Raadsvergadering

dinsdag 24 november 2020 19:30 - 20:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder een woord van welkom aan de heer Heidema, Commissaris van de Koning en de heer Smid, kabinetschef. Mevrouw Compagner is met kennisgeving afwezig

  00:00:36 - 00:02:40 - G.J. Kok
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3


  Besluit
  De heer Spiker geeft als voorzitter van de vertrouwenscommissie een toelichting op de totstandkoming van de profielschets. Daarna stelt de Commissaris van de Koning vragen aan de commissieleden. De raad besluit met algemene stemmen: De profielschets “de beste burgemeester voor de gemeente Staphorst” vast te stellen. Na vaststelling van de profielschets gaat de Commissaris van de Koning in op de procedure.

  00:02:40 - 00:04:03 - A.P. Heidema
  00:04:03 - 00:04:19 - G.J. Kok
  00:04:19 - 00:10:51 - J. Spiker
  00:10:51 - 00:11:44 - G.J. Kok
  00:11:44 - 00:15:43 - A.P. Heidema
  00:15:43 - 00:16:56 - J. Spiker
  00:16:56 - 00:17:02 - A.P. Heidema
  00:17:02 - 00:17:12 - J. Spiker
  00:17:12 - 00:18:15 - A.P. Heidema
  00:18:15 - 00:18:21 - J. Spiker
  00:18:21 - 00:19:52 - L. Lubberink
  00:19:52 - 00:19:58 - A.P. Heidema
  00:19:58 - 00:20:44 - A. Stegeman
  00:20:44 - 00:21:28 - A.P. Heidema
  00:21:28 - 00:21:30 - G.J. Kok
  00:21:30 - 00:22:20 - E. Hattem
  00:22:20 - 00:23:14 - J.C. Bos
  00:23:14 - 00:24:49 - A.P. Heidema
  00:24:49 - 00:25:22 - L. Lubberink
  00:25:22 - 00:26:11 - J. Spiker
  00:26:11 - 00:28:09 - A.P. Heidema
  00:28:09 - 00:29:46 - A. Stegeman
  00:29:46 - 00:30:05 - A.P. Heidema
  00:30:05 - 00:31:19 - J.C. Bos
  00:31:19 - 00:31:37 - E. Hattem
  00:31:37 - 00:32:01 - E. Smid
  00:32:01 - 00:33:06 - J. Spiker
  00:33:06 - 00:34:29 - A.P. Heidema
  00:34:29 - 00:35:47 - E. Hattem
  00:35:47 - 00:36:13 - A.P. Heidema
  00:36:13 - 00:37:11 - J.C. Bos
  00:37:11 - 00:37:45 - A.P. Heidema
  00:37:45 - 00:38:08 - J. Spiker
  00:38:08 - 00:38:28 - E. Hattem
  00:38:28 - 00:39:16 - A.P. Heidema
  00:39:16 - 00:40:10 - L. Lubberink
  00:40:10 - 00:40:59 - J. Spiker
  00:40:59 - 00:42:08 - A.P. Heidema
  00:42:08 - 00:43:48 - J. Spiker
  00:43:48 - 00:45:04 - J.C. Bos
  00:45:04 - 00:45:13 - A. Stegeman
  00:45:13 - 00:45:55 - A.P. Heidema
  00:45:55 - 00:46:14 - J. Spiker
  00:46:14 - 00:47:11 - E. Hattem
  00:47:11 - 00:47:21 - A.P. Heidema
  00:47:21 - 00:48:02 - E. Hattem
  00:48:02 - 00:48:24 - J. Spiker
  00:48:24 - 00:48:26 - J.C. Bos
  00:48:26 - 00:49:03 - L. Lubberink
  00:49:03 - 00:49:51 - J.C. Bos
  00:49:51 - 00:54:22 - A.P. Heidema
  00:54:22 - 00:54:36 - G.J. Kok
  00:55:11 - 00:55:43 - J. Spiker
  00:55:43 - 00:56:40 - G.J. Kok
  00:56:40 - 00:57:44 - J. Spiker
  00:57:44 - 00:58:19 - G.J. Kok
  00:58:19 - 01:05:28 - A.P. Heidema
  01:05:28 - 01:05:31 - G.J. Kok
  01:05:31 - 01:06:25 - J. Spiker
  01:06:25 - 01:09:15 - G.J. Kok
 • 4

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur  en spreekt daarna het ambtsgebed uit.