Gemeenteraad

woensdag 27 november 2019 18:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 01

  Trekking stemmingnummer 21: Leon Guffens.

 • 02

  De raad stelt de agenda vast.

 • 03

  Op verzoek van de LVR fractie zal er woensdag 27 november een extra raadsvergadering plaatsvinden met als onderwerp urentoewijzing Tigers Roermond (uitvoering motie 19M39).  Besluit
  LVR licht toe waarom de extra raadsvergadering is aangevraagd: het probleem met de urentoewijzing voor de Tigers is nog steeds niet opgelost en daarover heerst grote ontevredenheid. Woordvoering vindt vervolgens plaats door CDA, GL, D66, DENK, SP, SPR en VVD. Na een schorsing komt er een voorstel van de gezamenlijke fractievoorzitters om de Tigers: 1. financieel tegemoet te komen in de extra (reis- en accommodatie)kosten die zij gedurende dit seizoen gaan maken om te trainen in een geschikte hal buiten Roermond; 2. volgend seizoen weer gewoon mee te nemen in de cyclus van de urentoewijzing in de Roermondse sporthal. Het college van B&W kan zich hierin vinden en zal dit uitvoeren.

  00:00:04 - 00:01:32 - Rianne Donders-de Leest
  00:01:33 - 00:10:15 - Dré Peters
  00:10:16 - 00:10:38 - Rianne Donders-de Leest
  00:10:39 - 00:20:52 - Marc Breugelmans
  00:20:53 - 00:23:48 - Dré Peters
  00:23:49 - 00:24:32 - Marc Breugelmans
  00:24:33 - 00:24:44 - Dré Peters
  00:24:45 - 00:25:53 - Marc Breugelmans
  00:25:54 - 00:26:44 - Selami Coşkun
  00:26:45 - 00:27:47 - Marc Breugelmans
  00:27:48 - 00:30:55 - Wim Maassen
  00:30:56 - 00:31:34 - Michael Kalthoff
  00:31:35 - 00:31:41 - Dré Peters
  00:31:42 - 00:31:53 - Michael Kalthoff
  00:31:54 - 00:32:04 - Dré Peters
  00:32:05 - 00:32:09 - Michael Kalthoff
  00:32:10 - 00:32:17 - Dré Peters
  00:32:18 - 00:32:40 - Michael Kalthoff
  00:32:41 - 00:32:49 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:50 - 00:34:00 - Selami Coşkun
  00:34:01 - 00:34:20 - Marc Breugelmans
  00:34:21 - 00:34:46 - Ger Julicher
  00:34:47 - 00:35:16 - Dré Peters
  00:35:17 - 00:36:34 - Rianne Donders-de Leest
  00:36:35 - 00:37:56 - Selami Coşkun
  00:37:57 - 00:38:28 - Wim Maassen
  00:38:29 - 00:39:24 - Selami Coşkun
  00:39:25 - 00:40:29 - Marc Breugelmans
  00:40:30 - 00:40:39 - Selami Coşkun
  00:40:40 - 00:40:47 - Rianne Donders-de Leest
  00:40:48 - 00:45:17 - Selami Coşkun
  00:45:18 - 00:49:08 - Gerard Nizet
  00:49:09 - 00:50:12 - Ger Julicher
  00:50:13 - 00:51:26 - Dré Peters
  00:51:27 - 00:52:04 - Ger Julicher
  00:52:05 - 00:52:39 - Dré Peters
  00:52:40 - 00:52:50 - Rianne Donders-de Leest
  00:52:51 - 00:54:24 - Gerard Nizet
  00:54:25 - 00:54:32 - Rianne Donders-de Leest
  00:54:33 - 00:54:42 - Gerard Nizet
  00:54:46 - 00:58:56 - Leon Coenen
  00:58:57 - 01:05:12 - Oele
  01:05:13 - 01:05:15 - Frans Schreurs
  01:05:16 - 01:05:20 - Rianne Donders-de Leest
  01:05:21 - 01:05:30 - Dré Peters
  01:25:02 - 01:25:31 - Rianne Donders-de Leest
  01:44:43 - 01:44:46 - Dré Peters
  01:45:27 - 01:45:44 - Rianne Donders-de Leest
  01:45:45 - 01:47:00 - Dré Peters
  01:47:01 - 01:47:13 - Rianne Donders-de Leest
  01:47:14 - 01:47:22 - Dré Peters
  01:47:23 - 01:48:11 - Frans Schreurs
  01:48:12 - 01:48:17 - Dré Peters
  01:48:18 - 01:52:28 - Frans Schreurs
  01:52:29 - 01:52:33 - Rianne Donders-de Leest
  01:52:34 - 01:53:16 - Dré Peters
  01:53:17 - 01:53:47 - Ben Peters
  01:53:48 - 01:54:14 - Selami Coşkun
  01:54:15 - 01:55:29 - Frans Schreurs
  01:55:30 - 01:56:08 - Rianne Donders-de Leest
  01:56:09 - 02:03:17 - Dirk Franssen
  02:03:18 - 02:03:58 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:59 - 02:04:45 - Marc Breugelmans
  02:04:46 - 02:04:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:04:51 - 02:05:39 - Wim Maassen
  02:05:40 - 02:05:50 - Anouk Dolmans
  02:05:51 - 02:06:01 - Jos van Rey
  02:06:02 - 02:06:07 - Rianne Donders-de Leest
  02:06:08 - 02:06:20 - Wim Maassen
  02:06:21 - 02:06:25 - Jos van Rey
  02:06:34 - 02:07:23 - Anouk Dolmans
  02:07:24 - 02:08:06 - Dirk Franssen
  02:08:07 - 02:09:06 - Rianne Donders-de Leest
  02:09:07 - 02:09:21 - Dirk Franssen
  02:09:22 - 02:09:26 - Rianne Donders-de Leest
  02:09:27 - 02:09:36 - Marc Breugelmans
  02:09:37 - 02:09:41 - Dirk Franssen
  02:09:42 - 02:10:03 - Marc Breugelmans
  02:10:04 - 02:10:40 - Wilbert Dekker
  02:10:46 - 02:11:20 - Jos Tobben
  02:11:21 - 02:13:01 - Selami Coşkun
  02:13:02 - 02:13:44 - Gerard Nizet
  02:13:45 - 02:13:51 - Rianne Donders-de Leest
  02:13:52 - 02:16:12 - Leon Coenen
  02:16:13 - 02:17:32 - Oele
  02:17:33 - 02:17:39 - Rianne Donders-de Leest
  02:17:40 - 02:18:03 - Dirk Franssen
  02:18:04 - 02:19:36 - Rens Evers
  02:19:37 - 02:19:43 - Gerard Nizet
  02:19:44 - 02:30:47 - Rens Evers
  02:30:48 - 02:30:52 - Rianne Donders-de Leest
  02:30:53 - 02:35:48 - Dirk Franssen
  02:35:49 - 02:36:44 - Marc Breugelmans
  02:36:45 - 02:37:39 - Dirk Franssen
  02:37:40 - 02:38:19 - Marc Breugelmans
  02:38:20 - 02:38:40 - Dirk Franssen
  02:38:41 - 02:40:23 - Anouk Dolmans
  02:40:24 - 02:40:48 - Dirk Franssen
  02:40:49 - 02:40:57 - Rianne Donders-de Leest
  02:40:58 - 02:41:59 - Leon Coenen
  02:42:00 - 02:42:16 - Oele
  02:42:17 - 02:42:23 - Rianne Donders-de Leest
  02:42:24 - 02:43:25 - Rens Evers
  02:43:26 - 02:43:37 - Dirk Franssen
  02:43:38 - 02:44:41 - Rens Evers
  02:44:42 - 02:45:00 - Rianne Donders-de Leest
 • 04


  Besluit
  LVR dient -n.a.v. bijdrage van Stadslab tijdens Sprekersplein van gisteravond- een motie in met de opdracht aan het college om een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken bij de renovatie van de Stationstunnel. CDA, GL, D66, DS, DENK en SP willen graag eerst in de commissie Ruimte de mening van de wethouder horen. SPR en VVD hebben eerst enkele vragen alvorens zich uit te spreken over de motie. Wethouder Evers zegt graag bereid te zijn hierover te overleggen in de commissie Ruimte. De wethouder prijst de betrokkenheid van het Stadslab maar wijst erop dat het de gemeente op basis van de "algemene voorwaarden" is toegestaan in de uitvoering bepaalde keuzes te maken. Het project is nog niet afgerond: het werk is nog niet klaar, de financiële afrekening heeft nog niet plaatsgevonden en de eindoplevering moet nog plaatsvinden. We hebben als gemeente dus alle kaarten nog in eigen hand. Eindoplevering zou eind december moeten plaatsvinden maar wordt wellicht in de tijd iets opgeschoven zodat eerst het toegezegde werkbezoek op locatie kan plaatsvinden. Het college ontraadt de motie, acht deze overbodig. LVR houdt motie aan en verzoekt het onderwerp te agenderen voor de commissie Ruimte van 4 december 2019. Dit laatste o.a. ter (gedeelte) beantwoording van de vragen 1 t/m 7 uit de motie. CDA wil graag in de tunnel gaan kijken, maar wel in openbaarheid en niet in beslotenheid. GL voegt enkele vragen toe voor de commissie RU van 4 december 2019.

  Moties
  Onderwerp
  19M63 Onderzoek uitvoering project renovatie Stationstunnel
 • 05