Raadsbijeenkomst

donderdag 23 januari 2020 19:30
Locatie:
Hal gemeentehuis
Voorzitter:
Burgemeester Fränzel
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare bijeenkomst van de Gemeenteraad op
donderdag 23 januari 2020. De bijeenkomst wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en
begint om 19.30 uur.

Onderwerp van deze bijeenkomst is:
Concept bod Regionale energie strategie (RES).
Toelichting:
Het eerste bod van de Regionale Energie Strategie komt steeds dichterbij. De afgelopen maanden hebben we als gemeenten in Noordoost Brabant gezamenlijk invulling gegeven aan de RES. De raden zijn nauw betrokken bij het proces. We willen u nu informeren over het concept bod. In deze sessie wordt duidelijk wat de opgave is, welk afwegingskader wordt gebruikt en welke dilemma’s er spelen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het meegeven van aandachtspunten.
Vanuit de projectorganisatie zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn, voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen.
In mei 2020 neemt de raad een besluit over het voorlopig bod aan het Rijk.

Doel van de bijeenkomst is beeldvormend.

Agendapunten