Cie BM

maandag 20 mei 2019 19:00 - 23:10
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Afmeldingen: Kitty Bruinsma, André Meijers, Tim van Dijck


  00:02:06 - 00:02:59 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  Punt 11 kan van de agenda af omdat hierover nog een rechtszaak loopt. LVR ziet dit stuk wel graag in de commissie terug als de rechtszaak achter de rug is.  00:03:00 - 00:03:42 - Mijntje van Beers
  00:03:43 - 00:04:00 - Bert Achten
  00:04:01 - 00:04:14 - Mijntje van Beers
  00:04:15 - 00:04:33 - Wim Maassen
  00:04:34 - 00:04:56 - Mijntje van Beers
  00:04:57 - 00:05:03 - Bert Achten
  00:05:04 - 00:05:10 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  VVD maakt een opmerking over verschuiving van het beleid voor integrale veiligheid van het tweede naar het derde kwartaal van 2019 maar stemt hier -na een toelichting door burgemeester Donders- wel mee in.  00:05:11 - 00:05:18 - Mijntje van Beers
  00:05:19 - 00:06:05 - Vincent Zwijnenberg
  00:06:06 - 00:06:12 - Mijntje van Beers
  00:06:13 - 00:06:40 - Arjan Meuwissen
  00:06:41 - 00:07:06 - Bert Achten
  00:07:07 - 00:07:41 - Rianne Donders-de Leest
  00:07:42 - 00:07:51 - Vincent Zwijnenberg
  00:07:52 - 00:08:45 - Jos Vervuurt
  00:08:46 - 00:09:16 - Rianne Donders-de Leest
  00:09:17 - 00:09:21 - Bert Achten
 • 3

  VVD had verwacht dat er, naar aanleiding van een artikel in DDL, een mededeling zou zijn gedaan over het handhavingsbeleid ten aanzien van illegale kamerbewoning. Burgemeester Donders zegt dat dit onderwerp behoort tot de portefeuille van wethouder Evers.


  00:09:22 - 00:09:36 - Mijntje van Beers
  00:09:37 - 00:10:23 - Vincent Zwijnenberg
  00:10:24 - 00:10:50 - Mijntje van Beers
  00:10:51 - 00:11:34 - Rianne Donders-de Leest
 • 4.1

  Besluitenlijst 25 maart 2019: GL stelt een vraagteken bij de zin "Variant Venlo (beperkt I-criterium) is juridisch niet houdbaar" op blz. 2. Op dit punt vindt enige discussie plaats tussen GL en burgemeester Donders. Wordt vervolgd in commissie BM van 17 juni 2019.
  Op verzoek van VVD gaat burgemeester Donders kort in op de stand van zaken in de dossiers "moskee Tawhied" en "pilot gelegaliseerde wietteelt". Dit laatste onderwerp komt volgens afspraak aan de orde in de commissie BM van 17 juni 2019.
  De besluitenlijsten worden vastgesteld.  00:11:35 - 00:11:51 - Mijntje van Beers
  00:11:52 - 00:12:35 - Wim Maassen
  00:12:36 - 00:13:34 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:54 - 00:14:20 - Wim Maassen
  00:14:21 - 00:14:42 - Mijntje van Beers
  00:14:43 - 00:14:48 - Wim Maassen
  00:14:49 - 00:14:55 - Mijntje van Beers
  00:14:56 - 00:15:06 - Vincent Zwijnenberg
  00:15:07 - 00:16:46 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:47 - 00:16:57 - Mijntje van Beers
  00:17:13 - 00:17:49 - Vincent Zwijnenberg
  00:17:50 - 00:18:50 - Rianne Donders-de Leest
  00:18:51 - 00:18:55 - Bert Achten
  00:18:56 - 00:19:29 - Rianne Donders-de Leest
  00:19:30 - 00:19:38 - Mijntje van Beers
  00:19:39 - 00:19:46 - Wim Maassen
  00:19:47 - 00:20:02 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Hierdoor kunnen raads- en commissieleden op elk moment de stand van zaken raadplegen. Er is ter vergadering de mogelijkheid voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen hierover. Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.


  00:20:03 - 00:20:21 - Mijntje van Beers
 • 5


  Besluit
  Naar aanleiding van enkele vragen uit de commissie geeft wethouder Schreurs enige nadere uitleg over de inhoud van dit voorstel, met name de gevolgen voor de stand van de algemene reserve. Wethouder Schreurs zegt toe enkele gestelde vragen te beantwoorden op het commissie-advies, dat tijdig vóór de raadsvergadering wordt verstrekt. Rijp voor behandeling in de raad van 6 juni, 14 stemmen: CDA (4), GL (2), D66 |(2), DS (2), SPR (2), SP (1). Niet rijp voor behandeling in de raad van 6 juni, 6 stemmen: VVD (2) en LVR (4). Conclusie: de meerderheid van de commissie acht het onderwerp rijp voor bespreking in de raad van 6 juni, agendering als bespreekstuk.

  00:20:22 - 00:20:49 - Mijntje van Beers
  00:20:50 - 00:21:47 - Wim Kemp
  00:21:48 - 00:24:13 - Wim Maassen
  00:24:14 - 00:25:17 - Gerard Nizet
  00:25:18 - 00:26:45 - Arjan Meuwissen
  00:26:46 - 00:27:18 - Sabrina Keuren-de Wit
  00:27:19 - 00:32:50 - Frans Schreurs
  00:32:51 - 00:34:22 - Wim Kemp
  00:34:23 - 00:35:47 - Wim Maassen
  00:35:48 - 00:36:35 - Arjan Meuwissen
  00:36:36 - 00:36:41 - Sabrina Keuren-de Wit
  00:36:42 - 00:37:00 - Bert Achten
  00:37:01 - 00:38:39 - Frans Schreurs
  00:38:40 - 00:39:32 - Vincent Zwijnenberg
  00:39:33 - 00:39:52 - Bert Achten
  00:39:53 - 00:40:19 - Wilbert Dekker
  00:40:20 - 00:41:25 - Wim Kemp
  00:41:26 - 00:41:37 - Mijntje van Beers
  00:41:38 - 00:42:26 - Frans Schreurs
  00:42:27 - 00:42:36 - Bert Achten
  00:42:37 - 00:42:58 - Frans Schreurs
  00:42:59 - 00:43:15 - Mijntje van Beers
  00:43:36 - 00:44:58 - Vincent Zwijnenberg
  00:44:59 - 00:45:05 - Mijntje van Beers
  00:45:06 - 00:45:25 - Wim Maassen
  00:45:26 - 00:45:50 - Mijntje van Beers
  00:45:51 - 00:46:42 - Wim Kemp
  00:46:43 - 00:47:28 - Wim Maassen
  00:47:29 - 00:48:28 - Wilbert Dekker
  00:48:29 - 00:48:57 - Vincent Zwijnenberg
  00:48:58 - 00:49:18 - Bert Achten
  00:49:19 - 00:50:36 - Mijntje van Beers
 • 6


  Besluit
  LVR, CDA en VVD maken opmerkingen over de onderwerpen inhuur personeel, eigen personeel, paragraaf verbonden lichamen, inhuurvergoeding directeur, risico's, huisvesting ICT, werkbezoek aan ICT-NML. De voorzitter zegt toe dat een in januari 2019 aan ICT-NML gepland werkbezoek is geannuleerd vanwege onvoldoende belangstelling maar zal morgen een mailtje versturen om de belangstelling voor een nieuw werkbezoek te peilen. Wethouder Schreurs gaat in op de gemaakte opmerkingen. Wethouder Schreurs zegt toe nog te zullen kijken naar de door ICT-NML beschreven risico's en daarover te rapporteren op het commissie-advies. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk op verzoek van de LVR.

  Commissievragen
  Onderwerp
  VRagen n.a.v. commissiebehandeling begroting 2020 ICT NML

  00:50:37 - 00:51:09 - Mijntje van Beers
  00:51:10 - 00:56:27 - Turgut Celebi
  00:56:28 - 00:58:24 - Wim Kemp
  00:58:25 - 01:00:45 - Arjan Meuwissen
  01:00:46 - 01:01:57 - Wim Maassen
  01:01:58 - 01:02:43 - Mijntje van Beers
  01:02:44 - 01:02:54 - Turgut Celebi
  01:02:55 - 01:03:09 - Mijntje van Beers
  01:03:10 - 01:08:53 - Frans Schreurs
  01:08:54 - 01:09:04 - Mijntje van Beers
  01:09:05 - 01:10:16 - Turgut Celebi
  01:10:17 - 01:10:45 - Arjan Meuwissen
  01:10:46 - 01:11:30 - Frans Schreurs
  01:11:31 - 01:11:59 - Turgut Celebi
  01:12:00 - 01:13:03 - Frans Schreurs
  01:13:04 - 01:13:31 - Ernest Oele
  01:13:32 - 01:13:48 - Frans Schreurs
  01:13:49 - 01:13:55 - Turgut Celebi
  01:13:56 - 01:13:58 - Frans Schreurs
  01:13:59 - 01:14:06 - Turgut Celebi
  01:14:07 - 01:15:14 - Frans Schreurs
  01:15:25 - 01:15:46 - Arjan Meuwissen
  01:15:47 - 01:16:03 - Frans Schreurs
  01:16:04 - 01:16:29 - Mijntje van Beers
 • 7


  Besluit
  Enkele woordvoerders maken kritische opmerkingen over diverse zaken die spelen bij BsGW. Wethouder Schreurs merkt op dat vanuit de commissie veel detailvragen zijn gesteld die eigenlijk aan de directie van BsGW voorgelegd zouden moeten worden. Wethouder Schreurs zegt toe de zienswijze nog iets te zullen aanscherpen, met name de laatste zin van de derde alinea. Wethouder Schreurs zegt toe op het commissie-advies terug te komen op gestelde vragen over weerstandsvermogen en benchmarks. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  01:16:30 - 01:17:08 - Mijntje van Beers
  01:17:09 - 01:17:58 - Arjan Meuwissen
  01:19:17 - 01:20:59 - Gerard Nizet
  01:21:00 - 01:24:24 - Wim Maassen
  01:24:25 - 01:26:11 - Wim Kemp
  01:26:12 - 01:29:24 - Turgut Celebi
  01:29:25 - 01:38:57 - Frans Schreurs
  01:38:58 - 01:39:12 - Mijntje van Beers
  01:39:13 - 01:40:07 - Arjan Meuwissen
  01:40:08 - 01:40:55 - Wim Maassen
  01:40:56 - 01:41:32 - Wim Kemp
  01:41:33 - 01:42:35 - Turgut Celebi
  01:42:36 - 01:45:19 - Frans Schreurs
  01:45:20 - 01:45:27 - Wim Maassen
  01:45:28 - 01:45:55 - Frans Schreurs
  01:45:56 - 01:46:31 - Mijntje van Beers
  01:46:32 - 01:46:45 - Ernest Oele
  01:46:46 - 01:46:56 - Mijntje van Beers
  01:46:57 - 01:47:06 - Ernest Oele
 • 8


  Besluit
  Op verzoek van de LVR geeft voorzitter Ernest Oele van het Auditcomité een beschouwing over het doorlopen aanbestedingsproces. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk. Namens de raad spreek Wim Maassen een dankwoord uit aan de leden van het Auditcomité voor de geleverde inzet!

  01:47:07 - 01:47:51 - Mijntje van Beers
  01:48:23 - 01:50:09 - Turgut Celebi
  01:50:10 - 01:50:43 - Wim Maassen
  01:50:44 - 01:56:08 - Ernest Oele
  01:56:09 - 01:56:35 - Frans Schreurs
  01:56:36 - 01:56:47 - Mijntje van Beers
  01:56:48 - 01:56:59 - Wim Maassen
  01:57:00 - 01:57:23 - Mijntje van Beers
  01:57:24 - 01:57:36 - Ernest Oele
 • 9

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebeid van veiligheid, o.a. twee mails van omwonenden van coffeeshop Sky + een reactie die op deze mails is gekomen van het college. Op verzoek van de LVR zijn twee artikelen uit de pers (Algemeen Dagblad en Groene Amsterdammer) toegevoegd over registratie van criminaliteitscijfers. Politiechef Scott Dautzenberg zal aanwezig zijn om vragen over de criminaliteitscijfers te beantwoorden.  Besluit
  Politiechef Scott Dautzenberg is aanwezig om met de commissie te overleggen over criminaliteitscijfers en aangiftebereidheid van burgers. LVR, GL, SP en SPR stellen enkele vragen op dit vlak. D66 stelt vragen over 1. mensenhandel, 2. plan van aanpak personen met verward gedrag, 3. mogelijke pilot legale wietteelt. SP merkt op dat de coffeeshopondernemer meer moet investeren om overlast te voorkomen en vraagt zich verder af welk proces wordt doorlopen met klachten van omwonenden van coffeeshops. VVD vraagt aandacht voor de reactie van omwonenden van coffeeshop Sky, prioriteiten veiligheid voor 2019 en de pilot gelegaliseerde wietteelt. Scott Dautzenberg roept op om niet uit te gaan van de AD-misdaadmeter maar van de concrete situatie op het gebied van criminaliteit in Roermond. Bij de Roermondse politie worden geen cijfers gemanipuleerd. Burgemeester Donders zegt dat mensenhandel zeker aandacht krijgt in het integrale veiligheidsbeleid. Het experiment gelegaliseerde wietteelt komt in de commissie BM aan de orde op 17 juni 2019. Alle meldingen die bij de politie binnenkomen, worden bekeken. Burgemeester Donders roept op om terughoudend te zijn met het agenderen van mails van individuele personen. Burgemeester Donders zal met wethouder Smitsmans overleggen over de stand van zaken in het beleid ten aanzien van verwarde personen. Daarover zal schriftelijk gerapporteerd worden.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Stand van zaken in beleid verwarde personen

  01:57:37 - 01:59:06 - Mijntje van Beers
  01:59:07 - 01:59:15 - Vincent Zwijnenberg
  01:59:16 - 01:59:38 - Mijntje van Beers
  01:59:39 - 02:01:56 - Bert Achten
  02:04:45 - 02:08:01 - Wim Maassen
  02:08:02 - 02:11:08 - Michael Kalthoff
  02:11:09 - 02:15:00 - Gerard Nizet
  02:15:01 - 02:15:03 - Rianne Donders-de Leest
  02:15:04 - 02:15:21 - Gerard Nizet
  02:15:22 - 02:15:42 - Lieke van Hal
  02:15:43 - 02:16:36 - Gerard Nizet
  02:16:37 - 02:22:29 - Vincent Zwijnenberg
  02:22:30 - 02:22:44 - Wilbert Dekker
  02:22:45 - 02:22:59 - Mijntje van Beers
  02:23:00 - 02:24:27 - Vincent Zwijnenberg
  02:24:28 - 02:30:11 - Leon Coenen
  02:30:12 - 02:30:18 - Lieke van Hal
  02:30:19 - 02:33:27 - Dautzenberg
  02:33:28 - 02:33:42 - Bert Achten
  02:33:43 - 02:37:33 - Dautzenberg
  02:37:34 - 02:37:45 - Vincent Zwijnenberg
  02:37:46 - 02:42:03 - Rianne Donders-de Leest
  02:42:04 - 02:44:13 - Dautzenberg
  02:44:14 - 02:44:31 - Bert Achten
  02:44:32 - 02:45:26 - Dautzenberg
  02:45:27 - 02:45:34 - Bert Achten
  02:45:35 - 02:45:47 - Dautzenberg
  02:45:48 - 02:45:56 - Mijntje van Beers
  02:45:57 - 02:46:32 - Dautzenberg
  02:46:33 - 02:46:39 - Gerard Nizet
  02:46:40 - 02:47:45 - Dautzenberg
  02:47:46 - 02:48:14 - Vincent Zwijnenberg
  02:48:15 - 02:48:28 - Dautzenberg
  02:48:29 - 02:49:00 - Vincent Zwijnenberg
  02:49:01 - 02:51:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:51:51 - 02:53:00 - Dautzenberg
  02:53:01 - 02:55:59 - Rianne Donders-de Leest
  02:56:00 - 02:56:05 - Mijntje van Beers
  02:56:06 - 02:57:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:01 - 02:57:17 - Mijntje van Beers
 • 10

  De gemeenteraad heeft de moties 17M37 en 18M12 aangenomen die vragen om een aanpak die de overlast van jongeren terugdringt. Hiervoor heeft het college een plan van aanpak opgesteld dat is besproken in de commissie BM van 18 maart 2019. De commissie heeft daarbij in meerderheid besloten om het onderwerp opnieuw te agenderen voor de commissie BM van 20 mei 2019 en daarbij dan ook de wethouders Smitsmans en Evers uit te nodigen.  Besluit
  Wethouder Evers deelt mede dat met betrekking tot de vijf locaties (EMS, Concordia, SVC, Donderberg en Spoorlaan-Noord) op dit moment gesprekken worden gevoerd (korte termijn, spoor 1). Wethouder Smitsmans zegt dat gewerkt wordt aan een herijking van het jeugd- en jongerenbeleid, in samenwerking met partners maar ook met de jeugd zelf (langere termijn, spoor 2). Vervolgens geven de diverse fracties weer hoe zij tegen het plan van aanpak aankijken. VVD vindt het allemaal wel lang duren en stelt voor af te spreken dat het college uiterlijk 1 oktober 2019 duidelijkheid geeft over concrete maatregelen. SP, SPR, D66 en GL vinden dat vooral met de jongeren zelf moet worden gesproken, wij-zij cultuur wegnemen. Dat laat onverlet dat criminele activiteiten onmiddellijk moeten worden aangepakt, ook handhaven dus. Hoe wordt gecoördineerd? Zijn er al successen te melden? Waarom themadiscussie in BS? Voorbeelden van andere gemeenten? CDA vraagt zich af hoe waterbedeffect wordt voorkomen. CDA vraagt verder hoe in gesprek wordt gegaan met de jongeren zelf. LVR is teleurgesteld in de vorderingen tot nu toe en doet een beroep op het college om voor het begin van het nieuwe sportseizoen, 1 september 2019, concrete maatregelen voor spoor 1 bekend te maken. Burgemeester Donders is coördinerend portefeuillehouder. Wethouder Evers denkt in het derde kwartaal van 2019 concrete oplossingsrichtingen en verbetermaatregelen, incl. kostenplaatje, te kunnen presenteren. Met EMS is twee weken geleden, anders dan LVR beweert, een goed gesprek gevoerd. Wethouder Smitsmans zegt dat veel partijen in het gesprek worden betrokken, o.a. de Jongerenraad en buurtbewoners. Themabijeenkomst met commissie BS is voorzien eind kwartaal 3, omdat de commissie BS gaat over jeugd- en jongerenbeleid. Positieve voorbeelden zijn de Jongerenraad, Positieve Helden, project Next Turn, no credit no game.

  03:02:25 - 03:03:21 - Mijntje van Beers
  03:03:22 - 03:04:18 - Bert Achten
  03:04:19 - 03:05:07 - Mijntje van Beers
  03:05:08 - 03:05:27 - Bert Achten
  03:05:28 - 03:06:04 - Mijntje van Beers
  03:06:05 - 03:06:12 - Bert Achten
  03:06:13 - 03:06:47 - Vincent Zwijnenberg
  03:06:48 - 03:07:11 - Mijntje van Beers
  03:07:12 - 03:08:01 - Rianne Donders-de Leest
  03:08:02 - 03:08:12 - Bert Achten
  03:08:13 - 03:08:25 - Rianne Donders-de Leest
  03:08:26 - 03:11:11 - Rens Evers
  03:11:12 - 03:12:38 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:12:39 - 03:13:12 - Rianne Donders-de Leest
  03:13:13 - 03:13:21 - Mijntje van Beers
  03:13:22 - 03:15:38 - Vincent Zwijnenberg
  03:15:39 - 03:18:40 - Gerard Nizet
  03:18:41 - 03:18:54 - Bert Achten
  03:18:55 - 03:19:56 - Gerard Nizet
  03:19:57 - 03:24:26 - Leon Coenen
  03:24:27 - 03:28:57 - Michael Kalthoff
  03:28:58 - 03:31:10 - Wim Maassen
  03:31:11 - 03:34:12 - Marc Breugelmans
  03:34:13 - 03:36:00 - Bert Achten
  03:36:01 - 03:39:53 - Rianne Donders-de Leest
  03:39:54 - 03:40:35 - Rens Evers
  03:40:36 - 03:40:59 - Bert Achten
  03:41:00 - 03:41:37 - Rens Evers
  03:41:38 - 03:42:12 - Rianne Donders-de Leest
  03:42:13 - 03:43:16 - Rens Evers
  03:43:17 - 03:46:14 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:46:15 - 03:46:37 - Bert Achten
  03:46:46 - 03:47:15 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:47:16 - 03:47:25 - Bert Achten
  03:47:26 - 03:48:15 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:50:07 - 03:50:17 - Bert Achten
  03:50:18 - 03:51:57 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:51:58 - 03:52:31 - Rianne Donders-de Leest
  03:52:32 - 03:53:19 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:53:20 - 03:53:30 - Mijntje van Beers
 • 11

  In de raadsvergadering van 4 april 2019 is door LVR gevraagd om brief 018 (Saunaclub YinYang) te agenderen in de commissie BM (na zitting Gerechtshof op 16 april). Omdat inmiddels een nieuwe procedure loopt, wordt dit onderwerp niet behandeld in de commissie BM van 20 mei 2019 maar op een later moment.

 • 12


  Besluit
  LVR vraagt zich af of dit voorstel niet te vroeg komt aangezien VNG heeft aangekondigd op korte termijn met een modelverordening te komen. CDA sluit hierbij aan maar denkt dat er nu ook al goede voorbeelden bij andere gemeenten te halen zijn. Maar hoe dan ook, het gaat om het principe van hoe je belasting wilt heffen. VVD onderstreept dit laatste, er zijn al diverse gemeenten die een andere manier van werken in praktijk hebben gebracht. En ook deze gemeenten werken samen met WML en BsGW, dus daar zal -zoals in de notitie gesteld wordt- het probleem niet zitten. Ook GL wil graag weten waarmee de VNG gaat komen. Wethouder Schreurs denkt dat er vanuit de commissie waardevolle zaken naar voren zijn gebracht, die kunnen worden meegenomen in het vervolgtraject. Wethouder Schreurs stelt voor hierover in de commissie BM van juni nog eens verder te praten. CDA pleit voor zorgvuldigheid boven snelheid, op dit moment is nog niet voldoende informatie beschikbaar.

  03:53:53 - 03:54:12 - Mijntje van Beers
  03:54:13 - 03:55:30 - Sabrina Keuren-de Wit
  03:55:31 - 03:56:11 - Wim Kemp
  03:56:12 - 03:57:24 - Marc Breugelmans
  03:57:25 - 04:02:44 - Ernest Oele
  04:02:45 - 04:06:11 - Wim Maassen
  04:06:12 - 04:08:16 - Frans Schreurs
  04:08:17 - 04:09:10 - Marc Breugelmans
  04:09:11 - 04:09:51 - Frans Schreurs
  04:09:52 - 04:10:27 - Wim Maassen
  04:10:28 - 04:11:08 - Mijntje van Beers
 • 13

  In de raadsvergadering van 4 april 2019 is door de LVR gevraagd om brief no. 16 (petitie tegen hondenbelasting), te agenderen in commissie BM. Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet behandeld in de commissie BM van 20 mei 2019, maar is behandeling doorgeschoven naar de gezamenlijke commissievergadering van 20 juni 2019 (kadernota 2020).

 • 14

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in principe per mail ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week nĂ¡ de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Vraag over verlichting bij Oolderplas
 • 15

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.


  04:11:39 - 04:11:45 - Mijntje van Beers