Raadscommissie

donderdag 25 februari 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Commissievoorzitter
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Raadscommissie op donderdag 25 februari 2020.

Digitaal
In verband met de huidige Corona-omstandigheden wordt de vergadering digitaal georganiseerd via Microsoft Teams.
De vergadering is voor het publiek te volgen via een livestream.

Vergaderorde
Omwille van een soepel verloop van de vergadering wordt de fracties wordt verzocht om
- eventuele technische vragen schriftelijk in te dienen, dit kan tot uiterlijk 18 februari a.s. 9.00 uur via griffie@sintanthonis.nl; beantwoording via de portefeuillehouder volgt dan zo spoedig mogelijk.
- aan te geven wie van de fractie per agendapunt optreedt als woordvoerder (1 persoon) en als deelnemer aan de discussie (2 personen).

Spreekrecht
Het is voor het publiek mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan de commissie, via het mailadres: griffie@sintanthonis.nl
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Uitzending

Agendapunten