Raadsbijeenkomst

donderdag 18 juni 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Hal gemeentehuis
Voorzitter:
Burgemeester Fränzel
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare bijeenkomst  van de Gemeenteraad op
donderdag 18 juni 2020, aanvang 19.30 uur.
Onderwerp van deze bijeenkomst is:
Financiële situatie gemeente Sint Anthonis

Organisatie
De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis. De leden van de raad, van het college, eventuele vakambtenaren, ondersteunde  medewerkers (griffie, bodedienst) hebben toegang tot het bijwonen van deze bijeenkomst. Bij de organisatie zullen de geldende RIVM-maatregelen in acht worden genomen.
Publiek is niet toegestaan.
Publiek, alsmede collegeleden en raadsleden en medewerkers die de bijeenkomst niet fysiek willen of kunnen bijwonen, kunnen de bijeenkomst volgen via livestreaming via de gemeentelijke website.

Toelichting en programma
Met elkaar nemen we actuele financiele situatie van de gemeente in ogenschouw. Dit gebeurt aan de hand van de Jaarstukken 2019, Kadernota 2021, 1ste Bestuursrapportage 2020.
Doel van de bijeenkomst is beeldvormend en opiniërend:
1. Inzicht geven in de financiele situatie van de gemeente (toelichting op de P&C-documenten ter voorbereiding op de raadsvergadering van 2 juli 2020);
2. Opiniërend voor de vervolg aanpak, met als basis de visie van het college hierbij.

Uitzending

Agendapunten