Vergadering gemeenteraad

donderdag 12 juli 2018 18:00 - 19:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter
De heer D. Peters
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Sprekers
  00:00:00 - 00:03:19 - Dré Peters
  00:03:19 - 00:03:50 - Dirk Franssen
  00:03:50 - 00:04:12 - Dré Peters
  00:04:12 - 00:05:00 - Frans Schreurs
  00:05:00 - 00:05:12 - Dirk Franssen
  00:05:12 - 00:05:43 - Dré Peters
  00:05:43 - 00:06:58 - Jos Vervuurt
 • 2

  Voorgesteld wordt de jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Met betrekking tot de kredietrapportage 2017, opgenomen in bijlage 11 van de jaarrekening 2017: De kredietrapportage 2017 bij de jaarstukken 2017 vast te stellen; De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten. De gewijzigde investeringsplanning 2018-2021 vast te stellen. Aanvullende kredieten beschikbaar stellen van WMO hulpmiddelen van € 306.900, nieuwbouw/renovatie Synergieschool van € 164.000 en cameratoezicht van € 33.600. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2018/047/1 en De raad van de gemeente Roermond Besluit: 1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen; 2. Het financiële saldo ad € 2.706.000 van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 3. Een bedrag van € 2.147.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten (claim Godsweerdersingel) ten laste van de Algemene Reserve; 4. Met betrekking tot de grondexploitaties: • de looptijd van de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg te verlengen tot 31 december 2018, de exploitatieberekening van deze grondexploitatie conform de berekening uit bijlage 8 Grondexploitaties vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; • De volgende parameters vast te stellen: o rente: 1,25% o disconteringsvoet: 2% o kostenstijging: 2% o opbrengstenstijging: 0% • de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te handhaven op € 4.250.000.


  Toezeggingen
  Onderwerp Behandelend medewerker (intern) Geplande einddatum (intern)
  Jaarrekening 2018 Bestuurlijke Besluitvorming
  Kredietoverschrijdingen Bestuurlijke Besluitvorming
  Technische vragen Bestuurlijke Besluitvorming

  Sprekers
  00:06:58 - 00:07:22 - Dré Peters
  00:07:22 - 00:09:19 - Dirk Franssen
  00:09:19 - 00:09:54 - Wim Maassen
  00:09:54 - 00:10:03 - Ernest Oele
  00:10:03 - 00:10:37 - Leon Coenen
  00:10:37 - 00:10:46 - Michael Kalthoff
  00:10:46 - 00:12:17 - Frans Schreurs
  00:12:17 - 00:13:12 - Dirk Franssen
  00:13:12 - 00:13:55 - Dré Peters
  00:23:28 - 00:31:03 - Dirk Franssen
  00:31:03 - 00:31:12 - Dré Peters
  00:31:12 - 00:32:03 - Jos Vervuurt
  00:32:03 - 00:32:21 - Marc Breugelmans
  00:32:21 - 00:32:30 - Dré Peters
  00:32:30 - 00:33:55 - Wim Kemp
  00:34:08 - 00:34:27 - Dirk Franssen
  00:34:27 - 00:34:41 - Wim Kemp
  00:34:41 - 00:35:02 - Dré Peters
  00:35:02 - 00:36:06 - Ernest Oele
  00:36:06 - 00:36:10 - Dré Peters
  00:36:10 - 00:36:25 - Dirk Franssen
  00:36:27 - 00:38:20 - Wim Maassen
  00:38:20 - 00:38:45 - Dré Peters
  00:38:45 - 00:39:03 - Wim Maassen
  00:39:03 - 00:39:21 - Dirk Franssen
  00:39:34 - 00:40:18 - Ernest Oele
  00:40:18 - 00:40:23 - Dirk Franssen
  00:40:23 - 00:40:29 - Ernest Oele
  00:40:29 - 00:40:40 - Dirk Franssen
  00:40:40 - 00:40:45 - Ernest Oele
  00:40:45 - 00:40:54 - Dirk Franssen
  00:40:54 - 00:42:53 - Ernest Oele
  00:42:53 - 00:43:04 - Dré Peters
  00:43:04 - 00:44:54 - Leon Coenen
  00:44:54 - 00:48:10 - Michael Kalthoff
  00:48:10 - 00:48:23 - Dré Peters
  00:48:23 - 00:48:50 - Frans Schreurs
  00:48:50 - 00:49:01 - Dirk Franssen
  00:49:01 - 00:51:46 - Frans Schreurs
  00:51:46 - 00:52:12 - Wim Kemp
  00:52:12 - 00:53:55 - Frans Schreurs
  00:53:55 - 00:54:02 - Dré Peters
  00:54:02 - 00:55:40 - Dirk Franssen
  00:57:21 - 00:57:25 - Dré Peters
  00:57:25 - 00:57:38 - Wim Maassen
  00:57:38 - 00:58:02 - Dirk Franssen
  00:58:02 - 00:58:05 - Wim Maassen
  00:58:05 - 00:58:15 - Dré Peters
  00:58:15 - 00:58:40 - Dirk Franssen
  00:58:40 - 00:58:47 - Dré Peters
  00:58:47 - 00:58:50 - Wim Kemp
  00:58:50 - 00:58:57 - Dré Peters
  00:58:57 - 00:59:53 - Ernest Oele
  00:59:53 - 01:00:01 - Dirk Franssen
  01:00:01 - 01:00:23 - Ernest Oele
  01:00:23 - 01:00:30 - Dirk Franssen
  01:00:30 - 01:00:35 - Ernest Oele
  01:00:35 - 01:00:43 - Dré Peters
 • 3