Cie BM

Vergadering commissie BM+

woensdag 20 februari 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers
Toelichting:

Dit betreft een extra commissievergadering van de commissie Bestuur en Middelen over het commissievoorstel Vragenrecht van raadsleden, voor commissie BM+ (alle raadsleden + niet-raadseden van de commissie BM).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:07:46 - 00:09:17 - Mijntje van Beers
 • 2

  Vanaf medio 2018 vindt overleg plaats tussen burgemeester en presidium over de uitoefening van het vragenrecht door raadsleden. In het presidium van 3 september 2018 is afgesproken dat vanuit het college een memo zou worden opgesteld. Dit memo, in de vorm van een commissievoorstel, is op 20 november 2018 gekomen. Het college wil op basis van dit commissievoorstel in gesprek met de raad gaan over de wijze waarop het vragenrecht in de praktijk wordt ingevuld, inclusief de dilemma’s die zich bij het stellen van vragen en de beantwoording daarvan voordoen. In het Presidium van 26 november 2018 is overeengekomen dit commissievoorstel te bespreken in een extra vergadering van de commissie BM+ (alle raadsleden + niet-raadsleden van de commissie BM). Doel van de bespreking is te komen tot heldere afspraken over het stellen van vragen, op een wijze waarvoor het vragenrecht ook is bedoeld, en met inachtneming en respect van de rollen van het college en gemeenteraad.  Besluit
  Afgesproken wordt een werkgroep in te stellen die zich gaat buigen over het vragenrecht van raadsleden. Aan deze werkgroep gaan deelnemen vertegenwoordigers van raad, college, ambtelijke organisatie en griffie. De griffier zal morgen, donderdag 21 februari 2019, een mail sturen om te vragen wie namens de diverse fracties in deze werkgroep wordt afgevaardigd. Burgemeester Donders is van mening dat de vragen van de LVR over representatiekosten zijn beantwoord maar de LVR zegt dat dit niet het geval is. De burgemeester zegt toe na te gaan wat de stand van zaken is en komt er dan op terug.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vragenecht voor raadsleden
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Beantwoording van LVR-vragen over representatiekosten

  00:09:18 - 00:10:09 - Mijntje van Beers
  00:10:10 - 00:10:28 - Bert Achten
  00:10:29 - 00:10:49 - Mijntje van Beers
  00:10:50 - 00:11:03 - Bert Achten
  00:11:04 - 00:12:12 - Mijntje van Beers
  00:12:13 - 00:19:01 - Bert Achten
  00:19:02 - 00:19:07 - Mijntje van Beers
  00:19:08 - 00:20:01 - Bert Achten
  00:20:02 - 00:20:14 - Mijntje van Beers
  00:20:15 - 00:24:47 - Aijiththan Loganathan
  00:24:50 - 00:25:30 - Ger Julicher
  00:25:31 - 00:25:36 - Mijntje van Beers
  00:25:37 - 00:25:55 - Aijiththan Loganathan
  00:25:56 - 00:26:02 - Mijntje van Beers
  00:26:03 - 00:26:08 - Ger Julicher
  00:26:09 - 00:26:12 - Mijntje van Beers
  00:26:13 - 00:35:10 - Aijiththan Loganathan
  00:35:11 - 00:36:07 - Bert Achten
  00:36:08 - 00:36:11 - Mijntje van Beers
  00:36:12 - 00:41:26 - Marc Breugelmans
  00:41:27 - 00:42:04 - Vincent Zwijnenberg
  00:42:05 - 00:42:12 - Bert Achten
  00:42:13 - 00:45:18 - Marc Breugelmans
  00:45:23 - 00:49:10 - Wim Maassen
  00:49:13 - 00:50:45 - Ger Julicher
  00:50:46 - 00:51:05 - Bert Achten
  00:51:08 - 00:51:21 - Ger Julicher
  00:51:23 - 00:51:33 - Mijntje van Beers
  00:51:34 - 00:52:53 - Ger Julicher
  00:52:55 - 00:53:04 - Aijiththan Loganathan
  00:53:05 - 00:53:08 - Ger Julicher
  00:53:09 - 00:53:15 - Mijntje van Beers
  00:53:16 - 00:54:16 - Bert Achten
  00:54:17 - 00:54:18 - Mijntje van Beers
  00:54:19 - 00:54:25 - Ger Julicher
  00:54:26 - 00:55:29 - Mijntje van Beers
  00:55:30 - 00:57:40 - Leon Coenen
  00:57:42 - 00:58:28 - Wim Maassen
  00:58:29 - 01:01:51 - Leon Coenen
  01:01:55 - 01:07:21 - Michael Kalthof
  01:07:27 - 01:11:11 - Gerard Nizet
  01:11:16 - 01:28:25 - Vincent Zwijnenberg
  01:28:29 - 01:28:57 - Wim Maassen
  01:28:59 - 01:41:10 - Vincent Zwijnenberg
  01:41:11 - 01:41:23 - Mijntje van Beers
  01:41:24 - 01:45:04 - Rianne Donders-de Leest
  01:45:05 - 01:45:17 - Dirk Franssen
  01:45:20 - 01:49:38 - Rianne Donders-de Leest
  01:49:39 - 01:49:42 - Mijntje van Beers
  01:49:43 - 01:50:22 - Jos van Rey
  01:50:23 - 01:50:29 - Mijntje van Beers
  01:50:30 - 01:50:34 - Jos van Rey
  01:50:35 - 01:51:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:51:19 - 01:51:27 - Jos van Rey
  01:51:28 - 01:54:09 - Rianne Donders-de Leest
  01:54:12 - 01:54:36 - Bert Achten
  01:54:39 - 01:56:59 - Rianne Donders-de Leest
  01:57:00 - 01:57:27 - Bert Achten
  01:57:28 - 01:58:35 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:37 - 02:01:36 - Dré Peters
  02:01:37 - 02:01:43 - Mijntje van Beers
  02:01:44 - 02:01:50 - Bert Achten
  02:01:51 - 02:02:51 - Mijntje van Beers
  02:02:52 - 02:03:01 - Vincent Zwijnenberg
  02:03:02 - 02:03:35 - Mijntje van Beers
  02:03:36 - 02:03:57 - Vincent Zwijnenberg
  02:03:58 - 02:04:55 - Mijntje van Beers
  02:04:56 - 02:05:15 - Vincent Zwijnenberg
  02:05:16 - 02:05:18 - Mijntje van Beers
  02:05:19 - 02:07:02 - Rianne Donders-de Leest
  02:07:03 - 02:07:06 - Mijntje van Beers
  02:07:07 - 02:07:37 - Vincent Zwijnenberg
  02:07:38 - 02:09:27 - Mijntje van Beers
  02:09:28 - 02:09:33 - Bert Achten
  02:09:34 - 02:09:44 - Mijntje van Beers
  02:17:41 - 02:21:09 - Bert Achten
  02:21:13 - 02:23:55 - Aijiththan Loganathan
  02:23:56 - 02:24:07 - Dré Peters
  02:24:09 - 02:24:40 - Gerard Nizet
  02:24:41 - 02:25:57 - Aijiththan Loganathan
  02:25:58 - 02:26:01 - Mijntje van Beers
  02:26:02 - 02:28:25 - Jos van Rey
  02:28:29 - 02:28:48 - Gerard Nizet
  02:28:49 - 02:28:57 - Mijntje van Beers
  02:28:58 - 02:29:02 - Jos van Rey
  02:29:03 - 02:29:15 - Mijntje van Beers
  02:29:16 - 02:32:16 - Marc Breugelmans
  02:32:18 - 02:32:34 - Bert Achten
  02:32:35 - 02:32:47 - Marc Breugelmans
  02:32:48 - 02:32:54 - Mijntje van Beers
  02:32:55 - 02:33:00 - Bert Achten
  02:33:01 - 02:33:03 - Mijntje van Beers
  02:33:04 - 02:33:41 - Marc Breugelmans
  02:33:45 - 02:35:22 - Wim Maassen
  02:35:25 - 02:36:28 - Bert Achten
  02:36:30 - 02:36:36 - Wim Maassen
  02:36:37 - 02:37:06 - Bert Achten
  02:37:07 - 02:37:11 - Mijntje van Beers
  02:37:12 - 02:38:53 - Ger Julicher
  02:38:54 - 02:39:39 - Aijiththan Loganathan
  02:39:41 - 02:39:59 - Ger Julicher
  02:40:01 - 02:40:10 - Aijiththan Loganathan
  02:40:11 - 02:40:14 - Ger Julicher
  02:40:15 - 02:40:23 - Mijntje van Beers
  02:40:24 - 02:47:55 - Leon Coenen
  02:47:56 - 02:47:59 - Mijntje van Beers
  02:48:00 - 02:50:33 - Michael Kalthof
  02:50:34 - 02:50:37 - Mijntje van Beers
  02:50:38 - 02:55:57 - Vincent Zwijnenberg
  02:55:58 - 02:56:05 - Mijntje van Beers
  02:56:06 - 02:57:18 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:19 - 02:57:49 - Aijiththan Loganathan
  02:57:50 - 03:01:05 - Rianne Donders-de Leest
  03:01:06 - 03:01:32 - Bert Achten
  03:01:35 - 03:02:55 - Rianne Donders-de Leest
  03:02:56 - 03:02:57 - Jos van Rey
  03:02:58 - 03:03:01 - Mijntje van Beers
  03:03:02 - 03:03:33 - Dré Peters
  03:03:34 - 03:03:39 - Mijntje van Beers
  03:03:40 - 03:03:44 - Dré Peters
  03:03:45 - 03:04:11 - Mijntje van Beers
  03:04:12 - 03:05:01 - Jos van Rey
  03:05:02 - 03:05:04 - Mijntje van Beers
  03:05:05 - 03:06:07 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:08 - 03:06:15 - Jos van Rey
  03:06:16 - 03:06:18 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:19 - 03:06:24 - Jos van Rey
  03:06:25 - 03:07:21 - Mijntje van Beers
 • 3

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.

 • 4

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.02 uur.


  03:07:22 - 03:07:38 - Mijntje van Beers