker heeft vragen over de opvolging van de beheerder van de sporthalkantine. Wethouder Mussche geeft aan dat deze door diverse omstandigheden nog niet is ingevuld. Wethouder Mussche doet een mededeling over Reestmond. De heer Kin stelt een vraag over de verkoop van hotel Waanders en de bouw van 96 appartementen op dit complex. Wethouder Mulder geeft aan dat de aanvraag is ingediend. Zodra alle procedures zijn doorlopen, de raad wordt geinformeerd.

  00:16:56 - 00:16:58 - J. Spiker
  00:18:17 - 00:18:18 - G.J. Kok
  00:18:18 - 00:19:35 - A. Mussche
  00:19:35 - 00:19:57 - G.J. Kok
  00:19:59 - 00:20:37 - J. Spiker
  00:20:37 - 00:20:50 - G.J. Kok
  00:20:50 - 00:21:41 - H. Kin
  00:21:41 - 00:21:50 - G.J. Kok
  00:21:50 - 00:23:19 - L. Mulder
  00:23:19 - 00:24:04 - G.J. Kok
  00:24:04 - 00:25:29 - A. Mussche
  00:25:29 - 00:27:03 - G.J. Kok
 • 6

  Akkoord gaan met de goedkeurende controleverklaring over het boekjaar 2019 inclusief accountantsverslag


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen 1\. de jaarstukken 2019 van de gemeente Staphorst vast te stellen\, inclusief accountantsverslag en accountantsverklaring 2\. het nadelig saldo van de jaarrekening 2019 ad € 879\.000 op de volgende manier te verdelen:               -€ 1.105.100 ten laste van de algemene reserve               -€ 226.100 toe te voegen aan de reserve duurzaamheid
 • 7

  Opiniërende bespreking tbv besluitvorming raadsvergadering d.d. 8 september 2020  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 8 september 2020.

  Wethouder Mulder doet twee toezeggingen.

  Wethouder Mulder zegt toe gegevens van de parkeerdruk in de omgeving van het te bouwen appartementencomplex aan de Ebbinge Wubbenlaan te verstrekken voor de eerstvolgende raadsvergadering (8 september 2020)

  Tevens zegt wethouder Mulder toe gegevens van de parkeerdruk in de omgeving van het te bouwen appartementencomplex aan de Ebbinge Wubbenlaan te verstrekken voor de eerstvolgende raadsvergadering (8 september 2020)


  00:27:03 - 00:33:01 - Inspreker
  00:33:01 - 00:33:03 - G.J. Kok
  00:33:03 - 00:33:40 - F. de Wee
  00:33:40 - 00:33:46 - G.J. Kok
  00:33:46 - 00:35:02 - Inspreker
  00:35:02 - 00:35:07 - G.J. Kok
  00:35:07 - 00:35:29 - L. Hoeve
  00:35:29 - 00:36:22 - Inspreker
  00:36:22 - 00:36:24 - G.J. Kok
  00:36:24 - 00:36:44 - L. Hoeve
  00:36:44 - 00:37:27 - Inspreker
  00:37:27 - 00:37:46 - L. Lubberink
  00:37:46 - 00:39:03 - Inspreker
  00:39:03 - 00:39:43 - G.J. Kok
  00:39:43 - 00:44:37 - H. Kin
  00:44:37 - 00:48:22 - H. Brinkman
  00:48:22 - 00:48:24 - G.J. Kok
  00:48:24 - 00:53:30 - L. Hoeve
  00:53:30 - 00:53:33 - G.J. Kok
  00:53:33 - 00:54:06 - H. Brinkman
  00:54:06 - 00:55:01 - L. Hoeve
  00:55:01 - 00:55:01 - G.J. Kok
  00:55:01 - 00:55:33 - H. Brinkman
  00:55:33 - 00:56:13 - L. Hoeve
  00:56:13 - 00:56:25 - G.J. Kok
  00:56:25 - 00:59:34 - F. de Wee
  00:59:34 - 00:59:36 - G.J. Kok
  00:59:36 - 01:01:05 - L. Lubberink
  01:01:05 - 01:01:25 - G.J. Kok
  01:01:25 - 01:08:17 - L. Mulder
  01:08:17 - 01:08:51 - H. Brinkman
  01:08:51 - 01:09:50 - L. Mulder
  01:09:50 - 01:10:30 - H. Brinkman
  01:10:30 - 01:11:01 - L. Mulder
  01:11:01 - 01:11:30 - L. Hoeve
  01:11:30 - 01:11:54 - L. Mulder
  01:11:54 - 01:11:57 - G.J. Kok
  01:11:57 - 01:12:32 - F. de Wee
  01:12:32 - 01:13:47 - L. Mulder
  01:13:47 - 01:14:45 - H. Kin
  01:14:45 - 01:14:48 - G.J. Kok
  01:14:48 - 01:15:04 - H. Brinkman
  01:15:04 - 01:15:06 - G.J. Kok
  01:15:06 - 01:15:36 - L. Lubberink
  01:15:36 - 01:15:37 - G.J. Kok
  01:15:37 - 01:15:44 - H. Kin
  01:15:44 - 01:15:46 - G.J. Kok
  01:15:46 - 01:16:16 - L. Hoeve
  01:16:16 - 01:16:26 - G.J. Kok
  01:16:26 - 01:22:11 - L. Mulder
  01:22:11 - 01:23:20 - L. Hoeve
  01:23:20 - 01:24:36 - L. Mulder
  01:24:36 - 01:25:08 - F. de Wee
  01:25:08 - 01:25:38 - L. Mulder
  01:25:38 - 01:26:03 - F. de Wee
  01:26:03 - 01:27:02 - L. Mulder
  01:27:02 - 01:27:33 - H. Brinkman
  01:27:33 - 01:28:44 - L. Mulder
  01:28:44 - 01:28:51 - G.J. Kok
  01:28:51 - 01:29:28 - H. Kin
  01:29:28 - 01:29:31 - G.J. Kok
  01:29:31 - 01:30:25 - H. Brinkman
  01:30:25 - 01:30:27 - G.J. Kok
  01:30:27 - 01:31:04 - L. Hoeve
  01:31:04 - 01:31:08 - G.J. Kok
  01:31:08 - 01:31:27 - F. de Wee
  01:31:27 - 01:31:29 - G.J. Kok
  01:31:29 - 01:31:52 - L. Lubberink
  01:31:52 - 01:32:55 - H. Brinkman
  01:32:55 - 01:32:56 - G.J. Kok
  01:32:56 - 01:33:43 - L. Lubberink
  01:33:43 - 01:34:05 - G.J. Kok
  01:34:05 - 01:35:28 - L. Mulder
  01:35:28 - 01:36:04 - H. Brinkman
  01:36:04 - 01:36:06 - G.J. Kok
  01:36:06 - 01:36:58 - L. Mulder
  01:36:58 - 01:45:12 - G.J. Kok
 • 8

  Deze rapportage wordt op verzoek van de fracties van SGP en ChristenUnie opiniërend besproken.  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen geeft de voorzitter aan dat hiermee het onderwerp is afgedaan.

  Wethouder Mussche doet een toezegging.


  01:45:56 - 01:51:02 - J.C. Bos
  01:51:02 - 01:51:05 - G.J. Kok
  01:51:05 - 01:51:57 - G. Compagner
  01:51:57 - 01:52:00 - G.J. Kok
  01:52:00 - 01:54:59 - F. de Wee
  01:54:59 - 01:55:01 - G.J. Kok
  01:55:01 - 01:56:14 - L. Lubberink
  01:56:14 - 01:56:16 - G.J. Kok
  01:56:16 - 01:59:31 - R. Slager
  01:59:31 - 01:59:45 - G.J. Kok
  01:59:45 - 02:03:45 - A. Mussche
  02:03:45 - 02:04:08 - F. de Wee
  02:04:08 - 02:06:51 - A. Mussche
  02:06:51 - 02:07:16 - F. de Wee
  02:07:16 - 02:07:52 - A. Mussche
  02:07:52 - 02:07:54 - G.J. Kok
  02:07:54 - 02:08:10 - G. Compagner
  02:08:10 - 02:08:26 - A. Mussche
  02:08:26 - 02:08:28 - G.J. Kok
  02:08:28 - 02:09:01 - F. de Wee
  02:09:01 - 02:12:46 - A. Mussche
  02:12:46 - 02:12:52 - G.J. Kok
  02:12:52 - 02:15:29 - J.C. Bos
  02:15:29 - 02:15:30 - G.J. Kok
  02:15:30 - 02:16:21 - G. Compagner
  02:16:21 - 02:16:24 - G.J. Kok
  02:16:24 - 02:17:24 - F. de Wee
  02:17:24 - 02:17:25 - G.J. Kok
  02:17:25 - 02:18:01 - L. Lubberink
  02:18:01 - 02:18:03 - G.J. Kok
  02:18:03 - 02:19:56 - R. Slager
  02:19:56 - 02:20:24 - G. Compagner
  02:20:24 - 02:20:24 - G.J. Kok
  02:20:24 - 02:21:00 - R. Slager
  02:21:00 - 02:21:21 - G.J. Kok
  02:21:21 - 02:25:52 - A. Mussche
  02:25:52 - 02:26:39 - R. Slager
  02:26:39 - 02:27:38 - A. Mussche
  02:27:38 - 02:27:58 - G.J. Kok
  02:27:58 - 02:28:10 - A. Mussche
  02:28:10 - 02:28:41 - F. de Wee
  02:28:41 - 02:28:51 - A. Mussche
  02:28:51 - 02:28:53 - F. de Wee
  02:28:53 - 02:30:28 - G.J. Kok
 • 9

  Opiniërende bespreking tbv besluitvorming in raadsvergadering d.d. 8 september 2020  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 8 september 2020.

  Wethouder Mussche doet drie toezeggingen.


  02:30:28 - 02:36:26 - Inspreker
  02:36:26 - 02:36:57 - M. Troost
  02:36:57 - 02:37:22 - Inspreker
  02:37:22 - 02:37:34 - G.J. Kok
  02:37:34 - 02:41:08 - F. de Wee
  02:41:08 - 02:41:18 - G.J. Kok
  02:41:18 - 02:44:46 - L. Lubberink
  02:44:46 - 02:44:52 - G.J. Kok
  02:44:52 - 02:48:24 - H. Troost
  02:48:24 - 02:48:27 - G.J. Kok
  02:48:27 - 02:54:18 - M. Troost
  02:54:18 - 02:54:21 - G.J. Kok
  02:54:21 - 02:58:46 - J. Spiker
  02:58:46 - 03:02:16 - A. Mussche
  03:02:16 - 03:02:38 - M. Troost
  03:02:38 - 03:02:39 - G.J. Kok
  03:02:39 - 03:03:26 - A. Mussche
  03:03:26 - 03:04:20 - F. de Wee
  03:04:20 - 03:05:21 - A. Mussche
  03:05:21 - 03:06:02 - J. Spiker
  03:06:02 - 03:09:59 - A. Mussche
  03:09:59 - 03:10:20 - M. Troost
  03:10:20 - 03:11:07 - A. Mussche
  03:11:07 - 03:11:27 - M. Troost
  03:11:27 - 03:12:12 - A. Mussche
  03:12:12 - 03:12:18 - G.J. Kok
  03:12:18 - 03:13:36 - F. de Wee
  03:13:36 - 03:13:38 - G.J. Kok
  03:13:38 - 03:14:19 - L. Lubberink
  03:14:19 - 03:14:26 - G.J. Kok
  03:14:26 - 03:14:42 - H. Troost
  03:14:42 - 03:15:15 - L. Lubberink
  03:15:15 - 03:15:19 - G.J. Kok
  03:15:19 - 03:15:22 - M. Troost
  03:15:22 - 03:15:26 - G.J. Kok
  03:15:26 - 03:15:30 - H. Troost
  03:15:30 - 03:15:41 - J. Spiker
  03:15:41 - 03:15:44 - M. Troost
  03:15:44 - 03:15:48 - G.J. Kok
  03:15:48 - 03:16:56 - J. Spiker
  03:16:56 - 03:17:16 - M. Troost
  03:17:16 - 03:17:29 - J. Spiker
  03:17:29 - 03:17:47 - F. de Wee
  03:17:47 - 03:17:48 - G.J. Kok
  03:17:48 - 03:18:06 - J. Spiker
  03:18:06 - 03:18:24 - G.J. Kok
  03:18:24 - 03:19:52 - A. Mussche
  03:19:52 - 03:19:53 - G.J. Kok
  03:19:53 - 03:20:05 - H. Troost
  03:20:05 - 03:20:20 - A. Mussche
  03:20:20 - 03:20:55 - L. Lubberink
  03:20:55 - 03:20:56 - G.J. Kok
  03:20:56 - 03:22:15 - A. Mussche
  03:22:15 - 03:25:38 - G.J. Kok
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.