Gemeenteraad

donderdag 14 mei 2020 18:00 - 21:01
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Dit is de verdaagde raadsvergadering van 7 mei 2020. Deze raadsvergadering zal digitaal gehouden worden. Afgesproken is terughoudend te zijn met het stellen van vragen, er zal op hoofdlijnen politiek debat plaatsvinden waarna besluitvorming aan de orde is.
Voor het publiek is de raadsvergadering op de gebruikelijke wijze te volgen, via een livestream op de gemeentelijke website en via de lokale omroep ML5.

Uitzending

Agendapunten