Cie BM

Voortzetting

donderdag 31 januari 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers
Toelichting:

Voortzetting vergadering commissie BM van 28 januari 2019.

Uitzending

Agendapunten

 • 01


  Besluit
  Vergadering wordt heropend. LVR geeft n.a.v. agendering(volgorde) discussie op 28 januari aan dat o.a. gecommuniceerd had kunnen worden dat externen (onderzoekers) later aan zouden schuiven en aan bezoekers aangegeven had kunnen worden dat het agendapunt later op de avond aan de orde zou komen. Kwestie van goed communiceren.

  00:08:32 - 00:09:06 - Mijntje van Beers
  00:10:30 - 00:11:42 - Bert Achten
  00:11:43 - 00:12:18 - Mijntje van Beers
  00:12:19 - 00:12:28 - Bert Achten
  00:12:29 - 00:12:31 - Mijntje van Beers
 • 04

  Op 26 november 2018 is het rapport Straathandel in eerste aanleg door de commissie BM besproken. In de veronderstelling dat dit zou leiden tot (politieke) vervolgvragen is daarbij toen al afgesproken het rapport in de commissie BM van 28 januari 2019 opnieuw te agenderen. Vanwege behandeling van andere agendapunten ontstond er in de commissie BM van 28 januari 2019 tijdgebrek. Daarop zijn alleen nog vanuit de commissie vragen gesteld aan de onderzoekers. Deze hebben toegezegd de beantwoording tijdig aan te leveren voor de voortzetting van de vergadering op 31 januari 2019. Op woensdag 30 januari 2019 om 20.30 uur zijn de antwoorden aan de commissieleden verstrekt; u treft deze hieronder aan in de bijlagen met de nummers 60 en 70.
  De inhoudelijke discussie vindt plaats in de voortgezette commissievergadering op donderdag 31 januari 2019 vanaf 19.00 uur.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, DENK, CDA, GL, DS, D66, SP en VVD. Er worden vragen gesteld en opmerkingen geplaatst waarbij met name wordt gesproken over de waarde van het onderzoek mede in het licht van de (vervolg-)aanpak. Ook worden vragen gesteld en er zijn een aantal verzoeken. Burgemeester Donders geeft aan dat gezamenlijk besef van overlast bij omwonenden door college en raad uitgangspunt zou dienen te zijn. Vervolgens is te kijken hoe gewerkt kan worden aan oplossing c.q. vermindering van de complexe problematiek. De burgemeester geeft de aanleiding en scope van het onderzoek weer. Er was behoefte aan een geobjectiveerd beeld van de situatie, om zo goede afwegingen te maken bijvoorbeeld inzake handhaving van het I-criterium en verplaatsing van coffeeshops. De burgemeester gaat in op specifieke vragen en gemaakte opmerkingen. De suggestie (van LVR, SP) van een onafhankelijke procesbegeleider inzake de klankbordgroep wordt door de burgemeester niet opportuun geacht. De burgemeester zegt toe (op vraag LVR) dat er een reactie komt op de brief van de bewoners. Tevens (op verzoek VVD) wordt de toezegging gedaan dat er een Raadsinformatiebrief komt met vermelding wat met de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage wordt gedaan (en bij welke onderdelen in het proces het wordt betrokken). De burgemeester geeft aan dat het streven zeker is om het tijdpad te halen zoals gepresenteerd, maar wijst daarbij o.a. op "personele knelpunten" mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en wijst op de noodzakelijke omslag in werken. De burgemeester geeft n.a.v. de discussie in de 2e Kamer over de motie van GL m.b.t. het model Venlo aan dat deze niet aangenomen is. Dat betekent dat dit model niet in de pilot of daarbuiten gehanteerd kan worden.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief over aanbevelingen uit de onderzoek rapportage.
  Reactie op brief bewoners.

  00:12:32 - 00:13:12 - Mijntje van Beers
  00:13:13 - 00:18:52 - Bert Achten
  00:18:53 - 00:19:19 - Selami Coşkun
  00:19:20 - 00:19:28 - Mijntje van Beers
  00:19:29 - 00:20:23 - Bert Achten
  00:20:24 - 00:20:44 - Mijntje van Beers
  00:20:45 - 00:23:58 - Selami Coşkun
  00:23:59 - 00:29:20 - Marc Breugelmans
  00:29:21 - 00:29:46 - Bert Achten
  00:29:47 - 00:32:19 - Marc Breugelmans
  00:32:20 - 00:32:32 - Bert Achten
  00:32:33 - 00:33:34 - Ger Julicher
  00:33:35 - 00:35:29 - Marc Breugelmans
  00:35:30 - 00:42:08 - Wim Maassen
  00:42:09 - 00:46:03 - Ger Julicher
  00:46:04 - 00:46:16 - Bert Achten
  00:46:17 - 00:46:49 - Ger Julicher
  00:46:50 - 00:47:16 - Bert Achten
  00:47:17 - 00:49:39 - Wilbert Dekker
  00:49:40 - 00:52:35 - Gerard Nizet
  00:52:36 - 00:52:43 - Bert Achten
  00:52:44 - 00:53:04 - Gerard Nizet
  00:53:05 - 00:53:11 - Bert Achten
  00:53:12 - 00:55:43 - Gerard Nizet
  00:55:44 - 00:56:18 - Wim Maassen
  00:56:19 - 00:56:37 - Gerard Nizet
  00:56:38 - 00:56:42 - Wim Maassen
  00:56:43 - 00:56:50 - Mijntje van Beers
  00:56:51 - 00:57:48 - Gerard Nizet
  00:57:49 - 00:58:23 - Selami Coşkun
  00:58:24 - 00:58:32 - Bert Achten
  00:59:24 - 01:00:59 - Wim Maassen
  01:01:00 - 01:02:07 - Gerard Nizet
  01:02:08 - 01:10:37 - Vincent Zwijnenberg
  01:10:38 - 01:19:43 - Rianne Donders-de Leest
  01:19:44 - 01:19:45 - Vincent Zwijnenberg
  01:19:46 - 01:22:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:22:24 - 01:22:33 - Bert Achten
  01:22:34 - 01:24:22 - Rianne Donders-de Leest
  01:28:44 - 01:29:21 - Bert Achten
  01:29:22 - 01:30:32 - Rianne Donders-de Leest
  01:30:33 - 01:31:23 - Vincent Zwijnenberg
  01:31:24 - 01:32:19 - Rianne Donders-de Leest
  01:32:20 - 01:32:54 - Vincent Zwijnenberg
  01:32:55 - 01:34:02 - Rianne Donders-de Leest
  01:34:03 - 01:34:30 - Vincent Zwijnenberg
  01:34:31 - 01:34:41 - Mijntje van Beers
  01:34:42 - 01:35:26 - Rianne Donders-de Leest
  01:35:27 - 01:36:28 - Bert Achten
  01:36:29 - 01:36:54 - Rianne Donders-de Leest
  01:36:55 - 01:37:12 - Bert Achten
  01:37:13 - 01:38:01 - Rianne Donders-de Leest
  01:38:14 - 01:38:25 - Mijntje van Beers
  01:38:26 - 01:39:33 - Rianne Donders-de Leest
  01:39:34 - 01:40:25 - Selami Coşkun
  01:40:26 - 01:40:57 - Rianne Donders-de Leest
  01:40:58 - 01:41:01 - Selami Coşkun
  01:41:02 - 01:41:04 - Rianne Donders-de Leest
  01:41:05 - 01:41:14 - Selami Coşkun
  01:41:15 - 01:41:52 - Rianne Donders-de Leest
  01:44:28 - 01:44:49 - Bert Achten
  01:44:50 - 01:45:24 - Wim Maassen
  01:45:25 - 01:47:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:47:17 - 01:48:22 - Marc Breugelmans
  01:48:23 - 01:49:18 - Rianne Donders-de Leest
  01:49:19 - 01:49:31 - Mijntje van Beers
  01:49:32 - 01:51:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:51:24 - 01:51:48 - Frans Schreurs
  01:51:49 - 01:51:59 - Mijntje van Beers
  01:52:00 - 01:52:29 - Bert Achten
  01:52:30 - 01:53:08 - Frans Schreurs
  01:53:09 - 01:53:21 - Bert Achten
  01:53:22 - 01:53:29 - Mijntje van Beers
  01:53:30 - 01:53:35 - Bert Achten
  01:53:36 - 01:56:34 - Rianne Donders-de Leest
  01:56:35 - 01:56:44 - Bert Achten
  01:56:45 - 01:58:50 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:51 - 01:59:09 - Wim Maassen
  01:59:10 - 01:59:17 - Mijntje van Beers
 • 06

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

  Woordvoering door VVD, D66, CDA. Er worden enkele vragen gesteld waarop de portefeuillehouder antwoord geeft.

  Volgt schriftelijke beantwoording op vraag van CDA: waarom springt Neelderveld er zo uit, waarom bepaalde projecten niet meegenomen, waarom wel Minderbroederssingel en niet Zwartbroekplein?

  Op basis daarvan kan bepaald worden of het bespreekstuk zal zijn of omgezet kan worden naar hamerstuk.  Besluit
  Vragen van CDA worden schriftelijk beantwoord (groene flap): waarom springt Neelderveld er zo uit, waarom bepaalde projecten niet meegenomen, waarom wel Minderbroederssingel en niet Zwartbroekplein? Vooralsnog bespreekstuk voor de raad. Is de beantwoording van de vragen afdoende, dan wordt dit t.z.t. wellicht nog omgezet naar hamerstuk.

  01:59:18 - 01:59:56 - Mijntje van Beers
  01:59:57 - 02:00:35 - Arjan Meuwissen
  02:00:36 - 02:00:38 - Mijntje van Beers
  02:00:39 - 02:00:40 - Wilbert Dekker
  02:00:43 - 02:01:00 - Jos van Rey
  02:01:01 - 02:01:22 - Selami Coşkun
  02:01:23 - 02:01:30 - Mijntje van Beers
  02:01:31 - 02:01:35 - Jos van Rey
  02:01:36 - 02:01:53 - Mijntje van Beers
  02:01:54 - 02:02:22 - Arno Vestjens
  02:02:23 - 02:02:29 - Mijntje van Beers
  02:02:30 - 02:03:43 - Wilbert Dekker
  02:03:47 - 02:04:49 - Joep Niessen
  02:04:54 - 02:05:23 - Rianne Donders-de Leest
  02:05:24 - 02:05:32 - Mijntje van Beers
  02:05:33 - 02:05:54 - Joep Niessen
  02:05:55 - 02:06:39 - Mijntje van Beers
 • 07

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

  Woordvoering door LVR en GL.

  GL geeft aan dat W. Maassen zal kandideren.  Besluit
  De commissie geeft aan dat stuk rijp is voor behandeling in de raad.

  02:06:40 - 02:07:05 - Mijntje van Beers
  02:07:06 - 02:07:23 - Bert Achten
  02:07:24 - 02:07:27 - Mijntje van Beers
  02:07:28 - 02:07:46 - Wim Maassen
  02:07:47 - 02:07:49 - Mijntje van Beers
  02:07:50 - 02:07:54 - Bert Achten
  02:07:54 - 02:08:16 - Mijntje van Beers
 • 08


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  Woordvoering door GL, CDA en LVR. Twee vragen van de LVR zullen schriftelijk beantwoord worden (groene flap). 1. Blz. 4, wat kan de regio met 25.000 euro? 2. Is het plan van de baankansen er al en hoe is hier vorm en inhoud aan gegeven? Rijp voor behandeling in de raad. In afwachting van antwoorden op vragen LVR agendering als bespreekstuk. Zijn de antwoorden afdoende, dan wordt dit t.z.t. wellicht nog omgezet naar hamerstuk.

  02:08:17 - 02:08:35 - Mijntje van Beers
  02:08:36 - 02:09:09 - Wim Maassen
  02:09:12 - 02:12:01 - Wim Kemp
  02:12:02 - 02:12:06 - Mijntje van Beers
  02:12:07 - 02:12:52 - Frans Schreurs
  02:12:53 - 02:12:55 - Sabrina Keuren-de Wit
  02:12:56 - 02:13:06 - Mijntje van Beers
  02:13:07 - 02:13:28 - Sabrina Keuren-de Wit
  02:13:29 - 02:13:33 - Mijntje van Beers
  02:13:34 - 02:14:07 - Frans Schreurs
  02:14:08 - 02:14:36 - Wim Maassen
  02:14:37 - 02:14:47 - Frans Schreurs
  02:17:48 - 02:18:02 - Mijntje van Beers
  02:18:03 - 02:18:07 - Sabrina Keuren-de Wit
  02:18:08 - 02:18:15 - Frans Schreurs
  02:18:16 - 02:18:18 - Mijntje van Beers
  02:18:19 - 02:18:24 - Frans Schreurs
  02:18:25 - 02:18:44 - Mijntje van Beers
  02:18:45 - 02:18:46 - Sabrina Keuren-de Wit
  02:18:47 - 02:19:36 - Mijntje van Beers
 • 09

  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, SPR, CDA, GL en VVD. LVR haalt de constateringen inzake de bijvangstbrief aan, waarvan men geschrokken is. LVR verzoekt om een totaal-overzicht van inhuurkrachten en de betreffende kosten. SPR: sluit aan bij bijdrage van LVR en wil een reactie van het college op de brief inzake de bijvangst. CDA: vraagt eveneens naar een reactie van het college. Zorgen worden gedeeld die geuit zijn. CDA geeft aan dat een organisatie behoorlijk dient te functioneren en ziet dat er omissies benoemd zijn die om adequaat handelen vragen. Bij bespreking van het onderwerp organisatieontwikkeling zou de bijvangst-brief meegenomen dienen te worden. GL: is ook niet blij met de constateringen. Geeft aan dat het geen totale scan van de organisatie is geweest, maar inderdaad bijvangst bij het onderzoek jaarstukken 2017. Alhoewel er geen concrete aanbevelingen gedaan worden kan het college e.e.a. wellicht meenemen bij het op te stellen plan van aanpak inzake het onderzoek jaarstukken (welke in maart in de commissie terugkomt). VVD: complimenteert de RKC door haar signalerende functie op te pakken en met deze bijvangstbrief te komen. VVD acht de constateringen ernstig. Verwezen wordt naar het directiedocument en hetgeen de RKC daarover gesteld heeft. In hoeverre is het college aangehaakt op het proces zoals geduid in het directiedocument en wordt er gemonitord.? Hetzelfde wordt gevraagd m.b.t. het project van A naar B(eter). Wethouder Schreurs zegt dat het college de bijvangstbrief zeer serieus neemt en ermee aan de slag gaat. Sommige aangehaalde zaken zijn overigens al in beweging. Er wordt toegezegd dat er een schriftelijke reactie van het college zal volgen. Mede op basis daarvan kan er dan later de discussie over gevoerd worden. N.a.v. verzoek om overzicht inhuur geeft de wethouder aan dat er een reactie van het college komt en dat dit op enig moment met raad gedeeld wordt (op hoofdlijnen). Op vraag van VVD zegt college toe inzicht te geven in het project van A naar B(eter).

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Overzicht inhuur
  Project van A naar B(eter).
  Schriftelijke reactie op bijvangstbrief

  02:19:37 - 02:26:44 - Jos van Rey
  02:26:49 - 02:27:44 - Marij Pilz-van Elven
  02:27:46 - 02:29:09 - Marc Breugelmans
  02:29:13 - 02:30:10 - Wim Maassen
  02:30:15 - 02:33:57 - Vincent Zwijnenberg
  02:33:58 - 02:34:11 - Mijntje van Beers
  02:34:12 - 02:39:38 - Frans Schreurs
  02:39:39 - 02:39:41 - Vincent Zwijnenberg
  02:39:52 - 02:41:07 - Frans Schreurs
  02:41:08 - 02:41:44 - Vincent Zwijnenberg
  02:41:48 - 02:42:38 - Frans Schreurs
  02:42:40 - 02:43:29 - Jos van Rey
  02:43:34 - 02:44:21 - Frans Schreurs
  02:44:22 - 02:44:26 - Jos van Rey
  02:44:27 - 02:44:54 - Frans Schreurs
  02:44:55 - 02:44:56 - Mijntje van Beers
  02:44:57 - 02:46:28 - Marc Breugelmans
  02:46:30 - 02:47:13 - Frans Schreurs
 • 10

  Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018, voortgezet op 18 december 2018 zegde de burgemeester, bij de bespreking van de opdracht vervolgonderzoek straathandel toe in het eerste kwartaal van 2019 met de commissie Bestuur en Middelen in overleg te gaan over handhaving van het Ingezetenen-criterium coffeeshops.


 • 10

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid, o.a. de beantwoording van gestelde vragen over de evaluatie van het project sensing. In de commissie BM van 26 november 2018 is afgesproken deze beantwoording te agenderen, onder het agendapunt veiligheid, in de commissie BM van 28 januari 2019.  Besluit
  CDA merkt op dat nog steeds, nadat dit al eerder is aangekaart, veel wagentjes met oud ijzer in de wijken staan. Hierbij komt ook intimidatie om de hoek kijken. CDA vraagt op welke wijze de gemeente hier aandacht aan besteedt. DENK merkt op dat beveiligingsbedrijven in de binnenstad willekeurig vragen om identificatie, mag dat? LVR wijst op vergiftiging van honden in Herten. Project sensing GL en CDA vragen zich af welke invloed de gemeente heeft op de evaluatie. GL vraagt mee te nemen in de evaluatie of het project voldoet aan de geldende eisen van privacy en gelijke behandeling. DENK blijft van mening dat het project discriminatoire effecten in zich draagt. LVR vraagt wie namens de gemeente Roermond reageert. Burgemeester Donders zegt dat veel zaken van het project sensing aan de voorkant zijn besproken maar het blijft een pilot: het is niet helemaal dichtgeregeld. Burgemeester vraagt aan CDA lijst met plekken van wagentjes met oud ijzer. Vragen met betrekking tot het beveiligingsbedrijf kunnen nu niet door de burgemeester worden beantwoord. Dit wordt schriftelijk afgedaan. De burgemeester is niet op de hoogte van de vergiftiging van honden in Herten. Waarschijnlijk wordt de burgemeester hierover geïnformeerd tijdens het wekelijks overleg met de politie, dat vrijdag plaatsvindt.

  02:47:19 - 02:48:06 - Mijntje van Beers
  02:48:07 - 02:50:49 - Wim Maassen
  02:50:52 - 02:52:01 - Wim Kemp
  02:52:04 - 02:53:13 - Marc Breugelmans
  02:53:20 - 02:54:38 - Selami Coşkun
  02:54:39 - 02:54:42 - Mijntje van Beers
  02:54:43 - 02:55:58 - Selami Coşkun
  02:55:59 - 02:56:06 - Mijntje van Beers
  02:56:07 - 02:57:57 - Selami Coşkun
  02:58:01 - 02:58:57 - Bert Achten
  02:58:58 - 02:59:02 - Mijntje van Beers
  02:59:03 - 03:02:19 - Rianne Donders-de Leest
  03:02:20 - 03:02:49 - Selami Coşkun
  03:02:50 - 03:03:29 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:30 - 03:03:32 - Selami Coşkun
  03:03:33 - 03:03:34 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:35 - 03:03:47 - Mijntje van Beers
  03:03:48 - 03:03:53 - Selami Coşkun
  03:03:54 - 03:03:59 - Mijntje van Beers
  03:04:00 - 03:04:34 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:35 - 03:04:46 - Selami Coşkun
  03:04:47 - 03:04:48 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:49 - 03:05:03 - Selami Coşkun
  03:05:04 - 03:05:21 - Mijntje van Beers
  03:05:22 - 03:05:57 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:14 - 03:06:15 - Bert Achten
  03:06:16 - 03:06:29 - Mijntje van Beers
  03:06:30 - 03:06:33 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:34 - 03:06:38 - Bert Achten
  03:06:39 - 03:06:45 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:46 - 03:06:51 - Bert Achten
  03:06:52 - 03:07:21 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:22 - 03:07:32 - Selami Coşkun
  03:07:33 - 03:07:40 - Mijntje van Beers
 • 11

  Namens de VVD-fractie wil ik u, zoals ik al aankondigde in de commissievergadering van 26 november jongstleden, verzoeken de Inkooprapportage 2017 te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen. De bewuste raadsinformatiebrief is als bijlage aan dit agendapunt toegevoegd.
  De VVD-fractie is van mening dat het goed is om deze rapportage in de commissie te bespreken.
  De raadsinformatiebrief bevat enkel summiere informatie, terwijl het proces van inkoop en aanbesteding juist een belangrijke oorzaak was voor de vertraging in de oplevering van het accountantsrapport bij de jaarrekeningcontrole 2017.
  Met vriendelijke groet,
  Arjan Meuwissen
  Commissielid Bestuur en Middelen  Besluit
  Naar aanleiding van vragen van de VVD en LVR deelt wethouder Schreurs mede: 1. de rapportage betreft een feitelijke weergave van hetgeen heeft plaatsgevonden; 2. de gedane suggesties worden meegenomen; 3. het is met de aanbestedingen niet helemaal gelopen zoals het had gemoeten maar we zijn binnen de volgens het controleprotocol toegestane marges gebleven.

  03:07:41 - 03:08:08 - Mijntje van Beers
  03:08:09 - 03:09:50 - Arjan Meuwissen
  03:09:51 - 03:09:55 - Mijntje van Beers
  03:09:56 - 03:12:05 - Arjan Meuwissen
  03:12:06 - 03:12:17 - Mijntje van Beers
  03:12:18 - 03:14:45 - Turgut Celebi
  03:14:46 - 03:14:53 - Mijntje van Beers
  03:14:54 - 03:18:45 - Frans Schreurs
  03:18:46 - 03:19:23 - Turgut Celebi
  03:19:26 - 03:20:36 - Frans Schreurs
  03:20:40 - 03:21:08 - Arjan Meuwissen
  03:21:13 - 03:22:24 - Frans Schreurs
  03:22:25 - 03:22:26 - Mijntje van Beers
  03:22:27 - 03:23:19 - Turgut Celebi
  03:23:22 - 03:23:56 - Frans Schreurs
  03:23:57 - 03:23:59 - Mijntje van Beers
 • 12

  In de raadsinformatiebrief van 27 maart 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de compartimentering van het Stadhuis. Hier waren een aantal fracties niet blij mee waardoor dit in het Presidium is besproken. Na de besprekingen in het Presidium heeft het college aangegeven dat zij niet zullen afwijken van hun standpunt, zoals medegedeeld aan de Raad in de raadsinformatiebrief van 27 maart 2018.

  In het kader van transparantie is het voor de Fractie van DENK onacceptabel dat Raadsleden belemmerd worden in hun contact met het dagelijkse bestuur van de stad. Hierover willen wij graag tijdens de commissie BM van 28 januari een debat voeren. Graag zien we dit dus als een agendapunt in de agenda van 28 januari.

  Mvg,

  Selami Coskun
  Fractie DENK  Besluit
  DENK brengt naar voren welke bezwaren bestaan tegen de in het stadhuis ingestelde compartimentering. LVR denkt dat het fundamentele probleem zit in de wijze waarop dit college tegen de raad aankijkt. SP is het eens met voorgaande sprekers. Binnen D66 wordt verdeeld gedacht over de maatregel. VVD verwijst naar een arrest van de Hoge Raad over een soortgelijk verbod voor een raadslid uit Purmerend. GL en DS hebben geen bezwaar tegen de maatregel. CDA en SPR betreuren het dat de discussie op deze wijze gevoerd wordt. Wethouder Schreurs zegt dat het stadhuis van 7.00 tot 19.00 uur geopend is en denkt dat de genomen maatregel passend is en in de geest van deze tijd. DENK overweegt het onderwerp te agenderen voor de komende raadsvergadering.

  03:24:00 - 03:24:23 - Mijntje van Beers
  03:24:24 - 03:32:19 - Selami Coşkun
  03:32:20 - 03:32:29 - Mijntje van Beers
  03:32:30 - 03:32:36 - Selami Coşkun
  03:32:37 - 03:33:45 - Mijntje van Beers
  03:33:46 - 03:34:12 - Bert Achten
  03:34:13 - 03:34:25 - Mijntje van Beers
  03:34:26 - 03:38:23 - Bert Achten
  03:38:24 - 03:38:26 - Mijntje van Beers
  03:38:27 - 03:39:11 - Wilbert Dekker
  03:39:12 - 03:39:14 - Mijntje van Beers
  03:39:15 - 03:40:06 - Gerard Nizet
  03:40:14 - 03:47:12 - Vincent Zwijnenberg
  03:47:20 - 03:47:28 - Bert Achten
  03:47:31 - 03:47:35 - Selami Coşkun
  03:47:37 - 03:48:40 - Tm van Dijk
  03:48:43 - 03:49:06 - Bert Achten
  03:49:07 - 03:49:28 - Tm van Dijk
  03:49:29 - 03:49:52 - Selami Coşkun
  03:49:53 - 03:49:54 - Mijntje van Beers
  03:49:55 - 03:50:03 - Tm van Dijk
  03:50:04 - 03:50:10 - Selami Coşkun
  03:50:11 - 03:50:14 - Tm van Dijk
  03:50:15 - 03:50:20 - Selami Coşkun
  03:50:21 - 03:50:22 - Tm van Dijk
  03:50:23 - 03:50:30 - Mijntje van Beers
  03:50:31 - 03:50:43 - Vincent Zwijnenberg
  03:50:44 - 03:50:46 - Mijntje van Beers
  03:50:47 - 03:51:41 - Wim Maassen
  03:51:42 - 03:51:52 - Bert Achten
  03:51:53 - 03:51:56 - Mijntje van Beers
  03:51:57 - 03:52:02 - Wim Maassen
  03:52:05 - 03:52:11 - Selami Coşkun
  03:52:12 - 03:52:16 - Mijntje van Beers
  03:52:17 - 03:52:19 - Selami Coşkun
  03:52:20 - 03:52:22 - Mijntje van Beers
  03:52:23 - 03:52:28 - Selami Coşkun
  03:52:29 - 03:52:35 - Mijntje van Beers
  03:52:36 - 03:52:39 - Selami Coşkun
  03:52:40 - 03:53:17 - Ger Julicher
  03:53:18 - 03:53:20 - Mijntje van Beers
  03:53:21 - 03:54:41 - Marc Breugelmans
  03:54:42 - 03:55:33 - Selami Coşkun
  03:55:34 - 03:55:44 - Mijntje van Beers
  03:55:45 - 03:57:41 - Frans Schreurs
  03:57:42 - 03:57:45 - Mijntje van Beers
  03:57:46 - 03:58:35 - Frans Schreurs
  03:58:36 - 03:58:39 - Mijntje van Beers
  03:58:40 - 03:59:03 - Frans Schreurs
  03:59:20 - 03:59:31 - Mijntje van Beers
  03:59:32 - 04:00:02 - Turgut Celebi
  04:00:05 - 04:00:33 - Frans Schreurs
  04:00:34 - 04:00:41 - Mijntje van Beers
  04:00:42 - 04:01:05 - Selami Coşkun
  04:01:06 - 04:01:30 - Frans Schreurs
  04:01:31 - 04:02:08 - Turgut Celebi
  04:02:09 - 04:02:13 - Mijntje van Beers
  04:02:14 - 04:02:15 - Selami Coşkun
  04:02:16 - 04:02:26 - Mijntje van Beers
  04:02:27 - 04:03:15 - Marij Pilz-van Elven
  04:03:18 - 04:04:38 - Vincent Zwijnenberg
  04:04:41 - 04:05:03 - Ger Julicher
  04:05:04 - 04:05:21 - Vincent Zwijnenberg
  04:05:26 - 04:06:37 - Selami Coşkun
  04:06:38 - 04:06:43 - Mijntje van Beers
  04:06:44 - 04:07:11 - Marij Pilz-van Elven
  04:07:13 - 04:08:04 - Turgut Celebi
  04:08:06 - 04:08:57 - Marc Breugelmans
  04:09:00 - 04:09:16 - Selami Coşkun
  04:09:17 - 04:09:18 - Mijntje van Beers
  04:09:19 - 04:09:21 - Marc Breugelmans
  04:09:22 - 04:09:36 - Mijntje van Beers
  04:09:37 - 04:09:46 - Wim Maassen
  04:09:47 - 04:10:01 - Mijntje van Beers
  04:10:02 - 04:10:39 - Frans Schreurs
  04:10:40 - 04:10:53 - Mijntje van Beers
  04:10:54 - 04:10:58 - Frans Schreurs
  04:10:59 - 04:11:03 - Mijntje van Beers
  04:11:34 - 04:11:48 - Selami Coşkun
  04:11:49 - 04:12:12 - Mijntje van Beers
  04:12:13 - 04:12:23 - Jos van Rey
  04:12:24 - 04:12:38 - Mijntje van Beers
 • 13

  Het college verzoekt om met u op basis van deze notitie in overleg te gaan over de wijze waarop het college de gemeenteraad informeert over aard, inhoud en voortgang van grote projecten. Graag verneemt het college of er ook van uw kant suggesties zijn om projecten op te nemen in de lijst van Grote projecten.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld, de commissie besluit dit punt door te schuiven naar de volgende commissie op 18 maart.
 • 14

  Tijdens de commissievergadering van 26 november 2018 is hier in eerste aanleg over gesproken. Toen is afgesproken de discussie in 2019 voort te zetten.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld, de commissie besluit dit punt door te schuiven naar de volgende commissie op 18 maart.
 • 15

  Afgelopen maandag is duidelijk geworden dat het Bevrijdingsfestival Limburg in elk geval in 2019 nog in Roermond blijft. Op verzoek van de VVD is dit onder werp aan de commissieagenda toegevoegd.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld, de commissie besluit dit punt door te schuiven naar de volgende commissie op 18 maart. De LVR overweegt dit onderwerp toe te voegen aan de raad van 14 februari 2019.
 • 16

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Afboeking van betalingen door BsGW
  Afspraken tussen raad en college over gebruik van ruimten in het stadhuis
  Bevrijdingsfestival
  Bevrijdingsfestival Limbuirg
  Controle van inkoopdossiers door accountant
  Indienen van ondersteuningsverklaring voor verkiezingen
  Rondvraag VVD: wietplantages
  Rookvrije voetbalvelden
  Vergiftiging van honden in Herten
  Vragenrecht van raadsleden (discussie in commissie BM op 20 febr.)
 • 17

  04:12:55 - 04:13:05 - Mijntje van Beers