B&W vergadering publicatie

donderdag 18 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de 4de voortgang Vitale Stad en de begroting conform voorstel te wijzigen;
  2. Provincie Limburg met bijgevoegde brief, op de hoogte te stellen over de gevolgen die het programma Vitale Stad ondervindt als gevolg van COVID-19;
  3. de gemeenteraad conform bijgevoegde brief aan de Commissie Ruimte te informeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van de 4de voortgang Vitale Stad en de begroting conform voorstel te wijzigen; 2\. Provincie Limburg met bijgevoegde brief\, op de hoogte te stellen over de gevolgen die het programma Vitale Stad ondervindt als gevolg van COVID\-19 en vragen: \- de looptijd van de Beschikking Stedelijke Ontwikkeling voor het programma Vitale Stad van de gemeente Roermond te verlengen tot 1 augustus 2021; \- de resultaatafspraak ten behoeve van de uitvoering van een Biënnale te wijzigen in de inzet van Streetwise om \(nieuwe\) ondernemers aan te trekken voor leegstaande panden in de Roermondse binnenstad voor de periode van 2 jaar; \- de reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de Biënnale als subsidiabele kosten aan te merken; \- het resterende budget in te zetten ten behoeve van Streetwise om \(nieuwe\) ondernemers aan te trekken voor leegstaande panden in de Roermondse binnenstad\. 3\. de gemeenteraad conform bijgevoegde brief aan de Commissie Ruimte te informeren\.
 • 1.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief week 25 betreffende de aanpak van de corona-crisis d.d.18 juni 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief week 25 betreffende de aanpak van de corona-crisis d.d.18 juni 2020.