Raadscommissie

donderdag 1 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
De vergadering wordt digitaal georganiseerd.
Voorzitter:
Commissievoorzitter
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Raadscommissie op donderdag 1 oktober 2020.

Digitaal
De regering heeft op 29 september jl. een aanscherping aangekondigd van de coronamaatregelen.
In verband hiermee wordt de aanstaande commissievergadering digitaal georganiseerd.
De deelnemers ontvangen per e-mail een uitnodiging met vergaderlink via Microsoft Teams.
De vergadering is voor het publiek te volgen via een livestream (de link wordt binnenkort hier geplaatst).

VergaderordeZie bijlage onder 1. Opening (voor intern gebruik).
Omwille van een soepel verloop van de vergadering wordt de fracties wordt verzocht om
 uiterlijk 30 september a.s.  via griffie@sintanthonis.nl
- eventuele technische vragen schriftelijk in te dienen;
- aan te geven wie van de fractie per agendapunt optreedt als woordvoerder (1 persoon) en als deelnemer aan de discussie (2 personen).

Spreekrecht
Het is voor het publiek mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan de commissie, via het mailadres: griffie@sintanthonis.nl
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

De voorlopige agenda van de vergadering is als volgt:

Uitzending

Agendapunten