Cie BM

Voortzetting vergadering 18 maart 2019

maandag 25 maart 2019 19:00 - 21:55
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heropent de vergadering.
  DS doet -onder verwijzing naar wederom een voortzetting van een eerder niet afgeronde commissievergadering- een oproep aan alle aanwezigen om gezamenlijk zorg te dragen voor een effectief en efficiënt verloop van de vergadering.


  00:00:47 - 00:01:14 - Mijntje van Beers
  00:01:14 - 00:03:42 - G.M. Julicher
  00:03:42 - 00:04:09 - Mijntje van Beers
 • 10

  Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018, voortgezet op 18 december 2018 zegde de burgemeester, bij de bespreking van de opdracht vervolgonderzoek straathandel toe in het eerste kwartaal van 2019 met de commissie Bestuur en Middelen in overleg te gaan over handhaving van het Ingezetenen-criterium coffeeshops.  Besluit
  Burgemeester Donders reikt een schema uit "Veiligheidsbeleid Roermond in 2019: 4 sporen. VVD blijft voorstander van verplaatsing van coffeeshops. Rapport is erg algemeen. Er wordt geen inzicht gegeven in benodigde politiecapaciteit en een daarbij behorend tijdpad: behoefte aan politiecapaciteit neemt af naarmate de tijd vordert en het aantal bezoekers van buitenaf kleiner wordt. SPR is in eerste instantie voor verplaatsing van coffeeshops. Maastricht lijkt qua politiecapaciteit een veel hogere prioriteit te krijgen dan Roermond. Op basis van de ervaringen van Maastricht weten we dat handhaving van het I-criterium met zich meebrengt dat de straathandel zal toenemen. En om dat aan te pakken is politiecapaciteit nodig. D66 wijst op 0-meting uit 2016 van Sittard-Geleen. Het aantal bezoekers neemt door handhaving van het I-criterium stevig af. Maar we moeten kijken wat er om ons heen gebeurt, in Sittard-Geleen en Venlo. Voor D66 zijn zowel verplaatsing van coffeeshops als het I-criterium mogelijk. GL ziet dat de toename van buitenlandse drugstoeristen in Roermond komt door handhaving van het I-criterium in omliggende plaatsen. GL heeft vier vragen (Sittard-Geleen en Venlo, mening klankbordgroep, politiecapaciteit, controle op verkoophoeveelheden). GL ziet het (aangepaste) I-criterium als een goede optie om de overlast te verminderen. CDA beschouwt het rapport als een theoretische exercitie op basis van ervaringen in andere plaatsen. CDA is voorstander van handhaving van het I-criterium maar er dient wel oog te zijn voor de neveneffecten en de bij partners in veiligheid beschikbare capaciteit. Zorgvuldigheid en vermindering van overlast staan voorop. LVR denkt dat we in vier jaar tijd in dit dossier nog niet veel verder zijn gekomen en vraagt zich in dit verband af hoe reëel het vanavond aangeboden tijdschema is. Heeft de klankbordgroep het stuk ontvangen en wat vonden zij ervan? En de coffeeshophouder? Er blijken drie knoppen te zijn waaraan gedraaid kan worden: 1. capaciteit, 2. schakelpunt voor coördinatie, 3. actie communicatiebeleid. Welke zaken blijven er liggen als hier vol op ingezet wordt? Roermond mag niet verworden tot het regionaal afvalputje. Voor de LVR zijn er op dit moment nog teveel onduidelijkheden om iets te zeggen over mogelijke toepassing van het I-criterium. Burgemeester Donders zegt dat in het derde kwartaal een stuk komt waarin wordt ingezoomd op gevolgen van handhaving van het I-criterium in Roermond. De problemen die er in Sittard-Geleen en Maastricht vóór invoering van het I-criterium waren, waren groter en complexer dan ze in Roermond zijn. Variant Venlo (beperkt I-criterium) is juridisch niet toepasbaar. Het stuk is niet besproken met de klankbordgroep. Er is contact met Sittard-Geleen en Venlo. Variant tijdelijke verplaatsing is meegegeven aan het onderzoeksbureau voor het vervolgonderzoek. Maar wat er ook uitkomt, we hebben natuurlijk ook altijd nog te maken met wat de coffeeshophouder wil. In de tussentijd proberen we zaken zo goed mogelijk in de hand te houden en te regelen. Het onderwerp mogelijke handhaving van het I-criterium komt opnieuw terug bij de discussie over de verplaatsing, aangekondigd voor het derde kwartaal. Op 3 april a.s. komen ambtenaren van het ministerie van V&J in Roermond op bezoek in het kader van de voorbereiding op de pilot gelegaliseerde wietteelt.

  00:04:09 - 00:05:04 - Rianne Donders-de Leest
  00:05:04 - 00:05:44 - Mijntje van Beers
  00:05:44 - 00:11:40 - Vincent Zwijnenberg
  00:11:40 - 00:14:20 - Leon Coenen
  00:14:20 - 00:16:31 - Wilbert Dekker
  00:16:31 - 00:22:09 - Wim Maassen
  00:22:09 - 00:25:29 - Marc Breugelmans
  00:25:29 - 00:34:24 - Bert Achten
  00:34:24 - 00:35:02 - Wilbert Dekker
  00:35:02 - 00:35:37 - Bert Achten
  00:35:37 - 00:36:38 - Wim Maassen
  00:36:38 - 00:36:51 - Bert Achten
  00:36:51 - 00:37:26 - Vincent Zwijnenberg
  00:37:26 - 00:37:49 - Bert Achten
  00:37:49 - 00:37:53 - Mijntje van Beers
  00:37:53 - 00:39:14 - Rianne Donders-de Leest
  00:39:14 - 00:39:32 - Bert Achten
  00:39:32 - 00:44:14 - Rianne Donders-de Leest
  00:44:14 - 00:44:55 - Vincent Zwijnenberg
  00:44:55 - 00:45:17 - Wilbert Dekker
  00:45:17 - 00:49:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:49:45 - 00:50:21 - Wim Maassen
  00:50:21 - 00:53:27 - Rianne Donders-de Leest
  00:53:27 - 00:53:39 - Bert Achten
  00:53:39 - 00:55:02 - Rianne Donders-de Leest
  00:55:02 - 00:55:19 - Mijntje van Beers
  00:55:19 - 00:56:01 - Rianne Donders-de Leest
  00:56:01 - 00:56:23 - Bert Achten
  00:56:23 - 00:58:16 - Rianne Donders-de Leest
  00:58:16 - 00:58:33 - Mijntje van Beers
  00:58:33 - 00:59:24 - Wim Maassen
  00:59:24 - 01:00:41 - Rianne Donders-de Leest
  01:00:41 - 01:01:28 - Bert Achten
  01:01:28 - 01:03:59 - Rianne Donders-de Leest
  01:03:59 - 01:04:09 - Bert Achten
  01:04:09 - 01:04:20 - Rianne Donders-de Leest
  01:04:20 - 01:04:24 - Bert Achten
  01:04:24 - 01:05:00 - Rianne Donders-de Leest
  01:05:00 - 01:05:02 - Mijntje van Beers
  01:05:02 - 01:05:21 - Wim Maassen
  01:05:21 - 01:07:38 - Rianne Donders-de Leest
  01:07:38 - 01:08:26 - Wim Maassen
  01:08:26 - 01:08:47 - Rianne Donders-de Leest
  01:08:47 - 01:09:17 - Mijntje van Beers
 • 11

  N.a.v. het onderzoek coffeeshops-straathandel is op 1 februari 2109 een brief gestuurd door omwonenden. Op verzoek van de LVR is deze brief geagendeerd voor de commissie BM.


  Besluit
  LVR informeert naar de relatie tussen de klankbordgroep en de gemeente, zou het niet aan te bevelen zijn een onafhankelijke tussenpersoon aan te stellen? VVD zegt dat de brief van de bewoners veel zaken raakt op het terrein van de portefeuillehouder, waarom dan zo'n kort antwoord van de portefeuillehouder? Waarom is de brief van bewoners niet aangemerkt als klacht in het kader van de gemeentelijke klachtenprocedures? Burgemeester Donders zegt de bewoners heel goed te begrijpen maar kan hen niet bieden wat zij wensen, zij vragen nl. verplaatsing. Met politiek Roermond is de afspraak gemaakt een bepaald traject te volgen voor het coffeeshopbeleid en daar wil de portefeuillehouder zich aan houden. Burgemeester Donders herkent zich niet in het beeld dat de klankbordgroep schetst. Het contact met de klankbordgroep is door de burgemeester niet verbroken. Burgemeester blijft altijd bereid om met de klankbordgroep te overleggen.

  01:09:17 - 01:11:21 - Bert Achten
  01:11:21 - 01:12:31 - Vincent Zwijnenberg
  01:12:31 - 01:17:41 - Rianne Donders-de Leest
  01:17:41 - 01:18:05 - Bert Achten
  01:18:05 - 01:18:51 - Rianne Donders-de Leest
  01:18:51 - 01:19:14 - Vincent Zwijnenberg
  01:19:14 - 01:20:03 - Rianne Donders-de Leest
  01:20:03 - 01:20:34 - Vincent Zwijnenberg
  01:20:34 - 01:21:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:21:23 - 01:22:07 - Mijntje van Beers
 • 12

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over Uitvoeringsplan implementatie aanbevelingen onderzoek Proces Jaarstukken 2017. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Besluit
  Woordvoering door VVD, GL, CDA en LVR, gevolgd door een reactie van wethouder Schreurs en de raadsgriffier in zijn functie als secretaris van het Auditcomité. Enkele aan het Auditcomité gestelde vragen zullen nog schriftelijk worden beantwoord.

  01:22:07 - 01:22:55 - Vincent Zwijnenberg
  01:22:55 - 01:25:01 - Wilbert Dekker
  01:25:01 - 01:25:35 - Tm van Dijk
  01:25:35 - 01:28:25 - Wim Kemp
  01:28:25 - 01:32:02 - Turgut Celebi
  01:32:02 - 01:32:10 - Mijntje van Beers
  01:32:10 - 01:37:13 - Frans Schreurs
  01:37:13 - 01:38:23 - Wim Kemp
  01:38:23 - 01:38:42 - Frans Schreurs
  01:38:42 - 01:38:59 - Wim Kemp
  01:38:59 - 01:39:14 - Mijntje van Beers
  01:39:14 - 01:46:12 - Jos Vervuurt
  01:46:12 - 01:46:29 - Mijntje van Beers
  01:46:29 - 01:47:16 - Turgut Celebi
  01:47:16 - 01:47:50 - Wim Kemp
  01:47:50 - 01:48:18 - Tm van Dijk
  01:48:18 - 01:49:12 - Vincent Zwijnenberg
  01:49:12 - 01:49:41 - Mijntje van Beers
  01:49:41 - 01:50:57 - Frans Schreurs
  01:50:57 - 01:52:05 - Mijntje van Beers
 • 13


  Besluit
  Woordvoering door LVR, CDA, GL, SPR en VVD. N.a.v. gemaakte opmerkingen en gestelde vragen reageert burgemeester Donders. De commissie stemt in grote lijnen in met het gestelde in het commissievoorstel.

  01:52:05 - 01:52:45 - Bert Achten
  01:52:45 - 01:54:26 - Joep Niessen
  01:54:26 - 01:56:44 - A. Meijers
  01:56:44 - 01:58:11 - Leon Coenen
  01:58:11 - 01:58:56 - Arjan Meuwissen
  01:58:56 - 02:04:10 - Rianne Donders-de Leest
  02:04:10 - 02:04:29 - Mijntje van Beers
  02:04:29 - 02:04:56 - Rianne Donders-de Leest
  02:04:56 - 02:05:51 - Mijntje van Beers
 • 14


  Besluit
  GL vindt dat de gemeente iets met dit onderwerp moet doen omdat de laatste jaren is gebleken dat het afsteken van vuurwerk niet meer kan op de wijze waarop dit zich tot nu toe heeft ontwikkeld en vraagt zich af hoe andere fracties hier tegenaan kijken. D66 vraagt of de gemeente in overleg met het Laurentiusziekenhuis een beeld kan geven van de blijvende gezondheidsschade die in de afgelopen vijf jaren in Roermond is veroorzaakt door vuurwerk. En daarover dan goed communiceren met de inwoners. DS wil niet komen tot een verbod maar denkt wel dat er op basis van vrijwilligheid gekomen kan worden tot bepaalde afspraken over het (niet) afsteken van vuurwerk. CDA zegt al sinds enkele jaren aandacht te vragen voor de gevaren door het afsteken van vuurwerk en is blij dat andere fracties dit nu ook inzien. LVR is bereid te praten over de problematiek en te nemen maatregelen. Burgemeester Donders zegt bereid te zijn om het gesprek te voeren. Is de raad van mening dat er iets gedaan moet worden tegen (illegaal) vuurwerk, dan zal daarover worden nagedacht en kan het onderwerp nog een keer terugkomen op de agenda.

  02:05:51 - 02:09:30 - Wim Maassen
  02:09:30 - 02:11:02 - Wilbert Dekker
  02:11:02 - 02:13:11 - G.M. Julicher
  02:13:11 - 02:15:28 - Marc Breugelmans
  02:15:28 - 02:15:43 - Bert Achten
  02:15:43 - 02:15:49 - Mijntje van Beers
  02:15:49 - 02:18:28 - Rianne Donders-de Leest
  02:18:28 - 02:18:55 - Mijntje van Beers
 • 15

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.


  Besluit
  LVR stelt de registratie van veiligheidscijfers ter discussie, zoals ook genoemd door een raadslid van GL. Burgemeester Donders doet mededeling over een aanbod vanuit de justitiële driehoek om een keer over dit onderwerp te praten. Dit aanbod komt nog via een brief bij de raad. GL heeft enkele vragen aan de LVR over gebruikte formuleringen in de door de LVR gestelde art. 43-vragen over de AD-misdaadmeter. VVD informeert naar het artikel in DDL over de voorziene meerkosten voor de brandweer. Burgemeester Donders zal de vraag van de VVD om het rapport over de brandweer alvast te krijgen, vooruitlopend op informatieavonden van 15 en 16 april in Weert en Venlo, voorleggen aan de Veiligheidsregio.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Rapport over brandweer

  02:18:55 - 02:19:35 - Bert Achten
  02:19:35 - 02:21:21 - Wim Maassen
  02:21:21 - 02:21:40 - Mijntje van Beers
  02:21:40 - 02:21:52 - Wim Maassen
  02:21:52 - 02:22:44 - Mijntje van Beers
  02:22:44 - 02:23:35 - Bert Achten
  02:23:35 - 02:23:56 - Mijntje van Beers
  02:23:56 - 02:25:52 - Vincent Zwijnenberg
  02:25:52 - 02:26:11 - Mijntje van Beers
  02:26:11 - 02:28:44 - Rianne Donders-de Leest
  02:28:44 - 02:28:50 - Mijntje van Beers
  02:28:50 - 02:29:35 - G.M. Julicher
  02:29:35 - 02:30:36 - Rianne Donders-de Leest
  02:30:36 - 02:30:54 - Vincent Zwijnenberg
  02:30:54 - 02:31:17 - Rianne Donders-de Leest
  02:31:17 - 02:31:22 - Mijntje van Beers
  02:31:22 - 02:31:28 - Bert Achten
  02:31:28 - 02:31:38 - Rianne Donders-de Leest
  02:31:38 - 02:31:52 - Bert Achten
  02:31:52 - 02:34:04 - Rianne Donders-de Leest
  02:34:04 - 02:34:22 - Bert Achten
  02:34:22 - 02:34:42 - Rianne Donders-de Leest
  02:34:42 - 02:35:00 - Wim Maassen
  02:35:00 - 02:35:52 - Mijntje van Beers
 • 16

  Op 28 februari 2019 heeft de LVR vragen gesteld over inhuur van personeel. Op 1 maart 2019 zijn deze vragen beantwoord. Op 1 maart 2019 verscheen ook een commissie-informatiebrief over de inhuur van personeel. Naar aanleiding van deze stukken, die zijn opgenomen in het bijgevoegde bestand, denkt de LVR aan een motie voor de raadsvergadering van 4 april 2019. Ter voorbereiding op deze motie wil de LVR graag enkele vragen aan het college stellen. Vandaar dat de LVR heeft verzocht het onderwerp, met de genoemde stukken, voor de commissie BM te agenderen.  Besluit
  LVR overweegt -ter voorbereiding op behandeling van de kadernota- een motie in te dienen met een oproep aan het college om met een plan van aanpak te komen ter vermindering van de personele inhuur. Ter voorbereiding op deze motie worden enkele vragen aan het college gesteld, mede aan de hand van een artikel uit Binnenlands Bestuur (BB) van afgelopen weekend. VVD heeft het artikel uit BB ook gelezen en vindt dat de gemeente meer en betere cijfers over inhuur van personeel dient te leveren en in elk geval moet voldoen aan de geldende regelgeving. Belangrijk is ook om te vernemen welk beleid wordt gevoerd op het gebied van inhuur van personeel. Wethouder Schreurs zegt dat het college vorige week heeft besloten te investeren in een eHRM-programma dat moet voorzien in antwoorden op vragen zoals die vanavond gesteld zijn. Wethouder Schreurs zegt dat de door LVR en VVD gestelde vragen zullen worden beantwoord vóór behandeling van de kadernota 2020.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vragen van LVR en VVD over inhuur van personeel

  02:35:52 - 02:39:57 - Bert Achten
  02:39:57 - 02:40:12 - Mijntje van Beers
  02:40:12 - 02:40:44 - Wilbert Dekker
  02:40:44 - 02:41:13 - Bert Achten
  02:41:13 - 02:41:22 - Mijntje van Beers
  02:41:22 - 02:44:20 - Vincent Zwijnenberg
  02:44:20 - 02:44:25 - Mijntje van Beers
  02:44:25 - 02:47:31 - Frans Schreurs
  02:47:31 - 02:48:12 - Bert Achten
  02:48:12 - 02:48:49 - Frans Schreurs
  02:48:49 - 02:48:58 - Mijntje van Beers
  02:48:58 - 02:49:43 - Frans Schreurs
  02:49:43 - 02:49:46 - Mijntje van Beers
  02:49:46 - 02:49:59 - Bert Achten
  02:49:59 - 02:50:43 - Vincent Zwijnenberg
  02:50:43 - 02:51:32 - Frans Schreurs
  02:51:32 - 02:51:42 - Bert Achten
  02:51:42 - 02:51:45 - Frans Schreurs
  02:51:45 - 02:52:13 - Mijntje van Beers
  02:52:13 - 02:53:01 - Frans Schreurs
  02:53:01 - 02:53:07 - Mijntje van Beers
  02:53:07 - 02:53:25 - Frans Schreurs
  02:53:25 - 02:53:41 - Mijntje van Beers
 • 17

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.

 • 18

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.