B&W vergadering publicatie

dinsdag 7 januari 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad toestemming te vragen overeenkomstig artikel 61, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om te kunnen besluiten tot:
  a) toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit;
  b) in te stemmen met toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
  c) in te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
  d) wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad toestemming te vragen overeenkomstig artikel 61, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om te kunnen besluiten tot: a) toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit; b) in te stemmen met toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden; c) in te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden; d) wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de huishoudelijke hulp regeling voor mantelzorgers per 1 april 2020 af te schaffen;
  2. tot 1 april 2020 een bijdrage van 10 euro per uur te blijven vragen aan mantelzorgers;
  3. de gemeenteraad via bijgevoegde RIB te informeren over het eindigen van de regeling;
  4. mantelzorgers die gebruik maken van de regeling via bijgevoegde brief te informeren over het eindigen van de regeling;
  5. Proteion en Tzorg via bijgevoegde brief te informeren over het eindigen van de regeling.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de huishoudelijke hulp regeling voor mantelzorgers per 1 april 2020 af te schaffen; 2. tot 1 april 2020 een bijdrage van 10 euro per uur te blijven vragen aan mantelzorgers; 3. de gemeenteraad via bijgevoegde RIB te informeren over het eindigen van de regeling; 4. mantelzorgers die gebruik maken van de regeling via bijgevoegde brief te informeren over het eindigen van de regeling; 5. Proteion en Tzorg via bijgevoegde brief te informeren over het eindigen van de regeling.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten om enkele tarieven van hoofdstuk 2 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening aan te passen in overeenstemming met de geldende wettelijke maximum tarieven.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten om enkele tarieven van hoofdstuk 2 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening aan te passen in overeenstemming met de geldende wettelijke maximum tarieven, met mandaat portefeuillehouder voor het doorvoeren van besproken aanpassingen.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten:

  1. kennis te nemen van de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie in oktober 2019;
  2. kennis te nemen van de uitkomst van de tuinzaalsessie 31 oktober 2019;
  3. kennis te nemen van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 27 november 2019;
  4. kennis te nemen van de inhoud het projectplan;
  5. de raad voor te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel;
  6. de raad voor te stellen een krediet van € 2.850.000,- beschikbaar te stellen voor realisatie van het busstation;
  7. de begroting te wijzigen conform toelichting op de financiële gevolgen na goedkeurig door de raad.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1. kennis te nemen van de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie in oktober 2019; 2. kennis te nemen van de uitkomst van de tuinzaalsessie 31 oktober 2019; 3. kennis te nemen van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 27 november 2019; 4. kennis te nemen van de inhoud het projectplan; 5. de raad voor te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel met mandaat van de portefeuillehouder voor aanpassingen als besproken; 6. de raad voor te stellen een krediet van € 2.850.000,- beschikbaar te stellen voor realisatie van het busstation; 7. de begroting te wijzigen conform toelichting op de financiële gevolgen na goedkeurig door de raad.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad, middels bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit, om suppletie aan te vragen voor uitgevoerde explosievenonderzoeken in 2019 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


  Besluit
  Het college van B&W besluit in te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad, middels bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit, om suppletie aan te vragen voor uitgevoerde explosievenonderzoeken in 2019 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 50 2019.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 50 2019.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 52 2019.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 52 2019.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om:

  1. kennis te nemen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken;
  2. het afdelingshoofd Sociale Zaken mandaat te verlenen voor de besteding van re-integratie-middelen ten behoeve van maatwerktrajecten; 3. in 2020 volgens bijgaande opdracht (bijlage 1 ) arbeidsontwikkeling, re-integratie door Westrom te laten uitvoeren en hiervoor een bedrag van € 800.000 toe te kennen;
  3. deze opdracht te gunnen in de vorm van quasi-inbesteden; 5. in 2020 volgens bijgaande opdracht (bijlage 2) Beschut werk door Westrom te laten uitvoeren; 6. deze activiteiten te bekostigen conform de toelichting op de middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten om: 1. kennis te nemen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken; 2. het afdelingshoofd Sociale Zaken mandaat te verlenen voor de besteding van re-integratie-middelen ten behoeve van maatwerktrajecten; 3. in 2020 volgens bijgaande opdracht (bijlage 1 ) arbeidsontwikkeling, re-integratie door Westrom te laten uitvoeren en hiervoor een bedrag van € 800.000 toe te kennen; 4. deze opdracht te gunnen in de vorm van quasi-inbesteden; 5. in 2020 volgens bijgaande opdracht (bijlage 2) Beschut werk door Westrom te laten uitvoeren; 6. deze activiteiten te bekostigen conform de toelichting op de middelen.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op grond van de betreffende verordening op de heffing en invordering van een BIZ bijdrage, alsmede op basis van de uitvoeringsovereenkomsten waaronder de ingediende jaarverslagen, subsidie vast te stellen aan:

  • Stichting BIZ Binnenstad Roermond voor een bedrag van € 453.897,14 in 2018
  • Stichting BIZ bedrijventerrein Merum voor een bedrag van € 16.400,20 in 2018
  • Stichting BIZ bedrijventerrein Roerstreek voor een bedrag van € 45.001,20 in 2018
  • Stichting BIZ bedrijventerrein Swalmen voor een bedrag van € 19.519,60 in 2018
  • Stichting BIZ bedrijventerrein Willem Alexander voor een bedrag van € 18.121,56 in 2018
  • Stichting BIZ Retailpark Roermond voor een bedrag van € 175.155,00 in 2018
  • Stichting BIZ Centrum Swalmen voor een bedrag van € 14.280,00 in 2018
  • Stichting BIZ bedrijventerrein Stadsrand Noord voor een bedrag van € 23.864,80 in 2018


  Besluit
  Het college heeft besloten op grond van de betreffende verordening op de heffing en invordering van een BIZ bijdrage, alsmede op basis van de uitvoeringsovereenkomsten waaronder de ingediende jaarverslagen, subsidie vast te stellen aan: - Stichting BIZ Binnenstad Roermond voor een bedrag van € 453.897,14 in 2018 - Stichting BIZ bedrijventerrein Merum voor een bedrag van € 16.400,20 in 2018 - Stichting BIZ bedrijventerrein Roerstreek voor een bedrag van € 45.001,20 in 2018 - Stichting BIZ bedrijventerrein Swalmen voor een bedrag van € 19.519,60 in 2018 - Stichting BIZ bedrijventerrein Willem Alexander voor een bedrag van € 18.121,56 in 2018 - Stichting BIZ Retailpark Roermond voor een bedrag van € 175.155,00 in 2018 - Stichting BIZ Centrum Swalmen voor een bedrag van € 14.280,00 in 2018 - Stichting BIZ bedrijventerrein Stadsrand Noord voor een bedrag van € 23.864,80 in 2018
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant;
  2. mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten, waaronder o.a. beoordeling, uiten gunningsbeslissing en definitieve gunning, in het kader van de gezamenlijke aanbesteding, genoemd onder 1;
  3. de burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant om de gemeente Roermond te vertegenwoordigen bij de gezamenlijke aanbesteding, genoemd onder 1, en het ondertekenen en beheren van de uit de gezamenlijke aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant; 2. mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten, waaronder o.a. beoordeling, uiten gunningsbeslissing en definitieve gunning, in het kader van de gezamenlijke aanbesteding, genoemd onder 1; 3. de burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant om de gemeente Roermond te vertegenwoordigen bij de gezamenlijke aanbesteding, genoemd onder 1, en het ondertekenen en beheren van de uit de gezamenlijke aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de sporttrofee toe te kennen en uit te reiken aan twee Roermondse sporters;
  2. de bijzondere waardering toe te kennen en uit te reiken aan een Roermondse sporter.
   


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de sporttrofee toe te kennen en uit te reiken aan twee Roermondse sporters; 2. de bijzondere waardering toe te kennen en uit te reiken aan een Roermondse sporter.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de intentieovereenkomst met Wonen Zuid i.z. de (her)ontwikkeling van de Schepen van Hertefeltstraat 10 te verlengen tot 1 juli 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten de intentieovereenkomst met Wonen Zuid i.z. de (her)ontwikkeling van de Schepen van Hertefeltstraat 10 te verlengen tot 1 juli 2020.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart in ontwerp vast te stellen;
  2. de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart in ontwerp vast te stellen; 2. de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen volgens bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen volgens bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.
 • A
 • A.1
 • A.2
 • A.3