Gemeentegesprek

maandag 26 november 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
De Oude Heerlijkheid
Voorzitter:
Willeke Cornelissen
Toelichting:

Aanleiding en doel gemeentegesprek
Het evenementenseizoen 2019 staat voor de deur en de gemeenteraad wil een standpunt gaan bepalen over het beleid ten aanzien van evenementen.
De raadsleden willen daarom een beeld krijgen van de belevingen en meningen van de inwoners, de dorpsraden en alle belanghebbende instanties over het onderwerp evenementen.

Tijdens het gemeentegesprek wordt informatie verstrekt over het huidige evenementenbeleid van de gemeente.
Daarna mag het publiek zijn of haar mening geven, en hierover in gesprek gaan met elkaar en met de leden van de gemeenteraad.
De gemeenteraad wil uw mening zo goed en volledig mogelijk in beeld hebben en betrekken bij de verdere besluitvorming. Het gemeentegesprek is voor de gemeenteraad bedoeld om informatie te verzamelen, niet om een besluit te nemen.

Agendapunten