Raadsvergadering

woensdag 20 oktober 2021 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Burgemeester Fränzel
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de extra openbare vergadering van de Raad op woensdag 20 oktober 2021.
Deze vergadering zal aanvangen om 22.00 uur (richttijd), in aansluiting op de vergadering van de Land van Cuijk-raad op dezelfde avond (aanvang 19.30 uur). Ook de raden van Boxmeer, Cuijk en Mill en Sint Hubert vergaderen dan, in volgorde, over dezelfde agendapunten.
Omdat de Land van Cuijk-raad in formele zin niet beslissingsbevoegd is, dienen de afzonderlijke raden de besluiten van de Land van Cuijk-raad van 20 oktober te bekrachtigen. Dit gebeurt aansluitend aan de Land van Cuijk-raad, in achtereenvolgende raadsvergaderingen.
De raadsvergadering en de voorafgaande vergadering van de Land van Cuijk-raad vinden digitaal plaats, en zijn te volgen via een en dezelfde vergaderlink.
Deze vergaderlink wordt geplaatst in iBabs.
De beide vergaderingen zijn via livestreaming rechtstreeks te volgen voor het publiek, via www.sintanthonis.nl

Agendapunten