Gemeenteraad

donderdag 23 januari 2020 18:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Dré Peters treedt op als voorzitter van de vergadering bij de agendapunten 3 en 4.

Uitzending

Agendapunten

 • 1


  00:00:00 - 00:02:52 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven wordt gevormd door Anouk Dolmans, Jos van Rey en Leon Coenen. Namens de commissie deelt Anouk Dolmans mede dat er geen bezwaren bestaan en besluit de raad om Jan-Nick van der Boek toe te laten als raadslid als vervanger (wegens ziekte) van Wim Kemp. Jan-Nick van der Broek wordt als raadslid beëdigd door burgemeester Donders.  00:12:11 - 00:12:22 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:22 - 00:13:21 - Anouk Dolmans
  00:13:39 - 00:13:46 - Rianne Donders-de Leest
  00:23:34 - 00:26:18 - Dré Peters
 • 3


  Besluit
  Marcel Becker opent namens de permanente werkgroep integriteit met een korte inleiding. Vervolgens vindt woordvoering in eerste termijn plaats door GL (mede namens CDA, DS en D66), LVR, VVD en SP. De permanente werkgroep integriteit reageert op een aantal vanuit de raad gestelde vragen. Daarna wordt het woord gevoerd door burgemeester Donders. Er wordt in het debat veelvuldig een relatie gelegd met het traject dat in de afgelopen maanden is gevoerd door de werkgroep Vragenrecht. De in deze werkgroep begonnen discussie zal op de een of andere manier worden voortgezet. Ook de begrippen onvervreemdbaar vragenrecht, geheimhouding, WOB, ontspanning en vertrouwen komen regelmatig voorbij. De algemene conclusie is dat de burgemeester met haar declaraties rechtmatig en integer heeft gehandeld. De adviezen van de permanente werkgroep worden in grote lijnen overgenomen. LVR is ontevreden over de systematiek van besluitenlijsten van het college van B&W. LVR zegt een punt achter de verhuiskostendiscussie te willen zetten als de nog openstaande vragen binnen drie weken worden beantwoord. Om te voorkomen dat in deze beantwoording nog veel energie moet worden gestoken, geeft de burgemeester ter vergadering antwoord op de nog openstaande vragen.

  00:26:18 - 00:27:31 - Dré Peters
  00:27:43 - 00:27:51 - Gerard Nizet
  00:27:51 - 00:27:57 - Dré Peters
  00:27:57 - 00:28:13 - Vincent Zwijnenberg
  00:28:13 - 00:28:31 - Dré Peters
  00:28:31 - 00:28:34 - Dirk Franssen
  00:28:34 - 00:28:38 - Dré Peters
  00:28:38 - 00:28:51 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:28:51 - 00:28:57 - Dré Peters
  00:28:57 - 00:30:19 - Marcel Becker
  00:30:19 - 00:30:56 - Dré Peters
  00:30:56 - 00:35:44 - Wim Maassen
  00:35:44 - 00:35:53 - Dré Peters
  00:36:24 - 00:52:08 - Jos van Rey
  00:52:08 - 00:52:55 - Wim Maassen
  00:52:55 - 00:54:31 - Jos van Rey
  00:54:31 - 00:54:39 - Wim Maassen
  00:54:39 - 00:54:55 - Jos van Rey
  00:54:55 - 00:55:06 - Dré Peters
  00:55:06 - 00:55:25 - Jos van Rey
  00:55:25 - 00:55:45 - Gerard Nizet
  00:55:45 - 00:56:11 - Jos van Rey
  00:56:11 - 00:56:35 - Dré Peters
  00:56:35 - 01:01:19 - Dirk Franssen
  01:01:19 - 01:01:23 - Dré Peters
  01:01:23 - 01:14:55 - Vincent Zwijnenberg
  01:14:55 - 01:15:45 - Dirk Franssen
  01:15:45 - 01:16:39 - Vincent Zwijnenberg
  01:16:39 - 01:17:33 - Dirk Franssen
  01:17:33 - 01:17:57 - Vincent Zwijnenberg
  01:17:57 - 01:18:14 - Dré Peters
  01:18:14 - 01:23:36 - Gerard Nizet
  01:23:36 - 01:24:09 - Dré Peters
  01:24:09 - 01:24:53 - Dirk Franssen
  01:24:53 - 01:25:32 - Gerard Nizet
  01:25:32 - 01:26:39 - Selami Coşkun
  01:26:39 - 01:27:04 - Gerard Nizet
  01:27:04 - 01:27:51 - Selami Coşkun
  01:27:51 - 01:28:08 - Gerard Nizet
  01:28:08 - 01:28:39 - Dré Peters
  01:28:39 - 01:31:48 - Marcel Becker
  01:31:48 - 01:35:06 - Wil Scheepens
  01:35:06 - 01:35:14 - Dré Peters
  01:35:14 - 01:37:21 - Vincent Zwijnenberg
  01:37:21 - 01:38:38 - Wil Scheepens
  01:38:38 - 01:38:41 - Dré Peters
  01:38:41 - 01:39:19 - Bert Achten
  01:39:19 - 01:39:40 - Wil Scheepens
  01:39:40 - 01:39:48 - Bert Achten
  01:39:48 - 01:39:59 - Dré Peters
  01:40:41 - 02:00:04 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:04 - 02:00:11 - Dré Peters
  02:00:11 - 02:06:01 - Rianne Donders-de Leest
  02:21:57 - 02:22:31 - Dré Peters
  02:22:31 - 02:22:38 - Bert Achten
  02:22:38 - 02:23:04 - Dré Peters
  02:23:04 - 02:25:41 - Wim Maassen
  02:25:41 - 02:25:46 - Dré Peters
  02:25:46 - 02:36:24 - Jos van Rey
  02:36:24 - 02:38:43 - Rianne Donders-de Leest
  02:38:43 - 02:39:53 - Wim Maassen
  02:39:53 - 02:40:11 - Jos van Rey
  02:40:11 - 02:40:23 - Dré Peters
  02:40:23 - 02:40:58 - Jos van Rey
  02:40:58 - 02:41:02 - Dré Peters
  02:41:02 - 02:44:17 - Dirk Franssen
  02:44:17 - 02:45:19 - Dré Peters
  02:45:19 - 02:51:49 - Vincent Zwijnenberg
  02:51:49 - 02:52:02 - Dirk Franssen
  02:52:02 - 02:52:15 - Vincent Zwijnenberg
  02:52:15 - 02:52:20 - Dré Peters
  02:52:20 - 02:52:37 - Gerard Nizet
  02:52:37 - 02:52:47 - Dré Peters
  02:52:47 - 02:54:16 - Wil Scheepens
  02:54:16 - 02:54:26 - Jos van Rey
  02:54:26 - 02:55:50 - Wil Scheepens
  02:55:50 - 02:55:57 - Dré Peters
  02:55:57 - 02:58:29 - Rianne Donders-de Leest
  02:58:29 - 02:58:32 - Jos van Rey
  02:58:32 - 03:03:02 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:02 - 03:03:10 - Jos van Rey
  03:03:10 - 03:03:15 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:15 - 03:03:21 - Jos van Rey
  03:03:21 - 03:03:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:39 - 03:04:02 - Dré Peters
 • 4


  Besluit
  Woordvoering vindt in eerste termijn plaats door LVR, VVD en DENK. Er heerst verbazing over het feit dat het rapport vorige week alsnog door het college is verstrekt terwijl eerst werd gezegd dat dit niet kon vanwege persoonlijke beleidsopvattingen. Los daarvan roept de inhoud van het rapport vragen op. VVD dient een motie in die oproept tot het nemen van een raadsbesluit op 13 februari 2020 waarbij wordt besloten tot het instellen van een vooronderzoek. Burgemeester Donders zegt dat het rapport vorige week alsnog is verstrekt omdat tijdens de raadsvergadering van 7 november jl. bleek dat al enkele pagina's van het rapport publiek waren geworden. De gewraakte inhoud wordt door de burgemeester betiteld als een grap van één van de deelnemers aan de heisessie. Volgens de burgemeester ging het niet om persoonlijke beleidsopvattingen maar om een document voor intern beraad. Na een schorsing wordt het debat voortgezet. De coalitiepartijen zeggen geen behoefte te hebben om deel te nemen aan de ingezette discussie. Partijen blijven bij hun ingenomen standpunten al lijkt er wel overeenstemming te bestaan over het feit dat het vervolg op de Toekomstvisie 2030 kan worden geagendeerd in de commissie. De motie wordt met 12 - 19 stemmen verworpen. . Voor: LVR 9, VVD 2, DENK 1. Tegen: GL7, CDA 5, DS 3, D66 2, SP 1, SPR 1.

  Moties
  Onderwerp
  20M01 Motie vooronderzoek uitvoering toekomstvisie Roermond 2030

  03:13:49 - 03:13:53 - Bert Achten
  03:13:53 - 03:14:03 - Dré Peters
  03:14:03 - 03:14:09 - Bert Achten
  03:14:09 - 03:14:25 - Dré Peters
  03:14:25 - 03:15:16 - Bert Achten
  03:15:16 - 03:16:38 - Dré Peters
  03:16:38 - 03:27:20 - Bert Achten
  03:27:20 - 03:27:22 - Dré Peters
  03:27:22 - 03:27:26 - Ben Peters
  03:27:26 - 03:27:27 - Dré Peters
  03:27:27 - 03:40:15 - Vincent Zwijnenberg
  03:40:15 - 03:40:20 - Dré Peters
  03:40:20 - 03:44:31 - Selami Coşkun
  03:44:31 - 03:44:49 - Dré Peters
  03:44:49 - 03:50:40 - Rianne Donders-de Leest
  03:50:40 - 03:51:34 - Bert Achten
  03:51:34 - 03:51:37 - Dré Peters
  03:51:37 - 03:52:02 - Bert Achten
  03:52:02 - 03:52:05 - Wim Maassen
  03:52:05 - 03:52:24 - Rianne Donders-de Leest
  03:52:24 - 03:52:27 - Dré Peters
  03:52:27 - 03:53:40 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:53:40 - 03:53:49 - Ben Peters
  03:53:49 - 03:54:47 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:54:47 - 03:54:55 - Dré Peters
  03:54:55 - 03:55:19 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:55:19 - 03:55:30 - Bert Achten
  03:55:30 - 03:55:37 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:55:46 - 03:55:57 - Rianne Donders-de Leest
  03:56:22 - 03:57:05 - Marc Breugelmans
  03:57:05 - 03:57:37 - Dré Peters
  03:57:37 - 03:58:01 - Ger Julicher
  03:58:01 - 03:58:14 - Dré Peters
  04:11:22 - 04:11:41 - Anouk Dolmans
  04:11:41 - 04:12:04 - Dré Peters
  04:12:04 - 04:13:59 - Marc Breugelmans
  04:13:59 - 04:14:39 - Selami Coşkun
  04:14:39 - 04:15:04 - Marc Breugelmans
  04:15:04 - 04:16:03 - Selami Coşkun
  04:16:03 - 04:16:12 - Dré Peters
  04:16:12 - 04:18:15 - Vincent Zwijnenberg
  04:18:15 - 04:19:23 - Marc Breugelmans
  04:19:23 - 04:19:31 - Dré Peters
  04:19:31 - 04:22:31 - Bert Achten
  04:22:31 - 04:22:35 - Dré Peters
  04:22:35 - 04:24:38 - Ben Peters
  04:24:38 - 04:24:50 - Bert Achten
  04:24:50 - 04:25:00 - Dré Peters
  04:25:00 - 04:28:24 - Vincent Zwijnenberg
  04:28:24 - 04:31:11 - Leon Coenen
  04:31:11 - 04:31:21 - Marc Breugelmans
  04:31:21 - 04:31:37 - Dré Peters
  04:31:37 - 04:32:03 - Leon Coenen
  04:32:03 - 04:32:15 - Dré Peters
  04:32:15 - 04:32:59 - Gerard Nizet
  04:32:59 - 04:34:17 - Selami Coşkun
  04:34:17 - 04:34:39 - Leon Coenen
  04:34:39 - 04:34:43 - Selami Coşkun
  04:34:43 - 04:34:49 - Dré Peters
  04:34:49 - 04:36:02 - Selami Coşkun
  04:36:02 - 04:36:21 - Leon Coenen
  04:36:21 - 04:38:10 - Selami Coşkun
  04:38:10 - 04:38:17 - Dré Peters
  04:38:17 - 04:41:39 - Rianne Donders-de Leest
  04:41:39 - 04:41:54 - Jos van Rey
  04:41:54 - 04:42:22 - Rianne Donders-de Leest
  04:42:22 - 04:43:19 - Vincent Zwijnenberg
  04:43:19 - 04:43:48 - Rianne Donders-de Leest
  04:43:48 - 04:44:00 - Jos van Rey
  04:44:00 - 04:44:13 - Dré Peters
  04:44:13 - 04:45:55 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  04:45:55 - 04:45:58 - Dré Peters
  04:45:58 - 04:46:06 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  04:46:06 - 04:47:16 - Vincent Zwijnenberg
  04:47:16 - 04:48:16 - Dré Peters
  04:48:16 - 04:48:36 - Leon Coenen
  04:48:36 - 04:48:42 - Dré Peters
  04:48:42 - 04:48:59 - Gerard Nizet
  04:48:59 - 04:49:05 - Dré Peters
  04:50:20 - 04:51:01 - Rianne Donders-de Leest
 • 5

  Op verzoek van de LVR en onder verwijzing naar art. 43.6 RvO is het onderwerp “Beantwoording art. 43 vragen auto-inbraken Q-Park Oranjerie” ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2019, maar is toen vanwege tijdgebrek niet behandeld.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 februari 2020.
 • 6

  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 februari 2020.


 • 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.