B&W vergadering publicatie

dinsdag 1 september 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  1. Het college heeft kennis genomen van het besluit van het CMT om een projectleider in te huren t.b.v. het project toekomstbestendige zorg en ondersteuning
  2. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel.


  Besluit
  1. Het college heeft kennis genomen van het besluit van het CMT om een projectleider in te huren t.b.v. het project toekomstbestendige zorg en ondersteuning 2. Het college heeft besloten akkoord te gaan met de begrotingswijziging zoals opgenomen in dit voorstel.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
  3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. conform bijgevoegde concept\-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2\. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven; 3\. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen\.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten kennis te nemen van de aangeboden petitie en in te stemmen met het sturen aan de raad van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de petitie van de Roermondse Watersportvereniging Nautilus.


  Besluit
  Het college heeft besloten kennis te nemen van de aangeboden petitie en in te stemmen met het sturen aan de raad van een raadsinformatiebrief inzake verplaatsing werksessie en het binnenkomen van een petitie van de Roermondse Watersportvereniging Nautilus. Wethouder heeft mandaat om conform besproken de brief aan te passen.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op grond van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 en de Beleidsregel toeristische en culturele activiteiten en evenementen een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Roermond City Swim van € 5.000 voor het gelijknamige evenement.


  Besluit
  Het college heeft besloten op grond van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 en de Beleidsregel toeristische en culturele activiteiten en evenementen een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Roermond City Swim van € 5.000 voor het gelijknamige evenement.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten, overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de geweigerde reclamevergunning voor het plaatsen van een reclameobject op het adres Hamstraat 1A in Roermond, niet-ontvankelijk te verklaren.


  Besluit
  Het college heeft besloten, overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de geweigerde reclamevergunning voor het plaatsen van een reclameobject op het adres Hamstraat 1A in Roermond, niet-ontvankelijk te verklaren.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom voor de zonder vergunning omgezette zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte op het adres Mauritsstraat 2B in Roermond, overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, ontvankelijk en de bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te handhaven en het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar af te wijzen.


  Besluit
  Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom voor de zonder vergunning omgezette zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte op het adres Mauritsstraat 2B in Roermond, overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, ontvankelijk en de bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te handhaven en het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar af te wijzen.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen aan een bedrijf aan de Ringweg 19-21 ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Het college neemt een beslissing op bezwaar waarbij onder een nadere motivering het besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen in stand wordt gelaten.


  Besluit
  Het college heeft besloten om de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen aan een bedrijf aan de Ringweg 19-21 ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Het college neemt een beslissing op bezwaar waarbij onder een nadere motivering het besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen in stand wordt gelaten.
 • A
 • A.1