Raadsvergadering

donderdag 7 mei 2020 19:30
Locatie:
Hal gemeentehuis
Voorzitter:
Burgemeester Fränzel
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de digitale vergadering van de Raad op donderdag 7 mei 2020.
De vergadering wordt via Microsoft Teams gehouden. Hiervoor ontvangt u tijdig een uitnodiging. De vergadering begint om 19.30 uur.
Voor de vergaderorde en tips voor digitaal vergaderen wordt verwezen naar het bijgevoegde document. De vergadering is via livestreaming rechtstreeks te volgen. De link naar deze livestreaming wordt via de website gepubliceerd. De raadsvergadering is voorafgegaan door een schriftelijke adviesronde met een 1e en 2e termijn een reactie van het college en het verzoek om een advies uit te brengen of een raadsvoorstel als hamerstuk (A-stuk) of als bespreekstuk (B-stuk) moet worden behandeld. De schriftelijke adviesrondes zijn toegevoegd aan de vergaderstukken.

Video-verslag: https://streaming.cybox.nl/sintanthonis-7mei/

Agenda documenten:

Agendapunten