Raadsvergadering

dinsdag 30 juni 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. In zijn openingswoord geeft hij aan dat mevrouw Lier met kennisgeving afwezig is.

  00:00:42 - 00:05:39 - G.J. Kok
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Insprekers kunnen zich aanmelden tot 30 juni 2020 om 14.00 uur


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 4

  Besluit
  Er worden geen vragen gesteld en mededelingen gedaan.
 • 5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer Hattem dient namens de fracties van de SGP en CU een motie in, met de volgende oproep: Motie: Spreekt uit: \- dat de gemeenteraad de bevindingen en conclusies van het rapport BING d\.d\. 18 juni 2020 integraal overneemt\. De motie wordt met 9 stemmen (CU, SGP) voor en 7 stemmen (CDA, GB, PvdA) tegen aangenomen. De heer Spiker legt een ++stemverklaring++ af. De CDA fractie kan instemmen met het besluit, ze nemen kennis van het rapport van Bing. Over de kosten zijn ze het eens, maar ze stemmen niet in met de motie. Hierna brengt de voorzitter het raadsvoorstel in stemming. De raad besluit met algemene stemmen: 1\. de rapportage integriteitsonderzoek Bing d\.d\. 18 juni 2020 voor kennisgeving aan ten nemen\. 2\. de kosten van het onderzoek\, ter hoogte van 40\.000 euro wordt verwerkt in de voortgangsrapportage 2020\.

  00:05:39 - 00:11:33 - E. Hattem
  00:11:33 - 00:12:41 - G.J. Kok
  00:12:43 - 00:13:15 - E. Hattem
  00:23:01 - 00:23:12 - G.J. Kok
  00:23:12 - 00:24:14 - E. Hattem
  00:24:14 - 00:24:56 - G.J. Kok
  00:24:56 - 00:31:44 - J.C. Bos
  00:31:44 - 00:32:20 - G.J. Kok
  00:32:21 - 00:33:53 - J.C. Bos
  00:34:23 - 00:34:47 - G.J. Kok
  00:34:48 - 00:34:56 - J.C. Bos
  00:34:56 - 00:35:37 - G.J. Kok
  00:35:37 - 00:38:14 - J. Spiker
  00:38:14 - 00:38:20 - J.C. Bos
  00:38:20 - 00:40:54 - J. Spiker
  00:40:54 - 00:41:09 - E. Hattem
  00:41:09 - 00:49:32 - J. Spiker
  00:49:32 - 00:49:42 - E. Hattem
  00:49:42 - 00:53:49 - J. Spiker
  00:53:49 - 00:53:52 - G.J. Kok
  00:53:52 - 01:01:50 - J. Spiker
  01:01:50 - 01:02:07 - J.C. Bos
  01:02:07 - 01:03:38 - J. Spiker
  01:03:38 - 01:03:44 - J.C. Bos
  01:03:44 - 01:04:43 - J. Spiker
  01:04:43 - 01:05:21 - J.C. Bos
  01:05:21 - 01:06:29 - J. Spiker
  01:06:29 - 01:06:58 - E. Hattem
  01:06:58 - 01:07:41 - J. Spiker
  01:07:41 - 01:07:53 - E. Hattem
  01:07:53 - 01:09:44 - J. Spiker
  01:09:44 - 01:10:37 - G.J. Kok
  01:10:38 - 01:13:34 - J. Spiker
  01:13:34 - 01:14:06 - E. Hattem
  01:14:06 - 01:15:04 - J. Spiker
  01:15:04 - 01:15:13 - J.C. Bos
  01:15:13 - 01:16:47 - J. Spiker
  01:16:47 - 01:16:49 - G.J. Kok
  01:16:49 - 01:17:49 - J. Spiker
  01:17:49 - 01:18:13 - G.J. Kok
  01:18:13 - 01:22:21 - A. Stegeman
  01:22:21 - 01:22:54 - J.C. Bos
  01:22:54 - 01:23:47 - A. Stegeman
  01:23:47 - 01:23:49 - G.J. Kok
  01:23:49 - 01:24:06 - J.C. Bos
  01:24:06 - 01:24:48 - A. Stegeman
  01:24:48 - 01:25:10 - J.C. Bos
  01:25:10 - 01:25:25 - A. Stegeman
  01:25:25 - 01:25:50 - G.J. Kok
  01:25:50 - 01:30:12 - L. Lubberink
  01:30:12 - 01:30:46 - J. Spiker
  01:30:46 - 01:30:48 - G.J. Kok
  01:30:48 - 01:32:20 - L. Lubberink
  01:32:20 - 01:32:50 - J.C. Bos
  01:32:50 - 01:33:50 - L. Lubberink
  01:33:50 - 01:33:58 - A. Stegeman
  01:33:58 - 01:34:23 - J.C. Bos
  01:34:23 - 01:34:53 - A. Stegeman
  01:34:53 - 01:35:10 - J.C. Bos
  01:35:10 - 01:35:12 - G.J. Kok
  01:35:12 - 01:35:24 - L. Lubberink
  01:35:24 - 01:35:28 - G.J. Kok
  01:35:28 - 01:35:34 - J.C. Bos
  01:35:35 - 01:36:39 - L. Lubberink
  01:36:39 - 01:36:53 - J.C. Bos
  01:36:53 - 01:36:58 - L. Lubberink
  01:36:58 - 01:37:50 - G.J. Kok
  01:37:50 - 01:38:04 - E. Hattem
  01:38:04 - 02:13:58 - G.J. Kok
  02:14:19 - 02:22:54 - E. Hattem
  02:22:54 - 02:23:01 - G.J. Kok
  02:23:01 - 02:23:25 - J.C. Bos
  02:23:25 - 02:23:31 - E. Hattem
  02:23:31 - 02:24:49 - J.C. Bos
  02:24:49 - 02:25:43 - J. Spiker
  02:25:43 - 02:25:54 - J.C. Bos
  02:25:54 - 02:26:27 - J. Spiker
  02:26:27 - 02:26:56 - J.C. Bos
  02:26:56 - 02:27:32 - J. Spiker
  02:27:32 - 02:28:00 - J.C. Bos
  02:28:00 - 02:28:01 - G.J. Kok
  02:28:01 - 02:28:34 - J. Spiker
  02:28:34 - 02:28:54 - J.C. Bos
  02:28:54 - 02:29:49 - J. Spiker
  02:29:49 - 02:32:40 - J.C. Bos
  02:32:40 - 02:32:41 - G.J. Kok
  02:32:41 - 02:32:47 - J.C. Bos
  02:32:47 - 02:33:22 - G.J. Kok
  02:33:25 - 02:33:55 - J.C. Bos
  02:34:34 - 02:34:36 - G.J. Kok
  02:34:36 - 02:34:45 - J.C. Bos
  02:34:45 - 02:35:18 - G.J. Kok
  02:35:18 - 02:38:04 - J. Spiker
  02:38:04 - 02:38:19 - G.J. Kok
  02:38:19 - 02:40:08 - A. Stegeman
  02:40:08 - 02:40:20 - G.J. Kok
  02:40:20 - 02:41:25 - L. Lubberink
  02:41:25 - 02:41:54 - G.J. Kok
  02:55:51 - 03:05:32 - L. Mulder
  03:05:32 - 03:07:09 - G.J. Kok
  03:07:09 - 03:07:33 - J. Spiker
  03:07:33 - 03:08:05 - G.J. Kok
  03:08:05 - 03:08:25 - J.C. Bos
  03:08:25 - 03:08:42 - E. Hattem
  03:08:42 - 03:09:02 - L. Lubberink
  03:09:02 - 03:09:05 - J. Spiker
  03:09:05 - 03:09:31 - A. Stegeman
  03:09:31 - 03:10:33 - G.J. Kok
 • 6

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur  en spreekt daarna het ambtsgebed uit.

  03:16:29 - 03:17:07 - G.J. Kok