B&W vergadering publicatie

woensdag 8 juli 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de ontwikkelingen junibrief gemeentefonds 2020;
  2. in te stemmen met de als bijlage 1 bijgesloten raadsinformatiebrief junibrief 2020 en deze na besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad;
  3. de portefeuillehouder Financiƫn te machtigen eventuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief door te voeren.


  Besluit
  1\. kennis te nemen van de ontwikkelingen junibrief gemeentefonds 2020; 2\. in te stemmen met de als bijlage 1 bijgesloten raadsinformatiebrief junibrief 2020 en deze na besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad; 3\. de portefeuillehouder Financiën te machtigen eventuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief door te voeren\.