Vergadering gemeenteraad

donderdag 12 juli 2018 18:00 - 19:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter
De heer D. Peters
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer 27: Kadri Sogukcesme. De griffier deelt mede dat RTV Roermond vanmiddag heeft laten weten dat de raadsvergadering van vanavond niet kan worden uitgezonden op tv. Technische werkzaamheden zijn hiervan de oorzaak. Het feit dat de vergadering niet kan worden uitgezonden is vermeld op de beeldkrant van RTV, op de Facebookpagina van de gemeente en op de gemeentelijke website.


  Sprekers
  00:00:01 - 00:03:20 - Dré Peters
  00:03:21 - 00:03:50 - Dirk Franssen
  00:03:51 - 00:04:12 - Dré Peters
  00:04:13 - 00:05:00 - Frans Schreurs
  00:05:01 - 00:05:12 - Dirk Franssen
  00:05:13 - 00:05:43 - Dré Peters
  00:05:44 - 00:06:57 - Jos Vervuurt
 • 2

  Voorgesteld wordt de jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Met betrekking tot de kredietrapportage 2017, opgenomen in bijlage 11 van de jaarrekening 2017: De kredietrapportage 2017 bij de jaarstukken 2017 vast te stellen; De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten. De gewijzigde investeringsplanning 2018-2021 vast te stellen. Aanvullende kredieten beschikbaar stellen van WMO hulpmiddelen van € 306.900, nieuwbouw/renovatie Synergieschool van € 164.000 en cameratoezicht van € 33.600. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2018/047/1 en De raad van de gemeente Roermond Besluit: 1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen; 2. Het financiële saldo ad € 2.706.000 van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 3. Een bedrag van € 2.147.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten (claim Godsweerdersingel) ten laste van de Algemene Reserve; 4. Met betrekking tot de grondexploitaties: • de looptijd van de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg te verlengen tot 31 december 2018, de exploitatieberekening van deze grondexploitatie conform de berekening uit bijlage 8 Grondexploitaties vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; • De volgende parameters vast te stellen: o rente: 1,25% o disconteringsvoet: 2% o kostenstijging: 2% o opbrengstenstijging: 0% • de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te handhaven op € 4.250.000.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Jaarrekening 2018
  Kredietoverschrijdingen
  Technische vragen

  Sprekers
  00:06:59 - 00:07:22 - Dré Peters
  00:07:23 - 00:09:19 - Dirk Franssen
  00:09:20 - 00:09:54 - Wim Maassen
  00:09:55 - 00:10:03 - Ernest Oele
  00:10:04 - 00:10:37 - Leon Coenen
  00:10:38 - 00:10:46 - Michael Kalthoff
  00:10:47 - 00:12:17 - Frans Schreurs
  00:12:18 - 00:13:12 - Dirk Franssen
  00:13:13 - 00:13:56 - Dré Peters
  00:23:29 - 00:31:03 - Dirk Franssen
  00:31:04 - 00:31:12 - Dré Peters
  00:31:13 - 00:32:03 - Jos Vervuurt
  00:32:04 - 00:32:21 - Marc Breugelmans
  00:32:22 - 00:32:30 - Dré Peters
  00:32:31 - 00:33:56 - Wim Kemp
  00:34:09 - 00:34:27 - Dirk Franssen
  00:34:28 - 00:34:41 - Wim Kemp
  00:34:42 - 00:35:02 - Dré Peters
  00:35:03 - 00:36:06 - Ernest Oele
  00:36:07 - 00:36:10 - Dré Peters
  00:36:11 - 00:36:26 - Dirk Franssen
  00:36:28 - 00:38:20 - Wim Maassen
  00:38:21 - 00:38:45 - Dré Peters
  00:38:46 - 00:39:03 - Wim Maassen
  00:39:04 - 00:39:21 - Dirk Franssen
  00:39:35 - 00:40:18 - Ernest Oele
  00:40:19 - 00:40:23 - Dirk Franssen
  00:40:24 - 00:40:29 - Ernest Oele
  00:40:30 - 00:40:40 - Dirk Franssen
  00:40:41 - 00:40:45 - Ernest Oele
  00:40:46 - 00:40:54 - Dirk Franssen
  00:40:55 - 00:42:53 - Ernest Oele
  00:42:54 - 00:43:04 - Dré Peters
  00:43:05 - 00:44:54 - Leon Coenen
  00:44:55 - 00:48:10 - Michael Kalthoff
  00:48:11 - 00:48:23 - Dré Peters
  00:48:24 - 00:48:50 - Frans Schreurs
  00:48:51 - 00:49:01 - Dirk Franssen
  00:49:02 - 00:51:46 - Frans Schreurs
  00:51:47 - 00:52:12 - Wim Kemp
  00:52:13 - 00:53:55 - Frans Schreurs
  00:53:56 - 00:54:02 - Dré Peters
  00:54:03 - 00:55:41 - Dirk Franssen
  00:57:22 - 00:57:25 - Dré Peters
  00:57:26 - 00:57:38 - Wim Maassen
  00:57:39 - 00:58:02 - Dirk Franssen
  00:58:03 - 00:58:05 - Wim Maassen
  00:58:06 - 00:58:15 - Dré Peters
  00:58:16 - 00:58:40 - Dirk Franssen
  00:58:41 - 00:58:47 - Dré Peters
  00:58:48 - 00:58:50 - Wim Kemp
  00:58:51 - 00:58:57 - Dré Peters
  00:58:58 - 00:59:53 - Ernest Oele
  00:59:54 - 01:00:01 - Dirk Franssen
  01:00:02 - 01:00:23 - Ernest Oele
  01:00:24 - 01:00:30 - Dirk Franssen
  01:00:31 - 01:00:35 - Ernest Oele
  01:00:36 - 01:00:43 - Dré Peters
  01:00:44 - 01:01:12 - Leon Coenen
  01:01:13 - 01:01:38 - Michael Kalthoff
  01:01:39 - 01:01:52 - Dirk Franssen
  01:01:53 - 01:01:56 - Dré Peters
  01:01:57 - 01:04:06 - Frans Schreurs
  01:04:07 - 01:04:10 - Dré Peters
  01:04:11 - 01:04:20 - Dirk Franssen
  01:04:21 - 01:04:36 - Dré Peters
 • 3

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur.


  Sprekers
  01:04:37 - 01:04:57 - Dré Peters