B&W vergadering publicatie

dinsdag 31 maart 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft ter uitvoering van de motie Verhuurdersheffing (20M04) ingestemd met concept-brieven aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de leden van Eerste en Tweede Kamer, de VNG en de in de gemeente Roermond werkzame woningcorporaties. Tevens heeft het college ingestemd met de concept raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft ter uitvoering van de motie Verhuurdersheffing (20M04) ingestemd met concept-brieven aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de leden van Eerste en Tweede Kamer, de VNG en de in de gemeente Roermond werkzame woningcorporaties. Tevens heeft het college ingestemd met de concept raadsinformatiebrief.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bijgevoegde Jaarplan 2020 vast te stellen voor de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg;
  2. in te stemmen bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het bijgevoegde Jaarplan 2020 vast te stellen voor de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg; 2. in te stemmen bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de renovatie van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.


  Besluit
  Het college heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de renovatie van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het bijgestelde overzicht van nevenfuncties en neveninkomsten;
  2. de gemeenteraad te informeren middel bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van het bijgestelde overzicht van nevenfuncties en neveninkomsten; 2\. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief\, met in achtneming van de besproken wijzigingen\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten 30 struikelstenen (Stolpersteine) aan te schaffen en te plaatsen in de openbare ruimte als blijvende herinnering aan de slachtoffers van het nationaal socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.


  Besluit
  Het college heeft besloten 30 struikelstenen (Stolpersteine) aan te schaffen en te plaatsen in de openbare ruimte als blijvende herinnering aan de slachtoffers van het nationaal socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het beheren en onderhouden van de Roermondse kunstobjecten in de openbare ruimte te gunnen aan Kunstwacht.


  Besluit
  Het college heeft besloten het beheren en onderhouden van de Roermondse kunstobjecten in de openbare ruimte te gunnen aan Kunstwacht.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 9a / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 9a / 2020.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot het aangaan van de ‘Deelnemersovereenkomst in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens’;
  2. de rol van de gemeente in de keten van inzameling tot recycling van plastic verpakkingen handhaven, dat wil zeggen het huidige regiemodel voortzetten.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. tot het aangaan van de ‘Deelnemersovereenkomst in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020\-2029 inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens’; 2\. de rol van de gemeente in de keten van inzameling tot recycling van plastic verpakkingen handhaven\, dat wil zeggen het huidige regiemodel voortzetten\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om een verzoek om handhaving gedeeltelijk af te wijzen en gedeeltelijk toe te kennen;
  2. om tegen diverse overtredingen in de Witte Koeweg bestuursrechtelijk (Wabo) en strafrechtelijk (APV) op te treden;
  3. in afwijking van de reguliere handhavingsstrategie, direct een voornemen dwangsom op te leggen voor de bestuursrechtelijke overtredingen;
  4. om de ingediende zienswijzen gedeeltelijk toe te kennen en gedeeltelijk af te wijzen, en de definitieve omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf Dutch Metals Recycling, Witte Koeweg 11 te verlenen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. om een verzoek om handhaving gedeeltelijk af te wijzen en gedeeltelijk toe te kennen; 2. om tegen diverse overtredingen in de Witte Koeweg bestuursrechtelijk (Wabo) en strafrechtelijk (APV) op te treden; 3. in afwijking van de reguliere handhavingsstrategie, direct een voornemen dwangsom op te leggen voor de bestuursrechtelijke overtredingen; 4. om de ingediende zienswijzen gedeeltelijk toe te kennen en gedeeltelijk af te wijzen, en de definitieve omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf Dutch Metals Recycling, Witte Koeweg 11 te verlenen.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom Gebiedsontwikkeling Swalmen en de poging om het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie B, nummer 4031, aan te kopen te staken;
  2. het opstalrecht ten behoeve van Politiehondenvereniging Trouwe Vriend ten aanzien van het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie D, nummer 3474, na afloop van de huidige looptijd telkens te verlengen met 5 jaar;
  3. politiehondenvereniging Trouwe Vriend over beslispunt 2 te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom Gebiedsontwikkeling Swalmen en de poging om het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie B, nummer 4031, aan te kopen te staken; 2. het opstalrecht ten behoeve van Politiehondenvereniging Trouwe Vriend ten aanzien van het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie D, nummer 3474, na afloop van de huidige looptijd telkens te verlengen met 5 jaar; 3. politiehondenvereniging Trouwe Vriend over beslispunt 2 te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van grondstroken benodigd voor de herinrichting van de Slachthuisstraat.


  Besluit
  Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van grondstroken benodigd voor de herinrichting van de Slachthuisstraat.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de verleende budgetsubsidies aan Gilde Educatie voor formele educatie over de periode van 01-08-2016 tot en met 31-12-2017 vast te stellen op € 417.930,00;
  2. Gilde Educatie te informeren over het onder 1.genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de verleende budgetsubsidies aan Gilde Educatie voor formele educatie over de periode van 01-08-2016 tot en met 31-12-2017 vast te stellen op € 417.930,00. 2. Gilde Educatie te informeren over het onder 1.genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft:
  - de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld;
  - kennis genomen van de stand van zaken Nationale omgevingsvisie;
  - besloten de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie en stand van zaken Nationale Omgevingsvisie.


  Besluit
  Het college heeft:  1. de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld;  2. kennisgenomen van de stand van zaken Nationale omgevingsvisie;  3. besloten de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie en stand van zaken Nationale Omgevingsvisie.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de verleende subsidies aan Bibliocenter ten behoeve van non-formele educatie definitief vast te stellen, over de periode van 01-10-2016 tot en met 31-12-2017 op € 102.574,00 en voor 2018 op € 79.551,00;
  2. Bibliocenter over het onder 1. genomen besluit te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de verleende subsidies aan Bibliocenter ten behoeve van non-formele educatie definitief vast te stellen, over de periode van 01-10-2016 tot en met 31-12-2017 op € 102.574,00 en voor 2018 op  € 79.551,00; 2. Bibliocenter over het onder 1. genomen besluit te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen volgens bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen volgens bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. een gedoogbesluit te nemen om op de locatie van 't Notendopje in Roermond tijdelijk 24 uurs kinderopvang aan kinderen van ouders in een vitaal beroep toe te staan, conform bijgevoegd concept;
  2. een gedoogbesluit te nemen om op de locatie van Theaterhotel 'De Oranjerie' tijdelijk een zorghotel toe te staan dat gezondheidszorg biedt aan coronapatiënten conform bijgevoegd concept.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. een gedoogbesluit te nemen om op de locatie van 't Notendopje in Roermond tijdelijk 24 uurs kinderopvang aan kinderen van ouders in een vitaal beroep toe te staan\, conform bijgevoegd concept; 2\. een gedoogbesluit te nemen om op de locatie van Theaterhotel 'De Oranjerie' tijdelijk een zorghotel toe te staan dat gezondheidszorg biedt aan coronapatiënten conform bijgevoegd concept\.