B&W vergadering publicatie

donderdag 11 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit (inclusief bijlagen);
  2. In te stemmen om de Portefeuillehouder Financiën te mandateren wijzigingen door te voeren;
  3. Deze stukken te agenderen voor de raadsvergadering van 9 juli 2020 direct na de behandeling en vaststelling van de jaarverantwoording 2019.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit (inclusief bijlagen); 2. In te stemmen om de Portefeuillehouder Financiën te mandateren de besproken wijzigingen door te voeren; 3. Deze stukken te agenderen voor de raadsvergadering van 9 juli 2020 direct na de behandeling en vaststelling van de jaarverantwoording 2019.
 • 1.2


  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de ontwikkelingen meicirculaire gemeentefonds 2020;
  2. in te stemmen met de als bijlage 1 bijgesloten raadsinformatiebrief meicirculaire 2020 en deze na besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad;
  3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen eventuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief  door te voeren.


  Besluit
  Het college heeft 1. kennisgenomen van de ontwikkelingen beschreven in de meicirculaire gemeentefonds 2020; 2. besloten de bijgesloten raadsinformatiebrief meicirculaire 2020 door te geleiden naar de gemeenteraad.
 • 1.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief week 24 betreffende de aanpak van de corona-crisis d.d.11 juni 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief week 24 betreffende de aanpak van de corona-crisis d.d.11 juni 2020.