Raadscommissie

donderdag 28 mei 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Commissievoorzitter
Toelichting:

Digitaal
In verband met de huidige Corona-omstandigheden wordt de vergadering digitaal georganiseerd.
De deelnemers ontvangen nog per e-mail een uitnodiging met vergaderlink via Microsoft Teams.
De vergadering is voor het publiek te volgen via een livestream, link:
https://streaming.cybox.nl/sintanthonis-28mei/

Vergaderorde
Zie bijlage.
Omwille van een soepel verloop van de vergadering wordt de fracties wordt verzocht om
 uiterlijk 26 mei a.s.  via griffie@sintanthonis.nl
- eventuele technische vragen schriftelijk in te dienen;
- aan te geven wie van de fractie per agendapunt optreedt als woordvoerder (1 persoon) en als deelnemer aan de discussie (2 personen).
Spreekrecht
Het is voor het publiek  mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap  aan de commissie, via het mailadres: griffie@sintanthonis.nl
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Ter inzage
De stukken zijn te vinden op www.sintanthonis.nl / raad & college / raadskalender / datum vergadering.
Spreekrecht burgers | Artikel 17 van de Verordening op de Raadscommissie
Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd over:
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
In verband met de huidige Corona-omstandigheden is het voor publiek niet mogelijk om rechtstreeks in de vergadering in te spreken.
Het is mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap  aan de commissie, via het mailadres: griffie@sintanthonis.nl
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Vermeldt uw naam en contactgegevens en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren.
Voor vragen over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@sintanthonis.nl of 0485-388 810.

Agendapunten